Соціальний та правовий захист працівників митних органів

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості служби в митних органах ... 5
1.1. Поняття митної служби ... 5
2.2. Принципи митної служби ... 7
1.3. Посадові особи митних органів України ... 8
1.4. Відбір на службу у митні органи України ... 11
1.5. Права і обов'язки посадових осіб митних органів України ... 13
1.6. Проходження служби в митних органах ... 18
Розділ 2. Особливості правового захисту посадових осіб митних органів ... 21
Розділ 3. Особливості соціального захисту працівників митних органів ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальний та правовий захист працівників митних органів"

Курсова робота "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальний та правовий захист працівників митних органів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНТЕРВЕНЦІЯ - втручання одного або декількох держав в справи іншої держави, що є порушенням незалежності і суверенних прав останнього. З точки зору сучасного міжнародного права І. є злочинною дією. Принцип невтручання у внутрішні справи держав був защеплен в ряді міжнародно-правових актів, в тому числі з Статуті ООН. Пункт 7 ст. 2 Статуту забороняє втручання ООН в справи, по суті вхідні у внутрішню компетенцію будь-якої держави; однак цей принцип не зачіпає застосування примусових заходів при наявності загрози миру, порушення світу або акту агресії (див.). Члени ООН зобов'язані стримуватися від загрози силою або. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - в СРСР в лироком значенні - радянська соціалістична система матеріального забезпечення громадян СРСР (або їх сімей) в старості, у разі хвороби і втрати працездатності і в інших встановлених законом випадках, а також система культурного і побутового обслуговування, здійснювана за рахунок особливих фондів, що виділяються ча ці цілі; у вузькому значенні - та частина С. о., яка здійснюється за рахунок прямих бюджетних асигнувань держави, на відміну від соціального страхування, страхування кооперативного (див.), і інших видів С. о., здійснюваних шляхом відрахувань з коштів підприємств, установ і. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ - в карному процесі вимога громадянина або юридичної особи про відшкодування матеріального (майнового) збитку, безпосередньо заподіяного злочином, пред'явлене обвинуваченому або інакшим особам, несучому за дії обвинуваченої матеріальну відповідальність, і що розглядається спільно з карною справою. Згідно із законом особа, що понесла матеріальний збиток від злочину, може пред'явити Г.і. Така вимога має право пред'явити (або підтримати пред'явлений Г.і.) і прокурор,. якщо цього вимагає охорона прав громадян, державних або суспільних інтересів. Якщо Г.і. не заявлений, суд з власної. ТОРГОВІ (торговельно-промислові) ПАЛАТИ - спеціальні організації, об'єднуючі підприємців з метою сприяння розвитку бізнесу. Юридичний статус Т.п. зарубіжних країн регулюється спеціальним або загальним законодавством і статутами Т.п. Загальним для всіх є нормативне закріплення за ними статусу юридичної особи. У деяких країнах функціонує одна Т.п., що, як правило, пояснюється унітарним державним пристроєм і невеликим розміром країни. Однак в переважній більшості країн діє безліч Т.п. Принципи взаємовідносин між ними мають істотні відмінності. Так, в Фінляндії Центральна торгова палата є об'єднаним органом всіх Т.п. Австрії земельні економічні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АГЕНТ ПО ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ - Посадові обов'язки. Здійснює роботу по купівлі, продажу або оренді нерухомості від імені і за дорученням клієнтів. Отримує інформацію про або майно, що здається в оренду, що продається і про вимоги потенційних покупців або орендарів. Вивчає попит і пропозиції на ринку нерухомості. Реєструє поступаючі пропозиції по продажу або передачі в оренду об'єктів нерухомості, проводить їх ознайомлювальний огляд. У окремих випадках укладає ексклюзивні договори між власниками і агентством. Здійснює пошук потенційних покупців і орендарів, встановлює з ними ділові контакти. Організує ознайомлення. Локальне регулювання труда - це правове регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин в рамках організації, у роботодавця - фізичної особи. Здійснюється за допомогою прийняття нормативних правових актів, вмісних норми трудового права, висновку колективних договорів, угод з питань соціального захисту працівників, видання роботодавцем актів індивідуального характеру (наказів, розпоряджень по кадровому складу). Локальне регулювання соціально-трудових відносин є ведучою формою реалізації повноважень роботодавця в області регулювання труда працівників; дозволяє погодити інтереси працівників і роботодавців. БЛОКАДА - особлива форма ведіння військових дій, яка полягає в ізоляції об'єкта, що блокується з метою не допустити здійснення ним своїх зовнішніх зв'язків Б. може бути сухопутною, морською і повітряною Об'єктами морський Б. можуть бути як окремі порти і частини побережжя, так і все побережжя противника загалом Під морський Би у відповідність з міжнародним правом розуміється перегородження збройними силами воюючої держави доступу з моря судів до берегів противника з метою перервати морські комунікації. У період Би нейтральні країни позбавляються можливості ведіння вільної торгівлі з воюючими державами.
У вступі курсової "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Об'єкти, не пов'язані з створенням лісової інфраструктури - об'єкти, будівництво, реконструкція і експлуатація яких допускається на землях лісового фонду для: а) здійснення робіт по геологічному вивченню надр; б) розробки родовищ корисних копалин; у) використання водосховищ і інакших штучних водних об'єктів, а також гідротехнічних споруд і спеціалізованих портів; г) використання ліній електропередачі, ліній зв'язку, доріг, трубопроводів і інших лінійних об'єктів; д) переробки деревини і інакших лісових ресурсів; е) здійснення рекреационной діяльності; ж) здійснення релігійної діяльності; будівництво, реконструкція і експлуатація таких об'єктів, на.

