Рада адвокатів регіону

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Організаційні форми адвокатського самоврядування ... 5
1.1. Завдання та принципи адвокатського самоврядування ... 5
1.2. Рада адвокатів регіону в системі органів адвокатського самоврядування ... 14
Розділ 2. Основні напрямки діяльності Ради адвокатів регіону ... 16
2.1. Повноваження Голови Ради адвокатів регіону ... 16
2.2. Компетенція Ради адвокатів регіону ... 17
Розділ 3. Організація роботи Ради адвокатів регіону та шляхи її вдосконалення ... 20
Висновки ... 27
Список використаних джерел ... 29

Для придбання курсової роботи "Рада адвокатів регіону" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рада адвокатів регіону"

Курсова робота "Рада адвокатів регіону" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рада адвокатів регіону", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рада адвокатів регіону" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рада адвокатів регіону" і призначений виключно для пошукових систем.

Громадяни з підрозділів особливого ризику [в сфері соціального захисту громадян, що зазнали впливу радіації] - До громадян з підрозділів особливого ризику відносяться особи з числа військовослужбовців і вільнонайманого складу Збройних Сил СРСР, військ і органів Комітету державної безпеки СРСР, внутрішніх військ, залізничних військ і інших вояцьких формувань, облич начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: а) безпосередні учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і вчень із застосуванням такої зброї до дати фактичного припинення таких випробувань і вчень; би) безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій.
Муніципальний правовий акт - це офіційний документ, що приймається в суворо регламентованому порядку, обов'язковий для виконання на території муніципальної освіти, що встановлює або що змінює загальнообов'язкові правила поведінки або маючий індивідуальний характер, породжуючий певні правові наслідки і направлений на урегулювання правовідносин між суб'єктами місцевого самоврядування. Він приймається населенням муніципальної освіти безпосередньо органом місцевого самоврядування і (або) посадовою особою місцевого самоврядування з питань місцевого значення або з питань здійснення окремих державних повноважень, переданих.
РЕВНОЩІ - форма переживання людиною почуття неприязні і ворожнечі по відношенню до благ (успіх, популярність, багатство, заслуги, розташування і любов інакшої людини). др особи (групи людей). Р родинна заздрості Обидві емоції засновані на себелюбстві, егоїзмі, пихатості Предметом Р стають явища і люди, к-рі людиною, що випробовує Р, розглядаються або як належні йому по праву, або як повинні такими стати Р може мати необгрунтовані причини, виникати в значить. міри в представленнях людини Особа, що попала під вплив Р, вже не здібно сприймати мир реальним, у нього з'являється недовірливість, підозрілість.
РЕПКИН Володимир Володимирович - (р. 25.12.1927, Миколаїв), психолог, педагог, лінгвіст, канд. психол. наук (1966). Закінчив филос. відділення Майкопського пед. ин-та (1949). і психол. відділення филос. ф-та МГУ (1957). У 1949 - 52 працював вчителем русявий. мови в Майкопе, в 1957 - 62 - на Сахаліні. У 1963 - 83 очолював лабораторію уч. діяльність в школі № 17 (м. Харків), потім до 1987 завідував кафедрою русявий. мови в Харківському ин-ті комунального х-ва. З 1989 керівник науч.-метод, центра "Розвиваюче навчання". Психол. переконання Р. сформувалися під впливом науч. школи Л. С. Виготського. Созданная.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рада адвокатів регіону" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ланге Карл Георг - (4.12.1834, Вордінгборг - 25.5.1900, Копенгаген) - датський медик, фізіолог, філософ. Дістав загальну освіту в Метрополітені-школі (1853), потім - медичне (кандидат медицини, 1859), з 1860 м. по 1862 м. працював лікарем в госпіталі Фредеріка, в 1863 м. взяв участь в експедиції по Гренландії для аналізу поширення захворювань, потім знову працював асистентом в госпіталі Фредеріка під керівництвом З 1867 м. по 1868 м. Ланге продовжив свою освіту: навчався гістології у К.Дж. Еберта і Провів дослідження бульбарного параліча (1868), хронічного поліомієліту (1874). З 1875 м. Ланге - доцент.
Бориса, Іван Ігнатович - російський, син землед., каменяр; рід. в 1888 р. в Перемишльськ. повіті, Калужськ. губ.; вчився в церк. шк. У 1906 р. распростр. вЕкатеринославелитерат.Партії соц.-революціонерів; в тому ж році переїхав в Баку, увійшов в гр. "Червона сотня", яка працювала при федерації Анархо-Комуністів, робіт. під кличкою "Пузо", участв. в террористич. актах на бакинського поліцаймейстера Жгенті, балаханск. поліцаймейстера Пестова, провокатора Павелькопс; арешт. в сент. 1906 р., висланий адміністративний в Архангельськ. губ., звідки біг в Баку. У окт. 1907 р., виїхавши в Екатерінослав для.
РОЗЛУЧНИЙ АКТ (Гет) - Документ про розлучення, яке дає чоловік дружині. У Біблії він названий "книгою розриву", оскільки він "відриває" жінку від чоловіка; вона розведена і має право вийти заміж за іншого. Згідно Агаде* (Ял. Шим. л.95), "книга розриву" існувала ще у часи Авраама, і з книги Второзаконіє (XXIV, 1-4) очевидно, що вона була відома у часи Моїсея, ще до вручення Тори. Текст "гета" в період Мішни* був дуже коротким: в ньому вказувалися дата і місце розлучення, імена чоловіка, що розлучається і розведеної дружини і слова: "Ти дозволена кожному" (тобто має право вийти заміж по своєму розсуду). У ешивах Вавілонії були.
У вступі курсової "Рада адвокатів регіону" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШОВІНІЗМ - крайня, агресивна форма націоналізму. Це ідеологічна позиція, в основі якої лежать гипертрофированно зрозумілі національні інтереси. Конкретним вираженням є абсолютизация якої-небудь нації, її переваги в противагу всім іншим. Форми шовінізму різні: від державної політики (явної або прихованої, завуальованої) до побутових виявів. У общесоциальном плані поширений "великодержавний" шовінізм пануючої нації або найбільш численний етноса в багатонаціональній державі. Він звичайно направлений на інтереси цієї пануючої нації, на їх перевагу; інтереси інших народів при цьому ігноруються або явно.

