Сторони у господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття, права та обов'язки сторін у господарському процесі. Процесуальна співучасть у господарському процесі ... 5
Розділ 2. Заміна неналежного відповідача ... 13
Розділ 3. Процесуальне правонаступництво ... 21
Висновки ... 24
Список використаних джерел ... 27

Для придбання курсової роботи "Сторони у господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сторони у господарському процесі"

Курсова робота "Сторони у господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сторони у господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сторони у господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сторони у господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - цивільне правовідношення, змістом якого є відповідальність певної особи (поручителя) за порушення прав і інтересів активного суб'єкта, що охороняються законом певних правовідносин, що пішло з боку його контрагента в цих правовідносинах - зобов'язаного суб'єкта. Правоотношеніє П. встановлюється договором. Договір, що є основою виникнення правовідносин П., іменується договором П. По цьому договору одна сторона (поручитель) зобов'язується перед іншою стороною (кредитором третьої особи) відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині. Підкреслюємо, що чинне законодавство. Самовиправдання злочинної поведінки - Виправдання власної поведінки відбувається під дією механізмів психічного самозахисту, які знижують, нейтралізували або зовсім знімають соціальний контроль, його бар'єрну, гальмуючу дію. Вивчення особистості злочинця показало кардинальну важливість захисних механізмів, що породжуються адаптивною потребою і що формують захисні мотиви, які готують і спонукають до злочинної поведінки, а потім ретроспективно виправдовують його. Зазнавши негативних санкцій, особистість може обрати шлях усунення несприятливих наслідків своєї поведінки, що йде врозріз із загальноприйнятою нормою, нейтралізувати. Юрідіко-психологічні знання в підготовці керівників ПОО до роботи в екстремальних умовах - Однією з найважливіших умов успішної управлінської підготовки керівників для дій в екстремальних умовах, особливо в ситуаціях, наближених до бойових, є використання принципу комплексності в застосуванні таких галузей знання як юридична психологія і теорія управління ПОО. Формування у співробітників ПОО необхідних управлінських знань, умінь і навиків повинно здійснюватися не тільки за допомогою здійснення викладацькими складом певних учбових процедур (проведення занять), але і за допомогою включення в цей процес що самих навчаються, широкого використання життєвого і професійного досвіду, що є у них. Гуманістічеський підхід до надання психологічною допомоги осудженому - Відбування покарання в місцях позбавлення свободи, особливо в перший раз, є для більшості людей сильним психологічним стресом. У той же час така кардинальна зміна життєвої ситуації є для багатьох ще і екзистенциальним кризою. Однак з точки зору екзистенциально-гуманистического напряму в психології криза, що переживається людиною в місцях позбавлення свободи, можна розглядати як можливість звернення до внутрішніх ресурсів (В. Франкл). Для укладеного це може бути можливістю змін в собі і в своєму житті, навчитися чомусь новому, переусвідомити, а іноді і уперше усвідомити свій життєвий шлях, власні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сторони у господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПАКТ СВІТУ - багатосторонній договір по зміцненню світу і безпеки народів, укласти який Радянський Союз запропонував великим державам, несучим головну відповідальність за підтримку міжнародного світу. П. М. з'явився би новим міжнародно-правовим оформленням і закріпленням найважливішої умови збереження і зміцнення світу - єдність волі великих держав, незалежно від відмінності їх соціальних систем, в. справі підтримки міжнародного світу і розвитку дружніх відносин між державами. Необхідність висновку П. М. диктується напруженістю післявоєнного міжнародного стану, викликаною відмовою імперіалістичних. ШАХРАЙСТВО - зловживання довір'ям або обман з метою отримання майна або права на майно або інакших особистих вигід (ст. 169 УК). М. є одним з видів розкрадання соціалістичної власності (див.), а також злочинів проти особистої власності громадян (див.). Специфічною ознакою, що відрізняє М. від інших злочинів проти соціалістичної або особистої власності громадян (крадіжка, розтрата, здирство, розбій і інш.), є спосіб дії, тобто обман або зловживання довір'ям. Обманом потрібно вважати повідомлення явно помилкових відомостей або явне приховання обставин, повідомлення яких було обов'язкове. Під зловживанням. ВИПРАВНІ РОБОТИ - 1) один з основних видів карного покарання (ст. 50 УК РФ). Застосовуються, як правило, за здійснення злочинів невеликого тягаря до осіб, виправлення яких можливе без ізоляції від суспільства. І.р. від'їжджаються по місцю роботи осудженого, а із заробітку осудженого виробляються утримання в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду (в межах від 5 до 20%). І.р. можуть бути призначені як по вироку, так і по визначенню суду в зв'язку із заміною штрафу, позбавлення свободи на І.р., а також при відстрочці відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, що мають малолітніх дітей. І.р. не.
У вступі курсової "Сторони у господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФОРС-МАЖОР, ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ - (фр. force majeure) - в цивільному праві - подія, надзвичайні, непереборні, що не залежать від волі і дій учасників угоди обставини, які не можуть бути передбачені, відвернені або усунені, наприклад стихійне лихо; результатом таких надзвичайних і невідворотних обставин є повне або часткове невиконання умов договору. У таких випадках одна з сторін договору мимовільно заподіює збитки іншій стороні. У загальному вигляді Ф. можна розділити на непереборну силу і юридичний Ф.-м. До загального принципу визначення непереборної сили можна віднести об'єктивний і абсолютний характер обставин - дія.

