Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні аспекти розвитку підстав та способів припинення цивільно-правових зобов'язань в Україні ... 5
1.1. Історія розвитку підстав та способів припинення цивільно-правових зобов'язань в Україні ... 5
1.2. Зарубіжний досвід підстав та способів припинення цивільно-правових зобов'язань ... 9
Розділ 2. Характеристика підстав та способів припинення цивільно-правових зобов'язань ... 14
2.1. Сутність припинення цивільно-правових зобов'язань ... 14
2.2. Підстави припинення цивільно-правових зобов'язань ... 16
2.3. Способи припинення цивільно-правових зобов'язань ... 22
Розділ 3. Проблеми застосування підстав та способів припинення цивільно-правових зобов'язань та шляхи їх вирішення ... 28
3.1. Проблеми застосування підстав та способів припинення зобов'язань ... 28
3.2. Шляхи вирішення проблем застосування підстав та способів припинення зобов'язань ... 33
3.3. Судова практика застосування підстав та способів припинення зобов'язань ... 34
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань"

Курсова робота "Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Припинення цивільно-правових зобов'язань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Припинення цивільно-правових зобов'язань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Припинення цивільно-правових зобов'язань" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІКУВАННЯ НЕЗАКОННЕ - заняття приватною медичною практикою особою, що не має ліцензії, якщо це спричинило по необережності спричинення шкоди здоров'ю людини (ст. 235 УК). При таких же умовах признається незаконної приватна фармацевтична діяльність. Під медичною практикою потрібно розуміти діяльність по лікуванню і попередженню хвороб, під фармацевтичною - виготовлення, зберігання, відпуск ліків. Під шкодою здоров'ю людини розуміється спричинення потерпілому легкого, середнього тягаря або тяжкої шкоди здоров'ю. Право на заняття приватною медичною практикою мають тільки обличчя, що дістали вищу або середню медичну освіту і.
РОСІЙСЬКИЙ КОСМІЧНИЙ ФОНД - спеціальний позабюджетний фонд, створений з метою підтримки і розвитку космічної науки і промисловості. Средства Р. до. ф. формуються з наступних джерел: асигнувань з республіканського бюджету РФ, що виділяються цільовим призначенням в складі коштів на Федеральну космічну програму Росії; позабюджетних фондів, що формуються державними замовниками робіт по створенню і використанню космічної техніки в наукових і народногосподарських цілях; частки прибутку, отриманої організаціями і громадянами за рахунок пільг, що надаються їм по оподаткуванню при здійсненні космічної діяльності; прибутку, отриманого в.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - відповідно до цивільного законодавства РФ (ст. 213 ГК РФ) у власності громадян і юридичних осіб може знаходитися будь-яке майно, за винятком окремих видів майна, який згідно із законом не може належати громадянам або юридичним особам. Кількість і вартість майна, що знаходиться у власності громадян і юридичних осіб, не обмежуються, за винятком випадків, коли такі обмеження встановлені законом з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Комерційні і некомерційні організації, крім державних.
НАЗАРЯН Степан - [15(27).5.1812, Тбілісі, - 27.4(9.5). 1879, Москва], просвітник, педагог, публіцист. Вчився у в Нерсесянськом уч-ще в Тіфлісе. Закінчив Дерптський ун-т (1840), викладав в Казанськом ун-ті (адьюнкт-проф. з 1842), Лазаревском ин-ті в Москві (проф. з 1849). Очолив в 50-е рр. арм. просвітить. рух. Фундатор і редактор журн. "Юсисапайл" ("Північне сяйво", 1858 - 64, Москва), в до-ром виступав зі статтями про освіту народу, до-ой вважав єдності, формою боротьби з всяким злом. Високо оцінював образоват. можливості розмовного арм. мови ашхарабар в освіті народу. Нарівні з нар. мовою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Припинення цивільно-правових зобов'язань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Земська освіта - учбово-виховальні установи, що створюються в дореволюційній Росії місцевим самоврядуванням територій - земствами. Це могли бути початкові загальноосвітні школи, початкові професійні школи, недільні школи, бібліотеки, народне читання, вчительські семінарії, курси по підвищенню кваліфікації вчителів. Через них освіта в Росії придбавала народний і національного, а також суспільний характер. Кожний учбовий заклад створювався земською управою з ініціативи громадськості, в їх створення вкладалися суспільний гроші, що збираються земством як податок і меценатство. Земська школа в свій час.
НИКИТЕНКО - Олександр Васильович (1804, д. Ударовка Слободсько-Української губ. - 1877, Павловськ), російський філолог, критик, цензор. Народився в сім'ї кріпосного селянина, в 1824 м. отримав вільну (при сприянні К. Ф. Рилеєва) і поступив в Петербургський ун-т, який закінчив в 1828 м. У період з 1834 по 1864 м. займав в ун-ті посаду професора кафедри російської словесності. Історико-літературні труди Нікитенко ("Досвід історії російської літератури", 1845; і інш.) зіграли важливу роль в становленні академічного літературознавства в Росії. Як критик виступав прихильником натуральної школи, хоч.
