Спадковий договір

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження спадкового договору ... 5
1.1. Поняття спадкового договору ... 5
1.2. Особливості суб'єктного складу спадкового договору ... 11
Розділ 2. Укладення, зміна та припинення спадкового договору ... 19
2.1. Укладення спадкового договору ... 19
2.2. Зміна і припинення спадкового договору ... 25
2.3. Розірвання спадкового договору ... 31
Розділ 3. Виконання спадкового договору ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Спадковий договір" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спадковий договір"

Курсова робота "Спадковий договір" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спадковий договір", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спадковий договір" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спадковий договір" і призначений виключно для пошукових систем.

ГОББС (HOBBES) Томас - (1588- 1679) - англійський філософ-матеріаліст, теоретик політичного абсолютизму. що виступав за необмежену владу держави. Народився в м. Мальмсбери в Англії. Закінчив один з коледжів Оксфордського університету в 1608 р. Отримав ступінь бакалавра мистецтв. Служив гувернером в аристократичному сімействі У. Кавендіша. Міровоззреніє Г. склалося під впливом англійської буржуазної революції XVII в. З 1640 р. знаходився в еміграції у Франції. У 1651 р. повернувся в Англію. Намагався ідеологічно обгрунтувати політику Кромвеля. Великий вплив на Г. надали бесіди з Беконом і твору Галілея. АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ - 1) міра адміністративного стягнення, вживана за окремі види адміністративних правопорушень. А.а. - саме суворе з всіх видів стягнень; полягає в позбавленні свободи на період, вказаний постановою у справі про адміністративне правопорушення. А.а. встановлений тільки за ті проступки, які близькі до передбаченим карним законодавством злочинам, що не представляють великої суспільної небезпеки. До числа таких адміністративних правопорушень (проступків) відносяться: незаконне придбання і зберігання наркотичних коштів в невеликих розмірах (ст. 44 КоАП); дрібне хуліганство (ст. 158 КоАП); розпивання спиртних. МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ - елемент собівартості продукції (робіт, послуг), в якому відбивається вартість: що придбаваються з боку сировини і матеріалів, вхідної до складу продукції, що виробляється або що є необхідним компонентом при виготовленні продукції (проведенні робіт, наданні послуг); купованих матеріалів, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і для упаковки продукції або що витрачаються на інші виробничі і господарські потреби (проведення випробувань, контроль, зміст, ремонт і експлуатація обладнання, будівель, споруд, інших. ОГОЛОШЕННЯ ВМЕРЛИМ - визнання у встановленому законом порядку безвісно відсутньої особи вмерлим після закінчення певного часу від дня отримання останніх вістей про місце його перебування (або, по законодавству деяких союзних республік, - від дня оголошення особи безвісно відсутнім), виходячи з припущення (презумпції) смерті цієї особи. Та невизначеність в правах і обов'язках, яка створюється внаслідок безвісної відсутності особи, не може продовжуватися нескінченно довго. Інтереси осіб, близьких до відсутнього, інтереси його кредиторів, державні інтереси вимагають ліквідації цієї невизначеності і нестійкості. Тому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спадковий договір" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДЕРАТИВНИЙ ДОГОВІР - категорія, що з'явилася в 1992 р. і що війшла з цього часу в російський конституційний лексикон. Нагадаємо, що хоч РСФСР була оголошена федеративною державою ще в січні 1918 р., природа РСФСР у всі часи її перебування в складі СРСР як однієї з союзних республік була неясна. Всі початки, характерні для федерації, концентрувалися на рівні СРСР, в тому числі і для автономних республік, областей і округів, що входили в склад РСФСР. Особливо повинна була бути визначена природа РСФСР як федеративної держави. Необхідно мати на увазі, що до цього часу основою федеративної держави в нашій країні вважалася. ПЕРЕКЛАД ПРАЦІВНИКА НА ЛЕГКУ РОБОТУ - зміна трудової функції або істотних умов труда (в т. ч. тимчасове) працівника, потребуючого надання інш. роботи відповідно до медичних рекомендацій (висновком). Переклад працівника на більш легку роботу (в т. ч. роботу з меншим рівнем ризику або безпечну роботу) може відбуватися з різних причин - з ініціативи самого працівника або роботодавця. напр., вагітну жінку роботодавець зобов'язаний (відповідно до медичного висновку) перекласти на інш. роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих чинників. Жінку, що має дітей у віці до півтори років, у разі неможливості виконання колишньої. ВЕРДИКТ - (лати. vere dicere - прорікати істину) - в буржуазному суді (див. Суд буржуазний) рішення присяжних засідателів з питання про винність підсудного, що виноситься або усне в формі підтвердження або заперечення звинувачувального акту (англійська форма), або письмово у вигляді відповідей на спеціально поставлені судом питання (континентальна форма). На основі В. коронні судді постановляють вирок про покарання. Таким виділенням питання про винність з компетенції суддів-чиновників і передачею його на дозвіл присяжних буржуазна теорія і законодавство підкреслювали.
У вступі курсової "Спадковий договір" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сприятливе навколишнє середовище - навколишнє середовище, якість якої забезпечує стійке функціонування природних екологічних систем, природних і природно-антропогенних об'єктів; при цьому якість навколишнього середовища - це стан навколишнього середовища, який характеризується фізичними, хімічними, біологічними і інакшими показниками і (або) їх сукупністю (Федеральний закон від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища"). На думку вчених-екологів, законодавче поняття б.о.с. не є оптимальним, наукові визначення є більш аргументованими. На думку М.М. Брінчука, сприятливе навколишнє середовище доцільно.

ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТКОЮ НА АУКЦІОНАХ - один з способів реалізації громадянами свого права власності на земельну частку в загальному земельному масиві господарства. При П.з.д. на а. відкривається широкий доступ громадян до операцій купівлі-продажу земельних часткою, при яких платіжним засобом служать не гроші, а документи (свідчення) про право власності на земельну дільницю, що продається. Однак поширення отримав більш спрощений спосіб продажу земельних часткою, розраховані на те, щоб земельні частки не вибували з володіння сільськогосподарського підприємства. Даному господарству і його членам надане переважне право купівлі. СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ - згідно з параграфом 2.7.4 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536, - службовий лист, що використовується для відправки документів, що не мають адресної частини. Текст супровідного листа починається словами: "Представляємо Вам..." (у вищестоящу організацію), "Направляємо Вам..." (в підвідомчу організацію), "Висилаємо Вам..." (в сторонню організацію). Одночасно з цим може міститися додаткова інформація, що відображає.
Список літератури курсової "Спадковий договір" - більше 20 джерел. Фрустрация - [від лати. frustratio - обман, розлад, руйнування планів] - психічний стан особистості, що розкривається в своєрідному комплексі негативних переживань (страх, гнів, почуття провини, сорому і т. д.) і поведенческих реакцій, що базується на суб'єктивній оцінці як непереборні і незмінювані ряду перешкод при рішенні особово значущих задач. При цьому подібні перешкоди можуть існувати лише в полі суб'єктивного сприйняття конкретної особистості, а можуть бути і об'єктивно представлені в реальності. У логіці фрейдизму і неофрейдизма проблематика фрустрации прямо пов'язана з проблематикою. Константность - (constancy) Ми сприймаємо об'єкти і події завдяки їх впливу на наші органи чуття - світлової енергії, що передається оку, коливанням тиску, к-рі проникають у вухо, і т. д. Фіз. характеристики самого об'єкта, такі як його розміри, форма і відбивна здатність, - це дистальні стимули зовнішнього світу: якості, відносно незмінні для даного об'єкта і важливі для нашої взаємодії з навколишньою дійсністю. Для сприйняття цих якостей ми повинні витягнути информ. про них з паттернов стимульних енергій в наших органах чуття - проксимальной стимуляції. Проксимальная стимуляція звичайно безперервно.

