Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Джерела конституційного права України: поняття, особливості, система та види ... 4
1.1. Поняття та особливості джерел конституційного права України ... 4
1.2. Система та види джерел конституційного права України ... 7
Розділ 2. Загальна характеристика підзаконних нормативно правових актів як джерела конституційного права України ... 13
2.1. Підзаконні нормативно-правові акти Верховної Ради України ... 13
2.2. Підзаконні нормативно-правові акти Президента України ... 15
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України ... 19
2.4. Підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади ... 20
Розділ 3. Локальні акти правового регулювання як підзаконні нормативно-правові акти ... 23
Висновки ... 33
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права"

Курсова робота "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" і призначений виключно для пошукових систем.

СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - одна з сторін, що беруть участь в ув'язненні міжнародного договору. С.м.д. можуть бути всі суб'єкти міжнародного права, тобто держави, нації, що борються за свою незалежність, н міжнародні організації. Переважна більшість договорів укладена державами як основними суб'єктами сучасного міжнародного права. Право укладати міжнародні договори є найважливішим елементом міжнародної правосуб'єктності держав. Не виключена можливість участі в договорі групи держав як єдина сторона (т.н. групові суб'єкти договору). Держава - член федерації може брати участь в договорах, якщо це передбачене в конституції.
ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ - договір, відповідно до якого виробник зобов'язується передати вирощену (зроблену) ним сільськогосподарську продукцію заготівнику - особі, що здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу (ст. 535 ГК РФ). Д.к. - різновид договору купівлі-продажу, а також договору постачання (договору купівлі-продажу, що є різновидом ). Тому крім чотирьох статей ГК РФ, спеціально присвячених Д.к., до відносин по Д.к. також застосовуються правила про договір постачання, а у відповідних випадках про постачання товарів для державних потреб. Якщо інакше не передбачене Д.к., заготівник зобов'язаний.
ЗАКОН ІНКОРПОРУВАННЯ - (від позднелат. incorporate - включення в свій склад) - ведучий універсальний закон глибинного рівня тексту, суть якого зводиться до того, що кожна подальша пропозиція як би включає в себе попереднє як особливий компонент. Так, коли ми говоримо: Діти були в лісі. Там вони збирали гриби, то слово там у другій пропозиції значить в лісі, вони - діти, а були - формальний компонент, який може не реалізовуватися. Слідством інкорпорування тексту є актуальне розчленовування пропозиції, коли в ньому виділяються тема (t) і рема (г). Так, наприклад, першу пропозицію (S1) тексту можна виразити наступною.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СТАНДАРТІВ В ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ - функції, направлені на забезпечення права на повноцінне утворення за допомогою Стандарту гарантованої Конституцією РФ "рівних можливостей" для кожного громадянина "отримання якісної освіти", тобто рівня освіти, що представляє необхідну основу для повноцінного розвитку особистості і можливості продовження освіти; на забезпечення єдності освітнього простору країни за рахунок переходу до різноманіття освітніх систем і типів установ освіти; на забезпечення спадкоємності основних освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середнього (повного) загального.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Календар - (лати. - перший день місяця) - система числення астрономічного часу, а також таблиця або книга, що зображає це числення з вказівкою основних характеристик кожного дня і подій, що історично відбулися в цей час. У світі існує декілька календарних систем. Росія живе по двох. Церква користується юліанським рахунком часу, введеним в 46 р. до н.е. Юлієм Цезарем. Це так званий "старий стиль". Держава і суспільство загалом з 1918 року живуть по Грігоріанському календарю, "новому стилю", на 13 днів випереджальному юліанський. У європейських державах він був введений ще в.
Авраам - (батько безлічі)-прабатько єврейського народу і всіх віруючих в істинного Бога. Син Фарри, нащадок Сима, він народився в Уре халдейском (в нижній течії ріки Евфрат) приблизно за 1950 років до РХ. У віці 70 років він з батьком, з дружиною Сарой, братом Нахором і племінником Лотом переселився в Харан (в середньому міжріччі). Потім, в 75 років по заклику Божію він переселився в Ханаан з Сарой і Лотом. Через голод він на деякий час йшов в Єгипет, але потім повернувся і влаштувався в Мамре. Тут від нього відділився Лот. Повертаючись після звільнення Лота з рук його викрадачів, він зустрів Мелхиседека.
Фукс Егор Борисович - Фукс (Єгор Борисович, 1762 - 1829) - історик. Свою службову кар'єру він почав при князі Безбородко по дипломатичній частині. Імператриця Катерина II неодноразово доручала йому вести її особисту переписку. Під час російсько-австрійської кампанії Ф. невідступно перебував правителем справ і повіреною особою при Суворове. Під час Вітчизняної війни 1812 р. Ф. знаходився при Кутузове в посаді директора військової канцелярії. Його труди: "Історія російсько-австрійської кампанії 1799 р." (Санкт-Петербург, 1825 - 1830); "Історія генералісимуса графа Суворова-Римникского".
У вступі курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОДІЯ В ІСТОРИЧНИХ НАУКАХ - Дискусії 1960-70-х років про значення ролі події привели ряд істориків (передусім, з "школи Анналов": Ф. Бродель, Л. Февр, М. Блок, Е. Леруа-Ледюри, М. Фуко) до відмови від т. н. собитийной історії. Роль спостерігача-історика стає виключно значущою у відборі версій і причинній обумовленості тієї або інакшої "події". Подія наділяється часом, що вміщає в себе всі необхідні содержательноматериальні умови його становлення, що привели в кінцевому результаті до "раптової" трансформації історичного процесу. Історику потрібно "звикнути до часу, поточного повільно.

