Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце соціальних прав у конституційній системі прав та свобод людини і громадянина в Україні ... 5
Розділ 2. Система соціальних прав та свобод людини і громадянина в Україні ... 14
Розділ 3. Гарантії соціальних прав та свобод людини і громадянина в Україні ... 20
Розділ 4. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання соціальних прав на сучасному етапі ... 26
Висновок ... 37
Список літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні"

Курсова робота "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

СПАДКОВЕ ПРАВО - інститут цивільного права, що представляє сукупність правових норм, регулюючих порядок і форми переходу (успадкування) майнових прав і обов'язків (спадщина) вмерлого (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємцям). Н.п. - один з древнейших цивільно-правових інститутів. Основні категорії Н.п. були розроблені юристами Древнього Рима і згодом увійшли в законодавство і теорію цивільного права європейських, а потім і інших держав. Н.п. забезпечує універсальність правонаступництва - до спадкоємців переходять всі майнові права і обов'язки спадкодавця, що належали йому за житті, за. БРАЗІЛІЯ (Федеративна Республіка Бразілія) - держава в Південній Америці. З 1500 р. - колонія Португалії. Незалежність проголошена в 1822 р. Столиця - м. Бразіліа. Форма державного пристрою - федеративна держава, що складається з 26 штатів, включаючи 3 колишні федеральні території і 1 федеральний столичний округ. Конституція передбачає перелік питань, віднесених до компетенції Союзу, спільну компетенцію Союзу, штатів і муніципалітетів, а також залишкову компетенцію штатів. Кожний штат має свою Конституцію, законодавчі збори, уряд на чолі з губернатором, судову систему. Федеральні території мають територіальну палату з консультативними функціями. Психотехника контригрового поведінки оперативного працівника в ситуаціях конфліктного спілкування - Особи причетні до злочинів стараються не тільки приховати сліди своїх діянь, але і утруднити діяльність оперуповноваженого. Відповідні прийоми і кошти протидії багатоманітні: неуявлення або знищення документації, брехня, приховування обставин, загрози, провокації і інш. Значне місце серед них займають психологічні прийоми і кошти. Особливість цього шляху полягає у впливі правопорушників на особистість оперативного працівника. У багатьох ситуаціях поведінка учасників противоборства будується в формі замкнених, циклів дій, що повторюються. Для кожного такого циклу характерна. ПОСТАНОВИ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РФ - правові акти, що приймаються СФ і ГД з питань, віднесених до їх ведіння Конституцією РФ і ФЗ. Конституція РФ встановлює в ч. 2 і 3 ст. 102 і в ч. 2 і 3 ст. 103, що палати ФС приймають постанови з питань, віднесених до їх ведіння ч. 1 ст. 102 і ч. 1 ст. 103 Конституції РФ і тільки в цих випадках. Однак перелік питань, віднесених до компетенції СФ і ГД, розширений відносно Конституції РФ ФКЗ і ФЗ. Так, відповідно до ФЗ РФ від 19 вересня 1994 р. № 56-ФЗ "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" палати ФС призначають кожна по 5 членів ЦИК. ФЗ РФ від.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Редакція засобу масової інформації - організація, установа, підприємство або громадянин, об'єднання громадян, що здійснює виробництво і випуск засобу масової інформації. Основним законодавчим актом, що регламентує статус редакції засобу масової інформації, є Закон Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. "Про засоби масової інформації" (з подальшими змінами і доповненнями). Відповідно до законодавства редакція здійснює свою діяльність на основі професійної самостійності. Редакція може бути юридичною особою, самостійним господарюючим суб'єктом, організованою в будь-якій формі, що допускається законом. Редакція може виступати як. СТАТЕВА ЗРІЛІСТЬ - фізичний стан організму, що характеризується появою здібності до виконання статевої функції. У дівчат П. з. характеризується здібністю до статевих зносин, зачаття, винесення плоду, родів, вигодовування, догляду за дитиною і забезпечення його розвитку. У хлопчиків - здібністю до статевих зносин і запліднення. П. з. передує період статевого дозрівання, що продовжується тривалий час, іноді дві-три роки. Тому в ряді випадків буває дуже важко вирішити питання про настання П. з. Настання її визначається не однією якою-небудь ознакою, а комплексом ознак. Так, у дівчинок здібність до. ДОГОВІР ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - договір між працівником і адміністрацією підприємства про те, що цей працівник несе матеріальну відповідальність за те, що доручається йому адміністрацією підприємства майно. У відповідності зі ст. 121 КЗоТ РФ працівники відповідно до законодавства несуть матеріальну відповідальність в повному розмірі збитку, заподіяного з їх вини підприємству, установі, організації, тільки в наступних випадках: а) коли збиток заподіяний злочинними діями працівника, встановленими вироком суду; б) коли відповідно до законодавства на працівника покладена повна матеріальна відповідальність за збиток, заподіяний.
У вступі курсової "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Попередження помилок в свідчий свідченнях за рубежем - В міру того як свідки реконструюють і переказують свої спогади про побаченого, в ці спогади вкрадаються помилки, викликані впливом різних чинників, в тому числі і помилок, що допускаються детективами. Встановлено, що на початку інтерв'ю (допиту) свідку необхідно дати можливість викласти свої спогади без підказок. Свідчення будуть більш повними, якщо той, що допитує допоможе свідку пригадати події, запропонувавши йому спочатку відновити в пам'яті обстановку, уявити собі місце дії і те, що він думав і відчував в цей момент. Навіть показ фотографій місця випадку звичайно допомагає уточнити спогади.

