САНАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття санації і випадки її застосування в господарському праві ... 5
1.1. Поняття банкрутства і правові підстави його застосування ... 5
1.2. Поняття санації та підстави її застосування ... 7
Розділ 2. Процедура досудової санації державних підприємств ... 11
Розділ 3. Судова санація боржника і участь в ній керуючого санацією ... 13
Розділ 4. Організаційні аспекти проведення санації ... 26
4.1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) ... 26
4.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) ... 29
4.3. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) ... 31
4.3.1. Організація перевірок ... 31
4.3.2. Права обов'язки і відповідальність комісії ... 32
4.3.3. Порядок проведення перевірки ... 32
4.3.4. Документи, які видаються за результатами перевірок ... 34
4.3.5. Оскарження рішення про анулювання ліцензії ... 36
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Санація суб'єктів господарювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Санація суб'єктів господарювання"

Курсова робота "Санація суб'єктів господарювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Санація суб'єктів господарювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Санація суб'єктів господарювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Санація суб'єктів господарювання" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКА ТРЬОХСТОРОННЯ КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН - такий, що поміщається ведучу в системі соціального партнерства постійно діючий на федеральному рівні орган, створений у відповідності з фP від 1 травня 1999 р. "про Російську трьохсторонню комісію з регулювання соціально-трудових відносин" (далі - Комісія). З т об р про н и Комісію: працівники в особі общероссийских об'єднань професійних союзів; роботодавці в особі общероссийских об'єднань роботодавців; держава в особі Уряду Рф. Ч л е н и Комісії: представники общероссийских об'єднань професійних союзів; представники общероссийских об'єднань роботодавців; представники Уряду Рф. П р. Право власності - це сукупність цивільно-правових норм, регулюючих відносини по володінню, користуванню і розпорядженню майном. Право власності закріплює приналежність майна певним суб'єктам, визначає правомочність власника, передбачає необхідні для реалізації цієї правомочності засобу захисту. Праву власності, як і всім без виключення речовим правам, властивий їх абсолютний характер. Це виражається в тому, що власник речі може самостійно впливати на річ; йому протистоїть не конкретний суб'єкт, а невизначене коло осіб, і всі вони зобов'язані стримуватися від порушень його суб'єктивного речового права. МАЖОРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - один з видів виборчих систем, при якій вибраними вважаються кандидати, що отримали більшість голосів виборців по виборчому округу, де вони балотуються: застосовується в багатьох країнах, в тому числі і в РФ. Інший вигляд - пропорційна виборча система. М.і.с. має свої різновиди і складається в наступному. Територія держави або представницького органу розбивається на територіальні одиниці - від кожної обирається частіше один, але часом два і більше за депутата. Кожний кандидат висувається і обирається в особистій якості, хоч при цьому може бути позначено, яку партію, рух він представляє. ПАТРОНАТ - пристрій державою на виховання дітей, що залишилися без батьків, в сім'ї трудящих. П. є одним з широких гос. заходів щодо охорони дитинства і попередження дитячої безпритульності в СРСР. Особливо великі розміри прийняв рух по патронуванню дітей, що залишилися без батьків, в період Великої Вітчизняної війни, коли трудящі в СРСР, виявляючи високі почуття радянського патріотизму, в порядку П. добровільно приймали на виховання в свої сім'ї дітей, батьки яких загинули в боротьбі з немецко-фашистськими загарбниками. З допомогою гос. органів ці діти виховувалися в сім'ях трудящих нарівні з їх рідними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Санація суб'єктів господарювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОМІТЕТИ І КОМІСІЇ ПОРАДИ ФЕДЕРАЦІЇ - органи СФ з підготовче-допоміжними функціями, що утворюються з числа її членів. СФ має 11 постійно діючих комітетів: по конституційному законодавству і судово-правовим питанням; з питань безпеки і оборони; по бюджету, фінансовому, валютному і кредитному регулюванню, грошовій емісії, податковій політиці і митному регулюванню; з питань соціальної політики; з питань економічної політики; по міжнародних справах; у справах СНД; по аграрній політиці; по науці, культурі, освіті, охороні здоров'я і екології; у справах Федерації, Федеративному договору і регіональній політиці; у справах Півночі і нечисленних. Інформаційна війна - дія, направлені на досягнення інформаційної переваги, підтримку національної військової стратегії за допомогою впливу на інформацію і інформаційні системи противника при одночасному забезпеченні безпеки і захисту власника інформації. Це визначення є основою для наступних тверджень. Інформаційна війна - це будь-яка атака проти інформаційної функції, незалежно від вживаних коштів. Бомбардування АТС - операція інформаційної війни. Те ж саме можна сказати і про висновок з ладу програмного забезпечення комп'ютера АТС. Інформаційна війна - це будь-яка дія по захисту наших власних інформаційних. ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС - відповідно до цивільного законодавства РФ - інститут зобов'язального права. Згідно з ст. 1057 ПС РФ особа, те, що оголосило публічний про виплату грошової винагороди або видачу інакшої нагороди (про виплату нагороди) за краще виконання роботи або досягнення інакших результатів П.к., повинно виплатити (видати) зумовлену нагороду тому, хто відповідно до умов проведення конкурсу визнаний його переможцем. П.к. повинен бути направлений на досягнення к. суспільно корисних цілей. П.к. може бути відкритим, коли пропозицію організатора конкурсу прийняти в ньому участь звернено до всім бажаючим шляхом.
