Створення господарської діяльності

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні передумови створення господарської діяльності ... 5
1.1. Нормативне правове регулювання господарської діяльності ... 5
1.2. Історія встановлення та розвитку правового регулювання з господарської сфери суспільного життя ... 7
Розділ 2. Поняття і загальна характеристика передумов створення господарської діяльності ... 12
2.1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності ... 12
2.2. Принципи здійснення господарської діяльності ... 17
Розділ 3. Види передумов створення господарської діяльності ... 19
3.1. Взяття на облік суб'єктів господарювання відповідними державними органами ... 19
3.2. Отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів ... 24
3.3. Відкриття банківського рахунку ... 31
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Створення господарської діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Створення господарської діяльності"

Курсова робота "Створення господарської діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Створення господарської діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Створення господарської діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Створення господарської діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛУЖНІ МЕТАЛИ - елементи I групи періодичної системи: літій (Li), натрій (Na), калій (K), рубідій (Rb), цезій (Cs), францій (Fr); дуже м'які, пластичні, легкоплавкі і легкі, як правило, сріблясто-білого кольору; хімічно дуже активні; бурхливо реагують з водою, утворюючи луги (звідки назва). Літій. Неорганічні солі літію застосовують в піротехніці, хімічній, фармацевтичній, текстильній промисловості, а також в медицині для лікування психічних розладів. бромід і хлорид Л. застосовують в медицині, у виробництві фотореактивов, у вигляді водних розчинів в установках для кондиціонування повітря. хлорид Л. використовується. ПРИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - екологічний злочин, передбачений ст. 237 УК РФ, являє собою приховання або спотворення інформації про події, факти або явища, що створюють небезпеку для життя або здоров'я людей або для навколишнього середовища, довершені особою, зобов'язаною забезпечувати населення такою інформацією. Предмет злочину - інформація, т. е, зведення про предмети, факти, події, явища і процеси, дії фізичних і юридичних осіб, а також органів державної влади і управління, що створюють загрозу життя і здоров'ю людей або навколишньому середовищу, незалежно від форми їх уявлення. До подій, фактів або явищ, що створюють небезпеку. ХАММУРАПИ ЗАКОНИ - кодекс законів, виданий в древньому Вавілоне царем Хаммурабі в 18 в. до н. е. (до недавніх археологічних знахідок видання його відносили до 21 в. до н. е.). Текст кодексу, що накреслюється на великому, базальтовому стовпі, був знайдений французькою археологічною експедицією в 1902 р. в м. Сузах (Іран). Частина тексту виявилася стертою, але цей пропуск частково заповнений іншими знахідками. При царі Хаммурабі сталося піднесення міста Вавілона і об'єднання південного Двуречья під владою царів Вавілонської династії. Видання кодексу з'явилося слідством проведеної при царі Хаммурабі. ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ - обладнання, призначене для виробництва, передачі, розподілу і зміни характеристик (напруження, частоти, вигляду електричного струму і інш.) електричної енергії, а також для її перетворення в інш. вигляд енергії. К Е. відносять машини, трансформатори, апарати, вимірювальні прилади, пристрої захисту, кабельну продукцію, побутові електроприлади. нормативні документи, розроблені на основі стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), встановлюють 4 класи (0, I, II, III) Е. Классифікация вказує на спосіб захисти від поразки електричним струмом при використанні Е. в різних електроустановках.
Кожна вагома структурна частина курсової "Створення господарської діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Категорії зовнішніх установок - класифікаційна характеристика пожежної небезпеки зовнішніх технологічних установок в залежності від вигляду і (або) обіговій горючих речовин (матеріалів), що знаходяться, їх кількості, показників пожаровзривоопасности, а також особливостей технологічних процесів. Встановлені 5 категорій: ан, бн, вн, гн, дн. Визначають по нпб 107 послідовно, починаючи з найбільш пожароопасной (ан). Початковими даними служать: величина індивідуального ризику, зведення про фізико-хімічні властивості і показники пожаровзривоопасности речовин і матеріалів, обіговій в зовнішній установці. Під величиною індивідуального ризику. АРХИПЕЛАЖНИЙ ПРОХІД - здійснення іноземними мореплавцями всіх прапорів (будь-якої національності) нормального судноплавства по морських коридорах, що встановлюються державами-архіпелагами в своїх архипелажних водах. Відповідне право передбачене Конвенцією ООН по морському праву 1982 р.) єдино з метою безперервного, швидкого і безперешкодного транзиту з однієї частини відкритого моря або виняткової економічної зони в іншу частину відкритого моря або виняткової економічної зони. Судна, що здійснюють право А.п., повинні дотримувати застосовні морські коридори і схеми розділення руху, встановлені відповідно до положень. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ПО ЦІНІ ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРАМИ, що УВОЗЯТЬСЯ - визначення митної вартості що увозиться на митну територію Російської федерації товару по ціні Операції, фактично сплаченій або належній сплаті на момент перетину товаром митної межі РФ (до порту або інакшого місця ввезення). При цьому в ціну операції включаються наступні компоненти, якщо вони не були раніше в неї включені: а) витрати по доставці товару до авиапорта, порту або інакшого місця ввезення товару на митну територію РФ, включаючи витрати по транспортуванню, вантаженню, вивантаженню, перевалке і страхуванню; б) витрати, понесені покупцем (комісійні і брокерські винагороди, за.
У вступі курсової "Створення господарської діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дисципліна труда - обов'язкове для всіх працівників підкорення правилам поведінки, визначеним відповідно до тк рф, інакших фз, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором (ст. 189 тк рф). Роботодавець зобов'язаний відповідно до трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором створювати умови, необхідні для дотримання працівниками д. Т. Неразривно пов'язане з дотриманням ними трудового розпорядку, визначуваного правилами внутрішнього.

