РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(курсова робота з політології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Вплив релігії на формування політики ... 6
Розділ 2. Суть поняття національної і регіональної безпеки і її структура ... 10
Розділ 3. Умови і фактори формування національної і регіональної безпеки ... 17
Розділ 4. Особливості функціонування релігійної безпеки в Україні і загально-релігійна ситуація в Європі ... 24
4.1. Конфесійна структура населення України і її політичний вплив ... 24
4.2. Сучасні політично-релігійні процеси в Європейських країнах ... 32
Розділ 5. Проблеми функціонування національної і регіональної безпеки під впливом релігії ... 40
Висновки ... 51
Література ... 54

Для придбання курсової роботи "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки"

Курсова робота "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ - злочини міжнародного характеру, що посягають на безпеку міжнародної авіації і правопорядок, встановлений в міжнародних аеропортах. Набули поширення в кінці 50-х рр.: в 1963 р. була прийнята Токийська конвенція про правопорушення і деякі інші дії на борту повітряного судна. Її проект був розроблений Міжнародною організацією цивільної авіації (ИКАО); вступила в дію в 1969 р. У Конвенції дане визначення захвата повітряного судна: "Особа, що знаходиться на борту повітряного судна, незаконно, за допомогою сили або загрози застосування сили здійснило акт втручання, захвата або інакшим образом. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ - один з чотирьох елементів складу злочину: полягає в здійсненні винним конкретних дій (бездіяльність), що представляють суспільну небезпеку і заборонених карним законом (передбачених конкретною статтею УК). Всяка діяльність людини, в тому числі і злочинна, передбачає дві сторони: зовнішню, дійову, що виражається в певній поведінці, і внутрішню, психологічну, що включає мотиви, цілі поведінки, його інтелектуально-вольовий зміст. О.с.п. являє собою зовнішню сторону поведінки людини, що здійснила злочин. Згідно з чинним карним законодавством така поведінка повинна бути суспільно небезпечною. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ - примусове, короткочасне обмеження свободи дій і пересування особи, що здійснила адміністративне правопорушення. Являє собою невідкладну дію управомоченних посадових осіб, забезпечуюче залучення винного до відповідальності адміністративної, і не є мірою адміністративного стягнення. А.із. застосовується з метою припинення адміністративного правопорушення, коли вичерпані інші заходи впливу (усна вимога, розпорядження) відносно порушника; є мірою адміністративного припинення. А.з. може застосовуватися як міра забезпечення виробництва у справі про адміністративне правопорушення (встановлення особистості. Справи про оскарження бездіяльності судових приставов-виконавців -  В відповідності зі ст. 90 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" відмова судового пристава-виконавця в здійсненні виконавчих дій (бездіяльність судового пристава-виконавця) може бути оскаржений стягувачем в суд. У судовій практиці бездіяльність судового пристава-виконавця трактується як неприйняття ним всіх передбачених законом заходів до виконання вимог, що містяться у виконавчому документі, протягом встановленого законом терміну здійснення виконавчих дій (ст. 13 Федерального закону "Про виконавче виробництво").  Предмет доведення:.
Кожна вагома структурна частина курсової "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Нотаріальної діяльності психологічні особливості - НД полягає в здійсненні нормативно регламентованих нотаріальних дій по посвідченню безперечних прав і фактів, свідченню документів, виписок з них, приданню документам виконавчої сили з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Її здійснюють нотаріуси, які або працюють в державних нотаріальних конторах, або займаються приватною практикою, а при їх відсутності - спеціально призначені представники виконавчої влади, консульських установ за межею, інакших органів.  НД повинна будуватися на основі реалізації її суб'єктами неупередженої і відповідальної. ПРЕЗИДІЯ СУДУ - судова інстанція в складі судів середньої ланки загальної юрисдикції (ВР республіки в складі РФ, крайовий, обласний суд, суд міста федерального значення - Москви і Санкт-Петербурга, суд автономної області, суд автономного округу) і ВР. в компетенцію якої входить перегляд судових рішень по цивільних і карних справах, що набрали законної чинності (див. Наглядове виробництво). П.с. середньої ланки загальної юрисдикції розглядають справи по протестах Голови ВР, Генерального прокурора РФ і їх заступників, голови обласного і рівного йому суду, відповідного прокурора на рішення, що вступили в. Основні задачі психолога в оперативному підрозділі - Основні задачі, що покладаються на оперативних психологів оперативного підрозділу: 1)- безпосередня особиста участь в оперативно-розшуковій діяльності, з питань, пов'язаних з психологічним забезпеченням спеціальних операцій і агентурній роботі; 2) проведення занять з співробітниками оперативних підрозділів по оперативно-психологічній підготовці; 3) здійснення спеціально-психологічної підготовки співробітників, що беруть участь в спеціальних операціях і заходах; 4) навчання психологічно обгрунтованій тактиці особистої безпеки співробітників в процесі здійснення ними ОРД; 5).
У вступі курсової "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гігієна труда - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничої середи з метою наукового обгрунтування нормативів і коштів профілактики професійних захворювань і інш. Несприятливих наслідків впливу умов труда на працівників. Про з н про в н а я з а д а ч а м. оцінка ефективності оздоровчих заходів, що використовуються. Г. Т. Существуєт також як область практичної діяльності, вирішуючи питання санітарного нагляду на діючих, і виробничих об'єктах, що проектуються, що будуються промислового, сільськогосподарського і інш. Призначення. При вивченні.

ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - офіційне роз'яснення Конституційним Судом РФ що міститься в нормах Основного закону понять. Діюча Конституція РФ функцію тлумачення закріпила за Конституційним Судом (ч. 5 ст. 125). Конституційний Суд в цьому значенні є верховний пояснювач Конституції. Метою тлумачення є юридично точна вказівка, як розуміти норму Конституції, чи допускається її расширительное тлумачення і в якому об'ємі. Таке тлумачення необхідне всякий раз, коли у взаємовідносинах між органами державної влади виникають сумніви в правильності розуміння змісту нормативного об'єму того або інакшого конституційного положення, а. Виробництво по карній справі в суді апеляційної інстанції - (апеляційне виробництво, апеляційне оскарження і розгляд карної справи в апеляційному порядку) - перший етап стадії виробництва в суді другої інстанції, зміст якого утворить діяльність учасників карного судочинства по подачі апеляційних жалоби, представлення і заперечень на них, участі в засіданні суду апеляційної інстанції, а також діяльність суду по їх прийняттю і розгляду в апеляційному порядку. Суть даного етапу складається в перевірці законності, обгрунтованості і справедливості що не набрали законної чинності вироку або постанови світової судді, здійснюваної судом апеляційної.
Список літератури курсової "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" - більше 20 джерел. Порядок народження - (birth order) Емпіричні исслед. П. р. пов'язані з пошуком стійких зв'язків між особовими змінними і порядковим місцем в сім'ї. Ці исслед. носять безсистемний характер і майже завжди позбавлені к. теорет. передумов, тому в літературі зустрічається безліч суперечливих даних. Типовою методикою таких исслед. яв-ця з'ясування (звичайно в формі опитів) П. р., що не бере до уваги змінні, пов'язані з самим порядковим місцем в сім'ї, такі як вік, роздільне мешкання сиблингов, статеві відмінності, аборти, викидні або мертворожденность. Результати, що Публікуються часто непереконливі, тому що дослідники не. СИМВОЛ - (Symbol) - найкраще з можливих вираження або зображення чого-небудь невідомого. Поняття символа потрібно відрізняти від поняття знака. "Кожний психічний продукт, оскільки він є в даний момент найкращим вираженням для ще невідомого або порівняно відомого факту, може бути сприйнятий як символ, оскільки є схильність прийняти, що це вираження прагне визначити і те, що ми лише передчуємо, але чого ми ясно ще не знаємо. Оскільки всяка наукова теорія містить в собі гіпотезу, тобто передбачаюче позначення, по суті, ще невідомої обставини, вона є символом. Далі, кожне психологічне явище є символ при.