ДАРВИН Чарлз Роберт (1809 - 82) - англ. дослідник, творець наукової еволюційної теорії. Узагальнивши дані совр. йому біології і сільськогосподарської практики, а також фактичний матеріал, зібраний під час кругосвітньої подорожі (1831 - 36), прийшов до висновку про еволюційний розвиток живої природи внаслідок природного відбору. У роботі "Походження видів шляхом природного відбору, або Збереження благоприятствуемих порід в боротьбі за життя (1859) виклав осн. положення своєї теорії. У книзі "Приручені тварини і рослини (1868), що обробляються Д. пояснив виникнення домашніх тварин і культурних рослин шляхом.
НАРОДНА МАСА В ІСТОРІЇ - дослідження народної маси соціально-преобразовательной діяльності. Поняттям "народ" означають частину населення (класи, шари, соціальні групи), що історично змінюється, зайняту в масових видах соціально-преобразовательной діяльності. Народ грає вирішальну роль в розвитку всіх підсистем суспільства: економічної, бо є найважливішим елементом продуктивних сил; соціальної і політичної, оскільки активно бере участь в суспільних рухах, грає визначальну роль в соціальних революціях; духовної, внаслідок того, що народна творчість є основою розвитку культури. Значення народної маси в.
Список літератури курсової "Рада адвокатів регіону" - більше 20 джерел. Відсоток - Плата, що стягується за позику суми грошей. Процентна ставка є плата, виражена як відсоток від загальної суми, що кредитується, на певний період часу, звичайно на рік. Так, процентна ставка, рівна 15% щорічно означає, що за кожні взяті в борг на один рік 100 тис. крб. позичальник повинен заплатити 15 тис. крб. або відповідно більше або менше в залежності від періоду часу. При простому відсотку оплата за кредит розраховується тільки з урахуванням суми взятих у позику грошей; таким чином, I = Prt, де I - сума грошей, яку необхідно виплатити як відсотки по кредиту, Р - основна сума, r - процентна.
Розподіл доходів - розподіл, одна з фаз (стадій) суспільного відтворювання, ця зв'язуюча ланка між виробництвом і споживанням. Виробництво створює предмети, відповідні потребам, розподіл розподіляє їх згідно з суспільними законами. Закон розподілу по труду. виражает об'єктивну необхідність розподілу основної частини необхідного продукту відповідно до якості і кількості труда, затраченого працівником у виробничій сфері. Розподіл по труду вимагає встановлення для кожного працівника міри труда і міри споживання. Міра труда - це кількість труда певної якості, яка потрібно для створення тієї або інакшої споживної.