КОНСТРУКТИВНИЙ (генетичний) МЕТОД - один з способів дедуктивної побудови наукових теорій (Дедуктивний метод). Ідея К. м. виникла на початку 20 в. і була розроблена (в роботах Гильберта, Л. Я. Брауера, А. Рейтінга, А. Н. Колмогорова, А. А. Маркова, П. Лоренцена і інш.) як спроба подолання труднощів аксіоматичного обгрунтування математики і логіки (з метою ліквідації парадоксів теорії множин і т. д.). На відміну від аксіоматичного методу при конструктивній побудові теорії не тільки намагаються звести до мінімуму початкові, недоказові в рамках цієї теорії, твердження і невизначувані терміни, але і спеціально піклуються про їх.
САМОСТЬ - (1) - поняття традиційної натурфилософии, фіксуюче визначеність об'єкта (наприклад, категорія "жань" в древнекитайской філософії); диференціюється на автохтонную самость як таку ( "цзи-жань") і С. привнесену ( "чжи-жань" як результат зовнішнього впливу). Від античної філософії успадкована середньовічною схоластикою, збагатившись в контексті вчення про "роди "і "види"; семантичними оттенками С. як haecceitas ( "етовость" як самотождественность одиничного) і "quidditos ( чтойность", що дозволяє співвіднести дану С. з іншими елементами цієї або інакшої безлічі); (2) - в аналітичній психології.
Список літератури курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" - більше 20 джерел. INVENTORY INVESTMENT. Інвестиції в матеріально-виробничі запаси - Рівень інвестицій компанії в запаси залежить від попиту, що прогнозується і відповідного йому обсягу виробництва, а також величини необхідних резервних запасів на випадок затримки постачання сировини або непередбачених збоїв у виробництві. Нерідко ці інвестиції бувають невиправданими, оскільки реальний попит виявляється нижче очікуваного, і компанія стикається з проблемою надлишків нереалізованих товарів. Такі інвестиції називаються ненавмисними (unintended inventory investment). У інших випадках попит виявляється вище очікуваного, і фірмі не вистачає готівки запасів товарів.
АСОЦІАЦІЯ КАРІБСЬКИХ ДЕРЖАВ, - міжурядова економічна організація. Освічена в липні 1995 р. У неї увійшли Колумбія, Мексіка, Венесуела, 6 Центральноамеріканських країн (включаючи Панаму), країни Карібського співтовариства, Куба і Доміниканська Республіка - всього 25 незалежних держав і 12 залежних територій і колоній (на правах асоційованих членів) з населенням 202 млн. чоловік і ВВП в 500 млн. долл. Мета АКГ- економічна інтеграція, включаючи лібералізацію торгівлі і інвестицій, а також співпрацю в області суспільних і культурних зв'язків, охорони навколишнього середовища. Постійні органи АКГ - Рада.

