Підстави представництва

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підстав представництва.....5
1.1. Інститут представництва в цивільному праві. Загальна характеристика категорії представництва.....5
1.2. Правова природа інституту представництва.....13
1.3. Основні елементи інституту представництва.....16
Розділ 2. Аналіз особливостей підстав представництва згідно законодавства України.....22
2.1. Добровільне представництво.....24
2.2. Обов'язкове та добровільно-обов'язкове представництво.....28
Висновки.....31
Література.....34

Для придбання курсової роботи "Підстави представництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави представництва"

Курсова робота "Підстави представництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підстави представництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підстави представництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підстави представництва" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНГО (Республіка Конго, в 1969- 1991 рр. - Народна Республіка Конго) - держава в Центральній Африці. Незалежність проголошена 15 серпня 1960 р. Столиця - м. Браззавіль. Адміністративне ділення: 10 областей. Діюча Конституція схвалена референдумом 15 березня 1992 р. Глава держави - президент, обирається прямим загальним голосуванням терміном на про років з можливістю переобрання ще на один термін. Парламент - двопалатний. Сенат (60 сенаторів) обирається Радами областей терміном на 6 років з оновленням половини складу кожні три роки. Національні збори (125 депутатів) обираються прямими загальними виборами за мажоритарною системою в два тури терміном на 5.
Адміністративне правопорушення - протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке КоАП РФ або законами суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення встановлена а.о. (п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). Воно характеризується наступними обов'язковими ознаками: по-перше, будь-яке адміністративне правопорушення - це діяння, тобто об'єктивна виражена дія або бездіяльність (а не які-небудь бажання, умовиводи і інші мислено-психологічні вияви); по-друге, це діяння, що посягає на будь-якій з перерахованих в ст. 1.2 КоАП РФ загальних родових об'єктів посягання; по-третє, адміністративною провиною признається лише.
БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - передача з бюджетів вищестоящих органів державної влади до бюджетів нижчестоячих органів державної влади додаткових коштів з метою покриття витрат цих бюджетів. За рахунок коштів союзного бюджету здійснюється регулювання бюджетів союзних республік, а за рахунок бюджетів союзних республік - регулювання бюджетів автономних республік і обласних (крайових) Рад депутатів трудящих. У областях і краях здійснюється внутриобластное (внутрикраевое) і внутрирайонное регулювання нижчестоячих бюджетів. Б. р. проводиться: 1) в формі процентних відрахувань до нижчестоячих бюджетів від загальнодержавних.
КОЛЛЕЖ - - учбовий заклад у Франції і ряді країн Африки і Азії, що раніше відносилася до французьких колоній. У Франції перші К. виникли в середні віки при університетах; давали середню освіту. Вивчалися латинь, теологія, логіка. У епоху Відродження в учбовий план К. були включені грецька мова, риторика, історія. У 15 в. стали відкриватися До., не пов'язані з університетами, більшість їх в 16 в. виявилося в руках єзуїтів (див. Єзуїтське виховання). У період Великої французької революції все К. були закриті. У 1808 найменування К. було привласнено муніципальним або приватним середнім школам.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підстави представництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Безперервна освіта - це якісна характеристика системи освіти. Виражається в такій побудові її інфраструктури, при якій не існує тупикових форм і рівнів освіти і яке дозволяє людині, згідно з своїми освітніми потребами і можливостями, в будь-який час його продовжити. По структурі воно включає в себе все форми професійної, предпрофессиональной (пропедевтической) підготовки, початкового, середнього і вищого базового професійного утворення, а також форми перепідготовки, доподготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації, підтримки і відновлення особового потенціалу фахівця. Безперервна освіта направлена.
Булатів Олександр Михайлович - Булатів, Олександр Михайлович - декабрист, народився в 1793 р. Батько його був генерал старого гартування, ярий монархіст. Після смерті матері, Булатів жил у її рідних. Брав участь у війні 1812 р., виявив незвичайну хоробрість і був трохи разів поранився. У 1823 р. він був призначений командиром 12-го єгерського полку, що стояв в Пензенської губернії. Смерть ніжно любимої дружини, Булатова, що повергла в глибокий відчай, була, можливо, однієї з причин захоплення Булатова справами таємних суспільств. Він був членом і Південного і Північного Суспільств, знаходився в пожвавленій переписці з їх.
Стефан - (тобто вінець), один з семи диаконов в Єрусалимській общині, чоловік "виконаний віри і Духа Святого" (Деян. 6:5). Чудеса, що Здійснюються ним і його переконлива проповідь про Христа збудили проти нього сильну ворожнечу євреї, які, нарешті, схопили його і привели в синедріон, звинувачуючи в богохульстві і протидії закону (ст. 8-15). У своїй захисній промові він довів історично, що християнство було істинним розвитком релігії Моїсеєвой, виконанням всіх її прообразів і пророцтв і що противники християнства суть "гідні нащадки і послідовники тих, які завжди переслідували істину".
У вступі курсової "Підстави представництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БОКІВ - Віктор Федорович (р. 1914, д. Язвици Володимирської обл., нині Загорський р-н Московської обл.), російський поет, прозаїк, збирач фольклору. Народився в сім'ї селянина, працював токарем, зоотехніком, служив в армії. У 1938 м. закінчив Літературний ин-т, де одним з його наставників був М. М. Прішвін. Перший вірш був опубл. в 1930 м., з 1935 м. вірші і розповіді регулярно друкувалися в журналах "Селянські хлоп'ята", "Дружні хлоп'ята". У творах Бокова відчутне творче осмислення традицій А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, Н. А. Клюева, С. А. Есеніна, насамперед  - у.

