Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підприємницьких товариств як суб'єктів цивільного права ... 5
1.1. Поняття підприємницьких товариств ... 5
1.2. Характеристика підприємницьких товариств ... 6
Розділ 2. Особливості створення та діяльності окремих видів підприємницьких товариств ... 12
2.1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства ... 12
2.2. Правове становище повного товариства ... 20
2.3. Характеристика правового статусу командитного товариства ... 26
2.4. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права"

Курсова робота "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦІЇ З КОЛГОСПОМ - договір, що укладається МТС з окремими колгоспами на виконання належними державі тракторами, комбайнами і іншими с. машинами ряду с. робіт в колгоспному виробництві. Його виникнення і розвиток нерозривно пов'язане з колективізацією сільського господарства. Роль і значення Д. МТС з до. визначаються ведучою роллю МТС в розвитку сільського господарства і організаційно-господарському зміцненні колгоспів. Новітню техніку колгоспи отримують від держави через МТС, які здійснюють виробниче обслуговування колгоспів, надають їм допомогу в господарському, організаційному зміцненні і комуністичному. РОБОЧИЙ ЧАС - (робітників і службовців) - час, протягом якого робітник або службовець зобов'язаний виконувати свою роботу в підприємстві або установі. Регулірованіє Р. в. в СРСР йде у двох напрямах: а) по лінії забезпечення права трудящих на відпочинок; б) по лінії встановлення державою і дотримання кожним працівником обов'язкової міри труда, забезпечення раціональної організації режиму Р. в., максимального і продуктивного його використання в інтересах соціалістичного суспільства. Радянські закони зобов'язують робітників і службовців ущільняти свій робочий день, не допускаючи втрат Р. в. ЛАНДШАФТНИЙ АРХІТЕКТОР - Посадові обов'язки. Бере участь в розробці архітектурних рішень. Розробляє ландшафтно-планувальні рішення по конкретних розділах (частинам) проекту ландшафтной архітектури відповідно до отриманого завдання. Бере участь в дослідницьких роботах, підготовці технічних завдань на проектування, виконує ландшафтний аналіз території. Виконує ескізні зарисовки, фотофиксацию об'єктів проектування і найбільш характерних ландшафтних пейзажів, видів, пам'ятників історії і культури. Здійснює розробку і узгодження проектно-кошторисної документації на будівництво об'єкта, що проектується. Проводить техніко-економічні. ЗБЕРІГАННЯ - див. Договір зберігання. ЗБЕРІГАННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕЙФІ - правовідношення, витікаюче з договору зберігання, сторонами якого виступають банк і поклажедержатель, що передає банку на зберігання свої цінності. Вони зберігаються або в індивідуальному банківське сейфі, що охороняється банком, або з використанням індивідуального банківського сейфа. Договор X. в б.с. підкоряється загальним правилам про договір зберігання з виключеннями, встановленими ст. 922 ГК РФ. За договором зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі (перший різновид договору X. в б.с.) клієнту надається право.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕПОВНОЛІТНІ - громадяни, що не досягли 18-літнього віку, відносно яких трудове законодавство встановлює ряд особливостей (обмежень, пільг і компенсацій) регулювання їх труда. Особливості регулювання труда н. викладені в гл. 42 тК Рф. Відповідно до цивільного законодавства н. у віці від 14 до 18 років можуть здійснювати певні операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновлювачів або опікуна. Операція, довершена таким н., дійсна також при її подальшому письмовому схваленні його батьками, усиновлювачами або опікуном. Мінімальний вік для укладення трудового договору - 14 років, але. Вплив психологічний в роботі адвоката - ВП - є здійснення адвокатом професійних дій, які спричиняють прийняття особою що бере участь у вирішенні правового конфлікту поглядів, установок, рішень і заходів необхідних для відновлення прав, що порушуються підзахисного. Вивченням питань використання елементів ВП в роботі представників ПОО, в тому числі і адвокатів, займалися В.Ф. Енгаличев, М.І. Еникеєв, В.І. Черненілов, Г.Г. Шиханцов і інш. Актуальні проблеми ВП торкаються законності окремих його форм і використання пов'язаних з ним методів в професійній діяльності адвоката. На адвоката розповсюджується заборона загроз і насилля як форм. Професійна етика психолога ПОО - Діяльність психолога базується на принципах законності, гуманізму, дотримання прав людини, поваги до його особистості, професіоналізму і відповідальності за результати своєї роботи, а також професійної незалежності і розумної самостійності в прийнятті рішень з питань, вхідних в компетенцію психологічної служби. Практичний психолог не має право відмовляти особам, потребуючим психологічної допомоги (підтримці), по політичних, ідеологічних, релігійних, національних, а також яким-небудь інакшим мотивам. Проведення психокоррекционних процедур допускається тільки на добровільній основі, при отриманні згоди з.
