Речові докази в цивільному процесі

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження речових доказів у цивільному процесі ... 5
1.1. Поняття і види доказів ... 5
1.2. Поняття доказування та його стадії ... 8
Розділ 2. Характеристика речових доказів в цивільному процесі ... 21
2.1. Поняття та ознаки речових доказів ... 21
2.2. Характеристика речових доказів ... 25
Розділ 3. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі ... 28
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Речові докази в цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Речові докази в цивільному процесі"

Курсова робота "Речові докази в цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Речові докази в цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Речові докази в цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Речові докази в цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ - міждержавний наднациональний політичний орган, в якому представлені всі країни Європейського Союзу (ЄС). Депутати ЕП обираються один раз в 5 років прямим голосуванням населення країн-членів. Число депутатів ЕП від кожної країни постійне. Квота місць залежить від чисельності населення даної держави. Найбільш великі країни - Великобританія. Італія, ФРН і Франція - мають 81 в своєму розпорядженні місце, Іспанія - 60, Нідерланди - 25, Бельгія, Греція і Португалія - по 24, Данія- 16, Ірландія - 15, Люксембург - 6. У цей час в ЕП вибрано більше за 600 депутатів. Створення ЕП стало важливим. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - відшкодування збитку, заподіяного чийому-небудь особистому або матеріальному благу. Шкодою називається знищення або применшення особистого або майнового блага. Майнова шкода, виражена в грошовій сумі, носить назву збитку (див.). Постанови об В. в. направлені на охорону соціалістичної і особистої власності, на охорону прав і інтересів соціалістичних організацій і громадян. По радянському праву, зобов'язання В. в. являє собою зобов'язання відшкодувати тільки майнову шкоду (ст. 410 ГК). Тому шкода, заподіяна особистому благу, підлягає відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо він є майновою шкодою. ТРАНСПОРТНІ ЗЛОЧИНИ - злочини, що посягають на правильну і нормальну роботу транспорту. Важливість боротьби з Т. п. визначається тим величезним значенням, яке має транспорт для усього народного господарства СРСР і оборони країни. З метою боротьби з різного роду посяганням на транспорт, дезорганизующими і що порушують його правильну і нормальну роботу, радянське карне законодавство передбачає ряд статей об Т. п. (ст. ст. 5936. 593в і 598 р УК розділи про злочини державні, а також ст. ст. 751, 752 і 754 УК розділи про інакші злочини проти порядку управління). У розділах УК про злочини державні передбачаються. СТАТУС МІСЯЦЯ І ІНШИХ НЕБЕСНИХ ТІЛ - сучасна проблема міжнародного публічного права, виникла в 60-х рр. XX в. в зв'язку з діяльністю по дослідженню і освоєнню поверхні і надр Місяця і інших небесних тіл за допомогою автоматичних апаратів і безпосередньо людьми. Уперше права і обов'язки держав в цій області були встановлені в Договорі про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р.: Місяць і інші небесні тіла відкриті для дослідження і використання всіма державами без якої б те не було дискримінації, на основі рівності і відповідно до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Речові докази в цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕПУТАТСЬКА (парламентська) ЕТИКА - (греч. ethika від ethos - звичка, вдача) - сукупність моральних і етичних норм внутрипарламентского спілкування, що передбачають дотримання певних правил поведінки, етики професійної відповідальності і етик доходів. Д.е. передбачає здійснення законодавцями своїх зобов'язань перед колегами по палаті, чиновниками апарату виконавчої влади, свідками комітетських слухань, службовцями парламенту, суперниками на виборах і виборцями. Правила Д.е. іноді формуються як конституційно-правові звичаї (звичай виступати стоячи, правило про заборону голові палати брати участь в голосуванні - у. ПРЕДМЕТИ ВЕДІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - закріплене в федеральній Конституції коло питань, виняткова прерогатива в рішенні яких належить федеральним органам державної влади. П.в. РФ - це сфера суспільних відносин, регулювання яких віднесене Конституцією РФ виключно до компетенції РФ. До ведіння РФ віднесене те, що необхідно і разом з тим досить для встановлення і захисту суверенітету і верховенства РФ, цілісності і недоторканості її території, для захисту прав і свобод кожної людини, в якій би частині країни він ні проживав. Формулою "у ведінні РФ знаходяться" означаються сфери життя суспільства, галузі і подотрасли господарства, а. СЛІДИ - в криміналістиці відображення зовнішньої будови об'єктів, їх що залишили, з метою ідентифікації (див.) цих об'єктів. Вивчення З, виниклих внаслідок різних явищ, зумовлених механізмом випадку, в поєднанні з іншими слідчими даними дозволяє судити про зміст події злочину загалом або в окремих його епізодах. К С. відображень в трассеологии (див.) відносяться, напр., С. рук, ступень і зубів людини; С. знарядь злому, транспортних засобів, взуття; С. копит і підков тварини. С. в трассеологии поділяються на: об'ємні і поверхневі, статичні і динамічні, локальні і периферичні. Об'емний С. відображає.
У вступі курсової "Речові докази в цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЗЛОЧИНУ НА БОРТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА - протиправні дії, що здійснюються на цивільному повітряному судні під час його польоту і представляючу загрозу безпеку цього судна що знаходиться на його борту пасажирам, екіпажу і вантажам. У міжнародному повітряному праві тривалий час основні зусилля були направлені на розробку норм відносно таких правопорушень і злочинів, що здійснюються на борту повітряних судів, як провезення наркотиків, вбивство, грабунок і т.п. Спочатку ці зусилля зводилися до визначення принципів встановлення юрисдикції держав над подібними актами. З метою боротьби з протиправними актами, що здійснюються на борту.

НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, КУПІВЛЯ І ЗБУТ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І СНАРЯДІВ - злочин проти суспільної безпеки і порядку, передбачене ст. 182 УК. Виготовлення, зберігання, купівля і збут зброї, вибухових речовин признаються незаконними при відсутності дозволу відповідних органів влади. До зброї відноситься всяка вогнепальна зброя (крім мисливського), в тому числі дрібнокаліберні гвинтівки. Карається злочин, що розглядається позбавленням свободи на термін до 5 років з конфіскацією вибухових речовин, снарядів або вогнепальної зброї. Передача зброї для зберігання особі, що явно не має на те права, спричиняє для того, що передає відповідальність за співучасть в. ЧОРНОМОРСЬКІ ПРОТОКИ - морські протоки, що з'єднують Чорне і Средіземноє моря і включаючі протоки Босфор, Дарданелли і Мармурове море. Режим судноплавства в Ч.п. регулюється Конвенцією, підписаною 20 липня 1936 р. в Монтре (Швейцарія). Конвенція встановила, що в Ч.п. діє принцип права вільного проходу і мореплавства. Торгові судна всіх країн користуються в мирний час, а т.ж. верб військове, коли Туреччина не є воюючою стороною, повною свободою проходу і плавання в протоках в будь-який час діб. Відносно проходу через протоки військових кораблів Конвенція встановила ряд загальних положень: обов'язкове повідомлення.
Список літератури курсової "Речові докази в цивільному процесі" - більше 20 джерел. Рігидность - [від лати. rigidus - жорсткий, твердий] - нездатність і неготовність індивіда до перебудови запланованої схеми активності в обставинах, коли раніше намічена програма вимагає істотних змін. При цьому зрозуміло, що міра, міра або рівень особистістю ригидности, що демонструється прямо пов'язані не тільки з індивідуально-психологічними характеристиками конкретного індивіда, але і зі специфікою чого склався ситуації, в рамках якої реалізовується діяльність (міра екстремальности і небезпеки умов, рівень складності задачі і мотивированности суб'єкта в її рішенні, монотонність або. КЛЯИН МЕЛАНИ - Мелані Кляйн народилася 30 березня в 1882 р. Дитинство Мелані було надзвичайно важким: в 44 роки її ртец, лікар за професією, одружувався на 25-літній дівчині. Через того що батько Мелані не міг містити сім'ю, його молодій дружині довелося відкрити невелику лавку. Коли Мелані було п'ять років, у неї померла сестра, а в 20-літньому віці помер брат, що страждав хворобою серця. Ще в 15 років Мелані твердо вирішила присвятити своє життя медицині. У 17 років вона зустріла хіміка Артура Кляйна, а коли їй виконався 21 рік, вийшла за нього заміж і відмовилася від вивчення медицини, почавши.

