Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

(курсова робота з права соціального забезпечення)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 5
1.1. Загальні засади соціального захисту дітей та державної допомоги сім'ям з дітьми ... 5
1.2. Законодавство України щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 7
Розділ 2. Система державних органів та їхні функції щодо соціальним захистом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 12
2.1. Повноваження центральних органів державної влади України щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 12
2.2. Повноваження органів опіки та піклування щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 19
2.4. Порядок соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 22
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку системи соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 29
3.1. Проблеми розвитку системи соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 29
3.2. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування"

Курсова робота "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ - речовини, вироби з них, матеріали, відходи виробничої або інакшої діяльності, які внаслідок властивих ним властивостей можуть при перевезенні створити загрозу для життя і здоров'я людей, нанести шкоду навколишньому природному середовищу, пошкодити або знищити матеріальні цінності, які не допускаються до перевезення згідно з Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДоПоГ) або допускаються до неї тільки з дотриманням наказаних в ДоПоГ умов. Классифікация О. м.: До л а із з 1 - вибухові матеріали, які по своїх властивостях можуть вибухати, викликати пожежу з. Канцерогенность - властивості деяких хімічних, фізичних і біологічних чинників самостійно або в комплексі з інш. Чинниками викликати або сприяти розвитку злоякісних новоутворень. Подібні чинники називаються до а н ц е р об г е н н и м і, а процес виникнення пухлин внаслідок їх впливу - канцерогенезом. Розрізнюються канцерогенні чинники прямої дії, які при певному дозо-експозиційному впливі викликають розвиток злоякісних новоутворень, і Т. Н. Модіфіцирующиє чинники, які не володіють власною канцерогенною активністю, але здатні посилювати або ослабляти канцерогенез. Кількість модифікуючих чинників істотно. Європейський кодекс поведінки для прибережних зон - схвалений профільним комітетом Поради Європи в квітні 1999 р. Нарівні з Модельним законом про стійке управління прибережними зонами, Кодекс направлений на реалізацію розділу "Прибережні і морські екосистеми" Пана-Європейської стратегії збереження біологічної і ландшафтного різноманітності. Концептуальну основу Кодексу складають наступні юридично значущі положення: побережжя представляє цінний природний ресурс; цей ресурс є невозбновляемим; прибережна зона має величезне економічне, культурне, естетичне, історичне значення; експлуатація ресурсів прибережної зони, в тому числі шляхом. ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА - ("аполід", "апатрид") - особа, що втратила громадянство (див.) в одній державі і що не отримала нового громадянства в іншому. Стан безгражденства може наступити: 1) внаслідок автоматичної втрати громадянства, що має місце внаслідок закону і що не супроводиться придбанням нового громадянства в іншій державі; 2) внаслідок позбавлення громадянства внаслідок судового вироку або спеціального акту вищих органів державної влади або управління - без подальшого придбання нового громадянства в іншій державі. Л. би. м. можуть виявитися також діти, що народилися від осіб, що не мають.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОБОЧА ПОЗА - таке положення тіла, голови, кінцівок в просторі і відносно один одного, які забезпечують виконання певного трудового завдання. все різноманіття Р. п. в різних професійних групах, як правило, зводиться до 2 поз: стоячи і сидячи. зустрічаються іноді у виробничих умовах інш. Р. п.: лежачи, навколішки, на карячки, з поворотом тулуба назад і т. д. Еті Р. п. відносяться до розряду вимушених, незручних. Підтримка основних Р. п. пов'язано як з наявністю загальних анатомо-фізіологічних і биомеханических закономірностей, так і з рядом специфічних, різних для кожної з Р. п. особливостей. Адвокатської діяльності основні психологічні особливості - Оцінка, облік і використання адвокатом суб'єктивних явищ тісно пов'язаних з його професійною діяльністю складає специфічну АДП Її почали аналізувати більше за 100 років тому Л.Ф. Коні, В.Д. Спасович, і інш., розробляючи переважно проблеми судової мови. Згодом Я.С. Аврах, В.Л. Васильев, Г.Г. Шиханцов, і інш. обгрунтували вивчення більш широкого кола психологічних аспектів діяльності адвоката. Частіше за все виділяються: - 1) соціально-психологічний аспект - встановлення продуктивних взаємовідносин з людьми в процесі професійної взаємодії; вибір психологічно обгрунтованих позицій в конфліктах. Психосемантічеська сфера особистості співробітників виправних установ - Індивідуальна система значень, опосредующая відношення співробітників виправних установ до своєї професійної діяльності. Психосемантическая сфера особистості співробітників - система різних форм існування значень і значень тих або інакших сторін професійної діяльності, а також відношення співробітника до різних аспектів службової діяльності, опосередкованих мотивационними чинниками і емоційними станами в процесі цієї діяльності. Деякі компоненти психосемантической сфери особистості співробітників виправних установ вивчалися в рамках різних теоретичних концепцій у нас і за рубежем такими.
У вступі курсової "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНИЙ ЄДИНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД - вся земля в межах СРСР, в чиєму б користуванні вона ні знаходилася. У Г. е. з. ф. входять: а) Землі сільськогосподарського призначення, до яких відносяться землі, що знаходяться в користуванні колгоспів і радгоспів, а також інші землі, призначені для господарювання сільського. Основною формою землекористування в СРСР на землях с. призначення є соціалістичне землекористування, здійснюване колгоспами і державними підприємствами (радгоспами і інш.); б) Землі спеціального призначення (див.), до яких відносяться землі, надані в безпосереднє користування державних установ і.

