Реорганізація юридичних осіб і її способи

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Правові засади реорганізації юридичних осіб і її способів ... 6
1.1. Поняття та ознаки юридичної особи ... 6
1.2. Зміст реорганізації юридичних осіб ... 9
Розділ 2. Окремі способи реорганізації юридичних осіб ... 11
2.1. Приєднання та злиття (об'єднання) як спосіб реорганізації юридичних осіб ... 11
2.2. Виділення як спосіб реорганізації юридичних осіб ... 19
2.3. Поділ як спосіб реорганізації юридичних осіб ... 23
2.4. Перетворення як спосіб реорганізації юридичних осіб ... 27
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Реорганізація юридичних осіб і її способи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реорганізація юридичних осіб і її способи"

Курсова робота "Реорганізація юридичних осіб і її способи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реорганізація юридичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реорганізація юридичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реорганізація юридичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ОСНОВНІ - права і обов'язки особи, що вступив у трудові відносини з висновком трудового контракту. Обличчя, що уклало трудовий контракт, має право, згідно ст. 2 КЗоТ: на умови труда, що відповідають вимогам безпеки і гігієни; на відшкодування збитку, заподіяного пошкодженням здоров'я в зв'язку з роботою; на рівну винагороду за рівний труда без якої б те не було дискримінації і не нижче за встановлений законом мінімальний розмір; на відпочинок, що забезпечується встановленням граничної тривалості робочого часу, скороченим робочим днем для ряду професій і робіт, наданням щотижневих вихідних днів.
НАТУРАЛІЗАЦІЯ - придбання громадянства держави іноземним громадянином або особою без громадянства шляхом подачі клопотання на ім'я глави держави або інакшого вищого органу державної влади. На відміну від осіб, що стають громадянами держави внаслідок народження, тих, хто придбаває громадянство по клопотанню, в літературі часом називають натуралізованими громадянами. З точки зору прав, свобод і обов'язків різниці між названими категоріями громадян, як правило, немає. Однак деякі виключення можливі: наприклад, в окремих країнах право займати посаду на державній службі, обиратися на виборну посаду або депутатами.
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК - банківський рахунок юридичної особи або індивідуального підприємця, через який його власник зобов'язаний провести всі розрахунки, вироблювані з участю банку. Виділення категорії "Р.с." як самостійній цивилистической конструкції стало актуальним у часи проведення кредитної реформи 30-х рр. і продовжувало залишатися таким аж до ліквідації останніх пережитків соціалістичної банківської системи. Всяка юридична особа могла мати тільки один Р.с., що полегшувало можливість контролю за використанням грошових коштів і, при необхідності, можливість звернення на них стягнення. Р.с. відкривався.
Дезадаптация - психічний стан, виникаючий внаслідок невідповідності социопсихологического або психофізіологічного статусу дитини вимогам нової соц. ситуації. С.А.Белічева в залежності від природи, характеру і міри порушень соціальної адаптації виділяє: 1) патогенну дезадаптацию, виникаючу при відхиленнях психічного розвитку і нервово-психічних захворюваннях, в основі яких лежать функціонально-органічні поразки центральної нервової системи; 2) психосоциальную дезадаптацию, пов'язану з половозрастними і індивідуально-психологічними особливостями учня (кризові явища, акцентуации характеру.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реорганізація юридичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Єдиний освітній простір - принцип державної і міжнародної політики в сфері освіти і його організації в історично, економічно, релігійно, національно і політично різнорідних територіях (або державах). Згідно з ним освіта, з одного боку, розглядається як культурний феномен і засіб розвитку самобутньої культури конкретного народу; з іншою - як засіб соціального захисту людини і забезпечення його цивільних прав і свобод. Єдиний освітній простір забезпечується виробітком єдиної стратегії розвитку, створенням єдиної інформаційної системи, координацією фінансів, прав, нормативних і змістовних основ, створенням.
Олександр (герцог вюртембергский) - Олександр, герцог вюртембергский (народився 24 квітня 1771 р., помер 4 липня 1833 р.), генерал від кавалерії, син Фрідріха-Євгена, володарного герцога вюртембергского і Софии-Доротеи, принцеси пруської. У 1794 р. він вступив в австрійську службу з чином полковника і брав участь в діях проти французів. У 1800 р. Олександр, по рекомендації Суворова, прийнятий був в російську службу; в 1811 р. призначений білоруським генерал-губернатором, а в 1812 р., знаходячись в діючій армії, брав участь в битвах при Вітебське, Смоленське, Бородіне, Тарутіне, Малоярославце, Вязьме і Червоному. У 1813 р.
ВІЙСЬКОВЕ МІНІСТЕРСТВО - центральний орган військового управління в XIX - початку XX в. Створено імператорським Маніфестом від 8 вересня 1802 м. під назвою Міністерство військово-сухопутних сил. У 1808 м. перейменовано в В.м. У ході військових реформ 1810-1812 рр. В.м. було реорганізовано - замість Військової колегії і експедицій в складі В.м. були створені: Порада міністра; Загальна і Особлива канцелярії; департаменти - артилерійські, аудиторські (військово-судний), інженерні, інспекторські (справи по особистому складу), комісаріатські (речове і грошове постачання), медичні і провиантский; загальне по армії чергування.
У вступі курсової "Реорганізація юридичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АНТОНИЙ СИЙСКИЙ - иеромонах, святий (1478 - 7.12.1556), з дитячих років бажав присвятити себе иноческой життю. Але батьки його, заможні і благочестиві селяни, не хотіли розлучатися з сином, і він прожив з ними до самої їх смерті, осягаючи премудрість Божію читанням священних книг і иконописанием. Залишившись сиротою, він не відразу вирішився відкинутися миру і, переїхавши в Новгород, поступив на службу до одного боярину. Той, піклуючись про красивого і обдарованого юнака, умовив Андрія одружуватися. Однак рік опісля його дружина померла, а Андрій, побачивши в цьому перст Божу, віддав своє майно бідним і.

