Реорганізація як форма припинення юридичної особи

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей реорганізації юридичної особи ... 6
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки ... 6
1.2. Види юридичних осіб ... 15
1.3. Підстави припинення юридичної особи у законодавстві України ... 19
Розділ 2. Особливості реорганізації як форми припинення юридичних осіб ... 23
2.1. Загальна характеристика реорганізації юридичної особи ... 23
2.2. Форми припинення юридичної особи ... 27
2.3. Особливості реорганізації окремих суб'єктів господарювання ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реорганізація як форма припинення юридичної особи"

Курсова робота "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реорганізація як форма припинення юридичної особи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії) - держава в Західній Європі на Британських островах. Член Європейського Союзу. Засновник Британської Співдружності. Столиця - м. Лондон. Складові частини В.: Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія (Ольстер). У самостійні адміністративні одиниці виділені про. Мен і Нормандськиє острова поблизу берегів Франції в протоці Ла-Манш. Англія і Уельс діляться на графства і міста-графства, Шотландія - на області. Північна Ірландія - на округи. Писаних Конституції в В. немає. Неписана Конституція, згідно з традицією, складається передусім з актів, прийнятих парламентом, - статутів; до. ПРАВО НА ЖИТТЯ - основне, невід'ємне (належне від народження) і невідчужуване право, що гарантує і що захищає одну з основоположних цінностей особистості і суспільства - людське життя, неприпустимість її довільного позбавлення. П. на ж. - це особисте, абсолютне, природне і невідчужуване право кожної людини. Згідно з міжнародно-правовими документами, зокрема прийнятої 4 листопада 1950 р. в рамках Поради Європи Конвенції про захист прав людини і основних свобод (п. 1 ст. 2), П.на ж. не включає заборони смертної страти. Вказується лише, що покарання у вигляді смертної страти може бути винесене тільки на. СУДОВА ІНСТАНЦІЯ - суд або його структурний підрозділ, що виконує конкретну функцію, пов'язану з дозволом судових справ (прийняття рішення по суті справи, перевірка законності і обгрунтованість такого рішення). Судом першої інстанцій називають суд, уповноважений приймати розв'язання по суті тих питань, які є основними для даної справи. По карних справах це питання про винність або невинність підсудного в здійсненні злочину і про застосування або незастосування карного покарання, конкретної його міри. По цивільних справах істота справи звичайно складає питання про доведеність або недоведеність пред'явленого позову і про ті. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ТРУД (КЗоТ) - єдиний законодавчий акт, вмісний в систематичному викладі норми радянського соціалістичного права, регулюючі труд робітників і службовців в СРСР. КЗоТ являє собою акт республіканського законодавства, що розповсюджується на всі підприємства, установи і господарства. У регулюванні труда окремих категорій працівників (тимчасових, сезонних, будівельних, зайнятих в лісовій промисловості і лісовому господарстві), у відповідності зі специфічними умовами їх труда, є деякі особливості в порівнянні із загальними нормами КЗоТ; відповідні постанови дані у вигляді додатків до КЗоТ. Діючий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (МБРР) - міжурядова кредитно-фінансова організація, що здійснює наступні задачі: стимулювання економічного розвитку країн-членів; сприяння розвитку міжнародної торгівлі і підтримка платіжних балансів. Формально МБРР є спеціалізованою установою ООН в складі Всесвітнього банку, однак відповідно до Статуту банку і угоди, підписаного між ООН і МБРР, Банк незалежний в своїх рішеннях. Основним напрямом діяльності МБРР є надання довгострокових позик, країнам, що головним чином розвиваються, а з кінця 80-х рр. - і державам Східної Європи. Основна частина кредитів видається на умовах, аналогічних умовам приватних. Засіб масової інформації - періодичне друкарське видання, радіо-, тілі-, відеопрограма, кинохроникальная програма, інакша форма періодичного поширення масової інформації. Про поняття періодичного друкарського видання див. Періодичне друкарське видання. Під радіо-, тілі-, відео-, кинохроникальной програмою розуміється сукупність періодичних аудіо-, аудіовізуальних повідомлень і матеріалів (передач), що має постійну назву і що виходить в світло (в ефір) не рідше за один раз в рік. Статус засобів масової інформації визначається Законом Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. "Про засоби масової інформації". ПАРЛАМЕНТАРНА РЕСПУБЛІКА - різновид держави з республіканською формою правління (див. також: Президентська республіка). Часто існують змішані варіанти, що поєднують елементи парламентарної і президентської республік. Специфіка П. р. - ведуча роль парламенту в державі, який не тільки приймає закони, але і впливає сильний чином на уряд і інакші органи державного управління. Склад уряду зумовлюється парламентською більшістю, належною або однієї партії, що має більше за половину депутатських місць, або коаліцію партій. Якщо в державі немає монарха (президента), парламент затверджує або голови уряду і по його уявленню весь.
У вступі курсової "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФОНДИ - в цивільному праві некомерційні організації, що не мають членства, що засновуються громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків. Ф. переслідують соціальні, культурні, добродійні суспільно корисні цілі. Створення і діяльність Ф. регулюються нормами ГК РФ, а також законодавством про некомерційні організації. Ф. користується правами юридичної особи і є власником майна, переданого йому засновниками, а також інакшими особами у вигляді пожертвувань. Імущество Ф. повинно використовуватися для цілей, визначених в його статуті, тобто відповідно до його спеціальної.

НАСИЛЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ - злочин проти статевої недоторканості і статевої свободи особистості, передбачене ст. 132 УК РФ і що полягає в діях сексуального характеру із застосуванням насилля або із загрозою його застосування до потерпілого (потерпілої) або до інших осіб або з використанням безпорадного стану потерпілого (потерпілої). Під діями сексуального характеру розуміються будь-які дії сексуального характеру як відносно чоловіків, так і жінок (мужолозтво, лесбиянство), а також імітація статевого акту, інші дії, що зачіпає статеві органи чоловіка або жінок або інакші частини тіла і що здійснюється з метою задоволення. Захист - повинна виражатися в дії, полягати в спричиненні шкоди посягаючій особі і не повинна перевищувати меж необхідної оборони. Захист виражається в дії і складається в спричиненні фізичної і майнової шкоди. Фізична шкода може виражатися в спричиненні шкоди здоров'ю аж до позбавленні життя нападника, майновий - в знищенні або пошкодженні майна. Захист полягає в спричиненні шкоди що тільки посягає. Спричинення шкоди третім особам недопустиме. Відповідальність за таку шкоду наступає на загальних основах в залежності від наявності провини. Перевищенням меж необхідної оборони признаються умисні дії, явно.
Список літератури курсової "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" - більше 20 джерел. СЕКСУАЛЬНІСТЬ - Зі часу появи славнозвісних робіт Фрейд сексуальності в психологічних наукових концепціях надається величезне значення. Як би ні розрізнювалися численні теоретичні позиції авторів, роль сексуального чинника незаперечно підкреслюється в розвитку людської особистості. Багатомірність цього впливу визначається як специфікою психофізіологічного формування самої сексуальності (від ембріонального етапу до инволюционного), наявністю кризових вікових періодів, так і її жорсткою залежністю від етнічних, релігійних, социокультуральних, етичних, естетичних, микросоциальних умов існування індивіда. МАРЕННЯ - хворобливий стан, при якому нав'язливі уявлення, ідеї, думки цілком захоплюють людину і надають такий вплив на його мислення і поведінку, внаслідок чого він втрачає здатність робити відмінність між вимислом і реальністю, фантастичним і дійсним миром.    З. Фрейд неодноразово звертався до розгляду специфіки, природи, причин виникнення і лікування марення. Так, в роботі "Марення і сни в "Градіве" В. Ієнсена (1907) він провів відмінність між маренням і інакшими психічними розладами, виділивши дві основні особливості його: по-перше, марення "відноситься до тієї групи хворобливих.