У вступі курсової "Санація суб'єктів господарювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СВОБОДА РИБАЛЬСТВА В ВІДКРИТОМУ МОРІ - одна із загальновизнаних свобод відкритого моря. Її дія обмежується лише в межах 200-мильной економічної зони, тлі прибережні держави здійснюють суверенні права відносно рибних ресурсів. Держави зобов'язані співробітничати один з одним в збереженні живих ресурсів і в управлінні ними у відкритому морі. Держави, громадяни яких ведуть промисел різних живих ресурсів в одному і тому ж районі або одних і тих же живих ресурсів, повинні вступати в переговори з метою збереження цих ресурсів, в тч. шляхом створення субрегиональних або регіональних організацій по рибальству. Заходи регулювання, що.

ПРИВАТНИЙ ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА - в цивільному процесі Ч. п. п. - процесуальна дія, виражена в особливому процесуальному документі, за допомогою якого прокурор збуджує перед вищестоящим судом питання об необхідність скасування або зміни визначення суду першої інстанції, що не вступило в законну силу з питань, прямо вказаних в ГПК [напр., про неприйняття позову по непідсудності (ст. 31), про забезпечення позову (ст. ст. 81-92 ГПК), про негайне виконання (ст. ст. 187, 187-а) і т. п.], а також в тих випадках, коли визначення суду перегороджує подальший хід процесу (ст. 249). У всіх інших випадках неправильності визначень суду Ч. п. п. ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ - (від лати. "oppositio") - протистояння, зіставлення) - інститут сучасного парламентаризму і вигляд політичної опозиції (форма цивілізованого протистояння) депутатів, депутатських груп (фракцій), представницьких органів, партій офіційному політичному курсу. Це необхідний елемент демократичного суспільства, де основою його життєдіяльності є політичний плюралізм. П.о. своїми діями заявляє про свій принциповий намір боротися якщо не за владу, то як мінімум за вплив на неї, завоювання голосів виборців. Це - організаційна противага політичним силам, що перебувають при владі. При демократичних.
Список літератури курсової "Санація суб'єктів господарювання" - більше 20 джерел. Роль - спосіб поведінки людей, що відповідає прийнятим нормам і що залежить від їх статусу в конкретній групі або социуме загалом. По суті справи, роль, будучи соціальною функцією особистості, є динамічним аспектом статусу. Поняття "роль" і поняття "статус" ще в 1936 році введені і описані американським психологом Р. Лінтоном, який розраховував, спираючись на них, побудувати модель поведінки людей в різних ситуаціях. Традиційно розрізнюють ролі соціальні, детермінований положенням індивіда в суспільстві загалом і що тому є соціальною функцією об'єктивних соціальних. АБРАХАМ КАРЛ - Карл Абрахам народився 3 травня 1877 г Його батьки були прихильниками іудаїзму, і в будинку завжди суворо дотримувалися всі обряди і правила. Після вступу до університету Абрахам дещо відійшов від дотримання цих правил, незважаючи на те що це спровокувало погіршення його відносин з батьком Він багато вчився і особливо наполегливо займався іноземними мовами, вільно говорив на англійському, німецькому, італійському, читав на датському, голландському і французькому. Його перша стаття була надрукована, коли Карлу Абрахаму було всього 15 років Вона була присвячена схожості мови у різних індійських племен.

ЗЕЙГАРНИК БЛЮМА ВУЛЬФОВНА - Блюма Вульфовна Зейгарник народилася 9 листопада 1900 р. в литовському містечку Пренай. У цьому ж місті вона закінчила гімназію. На жаль, не представляється можливим послатися на які-небудь документальні свідчення тієї пори її життя, оскільки вони не збереглися. Вона досить рано вийшла заміж і в 1921 р. поїхала разом з чоловіком в Берлін. У Берліні вона поступила в Берлінський університет на філологічний факультет, де відразу ж з головою поринула у вивчення різноманітних діалектів німецької мови. Важко уявити собі щось більш далеке від психології. Випадково Зейгарник зайшла на лекцію професора М.
