РЕФЕРЕНДУМ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження референдуму та його соціальної функції.....5
1.1. Основні форми безпосередньої демократії.....5
1.2. Поняття і види референдумів.....8
Розділ 2. Соціальні функції референдуму.....12
Розділ 3. Особливості організації та проведення референдуму в Україні.....21
3.1. Особливості організації та проведення всеукраїнського референдуму.....21
3.2. Особливості організації та проведення місцевих референдумів.....29
3.3. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.....35
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Референдум та його соціальна функція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Референдум та його соціальна функція"

Курсова робота "Референдум та його соціальна функція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Референдум та його соціальна функція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Референдум та його соціальна функція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Референдум та його соціальна функція" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕСТИЦИДИ - (від лати. pestis - зараза, caedo - вбиваю) - хімічні кошти боротьби з шкідливими або небажаними мікроорганізмами, рослинами, тваринними; природні синтетичні речовини. Дозволяють зберегти не менше за 1/3 урожаї і істотно скоротити витрати труда при обробітку сільськогосподарських культур. По своєму н а з н а ч е н і ю П. діляться: на інсектициди - для боротьби з комахами; гербіциди - з смітними рослинами; фунгициди - з грибами; акарициди - з кліщами; нематоциди - з круглими черв'яками; лимациди - з молюсками (в т. ч. з брюхоногими); бактерициди - з бактеріями і бактерійними хворобами рослин;. КОНОСАМЕНТ - цінний папір, що являє собою товаророзпорядчий документ: засвідчує право його держателя розпоряджатися вказаним в К. вантажем, зданим для морського перевезення, і отримати цей вантаж після завершення перевезення. Норми об К. містяться в КТМ і Загальних правилах морського перевезення вантажів, пасажирів і багажу. К. врегульований також нормами міжнародного приватного права - Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил об К. від 25 серпня 1924 р. (Брюссельская конвенція). Велика увага приділена К. і в тексті Гамбургської конвенції ООН 1978 р. "Про морське перевезення вантажів". ЗАВІДУЮЧИЙ (НАЧАЛЬНИК) НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКИМ ВІДДІЛОМ (ВІДДІЛЕННЯМ, ЛАБОРАТОРІЄЮ) ІНСТИТУТУ - Посадові обов'язки. Організує виконання науково дослідницьких робіт, передбачених для підрозділу в тематичному плані інституту, і визначає перспективи їх розвитку по відповідній області знань, вибирає методи і кошти проведення досліджень і розробок, шляхи вирішення поставлених перед підрозділом наукових і технічних задач. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу і представляє їх керівництву інституту. Керує розробкою технічних завдань, методичних і робочих програм, технико економічних обгрунтувань, прогнозів і пропозицій по розвитку відповідної галузі економіки, науки і. ПРАПОР МОРСЬКОГО СУДНА - прапор держави, що підіймається на морському судні і що визначає приналежність судна до відповідної держави. Згідно з Барселонської декларацією 1921 р., право плавання в морі під своїм національним прапором мають кораблі будь-якої держави, що навіть не має морських меж (напр., Швейцарія), при умові приписки судів цієї держави до певного пункту на території даної країни. Кожна держава своїм внутрішнім законодавством визначає умови правомірності підняття національного прапора на морському судні. Право плавання під національним прапором відповідної держави упевняється спеціальним документом (судновим.
Кожна вагома структурна частина курсової "Референдум та його соціальна функція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РАСТА SUNT SERVANDA - принцип міжнародного права, що зобов'язує держави виконувати добровільно взяті на себе зобов'язання за міжнародними договорами. Цей принцип є одним з основних початків міжнародного права і закріплений в преамбулі Статуту Організації Об'єднаних Націй. Відмова від дотримання цього принципу є найгрубіше порушення міжнародного права і означає спробу внести свавілля і беззаконня в міжнародні відносини. Тому відповідальність як за саме порушення, так і за його наслідки повністю несуть держави-порушники. Недотримання ряду багатосторонніх угод, напр, про закони і звичаї війни (див.) або про заборону. МІЖУРЯДОВІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - постійні об'єднання держав, створені на основі розробленої і схваленої державами міжнародної угоди або інакшого засновницького акту з метою координації зусиль урядів за рішенням певних міжнародних проблем і сприяння розвитку всебічної співпраці держав з різним соціальним ладом. М.о.м. володіють рядом специфічних особливостей, що дозволяють виділити цей порівняно новий інститут міжнародного права. Передусім, в діяльності органів таких організацій беруть участь офіційно призначені урядами представники і делегації їх держав-членів, а самі органи М.о.м. займаються обговоренням і узгодженням. ненадання відомостей про підсумки голосування - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-24 КоАП РСФСР. Об'єктом правопорушення виступають врегульовані законодавством суспільні відносини по інформуванню виборців і інших учасників виборчого процесу про підсумки голосування. Порядок і терміни надання відомостей про підсумки голосування визначаються федеральними і регіональними законами про вибори і референдуми. Тому при кваліфікації правопорушення необхідний аналіз відповідних норм даних законів. Суб'єктами адміністративного правопорушення є голови виборчих комісій, комісій референдуму.