ЕКСПЛИЦИТНО-СТРУКТУРОВАНЕ ТЕОРЕТИЗУВАННЯ - теоретичний доказ, заснований на емпіричному підтвердженні даних. "Експлицитно структуровані теорії представляють теоретичні формулювання, що характеризуються присутністю деталізування і конкретизації елементів представленої теорії, а також їх легкою конвенциальной емпіричною перевіркою" [Franklin, 1982, з. 39] експлицитно структуровані теорії володіють деталізованою і конкретизованою формою, що демонструє всі теоретичні елементи наочно помітні читачем. Для даного типу теорій найбільш характерною є форма дедукції, хоч можуть бути представлені і індукція і ретродукция. Дедукція, описана.
Посилання в тексті роботи "Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУБЛІМАЦІЯ - (SUBLIMATION) Психічний процес, визначуваний Фрейд двояким оброзом. Уперше обгрунтованої теоретично в 1905 році, сублімація розглядалася як відвернення інстинктивних влечений від своїх первинних цілей і об'єктів в сторону соціально більш значущих. Тим самим передбачається наявність в структурі психіки постійно діючого витиснення. Спочатку Фрейд вважав, що вся поведінка виникає з либидинозних влечений і посилюється ними, при цьому мета либидинозного потяга нерідко суперечить вимогам, що пред'являються індивіду культурою і социумом. Подібні гіпотетичні побудови являють собою спробу обгрунтувати. СПОСТЕРЕЖЕННЯ - 1. Вивчення світу на рівні пізнання почуттєвого, цілеспрямоване і усвідомлене. Сприйняття деякого процесу з метою виявлення його інваріантних ознак без активного включення в сам процес. У спостереженні виявляються особові особливості сприйняття, установки, спрямованість особистості. У природних умовах - самий простий, але і самий скучний метод. Спостерігач повинен триматися осторонь, щоб залишатися непоміченим, або ж так добре змішатися з групою, щоб не залучати до себе уваги. При цьому він повинен помічати і оцінювати всі події, що стосуються явища, належного опису. Сама велика. Опросник "Атрибутивний супровід спілкування" - (АСО). А. І. Тащева. Призначений для діагностики особливостей сприйняття людьми будь-якого віку себе і значущих для них людей в межличностних відносинах (подружніх, батьківсько-дитячих, дитяче-батьківських, дружніх, ділових і пр.). Основою для побудови опросника є позиція Г. М. Андреєвой про принципи вивчення атрибуции: пояснення її в широкому психол. і соціальному контекстах, в умовах реального людського Про.; нелокализуемость реального атрибутивного процесу в рамках феноменального поля окремого індивіда. Цілі визначають зміст і варіант конкретного опросника. Клієнт характеризує себе і значущого іншого.

КУЛЬТУРА КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖнБИ ПСИХОЛОГІЧНА - К.к.г.с.п. - интегративная характеристика вищого рівня розвитку особистості державного службовця, представлена особовим конструктом "Я - професіонал", яка інтегрує п'ять структурних компонентів (аксиологический, соціальний, психологічний, когнитивний, професійний) і п'ять функціональних (діагностичний, целеполагающий, що моделює, що інтерпретує, регулюючий) компонентів. Способи зв'язку і закономірності їх розвитку виявляються в якісних змінах професійної самосвідомості, ціннісних відносин, здібностей творчої реалізації у відповідальних професійних позиціях (інформатора. ГАЛЮЦИНАЦІЯ - почуттєвий образ об'єкта, що виразно сприймається людиною і що приймається ним за реальність, але не існуючий насправді.    З. Фрейд звернувся до проблеми галюцинації в зв'язку з розглядом психологічних особливостей сновидіння. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він вказував на ту обставину, що деякі дослідники до нього встановили схожість між образами, що є у людини до сну в формі гіпнотичних галюцинацій, і схожими образами, що знаходять відображення в сновидіннях. Аналогічні і слухові галюцинації різних слів і імен, що повторюються потім в сновидінні. Не вступаючи в. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ - система мотивів (спонук), стійко властивих даній людині і забезпечуючої деяку передбачувану типовість його цілей, вчинків в самих різних, в тому числі і несподіваних ситуаціях. Якщо у людини склалася індивідуалістична або, навпаки, ділова коллективистская Н. л., то можна з великою мірою імовірності передбачити, як він поведе себе в передбачуваних ситуаціях. Це важливе, зокрема, при розв'язанні питань підбору і розставляння кадрів, комплектуванні виробничих бригад, управлінських команд, екіпажів, бойових розрахунків. Воспітаніє Н. л. - найважливіша і складна задача сім'ї, школи і систем. ШТРЮМПЕЛЯ СИНДРОМ - (на ім'я німецького терапевта і невролога A. G. G. StrUmpell, 1853-1925; синонім - сімейна спастическая параплегия) - загальна назва групи спадкових миелопатий, що виявляються повільно прогресуючої нижньої спастической параплегией. Черепна інервація і функція рук залишаються підлягаючими зберіганню. Іноді виявляються легке зниження болевой і вібраційний чутливості, парестезии в дистальних відділах ніг. У пізній стадії приєднуються імперативні позиви і періодичне недержання сечі. При так званих ускладнених формах, крім спастического парапареза, виявляються нистагм, мозжечковая атаксія, атрофія.