Посилання в тексті роботи "Санація суб'єктів господарювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Домінантні і рецессивні гени - (genetic dominance and recessiveness) По іронії долі, про спадковість тварин нам відомо набагато більше, ніж про спадковість чол. Спадковість є результатом комбінацій генів. Гени - це біохімічні функціональні елементи хромосом, що визначають потенційну підлогу і інш. ознаки у зародка. Хромосоми представлені парами в ядрі кожного сперматозоида і кожній яйцеклетки. У чол. є 23 пари, або 46 хромосом, причому одну пару називають статевими хромосомами, тому що вони визначають підлогу майбутнього організму. Клітки жіночого організму несуть дві Х-хромосоми, тоді як клітки чоловічого містять одну Х-. Контроль ваги - (weight control) Кінцевою метою К. в. є досягнення і підтримка нек-рого ідеальної ваги. Спочатку, однак, К. в. націлений або на позбавлення від зайвої ваги, або на його додавання. Майже всі програми К. в., формальні або неформальні, досить успішні в початковій стадії зміни ваги. На жаль, досягнення кінцевої мети - стійкої зміни ваги - зв'язано з набагато великими труднощами. Хоч переважна більшість людей, стурбованих проблемою К. в., бажають знизити вагу, все ж для мн. людей метою яв-ця його додавання, причому не всі з них при цьому звертаються за допомогою до професіоналів. Частину цієї меншини. F80.2 Розлад рецептивной мови - Специфічне порушення розвитку, при якому розуміння дитиною мови нижче за рівень, відповідний його розумовому віку. У всіх випадках експансивная мова також помітно порушена і нерідким є дефект словесно-звукової вимови. Діагностичні вказівки: Нездатність реагувати на знайомі назви (у відсутність невербальних реплік) з першого дня народження; нездатність ідентифікувати принаймні декілька звичайних предметів до 18 місяців, або нездатність слідувати простим інструкціям у віці 2-х років повинні бути прийняті як істотні ознаки затримки в мовному розвитку. Пізні порушення включають: нездатність до.

ХОМСКАЯ - Євгена Давидовна (1929- 2004) - російський психолог, фахівець в області нейропсихологии і психофізіології. Фундатор напрямів: нейропсихология норми, нейропсихология емоцій, нейропсихология прикордонних станів, психофізіологія локальних поразок мозку. Ученица А.Р. Лу-рії. Д-р психол. наук (1971), професор (1976), засл. професор МГУ ім. М.В. Ломоносова (1996). Чл. редкол. журналу Вісник Моськ. ун-та. Серія 14. Психологія (1977-2002). Лауреат Ломоносовської премії 2-й міри (1973), нагороджена медаллю ім. К.Д. Ушинського (2001). Закінчила психологічне відділення філософського факту МГУ (1952). РЕЙНО СИНДРОМ - (описаний французьким терапевтом A. G. M. Raynaud, 1834-1881) - приступообразное розлад артеріального кровоснабжения кистей, рідше за стопи внаслідок спазму судин, виникаюче під впливом холоду або при емоційному стресі. Про синдром Рейно говорять, коли типовий вазоспастический симптомокомплекс розвивається повторно - при дифузних захворюваннях з'єднувальної тканини, криоглобулинемии, обструктивних захворюваннях судин (атеросклероз, облитерирующий тромбоангиит), сепсисі, парапротеинемии, полицитемии, цукровому діабеті і т. д. Первинне захворювання може виявитися тільки через декілька років. НЕСВІДОМЕ - En.: Unconscious "Сприйняття несвідомого залежить від методу, вживаного для доступу до нього" (Vigne, 1991). Саме тому Еріксон користується власним визначенням несвідомого, якому більше всього состветствует назва неусвідомлена. "Воно не є для нього (як для Фрейд) імпульсом загрози, що перевернув свідоме життя, який доводиться придушувати" (Roustang, 1990). Несвідоме - це той величезний комп'ютер, який безперервно трудиться для нашої користі, обробляючи дані, постійно і що неусвідомлено сприймаються нами, здійснюючи, таким чином, наш особовий синтез. Воно є сховищем слідів усього. ПЕРВИННА ФУНКЦІЯ, [Ведуча, Диференційована, Вища] - (Primary Function; Superior Funktion) - найбільш розвинена психологічна функція в типологічній структурі індивіда; в юнговской моделі - функція, якою ми користуємося автоматично, оскільки вона включається природним образом. "Як показує досвід, майже неможливо, внаслідок несприятливих загальних умов, щоб хто-небудь розвинув одночасно всі свої психологічні функції. Вже соціальні вимоги ведуть до того, що людина передусім і більше усього диференціює (розвиває) ту з своїх функцій, до якої він або від природи найбільш обдарований, або яка дає йому самі очевидні реальні кошти для досягнення.