У вступі курсової "Референдум та його соціальна функція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Монархія - це форма державного правління, в якому верховна влада в країні зосереджена (повністю або частково) в руках одноосібного глави держави. Особливості статусу монарха полягають в одноосібному, спадковому і довічному характері належної йому влади. Як правило, влада при цій формі правління переходить по праву народження. У цей час в світі поширені наступні системи престолонаследования: салическая - престол успадковують тільки чоловіки, передусім старший син, тоді як жінки з кола престолонаследников виключаються повністю (Японія, Бельгія, Норвегія); австрійська - престол передається чоловікам за.

неУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ - неурядової називається будь-яка організація, яка не є частиною якого-небудь державного інституту. Звичайно цим терміном означають добровольчі, професійні або добродійні організації, наприклад правозахисні організації, такі як МА, які і Н складають цивільне суспільство. МА часто співробітничає і проводить спільні кампанії з іншими неурядовими організаціями, що розділяють цілі МА. До їх числа відносяться правозахисні, гуманітарні організації, профспілки, релігійні об'єднання, політичні союзи; фонди, а також професійні, юридичні і інакші організації, в тому числі що займаються утворенням в області. Авторитарний стиль управління - Являє собою проекцію на управління одного з 3-х стилів лідерства (див. також. Демократичний стиль управління, Попустітельський стиль управління), виділеного в ході досліджень, проведених Р. Ліппіттом і Р. Уайтом під керівництвом К. Левіна в кінці 1930-х років. АСУ - стійкий, індивідуально своєрідний комплекс способів і методів здійснення управлінської діяльності, відмінний високою мірою концентрації владних функцій у керівника, практично повним виключенням участі підлеглих в прийнятті значущих рішень, високою мірою регламентації виконавської діяльності і суворістю контролю. Популярність АСУ.
Список літератури курсової "Референдум та його соціальна функція" - більше 20 джерел. АМБУЛАТОРНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Варіант проведення психотерапії і пов'язаних з нею консультативно-діагностичних заходів для приходячих пацієнтів без госпіталізації. У умовах етапної форми організації психотерапевтичної служби А. п. в основному проводиться в психотерапевтичних кабінетах амбулаторних лікувально-профілактичних установ як загального профілю (територіальні поліклініки, медико-санітарні частини великих промислових підприємств), так і спеціалізованих (психоневрологічні диспансери, територіальні психотерапевтичні центри, центри СНІД, центри кардиологического, гастроентерологического і іншого. Поняття "межличностное спілкування" і "взаємодія" в різних концепцептуальних моделях - У багатьох совр. дослідженнях поняття Але при взаємодії необхідний зворотний зв'язок в формі дію у відповідь. Крім того, взаємодія передбачає безпосередню присутність людей - суб'єктів дій, що відрізняє це поняття від таких понять, як відношення і зв'язок (Marc & Рicard, 1996). У більшості випадків соціальна взаємодія передбачає мовний обмін між людьми. Комунікація (ДО.) виступає як складна система взаємодії, що має власну динаміку і розвиток, що не зводиться до простого обміну інформацією. У цьому значенні термін К. аналогічний що використовується в рос. психології терміну О..

Розладу асоціативного процесу - Прискорення мислення характеризується прискореною течією асоціативних процесів; думки дуже швидко зміняють один одну, їх настільки багато, що хворі, незважаючи на досить швидку мову, всетаки не устигають їх висловити. Вищепоказана мова нагадує шизофазию (розірвану мову), однак якщо її записати, то при подальшому її аналізі можна знайти певне значення, чого немає при шизофазии. При патологічній прискореній течії асоціативних процесів також розвивається отвлекаемость: мислення хворого стає поверхневим, схильним до моментального перемикання; все, що попадає в полі зору такого хворого, тут же привертає його.
