Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини

(курсова робота з права соціального забезпечення)

Вступ ... 3
Розділ 1. Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини як один з основних напрямків діяльності соціальної держави ... 5
1.1. Право на соціальне забезпечення в системі прав і свобод людини і громадянина ... 5
1.2. Принципи соціального забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 9
Розділ 2. Правовідносини по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 13
2.1. Поняття правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 13
2.2. Класифікація виникнення правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 16
2.3. Підстави виникнення правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 19
2.4. Об'єкти правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 24
2.5. Суб'єкти правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 27
2.6. Зміст правовідносин по соціальному забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини"

Курсова робота "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про повернення банківського внеску -  В предмет доведення в справах про стягнення заборгованості за договором банківського внеску входять наступні факти:  1) укладення договору банківського внеску (ст. ст. 834 - 837 ГК РФ, ст. 36 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" (в ред. Федерального закону від 3 лютого 1996 р. №17-ФЗ)). Депозитарієм в договорі банківського внеску можуть виступати банк або інакша кредитна організація, що має ліцензію на здійснення відповідних банківських операцій (ст. 834 ГК РФ, ст. ст. 5, 13, 36 Федеральних закони "Про банки і банківську діяльність"). У відповідності зі ст. 836. Справи про звернення стягнення на майно боржників-громадян -  В відповідності зі ст. ст. 45, 46 Федеральних закони від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" одного із заходів примусового виконання є звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно і його реалізації.  Звернення стягнення на майно боржника-громадянина виготовляється у випадку відсутності у нього грошових коштів, достатніх для погашення заборгованості, а також заробітку, якщо стягнення не перевищує двох МРОТ. Стягнення може бути звернене на майно, належне громадянинові на праві власності (ст. ст. 46, 64 Федеральних закони "Про виконавче. Арбітражний суд (психологічні аспекти діяльності). Г - осударственно-санкціонований посередник, що виконує функцію незалежного експерта і що захищає порушені або оспорювані права підприємств, установ або організацій, громадян-підприємців шляхом дозволу суперечок між ними, а також суперечок між сторонами зовнішньоекономічних відносин і відносин в сфері управління. АС дозволяє спори, виникаючі при висновку, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, або по інших основах. По угоді сторін економічна суперечка, підвідомча арбітражному суду, до прийняття справи до виробництва арбітражним судом може бути переданий на дозвіл третейського суду. МУНІЦИПАЛІТЕТ - в буржуазних державах виборний орган місцевого т. н. "самоврядування", що займається питаннями міського благоустрою, змісту шкіл, лікарень і т. п. Як вказував В. І. Ленін, ".. сосуществование. в таких державах реакційної центральної влади і порівняно "демократичних" місцевих установ, земств, муніципальних правлінь і т. п. пояснюється єдино, виключно тим, що ці місцеві установи займаються нешкідливим для буржуазної держави "лудінням умивальників", водопостачанням, електричними трамваями і т. п. заходами, нездібними підірвати основ того, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИДБАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ПО НАРОДЖЕННЮ - филиация (від лати. "filius" - син) - спосіб придбання громадянства з нагоди народження, відповідно до якого дитина придбаває громадянство батьків незалежно від місця народження або за фактом народження на певній території. Для визначення громадянства по народженню застосовуються два принципи: а) принцип "права крові", згідно з яким громадянство дитини визначається громадянством його батьків, і б) принцип "права грунту", що означає, що громадянство в даній державі надається всякій особі, що народилася на його території, незалежно від громадянства батьків. Принцип "права крові" є пріоритетним в. Забруднення з джерел, що знаходяться на суші - за оцінками, дає до 80% забруднення морських акваторій; складна глобальна проблема, рішення якої здійснюється на основі міжнародного права, зокрема, в рамках комплексного управління прибережними зонами. Це пов'язано, передусім, з тим, що джерела забруднення з суші знаходяться на території суверенних держав, відповідно, викиди і скиди, що забруднюють морську середу, регулюються, головним чином, законами і правилами відповідних прибережних держав і укладеними ними регіональними угодами. Звичайно до наземних джерел забруднення відносять ріки, трубопроводи, водоотводні споруди. У деякі регіональні. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО ЗМІСТУ З УТРИМАННЯМ - по цивільному законодавству РФ (див. ст. ст. 601 - 605, а т.ж. ст. ст. 596 - 600 ГК РФ) - договір, по якому одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну дільницю або інакшу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічний зміст з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб). До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про довічну ренту, якщо інакше не передбачене правилами ГК відносно цього договору. Обов'язок платника ренти по наданню змісту з утриманням може включати забезпечення.
У вступі курсової "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТАТЕВІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ - (перверзии) - протиприродні форми статевого потяга. Вони утворяться в період статевого дозрівання, коли недиференційований, ще не маючого певного напряму статевий потяг чомусь знаходить неприродний шлях для своєї реалізації. Статева слабість, істинна або психологічно зумовлена несміливістю, почуттям неповноцінності, є сприятливим грунтом для перекручених влечений, якщо вони надають більш збудливу дію або більш досяжні. У утворенні деяких форм перекручень мають значення особливості особистості, напр., мужеподобноеть у жінок або женоподоб-ность у чоловіків. Садизм - статеве.