ОФОРМЛЕННЯ ПОДІВ В КАДРОВІЙ СЛУЖБІ - Згідно з параграфом 3.6.1 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002, і параграфу 6.2.7 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005, оформлення справ проводиться працівниками структурного підрозділу, в обов'язку якого входить заклад і формування справ, при методичній допомозі і під контролем архіву організації. Оформлення справ включає в себе комплекс робіт по технічній обробці справ по особистому. ПАКИСТАН (Ісламська Республіка Пакистан) - держава на півдні Азії. Незалежність проголошена 14 серпня 1947 р., однак повний суверенітет держава знайшла 23 березня 1956 р., коли була проголошена Ісламська Республіка Пакистан в складі Британської Співдружності. У грудні 1971 р. відділилася незалежна держава - Народна Республіка Бангладеш, бувша територія Східного Пакистана. Столиця - м. Ісламабад. Адміністративне ділення: 4 провінції (Белуджистан, Пенджаб, Синд, Північно-Західна прикордонна провінція), федеральна столична територія Ісламабад і території племен, керовані центральним урядом. Діє (із змінами і поправками) Конституція від.
Список літератури курсової "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" - більше 20 джерел. Харізма - [від греч. charisma - подарунок] - приписування або визнання за особистістю набору таких властивостей, рис і якостей, які забезпечують схиляння перед нею її послідовників, їх беззастережне довір'я і безумовну віру в її необмежені можливості. Найчастіше термін "харизма" вживається застосовно до великих груп (правда, і відносно лідерів малих контактних співтовариств, особливо коли мова йде об жорстко структурованих, по суті справи статусно, стратифицированних групах з автократичним управлінням) і при цьому на кризових, екстремальних етапах їх життєдіяльності. У цих умовах, як правило. ПЕРВИННА СЦЕНА - реальна або уявна дитиною сцена сексуальних відносин, що спостерігається між батьками, що надає вплив на його психосексуальное розвиток і виникнення невротичного захворювання.    Поняття "первинні сцени" було використано З. Фрейдом на ранніх етапах його дослідницької і терапевтичної діяльності. Зокрема, в листі німецькому лікарю В. Фліссу (1858-1928) від 2 травня 1897 року він писав про те, що при розгляді природи істерії потрібно брати до уваги репродукцію сцен і фантазії пацієнтів, оскільки про психічну структуру істерика можна судити не по його реальних спогадах, а по його.

