Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні ... 5
1.1. Суть та зміст ринку цінних паперів ... 5
1.2. Класифікація цінних паперів ... 10
1.3. Становлення ринку цінних паперів в Україні ... 18
Розділ 2. Нормативно-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 24
2.1. Нормативна база функціонування фондового ринку ... 24
2.2. Регулювання фондового ринку. ДКРЦПУ і саморегулівні організації (СРО) ... 30
2.3. Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період ... 33
Розділ 3. Перспективи розвитку правового регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку"

Курсова робота "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" і призначений виключно для пошукових систем.

МОНАРХІЯ - (в пер. з греч. - єдиновладдя) - форма правління, при якій верховна влада довічно (повністю - абсолютна М.) або частково (обмежена М.) належить одноосібному главі держави. Його повноваження носять первинний, непохідний від якої-небудь влади в державі характер, він придбаває свій пост, як правило, по спадщині і займає його довічно. У своєму розвитку М. проходить ряд етапів, змінюючись і придбаваючи нові риси. Першою формою М. була рабовласницька М. Первоначально вона виступала в формі східної деспотії, яку мали багато які держави Древнього Сходу - Вавілон, Єгипет, Індія. Від східної деспотії. ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА (РІШЕННЯ) - акт, що видається місцевою Радою депутатів трудящих або його виконавчим комітетом, а також деякими центральними органами СРСР (Міністерство шляхів повідомлення, Міністерство морського і річкового флоту і інш.) і що встановлює, в межах наданих законом прав, для всього населення, або для окремих груп його, або для посадових осіб установ, підприємств і організацій певні обов'язки, недотримання яких спричиняє відповідальність винних в адміністративному або судовому порядку. Ізданіє О. п. (р.) місцевими Радами і їх виконавчими комітетами, а також порядок їх прийняття і доведення до відома зобов'язаних осіб. Виявлення психологічних ознак серийности в ряді вбивств - Полягає у використанні методу диференційованого аналізу операциональной і особово-смислової (індивідуалізованої) сторін кримінальної діяльності злочинця для побудови розшукових версій і визначення причетності однієї особи (групи осіб) до здійснення серії вбивств. До числа таких психологічних ознак відносять: а) однаковий психологічний контекст злочинної діяльності загалом (мета, мотив); б) однакове суб'єктивне значення окремих дій злочинця; в) схожі операциональні складові такої діяльності (спосіб, кошти, знаряддя); г) ритуализированность поведінки (В.Н. Кудрявцев, 1998; J. Geberth, 1996; J. ПРАВИЛА СПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ - у відповідності зі ст. 20 КЗоТ забороняється спільна служба (робота) в одній і тій же державній або муніципальній організації осіб, що перебувають між собою в близькій спорідненості або властивості (батьки, дружини, брати, сестри, сини, дочки, а також брати сестри, батьки і діти чоловіків), якщо їх служба пов'язана з безпосередньою підлеглістю або подконтрольностью одного з них іншому. Аналогічне правило закріплене в ст. 21 Федерального закону від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби в Російській Федерації" відносно державних службовців. Виключення з правила про обмеження спільної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму - инистративное правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-3 КоАП РСФСР. У відповідності з п. 13 ст. 21 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" рішення і акти виборчих комісій, комісій референдуму, прийняті в межах їх компетенції, встановленої федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, обов'язкові для федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, державних установ, органів місцевого самоврядування, кандидатів. АВТОМАТИЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ - один з кардинальних напрямів вдосконалення судово - експертної практики, що полягає в застосуванні технічних засобів, математичних методів і програм діяльності, що звільняють експерта частково або повністю від безпосередньої участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання інформації при здійсненні експертного дослідження. А. передбачає створення автоматизованого робочого місця експерта (АРМ), оснащеного коштами обчислювальної техніки для автоматизації процесів пошуку, переробки иотображения інформації, необхідної для виконання експертного завдання. Для рішення становлячого. Феномен "вигоряння" у психологів і співробітників ПОО - Феномен "вигоряння" є різновидом гострого кризового стану. Він є невід'ємною частиною професійної діяльності тих фахівців, яких традиційно відносять до категорії "допомагаючих професій" (психологи, психотерапевти, соціальні працівники, юристи, співробітники правоохоронних органів і інш.), які в своїй роботі мають справу з негативними переживаннями людей і виявляються особово залученими в них. Феномен "вигоряння" характеризується душевною і фізичною втомою, втратою віри в свої сили і, як наслідок, неможливістю провести ефективну психологічну роботу.
У вступі курсової "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГАНЕБНІ ПОКАРАННЯ - карні покарання, переслідуючі мету публічно зганьбити, принизити осудженого. П.н. почали застосовуватися ще в древнейших державах. У епоху пізнього феодалізму П.н. набули найбільш широкого поширення. Самими важкими формами П.н. були: виставляння у ганебного стовпа, надягання нашийників і інакших ганебних вбрань, надягання на злочинців предметів його злочину, вигнання з міста ганебним образом (мітлами і т.п.), спеціальні обряди шельмування, обір в шутовские вбрання і т.п. До П.н. відносилася також прохання про прощення, сполучене з принизливими обрядами (стояння навколішки, цілування рук і.