БУХДАЛЬ Герд - (рід. 1914)-англійський філософ і історик науки. Народився в Німеччині, в 1933 емігрував в Великобританію. У 1947 - 58 працював в Мельбурнськом університеті, з 1958 (до відходу на пенсію) - в Кембріджськом університеті і в Центрі по історії і філософії науки. Протягом всієї наукової діяльності Буздаль прагнув з'єднати дослідження по філософії науки і історії науки. Він виступив одним з попередників історичної школи в методології науки. На думку Бухдаля, взаємозв'язок філософії і історії науки заснований на хибному колі: розуміння історії науки передбачає наявність філософськи обгрунтованої.
ЛЮКСЕМБУРГ Троянда - (15 березня 1871, Замосць, Польща - 15 березня 1919, Берлін) - деятельница польського і німецького робочого руху, теоретик т. н. революційного марксизму. У 1897 закінчила Цюріхський університет зі мірою доктора державного права. З 1898 жила в Німеччині, очолювала разом з К. Лібкнехтом ліву течію СДПГ. Одна з фундаторів КПГ. Убита після придушення повстання берлинских робітників. У своїй теоретичній діяльності виходила з єдності марксистської філософії, політекономії і вчення соціалізму. Виступила з критикою Е. Бернштейна, вважаючи, що він знову повертає соціалізм з науки в утопію. У роботі.
Список літератури курсової "Підстави представництва" - більше 20 джерел. ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ - ЕАСТ (European Free Trade Association) - створена в 1960 у відповідності з Стокгольмської Конвенцією Австрією, Данією, Норвегією, Португалією, Швецією, Швейцарією і Великобританією. Друга назва - Європейська економічна зона. Первинними цілями Асоціації були забезпечення вільної торгівлі промисловими товарами серед країн-учасниць і укладення торгової угоди з Європейським співтовариством (ЄС). Після проходження співтовариством восьми етапів всі внутрішні експортні квоти були ліквідовані в 1961, а внутрішні імпортні квоти і тарифи - в 1966. Однак всі країни - учасниці ЕАСТ могли встановлювати.
РЕЄСТРАТОР АКЦІЙ - STOCK REGISTRAR Довірча компанія, банк або індивідуум, уповноважена виконувати засновані на довір'ї функції і призначена корпорацією з метою стежити за тим, щоб загальна кількість випущених акцій не перевищувала їх кількості, дозволеної до випуску, а також для контролю за трансфертом-агентом. Правила Нью-Йоркской фондової біржі вимагають, щоб корпорації, чиї акції допущені до її котировання (лістингу), доручали виконання функцій реєстратора і трансферта-агента різним особам. Взаємовідносини між корпорацією і її реєстратором регулюються договором. При відсутності яких-небудь.