Обмежене речове право - це можливість особи, що не є власником, володіти, користуватися і розпоряджатися майном в межах, встановлених законом або договором з власником. Основні ознаки обмеженого речового права: а) це законне право особи на чужу річ; би) воно, так само як і право власності, носить абсолютний характер: можливість самостійно впливати на річ; володарю речового права протистоїть не конкретний суб'єкт, а невизначене коло осіб, і всі вони зобов'язані стримуватися від порушень його суб'єктивного речового права. в) дане речове право похідно і залежить від прав власника речі, тобто у суб'єкта обмеженого. Звільнення від карної відповідальності - кримінально-правовий інститут, вживаний по передбачених в УК основах органом дізнання, слідчим, прокурором і судом відносно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і осудженого, що здійснив злочин, і що виключає застосування заходів державного примушення. Карна відповідальність включає в себе покарання і інакші примусові заходи кримінально-правового впливу (виховального або медичного характеру). Отже, будь-яке звільнення від карної відповідальності виступає одночасно і звільненням від покарання. Звільнення від карної відповідальності застосовується тільки у випадках, коли дії винної є.
Список літератури курсової "Створення господарської діяльності" - більше 20 джерел. НАУКОВІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ - Історія психотерапії йде в далеке минуле. Ще Гиппократ представив типологію темпераменту і вважав слово одним з лікувальних коштів. Однак власне наукові обгрунтування, що дозволяють розглядати психотерапію як наукова дисципліна, стали нагромаджуватися лише в нашому віці. Особливо бурхлива еволюція відмічається в психотерапії за останнє десятиріччя, коли нові наукові розробки і дослідження дозволили побачити в психотерапії саме наукову дисципліну, а не просто збори методів, заснованих на особистих свідченнях або системі переконань, створеній тією або інакшою "школою", що може мати. Гіпотеза функціональної асиметрії мозку (ФАМ) (гіпотеза латерализации психічних процесів) - визначає одну з самих важливих психофізіологічних характеристик діяльності мозку, засновану на діалектичній єдності двох основних аспектів: спеціалізації півкуль і їх взаємодії в забезпеченні психічної діяльності людини. Кількість робіт об зв'язки ФАМ з підлогою людини і узгодженість повідомлень про статеві відмінності в організації мозку примушує визнати реальність їх існування і прийняти ФАМ як робоча гіпотеза. Однак існує безліч робіт, виведення не узгодиться з цим висновком і доводить, що відмінності в асиметрії між підлогами відсутні (Сучасна психологія. С. 84-85). У сучасній науковій.

