Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і засади територіального устрою держави ... 5
1.1. Поняття державної території ... 5
1.2. Поняття територіального устрою ... 9
Розділ 2. Принципи та система адміністративно-територіального устрою України ... 14
2.1. Принципи адміністративно-територіального устрою України ... 14
2.2. Система адміністративно-територіального устрою України ... 20
2.3. Конституційний статус Автономної республіки Крим ... 25
Розділ 3. Модернізація адміністративно-територіального устрою України ... 33
3.1. Основні проблеми адміністративно-територіального устрою України ... 33
3.2. Поява регіонально-адміністративного округу - перший крок до реформування адміністративно-територіального устрою України ... 35
Висновок ... 38
Література ... 41
Додаток ... 44

Для придбання курсової роботи "Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України"

Курсова робота "Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративно-територіальний устрій України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративно-територіальний устрій України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративно-територіальний устрій України" і призначений виключно для пошукових систем.

СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - сукупність закріплених і гарантованих федеральною Конституцією основних прав і свобод громадян. Незважаючи на унікальність кожного конституційного права (кожне з них захищає суворо певну конституційну цінність - життя людини, недоторканість житла, свобода цивільних об'єднань і інш.), всі вони разом утворять єдину конституційну систему прав і свобод людини і громадянина. У залежності від тих цінностей, які виражають конституційні права і свободи, відносини до них самої особистості, держави і суспільств всі права і свободи в конституційному праві класифікують на певні групи. Прийнято.
СІЛЬСЬКИЙ ВИКОНАВЕЦЬ - особа, сприяюча сільській Раді і органам міліції в забезпеченні громадського порядку, в боротьбі з хуліганством і іншими злочинами, в спостереженні за охороною соціалістичної власності, в спостереженні за протипожежним і санітарним станом населеного пункту, в проведенні заходів щодо боротьби з порушеннями обов'язкових рішень (постанов), у виконанні вироків, рішень і визначень судів. До виконання обов'язків С. і. притягуються постійно проживаючі в сільській місцевості чоловіки у віці від 18 до 50 років і жінки від 18 до 45 років, за винятком осіб, позбавлених виборчих прав, що мають судимість.
Інтелігенція - це освічений культурний шар російського суспільства з особливим типом світогляду, зорієнтованого на проходження західним ідеям, цінностям, зразкам поведінки як еталонним і більш високим, ніж власне російські. Спочатку термін з'явився в середині другої половини XIX віку для позначення так званих "прогресивних", "передових" людей, які "підпорядковують національну культуру ідеям Заходу і настроєні радикально, революційно". До інтелігенції відносили людей не по професійних або станових ознаках, а по політичній солідарності в критиці російського православ'я.
ФЕРЬЕР Адольф - (30 8 1879, Женева, - 1960, там же), швейц педагог, один з лідерів нового виховання Вчився в ун-ті в Женеві З 1900 викладав в разл "нових школах", зокрема у Г Літца в Ільзенбурге, у Е Демолена в Роше і інш. З 1909 читав лекції в Женевському ун-ті, де познайомився з Про Де-кролі В 1912 - 22 проф. ин-та ЖЖ Руссо в Женеві Брав участь в основі Междунар. ліги нового виховання (1921). і її секцій у Франції, Бельгії, Іспанії, Румунії і лати -амер країнах З 1922 гл. ред журнальної ліги "За нову еру" і "Прогрес" В 1922 - 25 Ф активно брав участь в створенні і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративно-територіальний устрій України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Диференційоване виховання і навчання - форма організації учбової діяльності учнів, заснована на обліку їх інтересів, здібностей, мотивації, диспозиції особистості і інших половозрастних особливостей. Суть форми складається в діленні учбових груп, класів, колективів на підгрупи по схожих властивостях і роботі з ними природосообразними способами. Освітні установи повноправні в розробці системи многоуровнего навчання і виховання, побудованій відповідно до особових особливостей дітей. Диференціюватися в педагогіці може все: цілі і задачі, принципи і зміст, методи і форми роботи з дітьми. Диференційоване навчання дозволяє.
Срезневський Володимир Ізмайлович - Срезневський (Володимир Ізмайлович) - статистик, син Ізмаїла Івановича Срезневського; народився в 1848 р. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по історико-філологічному факультету; був викладачем російської словесності в гімназії і в Смільному інституті; з 1876 по 1883 р. перебував секретарем Імператорського російського географічного суспільства; в цей час редагував "Вісті" суспільства, де їм вміщено багато статей географічного змісту; під його ж редакцією вийшли і деякі окремі видання географічного суспільства. З 1882 по 1898 р. управляв статистичним відділенням міністерства юстиції;.
Палестіна - Палестіна (Palestine), историч. обл. на Бл. Сході. З 1516 р. і до перемоги англійців над тур. і ньому. військами при Мегиддо (19 сент. 1918 р.) - частина Османської імперії. Назв. "Палестина" було відроджено як офиц. политий, найменування відносно земель до 3. від р. Иордан, що стали англ, подмандатной терр. мандатна система) в 1923 р. У зв'язку з відродженням сіоністського руху посилилася імміграція євреї в П., що заохочувалася "декларацією Бальфура (1917), внаслідок чого різко загострилися арабо-єврейські відносини, особливо в 1936 р. Комісія Пилка (1937) рекомендувала розділити П. на єврейське і.
У вступі курсової "Адміністративно-територіальний устрій України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕКСТЕРНАЛИЗМ - напрям в філософії і історіографії науки, представники якого (О. Шпенглер, Б. Гессен, Дж. Бернал, Ст. Тулмин, Д. Гачев, Л.Н. Косарева і інш.) вважають, що наука і як система знання, і як соціальний інститут є іманентною, органічною частиною социокультури і тому випробовує з її сторони істотний вплив, як від. цілого, так і від різних вхідних в социокультуру підсистем (економіка, техніка, політика, духовна культура). Цей вплив социокультура надає не тільки на темпи і вибір напрями розвитку наукового знання, але і на зміст останнього. Наприклад, з цієї точки зору неможливо чисто внутрішніми.