ОПЛАТА ТРУДА В ВИХІДНИХ І НЕРОБОЧІ СВЯТКОВІ ДНІ - оплата труда, яка виготовляється у відповідності зі ст. 153 тК Рф. Робота у вихідного і неробочий святковий день оплачується не менш ніж в двійчастому розмірі: Відрядникам - не менш ніж по двійчастих відрядних розцінках; працівникам, труд яких оплачується по денних і часових ставках, - в розмірі не менш двійчастої денної або часової ставки; працівникам, одержуючим місячний оклад, - в розмірі не менш одинарної денної або часової ставки зверх окладу, якщо робота у вихідного і неробочий святковий день виготовлялася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі не менш двійчастий вартовий або. КОНКУРСНЕ ВИРОБНИЦТВО - процедура, направлена на примусову або добровільну ліквідацію неспроможного підприємства, внаслідок якої здійснюється розподіл конкурсної маси між кредиторами. К.п. здійснюється з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів і оголошення боржника вільним від боргів, а т.ж. з метою охорони сторін від неправомірних дій відносно один одного. Арбітражний суд, визнавши боржника неспроможним (банкротом), приймає рішення про його примусову ліквідацію і про відкриття К.п. З моменту визнання боржника неспроможним (банкротом) і прийняття рішення про відкриття К.п. забороняється передача або інше.
Список літератури курсової "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" - більше 20 джерел. ПСИХОЛОГІЯ САМОСТИ - Хайнцем Кохутом, що Розвивається і його однодумцями психоаналитическая концепція нарциссизма. Найбільш характерним для психології Самості є виділення структурних перетворень Самості, связности суб'єктивного, свідомого, предсознательного і несвідомого досвіду Самості, а також дослідження відносин між Самостью і підкріплюючими її об'єктами. Фундаментальною суттю людини, згідно з теорією Самості, є потреба індивіда а) в організації психіки в зв'язну конфігурацію - Самость; б) в формуванні зміцнювальних Самость взаємозв'язків Я із зовнішнім оточенням, що будять і що підвищують енергетику і що. Ссоколов Євген Миколайович - (р. 1920) - російський психолог, фахівець в області психофізіології, психологічних досліджень пам'яті, нейрофизиологии навчання. Автор концепції нервової моделі стимулу, концептуальної моделі рефлекторної дуги, векторної моделі переробки інформації в нейронних мережах і інш. Д-р біологічних наук (1960), професор психології (1962), д. чл. АПН СРСР (1985), д. чл. РАО (з 1993). Іноземний чл. Американської національної АН (1975), Американської академії мистецтв і наук (1976), Фінської АН (1984). Чл. Центральної Поради міжнародної організації по дослідженню мозку (IBRO). Президент і соучредитель.