Відсторонення від роботи - тимчасове звільнення працівника від виконання трудових обов'язків (позбавлення можливості виконувати зумовлену трудовим договором роботу, припинення трудового правовідношення), як правило, без збереження заробітної плати, здійснюване роботодавцем самостійне, роботодавцем на вимогу уповноважених на те державних органів (наглядових органів, суду) або безпосередньо посадовими особами державних органів у випадках, передбачених ТК РФ, федеральними законами, інакшими нормативними правовими актами РФ. Роботодавець зобов'язаний відчужувати працівників, що з'явилися на роботі в стані. ТЕКСТ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТУ - згідно з Правилами підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади і їх державною реєстрацією, затвердженою постановою Уряду Російської Федерації від 13.08.1997. № 1009 (в ред. постанов Уряду РФ від 11.12.1997 № 1538, від 06.11.1998 № 1304, від 11.02.1999 № 154, від 30.09.2002 № 715), повинен мати структуру, яка забезпечить логічний розвиток теми правового регулювання. Якщо потрібно роз'яснення цілей і мотивів прийняття нормативного правового акту, то в проекті дається вступна частина - преамбула. Положення нормативного характеру в преамбулу не.
Список літератури курсової "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" - більше 20 джерел. ІСТЕРІЯ - невротичне захворювання, що має багатоманітні клінічні вияви і що характеризується різноманітним розладом тілесних (моторних, сенсорних, візуальних) функцій і психічних станів людини.    Уявлення про істерію йдуть своїм корінням в далеку древність, а етимологічне значення терміну "істерія" сходить до грецького слова "матка". У Середні віки істерія асоціювалася з одержимістю бісом, а в ХVI віці з'явилися думки, відповідно до яких це захворювання зв'язувалося з патологією мозку. Проте протягом багатьох сторіч серед частини лікарів підтримувалася думка, що істерія властива тільки. МОРЕНЕ ДЖЕКОБ ЛЕВИ - Джекоб Леві Морено народився 6 травня 1889 р. в Румунії. Вища освіта Морено отримав в Венськом університеті, де вивчав медицину і філософію. Там він познайомився з трудами Зігмунда Фрейд, що вплинуло значний чином на його подальшу творчість. Під час навчання Морено зацікавився психіатрією, після закінчення навчання з 1925 р. він працював в різних психіатричних клініках і інститутах Австрії. У цей час Морено зацікавився психологічними процесами, що протікають в малих групах. На його думку, вивчення таких груп дає можливість зрозуміти неформальну мікроструктуру суспільства. Його знайомство з психоаналізом.