ПОВСЯКДЕННІСТЬ - людське життя, розглянуте з точки зору тих функцій і цінностей, які щільно заповнюють життя особистості, включаючи труд, побут, відпочинок, пересування і т. д. П. постійно відтворюється як могутній пласт відносин, цінностей, як постійна система людських турбот. Це неминуче примушує всі сфери діяльності суспільства, що виходять за рамки П., наприклад державність, вписуватися в неї або, навпаки, придушувати її в умовах панування авторитарних версій псевдосинкретизма. Одна з форм розколу характеризується різким розведенням П. і вищих цінностей, опосередкованих форм життя. Вся сфера життя П. може бути.
ВИГОТСКИЙ Лев Семенович - [5(17). 11.1896, Орша - 11.6.1934, Москва], сов. психолог. Піддавши критиці спроби пояснити поведінку людини шляхом зведення вищих форм поведінки до нижчих елементів, В. розробив культурно-историч. теорію розвитку психіки ("Розвиток вищих психич. функцій", 1930-31, опубл. 1960). По В., необхідно розрізнювати два плани поведінки - натуральний (результат биологич. еволюції тваринного світу) і культурний (результат историч. розвитку суспільства), психіки, що злилися в розвитку. Суть культурної поведінки - в його опосредованности знаряддями і знаками, причому перші направлені "у.
Список літератури курсової "Адміністративно-територіальний устрій України" - більше 20 джерел. ПРАВИЛО ДВАДЦЯТИ ВІДСОТКІВ - TWENTY PERCENT RULE Практика деяких банків, що вимагають, щоб одержуючі позику клієнти підтримували середні залишки депозитів рівними приблизно 20% від таких позик. Хоч практика вимоги певної пропорції між залишками на рахунках і позиками має для банків загальний характер, сама пропорція не завжди рівна 20%, а змінюється в діапазоні від 10 до 25%. Найбільш жорстко цього правила дотримуються в Нью-Йорку. Головні причини для вимоги, щоб 20% або інш. частка від позики зберігалися на банківському рахунку, зводяться до следующему1. Позичальники повинні підтримувати на рахунках резерви, достатні для.
ДЕПАРТАМЕНТ ОПЛАТИ КУПОНІВ - COUPON PAYING DEPARTMENT Департамент банку або трастової компанії, розташований в фин. центрі і внаслідок наявності спеціального обладнання призначений різними організаціями-боржниками (корпораціями і інш. організаціями) агентом по сплаті доходів по купонах і облігаціях при настанні терміну платежу. Цей спеціалізований департамент створюється, коли об'єм операцій досить великПоручив банку або трастовій компанії виплачувати доходи по своїх купонах, емітент перекладає тягар великого числа дрібних виплат на установу, спеціально обладнану для безпечного, ефективного і економічного виконання даних.