Збитки, заподіяні вилученням земельної дільниці для державних або муніципальних потреб - збитки, заподіяні: а) вилученням земельних дільниць для державних або муніципальних потреб; б) погіршенням якості земель внаслідок діяльності інших осіб; в) тимчасовим заняттям земельних дільниць; г) обмеженням прав власників земельних дільниць, землекористувачів, землевласників і орендарів земельних дільниць; д) зміною цільового призначення земельної дільниці на основі клопотання органу державної влади або органу місцевого самоврядування про переклад земельної дільниці з складу земель однієї категорії в іншу без узгодження з правообладателем земельної дільниці; У. підлягають відшкодуванню в. Схеми територіального планування Російської Федерації - документи територіального планування в області: а) розвитку федерального транспорту, шляхів повідомлення, інформації і зв'язків; б) оборони країни і безпека держави; в) розвитку енергетики; г) використання і охорон лісового фонду; д) використання і охорон водних об'єктів; е) розвитку і розміщення природних територій федерального значення, що особливо охороняються; ж) захисти територій двох і більш суб'єктів РФ, схильних до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру і впливу їх наслідків; з) розвитку космічної діяльності; и) природних монополій; к).
Список літератури курсової "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ НОВОГО РІШЕННЯ М. ГУЛДИНГ І Р. ГУЛДИНГА - Психотерапія нового рішення, створена американськими психотерапевтами Мері і Робертом Гулдінг (Goulding М. М., Goulding R. L.), є синтезом трансактного аналізу і гештальт-терапії, а також інтерактивної групової психотерапії і десенсибилизации. Звичайно проводиться в умовах групи і в формі короткострокової психотерапії тривалістю від 3 днів до 4-тижневого семінару. Автори розробили теоретичну структуру вдосконаленого ними трансактного аналізу. Вони не згодні з теоретиками трансактного аналізу з двох основних питань. По-перше, з тим, що ранній Родитель (Его-стан Дитини) повністю негативний, і, по-друге, з. КЕННОН УОЛТЕР БРЕДФОРД - Уолтер Кеннон народився 19 жовтня 1871 р. в штаті Віськонсин в США. Його батько, Кольберт Кеннон, був нащадком переселенців, що заселяли простори Америки. У свій час він не зміг дістати вищу освіту через матеріальні ускладнення, а тому йому довелося працювати на залізниці. Однак він не втратив інтересу до науки і постійно виписував журнали по медицині і сільському господарству. Мати Уолтера, Сара, шкільна учителька, була м'якою людиною на відміну від суворого батька. Уолтера швидко привчили до труда: свої іграшки він робив для себе сам під керівництвом батька. Кольберт Кеннон був.