Ільінський Микола Степанович - Ільінський (Микола Степанович) - письменник (1759 - 1846), родом з приказних. Служив в Пськове і Петербурге. При Олександрові I перебував в комісії для складання законів і юрисконсультом міністерства юстиції. Ильинский любив заняття літературою. Писання віршів звернуло на нього увагу Державіна. Сам Ільінський, проте, свої вірші називав безглуздими. Основні мотиви писаний Ільінського - патріотизм і релігійне упокорювання, характерний і для його "Записок" ( "Російський Архів", 1879, грудня; з передмовою і примітками А.О. Круглого), що стосуються головним чином царювання Павле I. Цими.
У вступі курсової "Припинення цивільно-правових зобов'язань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САЙМАК - (Simak) Кліфорд Дональд (1904, Мілвілл, штат Віськонсин - 1988, Міннеаполіс, штат Міннесота), американський письменник. Професійний журналіст, Саймак все життя поєднував роботу в газеті з літературною діяльністю - звідси, ймовірно, його прагнення до документальности і достовірності. Перша розповідь - "Мир червоного сонця" (1931). Серйозний успіх принесли письменнику повісті "Місто" і "Притулок" (обидві - 1944), об'єднане в романа "Місто" (1952), повествующий про майбутнє землі, населеної стариками, роботами і говорячими собаками (в 1973 Саймак дописав більш.

ТЕОДИЦЕЯ - (греч. theos -Бог і dike -справедливість, право, букв. - богооправдание) - релігійно-філософське вчення, мета якої зводиться до виправдання уявлень про Бога як абсолютне добро, знявши з нього відповідальність за наявність зла в світі. Понятіє Т. введене Лейбніцем, що присвятив "виправданню Бога" трактат "Досвід теодицеи про добрості Бога, свободі людини і походженні зла" (1710). Лейбниц затверджував, що оскільки мир створений премудрим Богом, то він досконалий, є "кращим з можливих світів", в якому все, включаючи і зло - "до кращого". А саме зло Лейбніц вважає неминучим супутником і необхідною.
ИНТЕНЦИЯ - (від лати. intentio - прагнення), термін схоластич. філософії, вказуючий намір, мету, спрямованість свідомості, мислення на к. предмет. У Фоми Аквінського і в пізній схоластиці термін" І." означає також увагу, іноді - нек-рую форму буття, взяту в определ. відношенні. У гносеологич. аспекті І. виступає як характеристика умств. "образу", ідеї або нек-рого значення. Хома Аквінський розглядає І. як поняття, що виникає з діяльності інтелекту. Згідно Оккаму, "І. душі" є универсалия, тобто загальне, як результат акту збагнення предмета. І. інтелекту зіставляється з.
Список літератури курсової "Припинення цивільно-правових зобов'язань" - більше 20 джерел. КАРТОТЕКА ТЕРМІНОВА - TICKLER Картотека-покажчик термінів; книга, в к-рую заносяться дати витікання термінів векселів, врахованих зобов'язань, акцептів, облігацій, а іноді і виплат дивідендів, відсотків і т. д. як нагадування банку або брокерській фірмі про те, що дані документи через певний час зажадають вниманияНаиболее важливою для банку є картотека, де вказані терміни для векселів і акцептів. Представлення векселя в день витікання терміну має велике значення для виконання индоссантом своїх обов'язків. Тому К.с. для векселів є незамінним атрибутом діяльності банків, незалежно від їх розмірів, що дозволяє гарантувати.
ЕВРОКРЕДИТИ - (англ. Eurocredits) - кредити в евровалютах. Різновид міжнародного кредиту. Понятіє Е. виникло в кінці 50-х рр. в зв'язку з формуванням валютного євроринку. Велика частина Е. надавалася в евродолларах, але їх частка знижувалася в зв'язку з використанням евромарок, еврошвейцарских франків, евроиен і інш. валют. Форми Е. різноманітні. Найбільш проста - надання Е. в повній сумі по твердій ставці на весь термін, звичайно не більше за рік. Для страхування процентного ризику євробанки вдаються до рефінансування на такий же термін на світовому ден. євроринку. На світовому євроринку капіталів практикуються.

Діаграма мережева -  (мережа, граф мережі, РЕRТ-діаграма) - графічне відображення робіт програми і їх взаємозв'язків. У менеджменті під терміном "мережа" розуміється повний комплекс робіт і подій програми з встановленою між ними залежністю. Мережеві діаграми відображають мережеву модель в графічному вигляді як безліч вершин, відповідних роботам, пов'язаних лініями, що представляють взаємозв'язки між роботами. Цей граф, званий мережею типу вершина - робота або діаграмою передування, є найбільш поширеним представленням мережі на сьогоднішній день. Існує інший тип мережевої діаграми, званий.
