Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження способів заподіяння матеріальної шкоди за цивільним законодавством ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Підстави деліктної відповідальності ... 7
1.3. Зобов'язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США ... 16
Розділ 2. Особливості способів заподіяння матеріальної шкоди за законодавством України ... 24
2.1. Система зобов'язань з відшкодування шкоди ... 24
2.2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю ... 26
2.3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві"

Курсова робота "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНЖЕНЕР ПО НОРМУВАННЮ ТРУДА - Посадові обов'язки. Розробляє і впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат застосовно до конкретних виробниче - технічним умовам по різних видах робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих і інших прогресивних нормативів по труду з урахуванням психофізіологічних і соціально - економічних чинників, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність обладнання, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів труда. Аналізує стан нормування, міра. Види судово-психологічних експертиз - Існує цілий ряд класифікацій видів судово-психологічних експертиз в карному процесі, що проводяться по різних основах. 1. По місцю проведення. Психологічна експертиза проводиться амбулаторно. Вона може бути призначена на попередньому слідстві і або в суді. У цей час в Росії практично відсутні спеціалізовані експертні установи по виробництву судово-психологічних експертиз. Тому слідчий (суд) при винесенні постанови (визначення) повинен керуватися ст. 189 УПК РФ ("виробництво експертизи поза експертною установою"). Експертиза проводиться поза експертною установою як у випадках, коли слідчий. Методологія психологічного вивчення особистості злочинця - Мети: подальше поглиблене з'ясування причин злочинності, механізмів злочинної поведінки, класифікація і типологія злочинців для подальшого вдосконалення законодавства і практики його застосування, диференціації покарання і індивідуалізацій його виконання, підвищення ефективності виховно-профілактичних заходів і діяльності слідчих, судових і виправних установ. Для реалізації цих цілей повинна бути отримана динамічна характеристика усього криміногенного ансамбля умов і властивостей і на цій основі визначена роль особового чинника і його конкретний вміст в різних видах злочинної. Перспективні напрями в розвитку теоретико-методологічних основ ЮП - Корінні трансформації в російському суспільстві, збільшені запити на досягнення психології в правовій сфері, тенденції в ЮП і значне розширення (передусім за рахунок співробітників психологічної служби правоохоронних органів) професійного співтовариства юридичних психологів зумовлюють перспективні напрями в розвитку теоретико-методологічних основ ЮП. 1. Виявлення протиріч і рушійних сил розвитку ЮП, що впливають на її проблемно-функціональний розвиток. Необхідно розкрити всю палітру як зовнішніх, так і внутрішніх, специфічних для ЮП детермінант і джерел розвитку, визначитися по перспективної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО - сукупність правових норм, що встановлюють статус акціонерних товариств і їх учасників (акціонерів). Його предметом є також корпоративні (членські) відносини, що складаються між акціонерами і їх АТ. Російське А.п. складається з норм ГК РФ про АТ, ФЗ РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", Типового статуту АТ відкритого типу, що засновується Державним комітетом РФ по управлінню державним майном, його територіальним агентством, комітетом по управлінню майном республіки в складі РФ, краю, області, автономної області, автономного округу, районів (крім районів в містах) і. ТОВАРНА БІРЖА - організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової діяльності, здійснюваної в формі голосних публічних торгів, що проводяться в зазделегідь певному місці і в певний час за встановленими нею правилами. Не відповідаючі вказаним ознакам організації не можуть використати в своєму найменуванні слова "товарна біржа" або "біржа". Т. би. забезпечує велику оптову торгівлю масовими товарами (зерно, бавовна, метал і інш.) за зразками і стандартами. Іноді біржі спеціалізуються на операціях лише по одній групі товарів. Операції носять терміновий характер. Адміністративна відповідальність - це передбачена законодавством правова відповідальність за довершене адміністративне правопорушення, пов'язана із застосуванням адміністративних покарань (санкцій). Як основна форма і найбільш поширений вигляд адміністративного примушення вона має свої цілі і певне призначення в загальній системі правової відповідальності. Задачами законодавства про адміністративні правопорушення є: по-перше, охорона прав і свобод людини і громадянина; здоров'я громадян; санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; навколишнього середовища; встановленого порядку здійснення державної.