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД - така, що утворюється по угоді сторін, що позиваються колегія (як правило, з числа фахівців, що користуються довір'ям ), якій поручається цими сторонами прийняття рішення по суті виниклої суперечки. Не допускається освіта Т. з. лише по спорах, витікаючих з трудових і сімейних відносин, підвідомчим судам загальної юрисдикції. Звичайно в склад Т. з. включаються три арбітри (посередника): кожна сторона призначає по одному, а вони визначають третього. Т. з., пересвідчившись в наявності і дійсності угоди про передачу суперечки на розгляд Т. з., проводить розгляд суперечки по суті. Процедура такого розгляду. Співдружність незалежних держав (СНД) - міжнародна міжурядова організація субрегионального характеру, в яку входить більшість країн колишнього СРСР. Утворення СНД пов'язане з підписанням і ратифікацією 8 грудня 1991 м. Угоди про створення СНД і Протоколу до нього, а також прийняттям 21 грудня 1991 м. Алма-атинской Декларації і 22 січня 1993 м. Статуту СНД. Принципи, якими керується СНД: повага суверенітету держав-членів; визнання непорушності існуючих меж; незастосування сили або загрози силою у взаємних відносинах; дозвіл суперечок мирними засоби; забезпечення прав людини; співдружність в політичній, економічній і соціальній.
Список літератури курсової "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" - більше 20 джерел. ФАНТАЗІЯ, ФАНТАЗМ - Німий.: Phantasie. - Франц.: fantasie. - Англ.: fantasy або phantasy. - Ісп.: fantasia. - Італ.: fantasia або fantasma. - Португ.: fantasia. об Уявний сценарій, в якому виконується - хоч і в спотвореному захистом вигляді - те або інакше бажання суб'єкта (зрештою несвідоме). Фантазії можуть мати різні форми: це усвідомлені фантазії, або сни наяву*, і несвідомі фантазії, що виявляються аналітиком як структурної подоснови явний зміст, або, інакше, первофантазии*. об I. Немецкоє слово Phantasie означає "уяву": не стільки здатність уяви в філософському значенні слова. МЗС МАРГАРЕТ - Маргарет Мзс народилася в США, в Філадельфії, 16 грудня 1901 р. Вона вчилася у відомому жіночому Барпард-коледжі, а потім - в Колумбійськом університеті. Спочатку вона мала намір спеціалізуватися по психології, але потім передумала і перемкнулася на етнографію. Проте психологія залишилася невід'ємною частиною її подальшої наукової діяльності. Ведучим викладачем етнографії Колумбійського університету і науковим керівником Маргарет Мзс під час її навчання в аспірантурі був Франц Боас. Саме він підштовхнув Маргарет до того, що згодом стало справою всього її життя. Затіявши вчену суперечку з.