Виправні заклади - (correctional institutes) І. з. володіють наступними визначальними характеристиками: а) постійне мешкання в місці позбавлення свободи законно осуджених злочинців; б) переважне використання зовнішніх і високоструктурированних коштів контролю поведінки, к-рі часто носять аверсивний характер (напр. одиночний висновок, позбавлення привілеїв); в) чітке розмежування ролей персоналу і укладених; г) як правило, прагнення класифікувати злочинця відповідно до особових характеристик, досьє судимостей або реабілітаційного потенціалу і д) спроби змінити течія кримінальної кар'єри укладеного.
Посилання в тексті роботи "Соціальний та правовий захист працівників митних органів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Опросник рис вдачі дорослої людини - (ОЧХ-В). В. М. Русалов, О. Н. Манолова. Опросник принципово перероблений тест Г. Шмішека і призначений для психологічних, педагогічних і медичних досліджень людей обоего підлоги у віці від 18 до 60 років. Дозволяє вимірювати риси вдачі дорослої людини. Є бланковий і комп'ютерний варіанти. Теорет. основу складає спеціальна теорія індивідуальності В. М. Русалова. Характер не є чисто змістовною характеристикою психіки. Він випробовує сильний вплив з боку біологічної організації людини (темпераменту), к-рий складає його динамічну основу. Темперамент забезпечує "біологічні". ПСИХОМОТОРНОЕ ЗБУДЖЕННЯ - психічний розлад, який виникає у людей з самими різними психічними захворюваннями. При психомоторном збудженні у хворого спостерігаються невмотивовані, непотрібні рухи, він багатомовний (іноді кричить), вчинки непрогнозируеми, швидко зміняється стан. Нерідко психомоторное збудження супроводиться злобою, тривогою, страхами, маренням, галюцинаціями, синдромом порушення свідомості. У хворих шизофренією спостерігається кататоническое і гебефреническое збудження. При кататоническом збудженні спостерігається руховий неспокій з хаотичними, іноді химерними і стереотипними рухами, незв'язною мовою. Бувають. КРОВОТЕЧА - зовнішнє - витікання крові з кровоносних судин при порушенні цілості або проникності їх стінки безпосереднє на поверхню тіла. За походженням кровотечі ділять на травматичні (механічне пошкодження стінки судини, в тому числі при хірургічних операціях) і пов'язані з патологічними змінами (аррозионное кровотеча може бути зумовлена пухлиною або запальними процесами з руйнуванням стінки судини). На вигляд кровотечі ділять на артеріальні, артериовенозні, венозні, капілярні. Капілярні кровотечі з паренхиматозних органів називають паренхиматозними. Небезпека кровотечі складається не стільки у втраті.

Абатестезія - (від греч. bathys - глибокий) - втрата проприоцептивной (мишечно-суглобової) чутливості. 1. Неврогенная абатестезия виникає при органічному пошкодженні проприоцептивного аналізатора (центральна, проводниковая, периферична абатестезия). 2. При. психічної абатестезии (функціональної, істеричної абастестеии) мишечно-суглобові відчуття не досягають порога свідомості власної Я і тим самим не сприймаються, приблизно, внаслідок диссоциативного розладу особистості, що вважається властивим диссоциативно-конверсійному розладу (істерії). Як правило, багато хто з таких пацієнтів не пред'являє відповідних. ФІЗІОЛОГІЯ АКТИВНОСТІ - концепція, що трактує поведінка організму як активне відношення до середи, визначувана потребной організму моделлю майбутнього - шуканого результату. Як спеціальний напрям досліджень розвинена Н. А. Бернштейном, що розробив її на основі вивчення рухів. У ній активність розглядається як істотна властивість організму тваринного, визначальна його поведінка. Фізіологія активності була новим кроком в розвитку нейрофизиологии, психології і навіть біології: був довершений перехід від розгляду організму як реактивної системи до розгляду його як активної системи. Ідеї фізіології активності вплинули на. УЯВЛЕННЯ - наочний образ предмета або явища (події), виникаючий на основі минулого досвіду (даних відчуттів і сприйнять) шляхом його відтворення в пам'яті або уяві. У зв'язку з цим розрізнюють П. пам'яті і П. уяви. Поськольку П. виникають у відсутність об'єктів, що відносяться до них, вони звичайно менш яскраві і менш детальні, ніж сприйняття, але в той же час більш систематизовані і узагальнені; в них відбиваються найбільш характерні особливості, властиві цілому класу схожих об'єктів. Однак міра обобщенности в П. може бути різною; в зв'язку з цим розрізнюють одиничні і загальні уявлення. ОРІЄНТУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - (англ. orienting activity) - діяльність, направлена на обстеження навколишніх предметів з метою отримання інформації, необхідної для рішення вартих перед суб'єктом задач. Різні види О. д. в своїй розвиненій формі являють собою прижиттєвий складні функціональні системи, що складаються. На 1-м етапі розвитку О. д. шляхом обстеження умов задачі і використання минулого досвіду у суб'єкта формується образ ситуації і тих умов, які повинні бути в ній виконані для досягнення поставлених цілей. Надалі функція О. д. полягає в орієнтації і регуляции поведінки на основі чого склався образу. Початок.