Ідентичність етнічна - переживання особистістю своєї приналежності до опр. етносу, усвідомлення наявності типових для його представників якостей, оцінка етнічно зумовлених переваг в сфері О. і діяльності. Перше використання терміну ethnical identity приписують амер. соціологу Д. Рісману і відносять до 1953 р. Однак непрямі описи І. е. виявляються в антропологічній і социол. літературі початку ХХ в. У визначеннях І. е. підкреслюється усвідомлення або переживання приналежності до етнич. спільність, ототожнення з її представниками при відособленні від інш. груп, уявлення про загальне походження.
Посилання в тексті роботи "Реорганізація як форма припинення юридичної особи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Самопрезентация - (англ. self-presentation) - акт самовираження в процесі О., направлений на створення опр. враження про себе у аудиторії, в кач. до-ой може виступати як окрема людина, так і група людей. У англомовній літературі нарівні з терміном С. використовується поняття "управління враженням". Теорет. базою для розвитку досліджень С. послужили труди представників символічного интеракционизма Дж. Г. Міда, Ч. Кулі, Г. Блумера, І. Гофмана, к-рі уперше досліджували закономірності соціальної перцепции в процесі межличностного взаємодії. Найбільш істотний внесок у вивчення механізмів. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ - (англ. information needs). У системі цінностей людини І. п. займають одне з пріоритетних місць; можливо, вони входять в число базисних мотивацій. У той же час легкість "перетекания" І. п. від складних, що мають суспільну користь, до нейтральних і шкідливих як для самої людини, так і для суспільства являє собою істотну небезпеку для розвитку молодіжної і підліткової психіки. Прагнення до сприйняття нового, цікавість і допитливість являють собою сильні мотивації, що виявляються у високорозвинений видів тваринних. Для пояснення цих явищ висувається біохімічна гіпотеза, яка надає великого. НАПРУЖЕНІСТЬ - широко поширений в інженерній психології і ергономіці термін, що має полифункциональное значення. Він використовується як для характеристики самого процесу трудової діяльності, так і для позначення специфічних станів, виникаючих в ході її виконання. Н. діяльності безпосередньо визначається структурою процесу труда, зокрема виглядом робочого навантаження, її інтенсивністю, тривалістю впливу і характером розподілу у часі. У цьому контексті поняття Н. співвідноситься з вимогами, що пред'являються конкретними видами діяльності до людини. Н. діяльності може непрямо характеризуватися з боку психологічних і.

МОВЧАННЯ В ГРУПІ - Одна з проблемних ситуацій в психотерапевтичній групі або прийом, що використовується психотерапевтом. Як останнє мовчання може бути направлено на досягнення оптимального рівня напруження в групі, зупинки дискусії для того, щоб учасники могли обдумати нову інформацію, зафіксувати увагу на власних переживаннях, щось переусвідомити, переоцінити і пр. Мовчання в психотерапевтичній групі як проблемна ситуація виникає досить часто і характеризується різною тривалістю: від коротких пауз в процесі дискусії до відносно тривалих періодів мовчання (10-20 хвилин). М. в м. може викликати тривогу, страх. Моральний розвиток - процес розвитку або засвоєння етичних норм поведінки. 1. Такою, що Найчастіше цитується є теорія морального розвитку Лоренса Колберга, заснована, в свою чергу, на теорії морального розвитку Жана Піаже. Л.Колберг за допомогою сконструйованого ним експерименту встановив, що існує 3 стадії морального розвитку, на кожній з яких розмежовуються 2 фази. Перша, предморальная або доконвенциональная стадія морального розвитку в першій її фазі виявляється тенденцією до уникнення фізичного покарання, яке слідує відразу ж за девіантною дією (поведінка регулюється прагненням уникнути аверсивних. ХАРАКТЕРОЛОГИЯ - 1. Один з напрямів німецької психології XX в." що трактує людську індивідуальність як душевно-тілесну цілісність, первинну по відношенню до миру, де вона живе, і визначувану в поведінці спочатку властивими їй властивостями. Головний представник - Л. Клагес, що вважав, що вивчення характеру повинно базуватися на спостереженні, описі і систематичному тлумаченні суб'єктивних станів, що не усвідомлюються, а рухів виразних - таких як почерк, жести і пр. За цим емпирико-психологічним вченням стояла висхідна до поглядів Ф. Ніцше теорія про "дух як противника душі", згідно з. Мікродіагностіка - (microdiagnosis) М. являє собою удосконалення і поглиблення діагностичного процесу в клінічній психології і родинних психол. дисциплінах. Клінічні психологи, нарівні з іншими, вже давно усвідомили, що тестові показники (і норми, що виводяться на їх основі ) не гарантують валидного вимірювання здатності або поведінки кожного індивідуума. Двома з найбільш поширених "коректувань" є уточнення отриманої оцінки в світлі социокультурной історії індивідуума і/або розгляд якісних аспектів поведінки (, що тестується тобто, неформальний, поглиблений аналіз незвичайної поведінки клієнта в ході.