Підстави цивільно-правової відповідальності

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження відповідальності у правовій науці.....5
1.1. Поняття юридичної відповідальності.....5
1.2. Підстави та стадії юридичної відповідальності.....7
Розділ 2. Особливості цивільно-правової відповідальності.....10
2.1. Поняття цивільно-правової відповідальності.....10
2.2. Форми і види цивільно-правової відповідальності.....17
2.3. Склад правопорушення та умови цивільно-правової відповідальності.....23
2.4. Підстави звільнення від відповідальності.....35
Висновки.....40
Література.....43

Для придбання курсової роботи "Підстави цивільно-правової відповідальності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави цивільно-правової відповідальності"

Курсова робота "Підстави цивільно-правової відповідальності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підстави цивільно-правової відповідальності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підстави цивільно-правової відповідальності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підстави цивільно-правової відповідальності" і призначений виключно для пошукових систем.

Психолого-педагогічні принципи управління персоналом ПОО - Управлінню об'єктивно властиві закономірності і його ефективне здійснення не терпить довільних "телодвижений". Тому управління повинно будуватися природосообразно, тобто відповідно повному до об'єктивних закономірностей. Найбільш важливі психологічні і педагогічні закономірності знаходять своє вираження психолого-педагогічних принципах управління, реалізація яких забезпечує не тільки повинне впливає на психологію співробітників і приносить педагогічні результати у вигляді підвищення їх вихованості, обученности і развитости. Є дві групи принципів: організаційно-управлінські і. Довірені особи кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку - особи, що призначаються зареєстрованим кандидатом, а також виборчими об'єднаннями, що зареєстрували список кандидатів, виборчими блоками, сприяючі своєю діяльністю обранню відповідного кандидата (списку кандидатів) і що володіють відповідно до законодавства про вибори спеціальним статусом. Призначення довірених осіб є правом, а не обов'язком зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, що зареєстрували список кандидатів. Число довірених осіб встановлюється федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації застосовно до рівня виборів. Реєстрація довірених осіб. ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРОНІКИ (ЕЛЕКТРОНИК) - Посадові обов'язки. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперебійну роботу електронного обладнання. Бере участь в розробці перспективних і поточних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту обладнання, заходів щодо поліпшення його експлуатації і підвищення ефективності використання електронної техніки. Здійснює підготовку електронно - обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів обладнання, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх. Проводить наладку. ЗАГАЛЬНА СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЧЛЕНІВ СЕЛЯНСЬКОГО (фермерського) ГОСПОДАРСТВА - правова форма спільного володіння майном на праві власності членів селянського (фермерського) господарства. По цивільному законодавству (ст. 257 ГК РФ) загальна власність на майно членів селянського (фермерського) господарства є спільною, за винятком випадків, коли законом або договором між ними передбачене утворення пайової власності на це майно. Крім того, в аграрному законодавстві містяться спеціальні правила, які встановлюють інакший правовий режим майна селянського господарства. У Законі РСФСР від 22 листопада 1990 р. № 348-1 "Про селянське (фермерському) господарство", який.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підстави цивільно-правової відповідальності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Активність (неспецифічна і специфічна) співробітника в екстремальних ситуаціях - Життя, діяльність людини, події, з якими вони його зіштовхують, вимагають активності, зобов'язують діяти відповідним образом. Кожна нова ситуація вимагає адаптації до неї, тобто активності (фізіологічної, психологічної і поведенческой), згідної її особливостям і стоячим перед людиною в ній задачам. Є два основних вигляду активності: неспецифічна і специфічна. Неспецифічна активність - підвищена загальна, енергетична активність, - екстрена подача, "викид" певного запасу сил організмом і особистістю, "фізіологічного і психологічного палива", потрібного для дій в новій. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД - 1) в карному процесі розгляд в судовому засіданні карних справ і застосування встановлених законом заходів покарання до осіб, винних в здійсненні злочинів, або виправданні невинних. Основна стадія процесу. С.р. побудоване на принципах змагальності, безпосередності, усності, безперервності. С.р. складається з декількох частин: віддання під суду, судове слідство, судові прения і останнє слово підсудного, постанова вироку. У підготовчій частині судового засідання відбувається перевірка явки в суд, встановлення особистості підсудного, роз'яснення учасникам розгляду їх прав і обов'язків, оголошення. Знак відповідності - зареєстрований знак, яким за правилами сертифікації підтверджується відповідність чего-л. Встановленим вимогам. Необхідність застосування з. С. На території рф визначена законом рф від 10 червня 1993 р. № 5151-1 "про сертифікацію продукції і послуг" (в редакції федерального закону від 27 грудня 1995 р. № 211-фз). Згідно з правилами застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації продукції, затвердженою постановою держстандарту росії від 25 липня 1996 р. № 14 (реєстрація в мінюстиції росії - 1 серпня 1996 р., № 1138) з. С. Является формою доведення до споживача і інш.
У вступі курсової "Підстави цивільно-правової відповідальності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ізоляційний матеріал (теплової) - матеріал, вживаний для теплової ізоляції і що характеризується наступними властивостями: малим коефіцієнтом теплопровідності, малою об'ємною вагою, незначною гигроскопичностью, вогнестійкістю, морозостійкістю, відсутністю запаху. Крім того, і. М. Должен бути довговічним, однорідним і володіти достатньою механічною міцністю. До основних і. М. Органічеського і мінерального походження відносяться: пробкові плити, торфоплити, мінеральна пробка, пеностекло, камишит, ворушив, мінору, альфоль, пінобетону, бумлитиз і інш. Пробкові плити виготовляють з обріщок кори пробкового дуба, пробок.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ (ПЕРЕГЛЯДУ, ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК) ДІЮЧОЇ КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - передбачені Основним законом умови і процедури прийняття нової Конституції, а також внесення змін (поправок) в діючу Конституцію, раніше невідомі вітчизняній конституційній практиці. Так, діюча Конституція РФ ввела принципово нові поняття для характеристики змін, доповнень і перегляду Основного закону: "конституційні поправки", "перегляд Конституції"; істотно звузила (обмежила) коло суб'єктів ініціативи її перегляду, а також внесення в неї змін і доповнень; в порядку зміни Конституції знайшла відображення специфіка Росії як федеративної держави. Вступ внаслідок конституційних поправок обтяжений. ПРИЗОВЕ ПРАВО - сукупність міжнародно-правових норм, регулюючих порядок і основи захвата на морі торгових судів як противника, так і нейтральних країн воюючими державами. Майно, захоплене в морській війні, насамперед т. н. ворожа власність, як державна, так і власність громадян і юридичних осіб ворожої держави (торгове судно, вантаж), називається призом; призом є також нейтральна власність у випадку, якщо вона складає військову контрабанду або зазнає захвата в зв'язку з порушенням правил нейтралітету або при наданні допомоги і послуг воюючому. Торгові судна ворога не можуть з'явитися призом в нейтральних.
Список літератури курсової "Підстави цивільно-правової відповідальності" - більше 20 джерел. ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ - У И. п. як основний інструмент лікувального впливу виступає психотерапевт, а психотерапевтичний процес протікає в диаде лікар-пацієнт. У організаційному аспекті І. п. відмінна від групової (де інструментом лікувального впливу виступає і психотерапевтична група), колективної і сімейної психотерапії. Використовується в рамках практично всіх концептуальних і методичних напрямів в психотерапії, які і визначають специфіку психотерапевтичного процесу, мети і задач, способів впливу, методичних прийомів, типу контакту між пацієнтом і психотерапевтом, тривалості і інших змінних І. п. І. п. проводиться. БЕРГСОН АНРИ - Анрі Бергсон народився 18 жовтня 1859 р. Його батько Мішель Бергсон був композитором і музикантом, професором Женевської консерваторії Анрі Бергсон дістав класичну освіту, відповідну колу французької інтелектуальної еліти. У 1878 він закінчи. ліцей Кондорсе в Парижі і поступив в Вищу нормальну школу. Після закінчення в 1881 р. Вищої школи Бергсон викладав в ліцеї міста Анжера. У 1883 р. він отримав місце на кафедрі філософії в ліцеї Блеза Паськаля в Клермон-Ферране В цей час Бергсон займався переусвідомити поняття часу і розробив концепцію "чистої тривалості", викладену ним в першому великому.