ПЕТРОВА Олена Олексіївна - (р. 1953) - російський психолог, докт. психол. наук (2000), проф. (2002), действ. чл. Академії пед. і соціальних наук (2003), действ. чл. і Президент Академії имиджелогии (2002). Завідуючий каф. соціальної психології Рос. гос. соціального ун-та. У 1976 р. закінчила ф-т психології Моськ. гос. ун-та ім. Ломоносова. З 1976 по 2002 р. вела науч. і препод. роботу в Моськ. гос. відкритому пед. ун-ті ім. Шолохова. Пройшла шлях від асистента до проф. каф. психології. З 2002 р. по наст. вр. - зав. каф. соціальної психології РГСУ. Канд. дис.: "Психосемиотический аналіз жестикуляції в співвідношенні з.
Посилання в тексті роботи "Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ЛАЗАРУСА - Запропонована групою авторів, фахівців в різних областях психотерапії, на чолі з Лазарусом (Lazarus А. А.). Являє собою метод забезпечення комплексності психотерапевтичного обстеження і впливу. Засновується на положенні, що будь-яке психічне захворювання охоплює всі найважливіші сфери людської психіки (поведінка, мислення, емоції, соматику і т.д.), викликаючи специфічні для даних сфер порушення. Взаємозв'язок цих порушень зумовлює резистентность кожного з них по відношенню до психотерапевтичного впливу. Відповідно до цього успішною є лише система впливів, направлених на порушення, виникаючі в.
ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕРНИКЕ (МКБ 291.1) - гострий або подострий синдром, при якому відмічається спутанность свідомості, офтальмоплегия і атаксія. Ці симптоми можуть спостерігатися в різних поєднаннях або розвиватися одночасно з продромальной анорексией, нудотою і блювотою, периферичною нейропатией, недостатністю живлення, летаргією, гипотензией, розладами пам'яті, делирием і емоційними порушеннями. Патоморфологические зміни включають билатеральний симетричний некроз нервових кліток, глиоз, демиелинизацию, пролиферацию ендотелия і петехиальні геморрагии переважне в області третього і четвертого шлуночків і Водопроводу мозку, а.
Маніпуляції масовою свідомістю - складно організована манипулятивная діяльність, як правило, групи людей (уряду, партій і т. д.) або особистостей (лідерів политий. партії, религ. сект і т. п.), що висловлює думку і бажання якоїсь соціальної групи. Люди, организующие її, мають опр. мети, наміру щось отримати в її результаті. У умовах будь-якого тоталітарного режиму маніпулювання - одне з осн. способів впливу і контролю над громадянами, завдяки до-рому вдається тримати їх в покорі, вселяючи опр. ідеї. У пострадянському суспільстві М. м. з. стало однією з самих актуальних проблем, що стосуються безпосередню таких понять як.

ЗЕЙЛИГЕР-РУБИНШТЕИН - Євгена Іосифівна (1890-1969) - російський психолог, д-р психологічних наук (1963), професор (1935). Закінчила Одеські вищі курси при історико-філологічному факті, а потім протягом двох років вчилася в Берліні в Дошкільному педагогічному ин-ті. Наукову діяльність початку в Вищому ин-ті народної освіти в м. Одесі, де під керівництвом Н.Н. Ланге розробляла проблеми теорії і практику дитячої гри. Переїхавши в 1922 р. в Петроград, 3. працювала під керівництвом М.Я. Басова в педагогічному ин-ті ім. А.І. Герцена, де займалася розробкою методу об'єктивного спостереження, проблемою розвитку інтересу.
Ніцше Фрідріх - (1844-1900) німецький філософ, представник иррационализма. Свої перші твору Ніцше написав в 10-літньому віці. Він був людиною хворобливою і нетовариською. Одна з самих славнозвісних книг Ніцше - "Так говорив Заратустра" з підзаголовком "Книга для всіх і ні для кого". Цю свою роботу він вважав "Самої глибокою з всіх книг, якими володіє людство". Ницше намагався створити ідеал нової людини - надлюдини, яка знищить все брехливе і хворобливе, вороже життя. Християнство, вважав Ніцше, проповідує "рабську мораль". Він боровся проти буржуазії, її брехливої.
МОСКА ГАЕТАНО - (Mosca, Gaetano) (1858-1941) - італійський політолог і політичний діяч, що вважається поряд з Парето і Міхел'сом творцем теорії елит. У уявленні Моськи, суспільство завжди складалося з двох "класів": правлячих і керованих. Подібно Парето, у якого він невпинно оспорював пріоритет в формулюванні теорії елит, Моська оцінював багато які з виправдань (політичних формул) правління просто як видимість підкріплення модернізації і збереження політичної влади. Він підтвердив існування відмінності між політичними системами, які керувалися "ліберальними" принципами (тобто избираемостью керівництва), і.
УЗНАДЗЕ Дмитро - (1887-1950) - грузинський філософ і психолог. Доктор філософії (1909), професор. Академік Академії наук Грузинської ССР (1941). Закінчив філософський факультет Лейпцигського університету (1909) і історико-філологічний факультет Харківського університету (1913). Брав участь в створенні Тбілісського університету (1918). Організатор відділення психології, кафедри психології і лабораторій експериментальної психології при ній. У 1918-1950 завідував кафедрою психології Тбілісського університету, в 1933-1942 - кафедрою психології Кутаїсського педагогічного інституту. Організатор і директор (1941-1950).