Психологічні шляхи зниження професійної виктимности співробітників ПОО - Система взаємопов'язаних психологічних заходів щодо зниження) професійної виктимности (див. Віктімность професійна співробітника правоохоронних органів, Психодіагностіка рівня виктимности) за допомогою цілеспрямованої психологічної роботи. Система включає в себе: 1) формування установок на особисту безпеку і виживання; 2) зниження схильності до невиправданого ризику; 3) оволодіння психотехническими прийомами регуляции емоційних станів і зняття страху в небезпечній ситуації діяльності; 4) спеціальне навчання тактиці безпечної поведінки і тренінг пізнавальних якостей; 5). ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - в карному судочинстві РФ одна із заходів припинення. Складається в дачі громадською організацією письмового зобов'язання в тому, що вона ручається за належну поведінку і явку підозрюваного або обвинуваченого по викликах особи, виробляючої дізнання, слідчу, прокурора і суд. Ініціатива в застосуванні П.о.о. може вийти як від органу, у виробництві якого знаходиться карна справа. так і від громадської організації, причому мотивом до обговорення в ній питання про прийняття П.о.о. може послужити звертання особи. що притягується до карної відповідальності. До прийняття рішення громадська.
Список літератури курсової "Сторони у господарському процесі" - більше 20 джерел. ПОРАЗКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХВОРОБАХ КРОВІ І КРОВЕТВОРНИХ ОРГАНІВ - Пернициозная анемія (хвороба Аддисона-Бирмера). Найбільш частою поразкою нервової системи при пернициозной анемії є фуникулярний миелоз (сневроанемический синдром, подострая десенерация спинного мозку). Фуникулярний миелоз зустрічається у 70-90% хворих пернициозной анемією. Анемія не є безпосередньою причиною фуникулярного миелоза. Обидва захворювання розвиваються паралельно, мають загальний етиологический чинник. Встановлено, що для нормального дозрівання еритроцитів, кроветворения і діяльності нервової системи необхідний <внутрішній антианемічний чинник> (чинник Касла), який. ТРИХОМОНОЗ - паразитарная хвороба органів мочеполовой системи, що викликається найпростішими - вагінальної трихомонадой. У переважній більшості випадків захворювання передається статевим шляхом. Здивовуються мочеиспускательний канал у чоловіків, піхва, канал шийки матки, уретра і парауретральні ходи у жінок. Рідше за трихомонади проникають в бартолиниеви залози і сечовий пузир, ще рідше - в порожнину матки, надто рідко - в маткові труби. Поширенню захворювання сприяють безладні статеві зв'язки, особливо в групах підвищеного ризику (алкоголіки, наркомани, повії). Внеполовое зараження зустрічається рідко.