Юність - віковий період в розвитку людини, відповідний переходу від підліткового віку до періоду самостійного дорослого життя (зрілість). Хронологічні межі Ю. визначаються в психології по-різному. Найчастіше дослідники виділяють ранню Ю., тобто старший шкільний вік (від 15 до 18 років), і пізню До кінця юнацького періоду завершуються процеси дозрівання організму людини: зростання тіла, формування костно-мишечной системи, статеве дозрівання, а також найбільш пізні за часом процеси нейрофизиологического оформлення центральної нервової системи; придбавають визначеність риси обличчя і зовнішнього вигляду.
Посилання в тексті роботи "Речові докази в цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Методи дослідження мови психолингвистические - А. Н. Гусев. Ці методи засновуються на положенні про те, що психол. і лингв. структура мовного висловлювання максимально наближені один до одного. Встановлено, що в стані емоційної напруженості і/або падіння рівня працездатності людини виявляються такі лінгвістичні особливості висловлювання, як зменшення словникової різноманітності мови, зменшення довжини слів; мова стає більше за стереотипизированной, зростає спонтанна активність у відборі найбільш звичних язикових одиниць. Емоції змінюють ряд мовних характеристик, пов'язаних з процесом реалізації висловлювання у часі, з вибором язикових коштів. РЕГРЕСІЯ (REGRESSION) - Термін, вказуючий повернення до менш зрілого рівня психічного розвитку. Кок правило, регресія виникає в. ситуації, коли порушуються процеси психічної організації, відповідні даній фазі розвитку. При цьому регресія розглядається кок один з механізмів захисту. Концепція регресії тісно пов'язана з положенням про те, що психологічний розвиток індивіда проходить ряд фаз, кожна з яких характеризується специфічними особливостями виявів влечений Я, Мене-ідеалу і Сверх-Я. Становлення кожною фази залежить від: 1) способу розрядки інстинктивних влечений, 2) функціонування Я; 3) властивих індивіду ідеалів і. ПОСЛІДОВНИЙ ОБРАЗ - (англ. afterimage, букв, послеобраз) - відчуття, виникаюче після припинення дії подразника, "слід" роздратування. Напр., якщо подивитися на яскраве джерело світла, а потім закрити очі, то ще деякий час буде спостерігатися яскравий П. про. (позитивний П. про.). Якщо потім перевести погляд на білу стіну, то П. про. цього джерела світла буде видно вже темніше, ніж інша стіна (отрицат. П. про.). При більш точному самонаблюдении з'ясовується, що процес затухання П. про. складніше: на роздратованому місці виникає швидка зміна посветлений і потемнений, що зміняюся потім більш повільною їх.

СЕКСУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ - переважання одного приватного потяга над іншими або об'єднання їх між собою з встановленням впорядкованої спрямованості на певний сексуальний об'єкт.    Уявлення про сексуальну організацію знайшло своє відображення в багатьох роботах З. Фрейда. У першому виданні "Трьох нарисів по теорії сексуальності" (1905) дане уявлення ще не мало суворих контурів, однак в подальших перевидання цієї роботи поняття "сексуальна організація" міцно увійшло в психоаналітика лексикон. Так, в четвертому виданні "Трьох нарисів по теорії сексуальності" (1920) розглядалися. Терапія в малих групах - (small group therapies) У своїй роботі "Об'єднання людей: групова теорія і групові навики" (Joining together: Group theory and group skills), Девид Джонсон і Френк Джонсон пропонують сукупний набір критеріїв, що дозволяють дати наступні визначення малої групи: Двоє або більше число осіб, взаємодіючих один з одним; соціальна одиниця, краї вважає себе належної до групи; сукупність осіб, що залежать один від одного; сукупність осіб, к-рі об'єднуються для досягнення загальної мети або рішення загальної задачі; сукупність індивідуумів, кожний з к-рих намагається задовольнити свої особисті потреби за. ФЛОРЕНСКАЯ Тамара Олександрівна - (1936-1999) - російський психолог, спец. в обл. психології особистості і пед. психології. Докт. психол. наук (1993), чл. Нью-Йоркской академії наук (1995). У 1959 р. закінчила психол. відділення филос. ф-та МГУ ім. М. В. Ломоносова. У 1963-1966 рр. вчилася в аспірантурі НДІ ОїПП АПН СРСР під рук. Л. І. Божович. З 1964 по 1999 р. працювала в ПІ РАО. У 1975 р. захистила канд. дис. "Социологизация фрейдизму в теоріях особистості К. Хорні і Г. С. Саллівена". Нею було показано, що побудова соціально-психол. теорії розвитку особистості можливо тільки через подолання дуалізму "природне. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР - система рецепторов, нервових центрів мозку і з'єднуючих їх шляхів, функція якої полягає в сприйнятті зорових подразнень, їх трансформації в нервові імпульси і передачі останніх в коркові центри мозку, де формується зорове відчуття, в аналізі і синтезі зорових подразнень. У систему 3. а. включаються також шляхи і центри, що забезпечують рухи очей і рефлекторні реакції зіниці на світлове роздратування. 3. а. дозволяє здійснювати прийом і аналіз інформації в світловому діапазоні - 760 нм), він є фізіологічною основою формування зорового образу. Можливості 3. а. визначаються його енергетичними.