БРЕНТАНО (BRENTANO) Франц - (рід. 16 янв. 1838, Марієнберг, поблизу Боппарда - розум. 7 березня 1917, Цюріха) - ньому. філософ, з 1864 - католич. священик, з 1872 - професор філософії в Вюрцбурге, а з 1874 - в Віні. За сумніви у вірі в 1873 позбавлений духовного сану і відлучений від католич. церкви, в 1880 виключений також і з професури. Послідовник філософії Арістотеля і католич. (непро)схоластики. Був рішучим противником Канта і німий. ідеалізму; в протилежність останньому захищав яскраво виражений реалізм. Брентано є фундатором психології як вчення про психічні феномени; класифікуючи їх, він розрізнює три осн. форми:.
Фічино MAрсилиO - (1433-1499) один з видних представників італійського гуманізму, виразник платонизма в епоху Відродження. Заслуга його складається в тому, що він переклав на латинську мову діалоги Платона і твору античних неоплатоников Дамба, Ямвліха, Прокла, Порфірія. У своїх творах "Про християнську релігію" і "Платоновська теологія про безсмертя душі" він з антисхоластичних позицій вирішував питання про співвідношення релігії і філософії. Хоч Фічино так само, як і авторитарна схоластика, вважав релігію і філософію близькими, але вважав, що вони рівноправні сестри і висунув концепцію.
Список літератури курсової "Реорганізація юридичних осіб" - більше 20 джерел. ВИТРАТИ ЗВЕРТАННЯ (DISTRIBUTION COSTS) - виражені в ден. формі сукупні витрати живого і матеріалізованого труда в процесі доведення продукту з сфери матеріального произ-ва до споживачів. Є частиною витрат логистических і включають витрати на оплату труда, на зміст і експлуатацію будівель і обладнання, транспортування, зберігання і інш. Розрізнюють чисті і доп. І.о. Перші зумовлені існуванням товарно-ден. відносин і пов'язані безпосередньо зі зміною форм вартості (самим актом купівлі-продажу). Чисті І.о. не збільшують вартість продукції. Доп. І.о. збільшують вартість продукції, що реалізовується, пов'язані з.
ОРЕНДА - 1) майнове наймання, договір про надання майна у тимчасове користування за певну винагороду; 2) в міжнародному праві - надання однією державою іншому права користування частиною своєї території; 3) одна з форм кредитування експорту без передачі права власності на товар орендарю. Классичеська А. відрізняється від поширеної в цей час її модифікації - лізингу- за наступними характеристиками: а) на відміну від орендаря лизингополучатель, як правило, приймає на себе деякі обов'язки, пов'язані з правом власності (ризик випадкової загибелі, техобслуговування), і виплачує не щомісячну плату за.