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ (ПОШУК) - En.: Cognitive-behavioral (research) Багато які дослідники, зокрема в США і Канаді, працюють в цьому напрямі. У роботі "Гіпноз: когнитивно-бихевиоральная перспектива" (1989), ми зустрічаємо відомі в області гіпнозу імена: Барбер, Шейвз, Кое, ДЕон, Діамонд, Флінн, Джонс, Лінн, Радтке, Сакс, Сарбен, Спанос... Ці автори піддають критиці концепції традиційного гіпнозу. Зокрема, вони заперечують існування особливих процесів і роль, що приписується ним в гіпнозі. Їх інтерпретацію специфічних феноменів можна виразити так: ця соціальна поведінка, направлена на досягнення певної мети самим.
Посилання в тексті роботи "Адміністративно-територіальний устрій України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХВОРОБА - Хвороба з позицій динамічної психіатрії Г.Аммона означає не тільки розлад (відсутність) здоров'я, але і тимчасову втрату рівноваги або дезинтеграцию центральних Мене-функцій особистості і, тим самим, відхилення (зупинку) в розвитку Мені-ідентичності. Інакшими словами, хвороба - це відчуженість "в контакті людини з самим собою, з власним несвідомим, зі своїми потребами в ідентичності, відчуженість в його контактах з іншими людьми, з навколишнім середовищем, з власною історією, культурою і з природою. Хвороба - це не дане від природи фатальне явище, а почате в ранньому дитинстві ущемлення.
ЄРЕСЬ - Олена Павлівна (1904-1985) - білоруський, російський психолог, фахівець в області загальної, вікової і педагогічної психології. Канд. психологічних наук (1937) доцент. Ученица К.Н. Корнілова. Закінчила Ніжинський ин-т народної освіти (1926) і аспірантуру МГПИ ім. В.І. Леніна, де під керівництвом Корнілова провела оригінальне дослідження особливостей темпераменту школярів, що було основою її канд. дис. У цьому ж дослідженні даний докладний аналіз історії розвитку вчення про темпераменти від Гиппократа до І.П. Павлова. Працювала доцентом кафедри психології МГПИ. Після війни переїхала в Мінськ.
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА - поведінка, викликана економічними ситуаціями. Спонукальну і регулятивную функцію Е. п. виконують передусім економічні мотиви, інтереси, норми і цінності. До економічних мотивів відносяться всі мотиви, що мають економічну спрямованість, а багатства, що саме відносяться до накопичення, егоїзму і альтруїзму, погоні за прибутками, схильності до ризику і операцій. Економічні мотиви з урахуванням стадій відтворювання класифікуються на мотиви трудової діяльності, мотиви споживання і накопичення, мотиви інвестування. Економічні норми представляють певні правила Е. п. Одна з особливостей полягає в тому, що.

ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛІТИЧНІ - здатність акторов аналізувати об'єкти політичної середи. У політології виділяють 3 типи орієнтацій відносно політичних об'єктів. 1. орієнтації відносно інститутів державного управлінні: а) оцінки індивідом державних органів влади, їх норм, символів і осіб, що здійснюють політичні функції, його реакція на них - орієнтація відносно режиму; б) оцінки різних вимог до політичної системи і реакції на них - орієнтація відносно "входу", оцінки рішень, що приймається політичною владою, і реакції на них - орієнтація відносно "виходу". 2. орієнтації відносно "інших" в політичній.
АЛЬТРУЇЗМ - самовідданість, свідоме і добровільне служіння людям, бажання допомагати іншим, сприяти їх щастю на основі мотиву любові, відданості, вірності, взаємодопомоги, співчуття, співчуття. У нек-рих випадках (при догляді за тяжелобольними, вмираючими і т. п.) альтруїст виявляє повне самопожертвування, самообмеження, відмовляється від щастя, своїх інтересів і бажань. Противоположен егоїзму (див.), індивідуалізму, перевазі особистих інтересів. А. як доброчесність складав одну з важливих вимог в релігійній моралі (буддизмі, християнстві); як моральний принцип в стоїцизмі, в англ. етиці XVIII в. (А.
ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО УЧНЯ - сукупність істотних ознак, які відрізняють його від учня дитячого і юнацького віку і які необхідно враховувати в теорії і практиці утворення дорослих, а також при формуванні політики, направленої на його розвиток. Основна відмінність, що визначає всі інші, складається в тому, що дорослий учень - це соціально зрілий, загалом індивід, що сформувався, що вже володіє статусом оплачуваного працівника, повноправного і полнообязанного громадянина, діяльного члена різного роду соціальної спільності. Звідси витікає різноманіття видів його діяльності, для відповідальної і компетентної участі в яких.
ГЕНДЕРНАЯ СОЦІОЛОГІЯ - (SOCIOLOGY OF GENDER) Гендерная соціологія вивчає, яким чином фізичні відмінності між чоловіками і жінками опосредуются культурою і соціальною структурою. Социокультурная опосредованность цих відмінностей полягає в тому, що (1) за допомогою социализации жінкам приписуються специфічні якості жіночності і "гендерная ідентичність"; (2) в індустріальних суспільствах жінки часто ізолюються від публічної діяльності, будучи обмеженими приватною сферою домашнього господарства; (3) жінкам відводяться нижчі і часто принизливі види виробничої діяльності; (4) жінки випробовують вплив стереотипних.