У вступі курсової "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УРЯД - вищий колегіальний виконавчий орган держави. У різних державах П. може мати різну назву: Рада Міністрів, Кабінет Міністрів, Державна рада і т.п. П. може бути безпартійною, однопартійний і коаліційною. Порядок формування П. залежить від форми правління. У парламентарних державах воно формується за дорученням глави держави лідером партії (при коаліційному , що має в своєму розпорядженні більшість місць в однопалатному парламенті або в нижній палаті двопалатного парламенту. У президентських республіках (в тих з них, де такий орган передбачений конституцією) П. формується президентом, причому.

Державні посади РФ і державні посади суб'єктів РФ - посади, що встановлюються Конституцією РФ, федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень федеральних державних органів, і посади, що встановлюються конституціями (статутами), законами суб'єктів РФ для безпосереднього виконання повноважень державних органів суб'єктів РФ. До м. д. відносяться, наприклад, посади Президента РФ, Голови Уряду РФ, Губернатора, федерального судді і інш. В широкому аспекті до м. д. відноситься не тільки група "політичних" посад, але і всі кар'єрні посади (державної служби - див. наприклад, "державний цивільний службовець" ). Г.д. - це первинний осередок. МУЗЕЙ  КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ - експозиція об'єктів, бувших речовими доказами і що зазнавали експертних досліджень, незвичайних знарядь злочинів і інш. предметів, що представляють науковий і практичний інтерес. Іноді експонати музею служать зразками для порівняльного дослідження при виробництві експертиз або довідковими даними для експертів. Перший в світі М.к. був створений Гроссом в 1902 при кафедрі кримінології університету в м. Грац. Карний музей в Росії був освічений при Кабінеті науково - судової експертизи в Законом про організації Кабінету передбачалося, що по вступі вироку в законну силу речові докази, не належні.
Список літератури курсової "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" - більше 20 джерел. Межлічностноє сприйняття - (interpersonal perception) Враження, к-рі ми формуємо про інш. людей, служать як важлива основа межличностних взаємодій. Сприйняття чол. - складне і явно відмінне від сприйняття простору тема. У цьому випадку увага чол. звернена до внутрішнім психол. процесам чол.. Ці процеси практично не піддаються сенсорним механізмам; информ. про них добується шляхом умовиводів або атрибуций, здійснюваних спостерігачем. У цьому значенні, "сприйняття людини" яв-ця не зовсім вдалою назвою, і даний процес, мабуть, було б краще називати "умовиводами про людину". Велика частина теми М. в. в цей час охоплюється. ОСОБИСТІСТЬ - Один з класичних "заголовків розділу" в психології. Тобто термін настільки складний для визначення і що має настільки широку область вживання, що мудрий автор використовує його як назву розділу і потім вільно пише про це, не приймаючи на себе ніякої відповідальності за визначення, якщо вони і представлені в тексті. Щоб не повторювати тут нерозсудливість декількох десятків нерозсудливих авторів (Г.В. Ол-лпорту, починаючи з 1927 р., вдалося зібрати біля 50 різних визначень з літератури, і тільки небесам відомо, скільки їх можна знайти сьогодні), ми будемо характеризувати цей термін не.

Сну розладу - загальна назва різних порушень циклу сон-пильнування. До відомої міри умовно розрізнюють 2 групи порушень сну: 1. органічні розлади сну (викликані неврологічними або фізіологічними причинами) і 2. неорганічні розлади сну (викликані психологічними або психогенними чинниками). Останні, в свою чергу, поділяються на: а) диссомнии (порушення кількості, якості або добового режиму сну) і б) парасомнии - патологічні події, виникаючі під час сну. Розлади сну зустрічаються у переважної більшості пацієнтів з різними психічними розладами, неврозами, неврозоподобними станами, психопатіями.