У вступі курсової "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОРЕНДА - (польск. arenda від позднелат arrendare - віддавати в наймання; англ. lease, rent) - в цивільному праві - договір між власником майна - орендодавцем (наймодагелем) орендарем (наймачем), згідно з яким останній на відшкодувальній основі (за орендну плату) отримує майно у тимчасове користування (повне або часткове господарське володіння) для самостійного здійснення господарської діяльності або інакших цілей. Сторона, що надає майно у тимчасове користування, є орендодавцем, а сторона, одержуюча його, - орендарем. Відносини між орендарем і орендодавцем називаються орендними. Договором об А. може.

ВЕБ-САЙТ - "Міжнародна Амністія" підтримує центральний сайт руху (на англійській мові) www.amnesty.org. Сайт містить понад 10 000 файлів; відвідуваність перевищує 6 мільйонів перегляду сторінок щомісяця. Відвідувачі мають доступ до бібліотеки електронних документів, в якій міститься велика частина доповідей МА і пресс-релизов, опублікованих з 1996 року. Крім того, на сайте можна знайти свіжу пресс-релизи, в яких виражається позиція МА за фактами порушення прав людини в світі. Сайт містить відомості про поточні кампанії і заклики до дії (участі в акціях); спеціальні розділи по деяких. ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ - особливий державно-правовий режим, що тимчасово вводиться вищою державною владою в країні або окремих - її частинах при надзвичайній обстановці; характеризується введенням в дію спеціальних (надзвичайних) заходів в інтересах захисту держави. Найбільш істотні риси В.п.: розширення повноважень органів військового управління; покладання на громадян ряду додаткових обов'язків, пов'язаних з обороною країни; обмеження прав і свобод громадянина і людини. У місцевостях, оголошених на В.п., всі функції державної влади в області оборони, забезпечення суспільної безпеки і громадського порядку переходять до органів.
Список літератури курсової "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" - більше 20 джерел. Психологія жінок - (psychology of women) П. же. являє собою результат зусиль мн. дисциплін, що намагалися зрозуміти поведінку жінок. Різні психол. субдисциплини досліджували особливості життєвих шляхів жінок і вивчали внутрішню динаміку їх життя. Історія Філософи, духовенство, історики, біологи, а пізніше і психологи висловлювали погляди на природу жінки. Незалежно від своєї особистої позиції, представники того або інакшого періоду часу звичайно виражали думки, що відображали культурні аттитюди їх епохи. Донедавна, однак, ці погляди не дуже розрізнювалися. Загальна т. зр. полягала в тому, що жінки стоять в своєму. "F71" Розумова відсталість помірна - У облич цієї категорії повільно розвиваються розуміння і використання мови, а остаточний розвиток в цій області обмежений. Відстає і розвиток навиків самообслуговування і моторики, деякі пацієнти потребують нагляду протягом всього життя. Обмежені шкільні успіхи, але частина пацієнтів освоює основні навики, необхідні для читання, листа і рахунків. Освітні програми можуть дати їм можливості для розвитку свого обмеженого потенціалу і придбання деяких базисних навиків; такі програми відповідають уповільненому характеру навчання з невеликим об'ємом матеріалу, що засвоюється. У зрілому віці.

ПЛАТОН - Афінський (427 р. до н.е. -348 м. до н.е.) - древньогрецький філософ, родоначальник платонизма. Учень Сократа. Народився в аристократичній сім'ї. З філософією познайомився завдяки Кратілу і Сократу, зустріч з яким сталася біля 407 р. до н.е. Після страти Сократа здійснив ряд подорожей. У 387 р. заснував в Афінах власну філософську школу - академію. Розробив вчення про безсмертя і переселення душ. Існування загальних понять було пояснене ним як свідчення про існування світу чистих ідеальних форм. Запропонував технологію досягнення істини в діалозі, названому ним сократической бесідою. Прагнучи.