Посилання в тексті роботи "Референдум та його соціальна функція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психологія і суди - (psychology and the courts) Для опису історичних і взаємовідносин, що розвиваються між правом і психологією використовувалася метафора "залицяння". Процес розвитку психології як наукової дисципліни вів до зростання і збільшення психол. знань і різноманітності відповідних процедур, що, в свою чергу, забезпечувало суди новими можливостями і обіцяло нові перспективи відносно роботи з найбільш важкими справами, такими як випадки приблизно "психічно хворих" осіб, чия поведінка порушена, несе потенційну загрозу для навколишніх і здається нез'ясовним; випадки приблизно "неосудних відносно. ГОМОСЕКСУАЛІЗМ - поняття, введене в кінці XIX в. угорським лікарем Карою Марією Бенкерт, що означає статевий потяг індивіда до облич однієї з ним підлоги і сексуальні зв'язки між ними. Чоловічий гомосексуалізм також називається мужолозтвом, жіночий - лесбиянством. Нерідко зустрічається чергування гомосексуальних і гетеросексуальних відносин. Однозначного пояснення гомосексуалізма, як і інших сексуальних орієнтації, немає. Одні вчені зв'язують гомосексуалізм з природженою бисексуальностью людини, інші - з порушенням гормонального балансу в зародковій фазі розвитку, треті - з особливостями. Механістічеська теорія - (mechanistic theory) Механістічеської наз. таку психол. теорію, краї уподібнює всіх тварин, включ. людини, машинам і виходить з того, що хоч живі істоти і можуть бути складними, проте вони - машини, і для пояснення їх поведінки не потрібно ніякі додаткові міркування. М. т. нерідко зв'язують з детермінізмом і матеріалізмом, але її не треба з ними плутати. Сторонник М. т., що відмовляє живим істотам в праві на душу або розум, завжди матеріаліст, але не всякий матеріаліст є прихильником механистического погляду на мир. Сторонник М. т. завжди детермініст, оскільки машини - детермінований.

Марення - ( русявий. марити - марити, наяву або в лихоманці, бачити сон; лати. delirium - безумство, божевілля; ньому. Wahn) - психотическое (див.) розлад, що виявляється аутохтонно (див.) виникаючими помилковими і некоррегируемими переконаннями різного змісту, патологічною мотивацією і порушенням поведінки, соціальною дезадаптацией і що розвивається в зв'язку з глибокою дезорганізацією активності структур особистості, а не локальним пошкодженням головного мозку або дисфункція якихсь локальними, що вважаються психологічних структур, зокрема, мислення (Блейлер, 1920; Ясперс, 1997; Гиляровский, 1954;. ТЕРАПІЯ ГЕННАЯ - (gene therapy) - лікування, направлене на позбавлення людини від якого-небудь генетичного захворювання шляхом введення в його організм за допомогою методів генетичної інженерії нормальних генів, так щоб вони могли подолати ефекти впливу дефектних генів. Найбільш радикальним підходом в цьому випадку є введення нормальних генів на дуже ранній стадії ембріонального розвитку людини, так щоб новий ген міг сполучитися з статевими клітками (яйцеклеткой і сперматозоидом) і людина успадкував би ті ознаки, які даний ген несе в собі. Однак такий підхід не є абсолютно безпечним і етично. СОЦИОТЕРАПИЯ - Понятіє С. в літературі багатозначне. Одні автори використовують його як синонім терапії середою, інші розуміють під цим терапевтичну активність соціальних працівників і соціальних терапевтів, треті - сукупність терапевтичних прийомів з області терапії зайнятістю, трудотерапии і реабілітації. Основою всіх концепцій С. є уявлення про те, що соціальне оточення в лікарні і будинки має найважливіше значення для течії психічних захворювань і що соціальні заходи можуть впливати позитивно і негативно на симптоматику хвороби (Кабанів М. М., 1985). Социотерапевтические концепції при цьому вельми різноманітні:. "F32.3" Депресивний епізод важкої міри з психотическими симптомами - Діагностичні вказівки: Важкий депресивний епізод, що відповідає критеріям F32.2, доповнюється наявністю марення, галюцинацій або депресивного ступора. Марення частіше наступного змісту: греховности, зубожіння, загрожуючого нещастя, за яке несе відповідальність хворої. Слухові або обонятельні галюцинації, як правило, і ображаючого характеру "голосу", що звинувачує, а запахи - гниючого м'яса або бруду. Важка рухова заторможенность може розвинутися в ступор. Якщо необхідно, марення або галюцинації можуть визначатися як конгруентні або неконгруентні настрою (дивися F30.2х). Диференціальний.