ІПОХОНДРІЯ - психічний стан, що характеризується переживаннями людини, переконаної в неіснуючому захворюванні або що виявляє підвищену тривогу з приводу можливих тілесних порушень і серйозній органічній хворобі.    При іпохондрії спостерігаються: постійна заклопотаність людини своїм фізичним здоров'ям; надмірна увага до своїх неприємних тілесних відчуттів; непрекращающееся спостереження за самим собою; схильність до перебільшення незначних симптомів; приписування собі неіснуючих хвороб; зайва недовірливість по відношенню до лікарів і близьких людей, які ніби приховують істинний стан речей.
Посилання в тексті роботи "Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Енкопрез - (encopresis) Функциональний Е. звичайно вважається розладом дитячого віку. Діагноз функціонального Е. може бути поставлений у разах недержания калу не рідше за один раз в місяць протягом шести місяців. Кал звичайно залишається в одягу, але може також залишатися хворими і в інш. місцях - на підлозі, в комірці або шафі. При проведенні диференціальної діагностики важливо відрізняти функціональний Е. від розладів, викликаних органічною патологією. Серед органічних розладів хвороба Гиршпрунга яв-ця головною помилковою метою в диференціальній діагностиці функціонального Не дивно, що частота. Значення біологічних і соціальних чинників в формуванні і розвитку психічних розладів - В виникненні психічних захворювань грають роль як соціальні, так і біологічні чинники, які тісно взаємопов'язані і впливають постійно змінний чином на динаміку психічних захворювань. Для прикладу: при психогенних захворюваннях стартовим механізмом у виникненні розладів є соціальні чинники: всілякі конфлікти, втрата близьких, судове переслідування. Однак при тривалому існуванні психогенного захворювання відбуваються зміни в обміні речовин, з'являється інтертність психічних процесів, які потрібно розглядати як біологічні зміни в організмі, що впливають на людину і що приводять до затяжної течії. ЛОССКИЙ - Микола Онуфрієвич (1870-1965) - російський філософ і психолог. Фундатор теорії интуитивизма і персонализма в Росії, в якій доводив, що знання є переживанням, порівнянним з іншими переживаннями. Д-р філософії (1907), професор Петербургського ун-та (1916). У юності захоплювався атеїстичними і революційними ідеями. Після виключення з гімназії вчився в Берні (Швейцарія). У 1891 р. повернувся в Росію. Закінчивши фізико-математичний і історико-філологічний факти Петербургського ун-та (1898), був залишений при ньому для підготовки до професури. У цей період (з 1898) пройшов стажування в різних ун-тах.

Цикли труда і відпочинку - (work-rest cycles) Будь-яка активність, що вимагає здійснення роботи, вимірюється на физ. рівні в футофунтах, а на фізіолог. - в теплових одиницях. Поширеної фізіолог. одиницею яв-ця килокалория (ккал); 1 ккал дорівнює кількості тепла, необхідного для того, щоб температура 1 кг води підвищилася з 15 до 16° С. Предпрінімалісь спроби співвіднести з килокалориями описові терміни, щоб дуже важку роботу можна було оцінити як вимагаючу 10 ккал/міна, роботу середнього тягаря - як вимагаючу 5 ккал/міна, а легку і дуже легку роботу - приблизно 2 ккал/міна. Але тут виникає серйозна проблема. Гештальт-терапія в усуненні труднощів в спілкуванні - (ньому. Gestalt - образ, цілісна форма) - форма психотерапії, заснована на поняттях єдності і цілісності (запропонована Ф. Перлзом). Гештальт-терапія (Г.-т.) звичайно проводиться в групах. Групова психотерапія центрована на клієнтові, крим може стати кожний учасник групи. Група в роботі психотерапевта з клієнтом використовується лише інструментально, кожний її учасник проробляє мовчазну аутотерапию, ідентифікуючись з говорячим, усвідомлюючи фрагментированні частини свого Я. Психотерапевт може спонукати учасників групи адресувати конкретне висловлювання конкретним людям, спонукати і безпосереднє. Професійне спілкування: психотехника - сукупність прийомів, сприяючих кращому рішенню задач О. в конкретних професійних ситуаціях. Професійне спілкування (П. про.) багатоманітно, і існуючі загальні прийоми і правила потрібно адаптувати до особливостей ситуацій. Виділяються психотехники: 1) Комплексна психологичность О. Правіла: а) відношення до П. про. як до психол. дії; б) психол. продуманість цілей і задач П. о., його сценарія; в) психол. передбачливість. 2) Створення початкових сприятливих психол. умов. Правила: а) створення сприятливих початкових обстановочних умов (місця, часу, обстановки), б) надання першого враження на. Психологія навколишнього середовища - галузь психології, що вивчає взаємозв'язки між змінними середи і різними психологічними характеристиками людини, його поведінкою. Часом її появи вважають 60-е роки XX в. Традиційно виділяють чотири джерела П. про. з.: 1) роботи Р.Баркера і його школи, в рамках якої вважається, що певне навколишнє середовище створює у людини "behavior setting" (поведенческие установки), які потім самим істотним образом детерминируют всю його поведінку, що протікає в аналогічному середовищі; 2) роботи етологов в області просторової орієнтації тварин; 3) дослідження по репрезентації і оцінці якості міської середи.