Посилання в тексті роботи "Припинення цивільно-правових зобов'язань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СХИЗМОГЕНЕЗА СИМЕТРИЧНОГО" ТЕОРІЯ - концепція, за допомогою якої описуються поведенческие моделі соціальної взаємодії. Запропонована Г. Бейтсоном. З допомогою "С. з." т. описується зовнішній план ескалації конфлікту. Схизмогенез - це зміна індивідуальної поведінки, що відбувається внаслідок накопичення досвіду взаємодії між індивідами. Розрізнюють два варіанти схизмогенеза - додатковий і симетричний. Додатковий має місце в тих випадках, де взаємодія будується на основі взаимодополняющих дій, напр. наполегливість одного суб'єкта і поступливості інш. У ході взаємодії все більша наполегливість одного суб'єкта може.
Отстояніє - міра доступності для слухачів вимовної мови. Міра розуміння мови залежить від змістовної і структурної складності мови, від фонационной подачі інформації - є у вигляду отстояние один від одного лектора і аудиторії, одного співрозмовника від іншого. Звісно, отстояние треба робити як можна менше - і зусиллями, турботами лектора, і зусиллями аудиторів. Говорячий повинен, наскільки можливо, спрощувати виклад думок лексично і синтаксично, підрівнюючись під аудиторію (не для всякої аудиторії потрібно дуже велике спрощення мови!), не задавати дуже високого темпу мови, чітко артикулювати слова. Чинники.
Вплив інформаційних продуктів на психіку людини: ефекти - Зі часів Арістотеля прийнято виділяти 2 протилежних механізму впливу інформаційного контента на психіку людини: катарсис і антикатарсис. Катарсис передбачає гармонізуючий ефект впливу інформаційних продуктів, к-рий виявляється в стані ейфории, радості, позитивних емоцій і переживання легкості буття. Антикатарсис в емоційному аспекті - стан угнетенности, приниженість, страху, або агресивності. В. Г. Грязева-Добшинская називає цей стан станом "відкритої катастрофи", до-ой переживається як неопр., напружене стан перципиента. Передбачається, що це породжує у людини необхідність активності.

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ - розділ психології, що вивчає процес наукових відкриттів, винаходів, створення творів мистецтв, - область досліджень психологічних творчої діяльності людей в науці (-> психологія науки), літературі, музиці, зображальному і сценічному мистецтву (-> психологія мистецтва), у винахідництві і рационализаторстве. Прагне зрозуміти досвід художника і його формування у індивіда. Методологічна основа - принцип історизму. Особливий розділ утворить вивчення творчої діяльності дітей. До специфічної проблематики психології творчості відноситься: 1) вивчення ролі уяви, мислення, інтуїції, натхнення.
ПРАНГИШВИЛИ - Олександр Северь-янович (1909-1984)- грузинський психолог, фахівець в області загальної, соціальної і педагогічної психології, історії психології. Д-р психологічних наук, професор, д. чл. Академії наук Грузинської ССР. Віце-президент, а потім академік-секретар відділення суспільних наук АН ГССР. Учень Д.Н Узнадзе. Закінчив філософський факт Тбілісського Державного унта (1927). З 1933 по 1937 р. працював в Кутаїсськом педагогічному ин-ті в посаді декана факту і проректора по учбово-науковій роботі. У роки ВОВ займався розробкою військової тематики, організовував і керував науковою роботою.
СОЦІАЛЬНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ - (лати. determinare - визначати) - один з основних принципів соціології, що виражає загальний взаємозв'язок і взаємообумовленість соціальних явищ. Найважливішою характеристикою С.Д. є причинно-слідчий зв'язок, однак до останньої не зводяться всі форми детерминации (обумовленості). Серед них потрібно назвати зв'язки випадкові і необхідні, можливі і дійсні, прямі і непрямі і т.д. Вся сукупність зв'язків і відносин даного класу об'єктів виступає як найважливіший детермінант розвитку. Він має дві основні форми: по-перше, це сувора детерминация одного соціального явища іншим, по-друге.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - 1. У системі професійної освіти - планомірна, цілеспрямована підготовка майбутніх працівників до конкретного виду трудової діяльності в рамках однієї професії (див.). Проводиться звичайно на старших курсах вищих і середніх спеціальних учбових закладів, в середніх профессионально-технич. училищах - з початку навчання. Узкая С. дозволяє забезпечити більш глибоке засвоєння учнями професійних знань, практич. вчень і навиків, але утрудняє зміну спеціальності і професії в зв'язку з потребами виробництва, що змінюються. Тому у вітчизняній системі професійної освіти перевага віддається підготовці.