Категорізация - (англ. categorize - класифікувати, встановлювати категорію) - базисне поняття психол. науки (Дж. Брунер), як і більш поширений в отеч. психології (насамперед, в школі Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурії) термін "означивание" або "опосредованность значенням". Сприйняття і усвідомлення об'єктів і подій навколишньої физич. і соціальної дійсності, інш. людей і навіть самого себе є, з т. зр. психол. науки, узагальненим і опосередкованим. Сприймаючи одиничний об'єкт, людина свідомо або на рівні, що неусвідомлюється його категоризует, тобто відносить цей.
Посилання в тексті роботи "Спадковий договір" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Сексизм - (sexism) Д. Стенг і Л. Райтсмен визначають С. як "будь-який аттитюд, дію або інституційну структуру, краї засновує реакцію на чол. на факті його або її статевій приналежності в ситуаціях, де підлога не повинна служити мотивом до такого рішення. С. звичайно виявляється в дискримінації жінок виключно через їх статеву приналежність". Особистий З., к-рий відображає індивідуальні відмінності в негативних аттитюдах до жінки, потрібно відрізняти від суспільного або інституційного З., відображаючого традиційні аттитюди або дії, к-рі можуть не виникати з особистих упереджень окремих. Терапія реальністю - (reality therapy) Концепция Т. р., разраб. У. Глассером, була уперше опублікована в 1965 р. При незмінності осн. принципів її оригінальні ідеї постійно розвивалися і удосконалювалися. Останнім значним внеском в теорію було співвіднесення концепції з роботою мозку як система контролю поступаючої информ. Теорія Т. р. осн. на уявленні Глассера про те, що всіма живими істотами рухають сильні спонуки, потребуючі задоволення. Чол. як найбільш складна істота з всіх, кого створив процес еволюції, має найбільш складні потреби: вижити, бути в безпеці, бути з кимсь разом і любити, володіти. КУЛЬТУРА АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ - особове новоутворення, яке зумовлює становлення людини як цілісності, продуктивність його самоосуществления і оптимальність індивідуальної траєкторії досягнення акме як рівнів самоосуществления. Самоосуществление це одночасно процес (рух до своїм сущностним, істинним початкам) і результат (буття істини і істина буття); самоосуществление має на увазі, що активність в процесі руху до суті виходить від самої людини, тобто здійснити себе може тільки сама людина; самоосуществление як сформульований як мета результат задає напрям саморазвитию людини загалом. Завдяки досягненню акме як.

ПОСТВАКЦИНАЛЬНИЕ ПОРАЗКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - Частіше за все спостерігаються як ускладнення після вакцинації проти сказу і віспи. Питання етіології і патогенеза цих захворювань не вирішені досі. Є принаймні три основні точки зору: 1) вакцинальні ускладнення є результатом безпосереднього впливу вірусу (при антирабическом енцефаломиелите - постійного вірусу кролячого сказу); 2) вірус вакцини активізує інфекцію, що була в організмі: 3) вірус вакцини створює в організмі умови для розвитку гиперергического запального процесу. Остання, алергічна, теорія має в цей час найбільше число прихильників. Вона підкріпляється патоморфологическими зсувами. Заздрість - досада, викликана успіхом або благополуччям іншого. Заздрість може поєднуватися з комплексом неповноцінності (бажання жити матеріально не гірше знайомих, сусідів; випробування неприязні до співробітників, що мають більш високий статус освіти, з одночасним соромом, що не зміг отримати такої освіти і т. п.), з недоброзичливістю, обуренням, рідше - із захопленням, з радістю за іншого ("біла заздрість" - коли досада як негативне почуття не викликає негативних емоцій по відношенню до об'єкта заздрості, а лише стимулює бажання мати такий же успіх). Заздрість часто не усвідомлюється. Герменевтіка - (греч. hermeneutike /techne/ - истолковательное /мистецтво/) - процедури інтерпретації якого-небудь тексту і наука про них. Різні тексти переважно містять спотворення об'єктивності, особливо в тій її частині, в якій представлені соціальна, культуральна, політична і особова позиція їх автора, що необхідно уміти бачити і по можливості усувати або брати до уваги. Герменевтика стосується пряму не тільки інтерпретації спеціальної психіатричної літератури або відповідного висловлювання, але і до практичної, повсякденної роботи з психіатричними пацієнтами, оскільки розуміння їх висловлювання, письмових. ЦЕЛЬВЕГЕРА СИНДРОМ - (на ім'я американського педіатра H. U. Zellweger, 1909-1990; синоніми - синдром Боуена, цереброгепаторенальний синдром) - спадкове захворювання з групи пероксисомних хвороб. Порушення функцій пероксисом - клітинних органелл, вмісних групу ферментів (переважне оксидаз), які використовують кисень для окислення різних субстрат, приводить до порушення синтезу плазмогенов, що становлять від 5 до 20 % фосфолипидов більшості кліток організму, а особливо нервової тканини. Тому практично всі пероксисомні хвороби мають яскраво виражену неврологічну симптоматику і маніфестацію в ранньому дитячому.