Свідчення експертів - (expert testimony) На самому початку XX в. на сторінках наукових журналів і юридич. оглядів всіх країн почалися пожвавлені спори з питань психології свідчий свідчень і про значення психол. знань для судочинства. Г. Мюнстерберг випустив збірник статей про застосування психології в поліцейській і судовій практиці. На жаль, поява цього збірника була неск. передчасним, але воно не залишилося непоміченим. Джон Вігмор, професор доказового права в Північно-Зап. ун-ті, написав ущипливу пародію на книгу Мюнстерберга. Нападки Вігмора справили велике враження: протягом наступної чверті віку психологів.
Посилання в тексті роботи "Підстави цивільно-правової відповідальності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОТРЕБИ - (англ. needs) - форма зв'язку живих організмів із зовнішнім світом, джерело їх активності (поведінки, діяльності). П. як внутрішні сущностні сили організму спонукають його до здійснення якісно певних форм активності, необхідних для збереження і розвитку індивіда і роду. У своїх первинних біологічних формах П. виступають як потреба, що випробовується організмом в чомусь, що знаходиться поза ним і необхідному для його життєдіяльності. Біологичеським П. властивий гомеостатический характер: спонукувана ними діяльність завжди направлена на досягнення оптимального рівня функціонування основних життєвих. БРАДИКАРДЙЯ - зниження частоти серцевих скорочень до 60 і менш в 1 мін у дорослої людини (до 100 у новонароджених, до 80 - 70 у дітей від 1 до 6 років). Частота скорочень серця від 45 до 60 в 1 мін іноді виявляється у практично здорових дорослих людей. При підвищенні температури тіла на 1 °З частота серцевих скорочень звичайно зростає - приблизно на 10 ударів в 1 мін. При деяких інфекційних хворобах (грипі, менінгіті, брюшном тифі) такої зміни темпу роботи серця не зазначається, що називають відносної брадикардией; про неї можна також говорити при невідповідності високого ПЕКЛО рідкому пульсу. Розрізнюють. F20 Шизофренія - Ця загальна рубрика включає звичайні варіанти шизофренії, а також деякі менш звичайні варіанти і близькі розлади. F20.0-F20.3 Загальні критерії параноидной, гебефренической, кататонической і недиференційованої шизофренії: G1. Протягом більшої частини психотического епізоду тривалістю не менше за один місяць (або протягом якого-небудь часу в більшості днів) повинні відмічатися мінімум один з ознак, перерахованих в переліку (1), або мінімум дві ознаки з переліку (2). 1) Мінімум один з наступних ознак: а) "луна" думки, вкладення або видалення думок, або відвертість думок; би) марення впливу або.

Теорія потреба-тиск - (need-press theory) Т. п.-д., розроблена Генрі Мюрреєм, засновується на даному Куртом Левіним визначенні поведінки як функції особистості і середи. Уолш затверджує, що в основі побудованої Мюрреєм моделі "потреба-тиск" лежать два принципових допущення. Згідно з першим, психол. значення особистості може бути виведене з її поведінки. Потреби розглядаються як организующие тенденції, що додають смислову єдність і цілеспрямованість поведінці особистості. Звідси поведінка індивідуума може бути зрозуміла на основі динаміки задоволення таких потреб. Згідно з другим, психол. значення середи може бути. НОРМУВАННЯ ОПЕРАТОРСЬКОГО ТРУДА - створення і застосування норм часу на виконання оператором його дій. Ця задача вирішується шляхом розробки методів визначення часу рішення задачі оператором. За допомогою цих методів вже на стадії проектування СЧМ можна розраховувати оптимальні характеристики швидкодії оператора. Однак розроблені до теперішнього часу методи і системи нормування придатні в основному лише для фізичного труда і малопридатні для операторського труда. Це пояснюється особливостями операторського труда, які в даному аспекті зводяться до наступного: 1) окремі елементи операторської діяльності часто не дозволяють. ДЗДЛИЗМ - (від лати. dualis - подвійний) - філософське вчення, вихідне в поясненні сущого з наявності 2 проти, початків - матеріального і духовного. У найбільш розвиненій формі в філософії Нового часу Д. представлений у вченні Р. Декарта. По Декарту, існують 2 субстанції - матерія і дух. Основною властивістю, або атрибутом, матерії є протяг, а духа - мислення (зрозуміле ширше, ніж прийнято зараз). Властивості матерії невиводими з мислення, і навпаки; субстанції не мають і не можуть мати ніяких точок зіткнення. Для психології найбільший інтерес представляє постановка Декартом проблеми людини, в. Циклотімная особистість - (cyclothymic personality) Термін "циклотимик" уперше запропонував Кальбаум в середині XIX в. для опису того, що тоді називалося циркулярним божевіллям. Симптоми являють собою стан особистості, що виявляється хронічними, епізодично повторюваними розладами настрою непсихотической природи. Настрій може носити характер манії, депресії або і того і іншого. Інтенсивність цих коливань настрою не досягає рівня, відповідного критеріям діагностики маніакально-депресивного (біполярного) розладу і не супроводиться станом суб'єктивного дистресса. Клінічна картина визначається двофазними, що.