ЕТНОПСИХОЛОГИЯ ЗАРУБІЖНА - міждисциплінарна галузь науки на Заході, що знаходиться на стику соціології, психології, етнографії і антропології. Починаючи з Геродота і Тацита, древні вчені на Заході, повествуя про дальні країни і проживаючі там народи, немало уваги приділяли опису їх вдач, образу життя, культури, звичаїв і звичок. Констатуючи відмінності в культурі, вдачах і звичаях, зовнішньому вигляді представників окремих етносов, древньогрецький мислителі робили і спроби визначити природу цих відмінностей. Гиппократ, наприклад, пояснював фізичну і психологічну своєрідність різних народів специфікою їх.
Посилання в тексті роботи "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Вплив особисте чоловіче і жіноче - Чоловічий і жіночий стилі О. формуються під впливом історично чого склався полоролевих стереотипів, к-рі відводять жінці підлеглу, обслуговуючу роль, в той час як чоловіки сприймаються як пануюча, агресивна підлога, більш придатна для заняття керівних постів. Проте, сьогодні психологи з упевненістю можуть сказати тільки про те, що жінки більш товариські (екстравертировани), активні, емпатични і дбайливі, а чоловіки більш автономні, наполегливі, авторитарні і інтелектуальні. Сучасна психологія спростовує усталені стереотипи відносно нездатності жінок виконувати функції керівників. Жіночий стиль. РИБО - (Ribot) Теодюль Арман (1839- 1916) - французький психолог, основоположник спільно з І. Теном концепції природного експерименту (досвідченого напряму) у французькій психології. Професор Сорбонни (1885) і Коллеж де Франс (1888), де був директором першої французької психологічної лабораторії (1889). Фундатор і редактор першого у Франції психологічного журналу Філософський огляд (1876). Голова 1-го Міжнародного психологічного конгресу (Париж, 1889). Після закінчення Нормальної школи в Парижі (Ecole Normale Superieure) і отримання міри по філософії (agrege de philosophie) викладав в. Тіреотоксикоз - (греч.thyreoides - щитовидний, toxikon - отрута) - гіперфункція щитовидної залози, виникаюча з різних причин (психотравмирующие чинники, інфекції, інтоксикації, ЧМТ, патологія інших ендокринних залоз, особливо статевих, спадкова отягощенность). Частіше (в 6-8 раз) буває у жінок і звичайно доводиться на вік 20-50 років. Щитовидна залоза при цьому декілька збільшена в розмірах, але прямої залежності міри її дисфункція від розмірів збільшення розмірів залози немає. Типовий симптомокомплекс розладу утворять наступні основні ознаки: 1. постійна тахикардия; 2. втрата маси тіла при хорошому.

"F91" Розладу поведінки - Розладу поведінки характеризуються стійким типом диссоциального, агресивної або зухвалої поведінки. Така поведінка в своїй найбільш крайній мірі доходить до вираженого порушення відповідних віку соціальних норм і є тому більш важким, ніж звичайний дитячий злий намір або підліткове бунтарство. Ізольовані диссоциальні або кримінальні акти самі по собі не є основою для діагнозу, що має на увазі постійний тип поведінки. Ознаки розладу поведінки можуть також бути симптомами інших психічних станів, при яких повинен кодуватися основний діагноз. У деяких разах порушення поведінки можуть перейти в. Життєві події - Події, що мають на увазі важливі зміни або перехідні періоди в різних аспектах людського життя. У класифікацію включені такі події, як втрата чоловіка, розлучення, вихід на пенсію і т. д. Через прямий зв'язок зі значними змінами в життєвому укладі вони часто називаються "критичними подіями". Однак загальна класифікація не враховує тонкості індивідуального підходу. Для деяких людей розлучення є значним етапом життєвого шляху, з надто хворобливими і тривалими наслідками; інші набагато болезненнее сприймають смерть домашньої тварини або несправедливе відношення начальства на. АНТРОПОМЕТРІЯ - вимірювання основних фізичних показників людини. Включає в себе зважування, вимірювання довжини тіла, кола грудей і живота. У ряді випадків вимірюють основні показники дихання (спирометрия) і силу м'язів (динамометрия). Для вимірювання довжини тіла використовують ростомер (вертикальну планку з нанесеною сантиметровой шкалою, укріплену на майданчику). По вертикальній планці рухається вгору-вниз планшет з горизонтально розташованим козирком. Хворого ставлять на майданчик спиною до вертикальної стойки так, щоб він торкався стойки п'ятками, сідницями, лопатками і потилицею. Голова знаходиться в. Імбецильность - (лати. imbecillus - слабий, немічний) - 1. помірна і 2. важка міра розумового недоразвития або олігофренії. Имбецили складають біля 20% від всіх пацієнтів з олігофренією, поширеність имбецильности в населенні досягає 4 на 10000 чоловік. Основною причиною розвитку имбецильности є генетичні порушення. Помірну имбецильность (IQ від 35 до 49%) характеризують: уповільнений і обмежений розвиток інтелекту, мови і навиків, що іноді досягає міри, при якій пацієнти виявляються здатними засвоїти відносно прості правила рахунку, читання, листа, деякі "ручні" професії, нескладні правила спілкування і.