Крос-культурна психологічна оцінка - (cross-cultural psychological assessment) Психол. оцінка (П. про.) спирається на систематичне співвіднесення зі специфічними поведенческими або физ. змінними. Поведенческие змінні можна поділити на уміння і очікування. Так, уміння підійматися на кокосові пальми за їжею або водити автомобіль могло б виявитися необхідним в одній культурі і нерелевантним в інш. Фіз. дані загалом володіють більшою кросом-культурною достовірністю. Значущість їх, напр. ваги, к-рий здатний підняти індивідуума, осн. на рез-тах конкретного аналізу умінь і очікувань, властивих тій або інакшій культурі. Згідно.
Посилання в тексті роботи "Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕПЛОВ - Борис Михайлович (1896- 1965)- російський психолог, фундатор вітчизняної школи диференціальної психофізіології. Д-р педагогічних наук (1940), професор (1933), д. чл. АПН РСФСР (з 1945), засл. діяч науки РСФСР (1957). Гл. ред. журналу Питання психології (1958-65). Чл. Президії АПН РСФСР (1964-1965). Закінчив історико-філологічний факт Московського ун-та (1921). З 1921 по 1933 р. працював в наукових установах Червоної Армії (Науково-випробувальний ин-т маскування, де завідував лабораторією зорових сприйнять маскувального відділу Військово-інженерного випробувального полігона РККА, і. МЕЛАНХОЛІЯ - депресивний стан людини, що характеризується байдужістю, пригніченістю настрою, заторможенностью, нездатністю до продуктивної діяльності, схильністю до самозвинувачень.    З. Фрейд звернувся до розгляду меланхолії на ранньому етапі своєї дослідницької і терапевтичної діяльності. Перші роздуми про цей хворобливий стан людини містилися в його переписці з берлинским лікарем В. Фліссом (1858-1928). Так, в неопублікованій за житті роботі "Проект наукової психології" (1894), яку він пересилав по частинах своєму кореспонденту, З. Фрейд провів відмінність між неврозом страху і меланхолією. Описова психологія - (descriptive psychology) Походження терміну О. п. історично пов'язане насамперед з іменами двох німецьких філософів - Ф. Брентано і В. Дільтея, причому на різних етапах своєї наукової кар'єри обидва вчених вкладали в нього різне значення. Після нетривалого періоду забуття методи описового і якісного аналізу знову стають об'єктом підвищеної уваги психологів. На думку Брентано, О. п. обмежує свій предмет тільки внутрішніми перцепциями. Як Тео де Бури пише в своїй статті "Описовий метод Франца Брентано" (The descriptive method of Franz Brentano), на початку своєї наукової кар'єри Брентано вважав О. п.

ТРАНССЕКСУАЛИЗМ - явище, пов'язане з реальною зміною статевих органів шляхом хірургічного втручання в природну будову тіла або нав'язливим бажанням сексуальної ідентифікації з протилежною підлогою.    Транссексуализм характерний і для чоловіків, і для жінок. У основі його лежать як біологічні, конституційні чинники, так і психічні процеси, пов'язані з амбивалентним відношенням до власної будови тіла, ідеалізацією тіла протилежної підлоги, внутриличностними конфліктами, що супроводяться регресією і фіксацією.    Бажання до зміни підлоги може стати нав'язливою ідей, що супроводиться прагненням до реального його. СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ - (англ space perception) - почуттєво-наочне відображення просторових властивостей речей (їх величини і форми), їх просторових відносин (розташування відносно один одного і сприймаючого суб'єкта і в площині, і в глибину) і рухів. К В. п. іноді відносять також сприйняття просторових властивостей і відносин частин власного тіла спостерігача (т. н. схема тіла). У будь-якому випадку вірно, що в процесі В. п. беруть участь всі органи чуття людини, але ведуча роль в В. п. належить спільній діяльності зорового, рухового (кинестезического), шкіряного і вестибулярний аналізаторів. В. п. засновано на. АНАЛІЗАТОР - термін, введений І. П. Павловим для позначення функціональної одиниці, відповідальної за прийом і аналіз сенсорної інформації якої-небудь однієї модальності. Нервовий апарат, що виконує функцію аналізу і синтезу подразників, вихідного із зовнішньої і внутрішньої середи організму. Складається з трьох частин: 1) периферичний відділ - сприймаючий орган або рецептор, що перетворює певний вигляд енергії роздратування в процес нервового збудження; 2) провідні шляхи: а) афферентні - по яких імпульси збудження, виниклого в рецепторе, передаються до вишележащим центрів системи нервової; b) ефферентні -. КАРРИОНА СИНДРОМ - (синоніми - лихоманка Ороя, по назві міста в Перу; бартонеллез; перуанська бородавка) - гостре інфекційне трансмиссивное захворювання, що викликається Bartonella baciliformis. Хвороба ендемична на північному заході Південної Америки. Описана E. Odriozola (1862-1921), названа в честь студента-медика з Ліми D. А. Carrion (1850-1885), який в процесі підготовки конкурсної наукової роботи ввів собі кров, взяту у пацієнта, що страждав перуанською бородавкою. Невдовзі у Карріона розвинулася злоякісна форма бартонеллеза - лихоманка Ороя, що характеризується високими стрибками температури, сильними.