Ділер - ця особа або фірма, що здійснює біржове або торгове посередництво. Вони діють від свого імені і можуть виступати посередниками між брокерами, іншими ділерами, клієнтами. Ділер може виступати посередником в торгових операціях купівлі-продажу цінних паперів, товарів, валюти. Ділер, як окрема особа, працює на біржі. Взагалі взяти участь в торгах має право будь-яка юридична або фізична особа, що є членом біржі. У іншому випадку він може звернутися до посередника, тобто брокеру, маклеру, трейдеру або ділеру. Різниця ними складається в тому, що брокери і трейдери працюють на товарній.
Посилання в тексті роботи "Підстави представництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Оборотність - визначальна властивість операциональних структур в концепції розвитку інтелекту Ж.Піаже. Операція, по Піаже, оборотна, тобто в системі, в яку вона включена, є зворотна їй операція. За допомогою зворотної операції думка може повернутися до початкового (початковому) моменту міркувань. На рівні конкретних операцій існують дві абсолютно різних і не скоординованих один з одним форми О. 1) Інверсія - це форма О., що відноситься до операцій над класами. Вона полягає в запереченні класу (записується як -А) або в запереченні включення одного класу в іншій (записується як: )(А). У першому випадку продуктом.
Епілептичний припадок - (епілепсія - греч. "взяття") - несвідомий стан з судомами, зумовлений захворюванням мозку, з попередніми незвичайними відчуттями або галюцинаціями (аура). Він пам'ятав тільки, що, здається, крикнув: "Парфен, не вірю!.." Потім раптом як би щось розверзнути перед ним: надзвичайне внутрішнє світло осяяло його душу. Ця мить продовжувалася, можливо, полсекунди; але він, однак же, ясно і свідомо пам'ятав початок, самий перший звук свого страшного крику, який вирився з грудей його сам собою і який ніякою силою він не міг би зупинити. Потім свідомість його потухла.
Харізма - (греч. charisma - милість, божественний дар) - винятковий дар особистості або щось таким що вважається. Так, в свій час харизматичними у Франції вважали Наполеона, а німці пізніше за фюрера, що залили кров'ю не тільки Європу, але і Росію і СРСР. На совісті Наполеона, якщо вона у нього була взагалі, по Е.Тарле, нараховується 40 млн трупів, єфрейтор планував знищити майже 200 млн чоловік. Після 1954 року зусиллями деяких товаришів в Росії зміцнився термін "культ особистості", а харизматиками нині вважаються безликі фігури, які частіше за інших мигтять в ЗМІ. Використання терміну.

ВЕРНАДСКИЙ Г. В. - (1887-1973) - російський історик, філософ, що виступав як активний учасник евразийства, син В. І. Вернадського, автор робіт "Зображення російської історії" (1927),'История Росії" (1929); "Досвід історії Євразії з половини VI віку до цього часу" (1934), "Ланки російської культури" (1938), "Древня Русь" (1943), "Київська Русь" (1948), "Монголи і Русь" (1953) і інш. У своїх творах В. характеризував історію Євразії як ряд спроб створення єдиної держави, а власне російську історію вважав процесом поступового освоєння російським народом євразійської території. Для В., як і інш. представників.
СУХОВ Анатолій Миколайович - (р. 1949) - російський психолог, докт. психол. наук, проф. (1992). Чл.-кор. Межд. академії психол. наук (1995), действ. чл. Академії пед. і соціальних наук (1996). У 1970 р. закінчив Рязанський гос. пед. ин-т. З 1973-1998 рр. служив в органах внутр. справ. Вів науч. і препод. роботу в Рязанської вищій школі МВС СРСР, Рязанськом ин-ті права і економіки МВС РФ, Академії ФСИН в посадах науч. і ст. науч. сотр. З 1998 р. і по наст. вр. - зав. каф. соціальної психології і соціальної педагогіки РГУ ім. С. А. Есеніна. Канд. дис. "Проблеми конфліктів у виробничих колективах осуджених" (1978);.
ПРИРОДНІ ПРАВА і ПРИРОДНЕ ПРАВО - (natural rights and natural law) - 1. (Філософія моралі і політики) - доктрина, згідно з якою принципи правової поведінки можна виявити шляхом раціонального дослідження природи Людини, який створив її Бог. Для такого політичного теоретика як Джон Локк, закони природи були визначенням Бога. По природному праву люди дістають права на кошти, в яких мають потребу для виконання цих предопределений. 2. Права, належні всім людям на основі однієї лише їх приналежності до людства. Незважаючи на те, що в цьому другому значенні природні права всі ще висувають в якості основи нормативної теорії.
Міська реконструкція - (urban renewal), відновлення гір, що прийшли в занепад. р-нов. Ряд схем Г.р. включає споруду нових і розселення старих будівель, тоді як інш. передбачають розвиток р-на, часто крупномасштабний, на повністю новій основі. Замість маленьких обветшавших будинків і напівпорожніх кварталів в центрі міста, звичайне використання к-рих (оренда будівель, маленькі магазинчики і майстерні) малоприбуткове, з'являються великі будівлі, що знаходяться у власність приватних компаній з офісами і торг, площами, що дають високий прибуток. Землі, що звільнилися в рез-ті деиндустриализации, напр., зайняті нині.