Принцип економії - (law of parsimony) Согласно П. е., з всіх альтернативних теорет. пояснень, в рівній мірі согласующихся з емпіричними даними, завжди повинні прийматися найбільш прості. Складні теорет. пояснення з більшою імовірністю виявляються помилковими, чим прості. Історія Адаптацию П. е. до психол. проблемам здійснив британський порівняльний психолог К. Л. Морган. Позиція Моргана звичайно ілюструється наступним висловлюванням, що широко цитується: "Ні в якому разі не треба інтерпретувати дію як рез-т вияву більш високої психол. здібності, якщо його можна інтерпретувати як рез-т вияву здатності більш низького.
Посилання в тексті роботи "Створення господарської діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Опросник "Способи совладающего поведінки" - (ССП). С. Фолкман (S. Folkman), Р. Лазарус (R. Lazarus). Адаптація Л. І. Вассермана, Е. А. Тріфонової. Концептуальна основа опросника визначається трансактной моделлю адаптації до стресу R. Lazarus. Опросник включає 50 найбільш інформативних пунктів, кожний з к-рих відображає опр. спосіб поведінки в скрутній або проблемній ситація. Твердження оцінюються випробуваним по 4-балльной шкалі в залежності від частоти використання стратегії ("ніколи", "рідко", "іноді", "часто") поведінки, що описується і об'єднані в 8 шкал, відповідних слід. Пікові переживання - (peak experiences) Первооткриватель П. п., А. Маслоу, описував їх як незвичайні, хвилюючі, океанічні, захоплюючі, життєстверджуючі і прославляючі переживання, к-рі виражають собою вищу форму сприйняття реальності і навіть надають містичний і магічний ефект на випробовуючого їх чол. Дев'ятнадцять характеристик. Запропоновані Маслоу поняття "самоактуализации" і збагнення буття іноді використовувалися навперемінно з терміном "П. п.". Дев'ятнадцять характеристик, що містяться в його оригінальній роботі, ймовірно, представляють найкращий опис цього океанічного і позитивного досвіду. У. Комунікації політичні: картографічна мова - Географічна карта - одна з самих образних, загальнозрозумілих, яскравих і значущих культурно-истор. феноменів. Зародження карти як форми передачі інформації відноситься до періоду 100-40 тис. років тому. З семиотической т. зр. знаки карт можна розглядати в кач. особливої язикової системи, або мови, а самі карти - як тексти цієї мови. Мова карти - одна з універсальних мов людської цивілізації, що міцно затвердилася як невід'ємний елемент людських комунікацій, важливий і дуже ємний канал інформації. З початку свого зародження карти завжди грали велику роль в системі людських комунікацій. Їх поява.

Механізми лікувальної дії групової психотерапії - система і внутр. закономірності організації ефективного лікування шляхом використання можливостей взаємодії психотерапевта і групи, а також членів групи в О. один з одним. М.л.д.г.п. одними з перших вивчалися Р. Корзіні і Б. Розенберг (1955). Осн. шляхи дослідження М.л.д.г.п.: а) опит пацієнтів, минулих курс групової психотерапії; б) вивчення теорет. представлень і досвіду групових психотерапевтів; в) проведення експерим. досліджень (виявлення взаємозв'язку між разл. змінними психотерапевтичного процесу в групі і ефективністю лікування). І. Ялом в кач. осн. механізмів виділив: 1). Клінометрія - (греч. кlinike - догляд за лежачим хворим; лікування; metron - міра) - "кількісні методи в процесі збору і аналізу порівнянних клінічних даних за допомогою вдосконалених процедур вимірювання виключно клінічних і особових феноменів в медичній практиці" (1983). Пропонується як альтернатива методам психометрии, що не отримали широкого визнання з боку клиницистов, а також клинико-психопатологическому дослідженню внаслідок його "суб'єктивізму" і описательности, що не дозволяє, крім того, кількісно оцінювати порушення, що виявляються. Домагання клинометрии представляються декілька. Лідерство і керівництво - (leadership and supervision) Лідери управляють і менеджери ведуть за собою, але ці дві ролі не є тотожними. І лідери (leaders), і керівники (supervisors) можуть виконувати межличностні, інформаційні ролі і роль приймаючого рішення, але керівники, зверх того, залучені в такі нелидерские види діяльності, як перевірка виконання, планування, исслед., координування, оцінювання, нагляд, кадрове забезпечення, переговори і представництво. Уміння бути лідером і встановлювати особисті контакти з інш. - одна з найбільш важливих професійних вимог, що пред'являються до менеджера будь-якого рівня. НАВІЮВАННЯ (КЛАСИФІКАЦІЯ) - En.: Suggestions (classification) Класифікація внушений, заснована на їх розділенні на прямі і непрямі, здається мені недостатньої: при комунікації взагалі і при гіпнозі зокрема виявляється, що вербальні пропозиції, які ми використовуємо, діють на психіку нашого співрозмовника дуже no-різному. Першорядне значення тут має поняття впливу, а в області гіпнозу - особливо, оскільки ми зобов'язані знати, де починається вторгнення. Я пропоную наступну класифікацію внушений. - Прямі навіювання мають об'єкт, що згадується чітко і визначено: "Я полічу до п'яти і ваші очі закриються". Ефект може.