Посилання в тексті роботи "Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Компетентність психологічна - суб'єкта як психол. феномен багато які десятиріччя була предметом дослідження отеч. і зарубеж. психологів, працюючих в рамках разл. напрямів і концептуальних схем. Психол. компетентність по-різному розуміється різними авторами, починаючи з суми психол. знань, умінь і навиків, закінчуючи універсальною особовою системою, що включає смисловий, мотивационний, емоційний, особовий і поведенческий рівні. Проблема К. п. міцно зайняла одне з ведучих місць в дослідженнях отеч. і зарубеж. психологів останніх десятиріч (А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, Л. А. Петровська, М. І. Лукьянова, А. В. Брушлінський. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РОЗВИТОК - (PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT) Роботи Фрейд, присвячені концепції розвитку, засновані на його досвіді дослідження виникнення і подальшої динаміки невротичних симптомів і характерологических порушень в послідовних фазах становлення либидинозних влечений. Фрейд виявив, що ранні фази, названі ним інфантильною сексуальністю, пов'язані з катексисом лібідо певних еротогенних областей тіло - оральний, анальної і фалічної. При цьому кожна подальша фаза розвитку індивіда домінує над попередніми. Почуттєвий компонент переживань, вихідних з либидинозних зон, пов'язаний з приємними відчуттями і типовою. Технологія навчання по Методу активізації Г. А. Китайгородської - В Методі активізації (М. а.) можливостей особистості і колективу, розробленого Г. А. Китайгородської, О. є метою і засобом навчання іноземній мові. Іноязичноє О. починається з першого заняття групи що навчаються і направлено на розвиток коммуникативних навиків, к-рі виробляються в межличностном взаємодії і легко переносяться в єств. умови О. О. розвивається по моделі Синтез-1-Анализ-Синтез-2, відповідної способу засвоєння мовного О. у дитини в єств. умовах ("знизу вгору", по Л. С. Виготському). Синтез-1 пов'язаний з сприйняттям, запам'ятовуванням і адекватним відтворенням усних.

Досягнення мотивація - [лати. moveo - рухаю] - один з різновидів мотивації діяльності, пов'язаний з потребою індивіда домагатися успіхів і уникати невдач. Ісследованія Д. м. були початі в 50-х рр. американським вченим Д.С. Мак-Клелландом, якому вдалося виявити індивідуальні відмінності в Д. м. за допомогою тематичного апперцепционного тесту (ТАТ) Г.А. Мюррея. Развітіє Д. м. пояснювалося Мак-Клелландом і його колегами особливостями социализации, наприклад, ціннісними орієнтаціями у представників тих або інакших соціальних шарів. Мак-Клелланд вважав, що формування Д. м. залежить від сприятливих умов виховання і. Підлегла функція (нижча, недиференційована, неповноцінна) - [Ми віддали перевагу такій назві функції, щоб точніше указати на її роль в діалектиці взаємодії функцій і з метою уникнути якого-небудь тлумачення у бік психічної ущербности індивіда. - прим. ред.] Підлеглою функцією я називаю таку функцію, яка відстає в процесі диференціації. Як показує досвід, майже неможливо - внаслідок несприятливих загальних умов, - щоб хто-небудь розвинув одночасно всі свої психологічні функції. Вже соціальні вимоги ведуть до того, що людина передусім і більше усього диференціює (розвиває) ту з своїх функцій, якої він або від природи найбільш обдарований або яка дає йому. БУРЛАЧУК - Леонід Фокич (р. 1947) -український психолог, фахівець в області медичної психології, психології особистості і психодиагностики. Д-р психологічних наук(1990), професор (1992), чл.-кор. АПН України (1992), д. чл. Нью-Йоркской Академії наук (1995). Чл. ред. порад ряду українських і зарубіжних періодичних видань, чл. Міжнародної Комісії з психологічних тестів. Закінчив психологічне відділення філософського факту Київського державного ун-та ім. Т.Г. Шевченко (1970), в якому з 1970 р. початків викладацьку діяльність, займаючи посади асистента, доцента, зав. кафедрою соціальної і педагогічної. Хвороба Марфана - Аномалія розвитку мезодермальних тканин, що виявляється високим зростанням, астенічною конституцією. При цьому характерні: 1) деформації скелета - викривлення хребта, спондилоартроз, спондилолистез, spina bifida, вузькі плечі, воронкообразная, або "курячі" груди, поясничні болю, понадміру довгі трубчасті кістки (в зв'язку з цим кінцівки несумірної довжини, розмах рук може перевищувати зростання хворого - хейромегалия), надлишкова мобільність суглобів, подовжені і истонченні, "павукоподібні" пальці (арахнодактилия), аномалії зубів, високе зведення неба, високе.