цінні папери конвертовані з нульовим купоном - (1) Беськупонние облігації (bond) конвертовані в звичайні акції їх компанії, що випустила, коли акції досягають заздалегідь обумовленої ціни. Уперше були введені як ліквідні прибуткові опционні векселі (Liquid Yield Option Notes, LYONS). Ці цінні папери мали опціон на продаж (put option) відповідно до якого власники мали право погасити облігації протягом трьох років після їх первинної пропозиції. Вони, як правило, мають невисоку премію зверх конвертованої вартості (premium over conversion value) і дають менший дохід до дати погашення (yield to maturity), чим їх неконвертовані аналоги.
Посилання в тексті роботи "Реорганізація юридичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ - різновид тестування, що проводиться з використанням коштів обчислювальної техніки. У найпростішому випадку воно полягає в тому, що при тестуванні використовуються комп'ютерні версії вже відомих методик, тобто їх пред'явлення і обробка пристосовані до середи ЕОМ. Частіше за все при цьому використовуються особові опросники, тести інтелекту і інші традиційні психологічні тести. Як відмічають Л. Ф. Бурлачук і С. М. Морозов, найважливішою проблемою в цьому випадку є доказ еквівалентності комп'ютерної форми тесту її основної (початкової) версії. Численними дослідженнями встановлене «що такі.
МИСЛЕННЯ КОМПЛЕКСНЕ - (англ. complex thinking) - мислення дитини і дорослого, здійснюваний в процесі своєрідних емпіричних узагальнень, основою для яких служать відносини між речами, що відкриваються в сприйнятті. По Л. С. Виготському, "мислення в комплексах" - стадія в розвитку понять дитини, проміжна між синкретами (див. Синкретизм) і істинними поняттями. Він виділив 5 форм комплексів. 1. Найбільш типові узагальнення складаються з окремих, пов'язаних в єдиний ланцюг елементів, які не мають єдиного структурного центра; такий асоціативний комплекс є об'єднання різнорідних предметів на основі їх зв'язку.
Денні стаціонари - (day hospitals) Д. з. і центри денного перебування почали широко розповсюджуватися в 1970-е рр. в ході руху деинституционализации. Д. з. запобігають тотальній ізоляції хворого від сім'ї і здорового оточення, вимагаючи при цьому менших фінансових витрат як з боку держави, так і з боку пацієнта, в порівнянні з повністю укомплектованою мед. персоналом лікарнею, цілодобово обслуговуючою стационированний контингент. Пациєнти Д. з. звичайно знаходяться в перехідному періоді від повної госпіталізації до самостійного мешкання, вони прибувають в Д. з. прямо з місць мешкання для уникнення ефектів.

ПОКАРАННЯ - 1. Будь-яка подія, яка діє протилежно підкріпленню, тобто позитивне покарання скорочує імовірність реакцій, що викликали його, а негативне покарання підвищує імовірність реакцій, його що припинили. Див. негативне підкріплення, позитивне підкріплення. 2. Застосування деякого зухвалого огиду стимулу безпосереднє після певного поведенческого акту. 3. Сам стимул, зухвалий огиду. За цими формальними визначеннями терміну стоїть ряд питань, і точне значення терміну залежить від способу його вживання. А саме: (а) сам зухвалий огиду стимул може бути коротким, простим і визначеним, як в більшості.
ЦЕНТРИЗМ - (від лати. centrum, греч. kentron - вістря, осереддя) - ідейно-політична течія, виникла в ході боротьби між реформістський і революційним напрямами у II Інтернаціоналі і що намагалася згладити непримиренні протиріччя між ними шляхом поступок і компромісів. Прийняте ще в кінці XVIII в. ділення політичного спектра на лівих, правих, центристів зараз багато в чому застаріло. У Європі партії, внаслідок вікових традицій, ще зберігають свій вплив. Але навіть там криза ліво-, правоцентристської системи очевидний. Все більшу кількість громадян відмовляють в довір'ї партіям, що становлять кістяк.
ІНТЕЛЕКТ - (intelligence) - розумова здатність людини або потенціал раціональної думки і поведінки. Природа і вимірювання інтелекту - одна з найбільш дискусійних тим в соціальних науках. Основне питання торкається того, що ми означаємо даним поняттям. Ранні теорії приймали дуже вузький діапазон когнитивних здібностей - абстрактне міркування, розуміння і пам'ять - хоч і робили акцент на існуванні загального чинника інтелекту, властивого всім видам майстерності (наприклад, Спірмен), протиставляючи його безлічі різних первинних розумових здібностей (наприклад, Терстоун). Сучасні вчені схиляються до.
Жіночий рух - (в країнах, що розвиваються ) (womens movement, developing world), рух, до-ой, як і Ж.д. в зап. країнах, переслідує мета - добитися рівності між чоловіками і жінками. У країнах жінки, що розвиваються звичайно в більшій мірі страждають від нерівності, чим в зап. країнах: відсоток жінок в загальному числі працюючого нас. і рівень їх письменності нижче, тоді як Коефіцієнт народжуваності і показник смертності жінок при родах, як правило, вище. Обмежений доступ до освіти, низький рівень підготовки, традиційно занижена оцінка жіночого труда в порівнянні з чоловічим - все це принижує роль жінок в.