Закон Бугера - Вебера - Автор. Уперше відкритий французьким вченим П.Бугером. Категорія. Один з основних психофизических законів. Специфіка. Згідно з цим законом, ледве помітна зміна відчуття при зміні інтенсивності подразника виникає при збільшенні початкового подразника на деяку постійну його частку. Так, досліджуючи здатність людини розпізнавати тінь на екрані, який одночасно освітлювався іншим джерелом світла, Бугер показав, що мінімальний приріст освітлення предмета (дельта I), необхідний для того, щоб викликати відчуття ледве помітної відмінності тіні від освітленого екрана, залежить від рівня освітленості екрана.
Посилання в тексті роботи "Рада адвокатів регіону" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ. - Концепція соціальної енергії являє собою одне з фундаментальних положень теорії і практики динамічної психіатрії. Вона створює інформаційно-енергетичну модель, замінюючу интраиндивидуально-біологічне лібідо Фрейд соціальною психічною енергією, що генерується окремими групами людей і що залежить від них. Таким чином, соціальна енергія розглядається не як психічна константа, що підкоряється законам термодинаміки, а як змінна, що залежить від актуальної групової динаміки. За своєю інтегральною якістю соціальна енергія можливо, конструктивної, дефицитарной (як в сім'ях депресивних пацієнтів) або.
МОТОРНЕ ПОЛЕ - (англ. motor field) - поняття, що виражає взаємовідношення між зовнішнім (фізичним) простором і всією сукупністю топологічний і метричних властивостей моторики (Я. А. Бернштейн). М. п. - полимодальний образ простору, освоєного суб'єктом в процесі реалізації руху. Основні властивості: 1) переважання топології над метрикою при збереженні здатності до метричним дифференцировкам; 2) істотна роль напряму і відносна байдужість до положення (напр., при вичерчивании із закритими очима лінії, що раніше сприймалася із заданими величиною і нахилом напрям руху кінчика олівця витримується дуже точно незалежно.
Мієліноліз понтинний, центральний - Двостороння демиелинизация головним чином ефферентних провідних шляхів на рівні моста мозку: пирамидних, фронто-понто-церебеллярних і кортико-нуклеарних. Виявляється швидко наростаючим протягом декількох днів або тижнів центральним тетрапарезом, ознаками псевдобульбарного синдрому і мозжечковой недостатності. Можливі офтальмопарез, зіничні розлади - звичайне стійкий миоз, глазодвигательні розладу, іноді розвиток синдрому ізоляції (синдром замкненої людини - locked-in синдром), тонічні судоми, зниження активності психічних процесів. Згодом можливий розвиток сопора, коми.

Догма - (греч. dogma - думка, постанова, вчення) - 1. положення, що приймається за непорушну істину, незмінну при всіх обставинах і що не передбачає яких-небудь свідчень в її підтвердження, або що навіть розділяється всупереч фактам ("вірую, бо це абсурдно"). Звичайно засновується на авторитеті, є привласненою авторитарною думкою. Найчастіше зустрічається теологическое використання терміну, але є також безліч священних і квазинаучних догм. У науці термін завжди має явно негативний відтінок. Відрізняється від дещо більш нейтрального терміну "доктрина", вказуючого обширні.
Уряд (правління, державний пристрій) - (government), термін, що відноситься як до процесу правління, так і до установ, к-рі його здійснюють. Процес правління - це здійснення впливу і контролю за допомогою закону і примушення над всякими групами людей, об'єднаними в державу. Править. установи включають керівні гос. органи і представницькі і адм. системи, к-рі поділяються на виконавчу, законодавчу і судову владу. Термін може також відноситися до широкого кола взаємовідносин, включаючи згоду і примушення, між цими структурами і нас., що підпадає під їх юрисдикцію. Протягом всієї історії П. отримують від об-ва ресурси в обмін.
МОЛОДІЖНА СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ - людський потенціал соціально-демографічної групи "молодь широкого вікового діапазону (11-29 років), що охоплює декілька специфічних періодів життя людини (підлітковий вік, юність, власне молодь) і людського потенціалу особистості, що характеризується значними змінами. На цей період доводяться основні інвестиції в людський капітал, забезпечуючі приріст людського потенціалу особистості, що формують соціально значущі потенціали молоді: економіко-трудовий, інтелектуальний, суспільно-політичний. Розміри інвестицій і ефективність вкладень в молодіжну складову людського капіталу залежать не тільки.
Конфіденційність - забезпечення нерозголошування ІНФОРМАЦІЇ про споживачів послуг. Агентства по соціальній роботі надають великого значення обмеженню доступу до відомостей про КЛІЄНТІВ. Існує декілька аспектів конфіденційності. По-перше, споживачі послуг турбуються про те, щоб інформація про них не розголошувалася третім особам. По-друге, працівники соціальних служб зацікавлені в тому, щоб не обнародувати імена людей, завдяки яким вдалося виявити, наприклад, випадки НАСИЛЛЯ над дитиною або інші злочини. По-третє, деякі відомості про соціальну роботу повинні зберігатися таємно від споживачів послуг.