ШТАЙНЕР - Штейнер (Steiner) Рудольф (1861-1925) - австрійський філософ і педагог, творець антропософии, вчення про людину, як носія прихованих духовних сил. Д-р філософії (з 1891). Освіту отримав в Венської вищій технічній школі, яку закінчив в 1881 р. Вивчаючи труди І.В. Гете в області природознавства і філософії, став послідовником його натурфилософии. Випробував вплив еволюційних вчень Ч. Дарвіна і Е. Геккеля, пізній - філософії життя Ф. Ніцше. З 1883 по 1897 р. редагував і коментував труди Гете, беручи участь в підготовці фундаментальних Веймарського зборів його творів. У кінці 1890-х рр. Ш. розвивав ідею.
Посилання в тексті роботи "Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЛЕКСИТИ І ПЛЕКСАЛЬГИИ - поразка сплетень спинномозгових нервів. У етіології плекситов значне місце займає травма, меншу роль грають інфекція і інтоксикації. Плексити частіше бувають односторонні, зрідка - двосторонні. Характеризуються плексити невралгічною стадією, коли є інтенсивні спонтанні болі, що посилюються при русі, тиску на сплетення, і стадією паралітичною з приєднанням іноді виражених симптомів випадання функції нервових стовбурів (парези, атрофія м'язів, випадання сухожильних, надкостничних і шкіряних рефлексів, розлад чутливості). трофічних порушень (неправильне зростання нігтів, набряклість або пастозность. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КЛУБ - У зв'язку з тим, що протягом 1-2-місячного звичайного перебування пацієнта в спеціалізованому відділенні неврозів (прикордонних станів) не завжди вдається виконати весь комплекс лікувально-реабілітаційних задач, існують різні форми підтримуючої психотерапії після виписки хворого з стаціонара. Це можуть бути групи амбулаторної підтримуючої психотерапії при тому ж відділенні або в тій же установі, в якій знаходився на лікуванні хворої неврозом. Одній з таких форм підтримуючій психотерапії є "клуб колишніх пацієнтів". Задачею "клубу колишніх пацієнтів" є продовження. Проєктівние методики - (projective techniques) Відмітні особливості П. м. можна охарактеризувати таким чином. 1. П. м. осн. на пред'явленні випробуваному стимульного матеріалу порівняно невизначеного змісту. 2. Це методики "вільної відповіді" в тому значенні, що в них немає правильних або неправильних відповідей, і випробуваний вільний вибирати будь-які відповіді, уявні йому відповідними. 3. Відповіді інтерпретуються як відображення осн. спрямованості і афективних станів особистості. 4. Отримані рез-ти в тій або інакшій мірі розглядаються тж як відображення когнитивних процесів і особового стилю суб'єкта. П. м., або.

ЕПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРІЯ - (Е.Г.Еріксон) З позицій Еріксона, Его складає основу поведінки і функціонування чол. і явл. автономної личност. структурою, осн. напрямом розвитку якої можна назвати соціальну адаптацію. Его взаємодіє з реальністю за допомогою сприйняття, мислення, уваги і пам'яті, сприяючи зростанню компетентності чол. Розвиток Его неминуче пов'язаний з социо-культурним контекстом і охоплює все жизн. постранство від народження до смерті. Людина в процесі життя проходить вісім універсальних для всього людства стадій, вісім віку. Епігенетіч. концепція розвитку (греч. "після. РУБИНШТЕЙН Моїсей - Матвійович (1878-1953) - російський психолог і педагог, д-р педагогічних наук, професор (з 1918). Закінчив філософське відділення Фрайбургського ун-та (Німеччина, 1905). Повернувшись в Росію, викладав психологію і філософію в ун-ті Шанявського (з 1908), на московських Вищих жіночих педагогічних курсах (з 1909). Після здачі магістерського екзамена при Московському ун-ті працював там приват-доцентом (1912), ас 1918 р. - професором. Був організатором і першим ректором Східно-Сибірського унта в Іркутське (1918-1920). З 1923 по 1941 р. викладав у вузах Москви. У 1941 - 1943 рр. завідував. Ділові відносини в організації - виступають як взаємовідносини, визначають суть і психол. зміст ділових контактів працівників, орієнтованих на узгодження дій і вчинків. Вони регулюються розподілом прав, обов'язків і відповідальності між підрозділами, керівниками і окремими співробітниками, що визначає багато в чому і психологію організації їх діяльності і взаємодії. Непосредственние Д. про. в о., "контакт лицем до лиця", обмежені найближчим посадовим оточенням, працівниками конкретного підрозділу. Развітіє Д. про. в про. веде до формування опр. мережі відносин кожного працівника. Сеть Д. про. в про. - сукупність. ЗЦІЛЕННЯ - (Healing; Heilung) - потрібно відрізняти від об'єктивного лікування; під зціленням Юнг розумів мету аналізу. Для процесу психічного зцілення основоположне значення мають як довірчі відносини між пацієнтом і терапевтом (див. перенесення), так і трансперсональное подія, в якій скута і невротична людина знову знаходить зв'язок зі своїм корінням і випробовує цілющі сили архетипических образів. За допомогою терапевта, його проникнення і тлумачень, для пацієнта стає можливим боротися зі своїми породжуючими страх почуттями і травматичними комплексами, знову їх пожвавлюючи і упорядковуючи психодинамику. У.