Посилання в тексті роботи "Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЛУМАЧЕННЯ СНОВИДІНЬ - розкриття значення і значення сновидінь, сприяюче розумінню несвідомих мотивів людської діяльності.    У класичному психоаналізі тлумачення сновидінь спирається на теоретичні допущення про природу і роботу сновидіння, а також на практичну діяльність, пов'язану з технікою тлумачення. Сформульовані З. Фрейдом важливі положення про тлумачення сновидінь знайшли своє відображення в його роботах "Тлумачення сновидінь" (1900), "Про сновидіння" (1901), "Практика тлумачення снів в психоаналізі" (1912), "Лекції по введенню в психоаналіз" (1916/17), "Новий цикл. Американська психологічна асоціація I - (American Psychological Association I) Американська психол. ассоц. (АРА) є визнаною об'єднуючої орг-цией для володарів академічних дипломів по психології - звичайно магістерської або докторської міри від акредитованого ун-та. Категорії членства час від часу мінялися, і в прийнятих поправках від 1980 р. виділялися 3 категорії: молодші члени (associates), рядові члени (members) і старші члени (fellows). Молодші члени в основному мають міру магістра; рядові члени є звичайно лікарями; старші ж члени повинні володіти щонайменше п'ятирічним досвідом роботи після отримання докторської міри і. АНОЗОГНОЗИЯ НАРКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ - Недостатня изученность проблеми анозогнозии у наркологічних хворих зумовлена її складністю і термінологічною плутаниною, коли як синоніми вживаються вираження: анозогнозия, некритичність, внутрішня картина хвороби, самооцінка і ідентифікація. Тим часом подолання анозогнозии у наркологічних хворих є однією з найважливіших задач психотерапії. Феномен, що переховується за вищепереліченими термінами, одночасно описується як симптом, стан і як структурна особова освіта. Становлення терапевтичною ремісії можна представити як послідовний процес реадаптации хворого до здорового образу життя.

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ - сукупність індивідуальних даних людини, при наявності яких він відповідає вимогам, пред'явленим до нього професією. Людина, що володіє такими даними, називається професіонально придатним. У психології труда виділяють основні чинники П. п., тобто деякі особливості особистості, необхідні для виконання професійної діяльності: 1) Здібності або нахили до тієї або інакшої роботи. Ці здібності можуть бути чисто фізичними (див. Фізичні якості оператора) або психічними (пам'ять, реакція, увага, загальна обдарованість і інш.). Якості, визначувані цими здібностями, називають професіонально важливими (значущими). ІМПОТЕНЦІЯ - (син.: статеве безсилля) - стан, при якому чоловік не може здійснити статевий акт. У більшості випадків виникає внаслідок комплексного порушення функцій статевих органів, ендокринної системи, периферичних нервів і вищих відділів головного мозку. Звичайно розлади потенції розвиваються і існують як вияв, супутній основному захворюванню. Так, імпотенція може бути пов'язана з ендокринними розладами, викликаними поразкою глибоких структур головного мозку або окремих ендокринних залоз (наприклад, статевих залоз, щитовидної залози) і виявляється зниженням статевого потяга; може бути. Катарсис - (греч. katharsis - очищення, особливо від почуття провини) - 1. термін Арістотеля, що уперше вказав на появу задоволення у глядачів, наступаючу на спектаклях в театрі внаслідок емоційного ототожнення зі сценічними ролями (в театрі, з сарказмом говорив неначе б філософ, люди "ходять емоціями"). Ймовірно, частково він був правий в тому, що стосується емоцій, - доказів того, що всі любителі театрального видовища суть люди з піднесеними почуттями і що театральні видовища їх облагороджують, одухотворяють, не існує. Багато Хто з них відвідує театр з різних інших причин (в тому числі для того, щоб. ФОТОМЕТРІЯ - (від греч. phos (photes) - світло і metreo:- вимірюю) - розділ оптики, що займається вимірюванням світлових величин (освітленості, яскравості, сили світла, світлового потоку) і енергетичних характеристик електромагнітного випромінювання. При проведенні інженерно-психологічних досліджень звичайно обмежуються вимірюванням освітленості і яскравості. Вимірювання освітленості може провестися непрямим і прямим способом. У першому випадку необхідно підрахувати сумарну потужність всіх ламп, що знаходяться в приміщенні. Потім потрібно розрахувати питому потужність ламп, розділивши сумарну потужність на.