АСЦИТ - скупчення рідини в брюшной порожнині. Найбільш часта причина асцита - підвищення тиску в системі воротной вени (портальна гипертензия), до якого приводять захворювання печінки (цироз, хронічний активний або алкогольний гепатит), застійна серцева недостатність, тромбоз або сдавление стовбура або гілок воротной вени (синдром Бадда - Киарі). Рідше за асцит є однією з ознак загального набряклого синдрому при хворобах бруньок, алиментарной дистрофії або виникає внаслідок поразки очеревини (ракове, туберкульозне обсіменіння і інш.) або грудного протоку. У патогенезе асцита грають роль низький.
Посилання в тексті роботи "Сторони у господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ - сліпі діти страждають повною відсутністю зору або мають залишковий зір (від светоощущения до гостроти зору 0,04 на тому, що краще бачить оку при звичайній корекції очками). Для них основними коштами пізнання стають дотик і слух. У зв'язку з цим почуттєві образи мають інакшу, чим у зрячих, якість, інакшу структуру. Ті діти, у яких зберігся залишковий зір, мають можливість сприймати навколишній світ у вигляді зорових образів, хоч вельми збіднених і неточних. Втрата зору зумовлює деякі специфічні особливості розвитку: виникають ускладнення в оцінці просторових ознак (місцеположення, напряму, відстані. Аутогенная медитація по Шульцу - Перш ніж приступити до даного типу медитації, пацієнт повинен навчитися стримувати себе в стані аутогенного занурення досить тривалий період часу - година і більш. У процесі "пасивної концентрації" хворої відмічає виникнення різних візуальних феноменів, таких як "тіні", "найпростіші форми", колірні плями. Подальша підготовка полягає в навчанні хворого викликати і втримувати "пасивну концентрацію" в присутності різних перешкод, якими можуть бути яскраве світло, шум, звучне радіо. Перша вправа медитації полягає в фіксації спонтанно виникаючих колірних уявлень. Друга. Спілкування фатическое - (англ. phatic - фатический, означає той, що позитивно оцінюється на емоционалном рівні безвідносно змісту) - це О. з метою підтримати контакт. О.ф. об'єднує разл. інтимно-дружні і інтимно-сімейні розмови, а також застільні і салонні бесіди на побутові, суспільств., етичні і інш. теми. Завдяки характерному для коммуникантов мотиву "досягнення згоди" (А. А. Леонтьев) мовна поведінка отримує фатическую (контактоустанавливающую, контактоподдерживающую і контактоконтролирующую) модальність, краї створює особливу - особово-довірчу - обстановку і максимально наближає до.

РОДЖЕРС Наталі - (р. 1928) -американський психолог і психотерапевт, автор человеко-центрованої експресивної психотерапії. Дочка К. Роджерса. Дістала освіту в ун-тах ДеПоу, шт. Індіана (бакалавр, 1948), Брендейс, шт. Массачусетс (магістр, 1960), Самміт, шт. Луїзіана (д-р філософії, 1993). З 1974 р. має приватну психотерапевтичну практику в Каліфорнії, працює також як ліцензований психолог і психотерапевт в різних медичних і учбових установах Бостона, Кембріджа, Брукліна, Гонолулу. У період з 1974 по 1995 р. керує різними тренинго-вими програмами для професіоналів по клієнту-центрованій терапії. Експертна діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей - Р. В. Овчарова. Призначена для виявлення наявності або відсутності у дитини опр. станів, картини осн. відхилень і недоліків, викликаних цим станом, і зразковий рівень цих відхилень. Соціально-педагогічна занедбаність цей стан особистості дитини, краю виявляється в несформированнос ти у нього властивостей суб'єкта діяльності і О. Соціально-педагогічна занедбаність виявляється в порушенні образу Я. Ето стан зумовлений соціально-педагогічними умовами, в к-рих розвивається дитина. У соціально-педагогічній занедбаності можна виділити 2 складові: соціальну занедбаність і педагогічну занедбаність. МАСКУВАННЯ ЗОРОВЕ - (англ. visual masking) - окремий випадок маскування (в 1-м значенні), що виявляється в зоровій модальності. М. з., як і в загальному випадку, м. би. одночасної і послідовної. Ситуація одночасної М. з., коли цільові і маскуючі стимули являють собою зображення (двумерні фігури), описується в статті "Маскування зображень", а ситуація з реальними об'єктами (предметними стимулами) - в статті "Камуфляж". При послідовної М. з. в залежності від просторових характеристик самих стимулів і просторових відносин між ними виділяють слід. види М. з.: 1) маскування гомогенною плямою, що займає ту ж. ОГЛЯД - можливість охопити поглядом який-небудь простір; одна з найважливіших характеристик робочого місця оператора. Розрізнюють внутрішній і зовнішній О. Внутренній О. характеризує видимість свого і сусідніх робочих місць в робочому приміщенні (операторському залі, пункті управління, кабіні транспортного засобу і інш.). Велічина О. в робочому приміщенні залежить від двох чинників: 1) кутової відстані (положення) робочих поверхонь відносно лінії візування, визначуваної значення кутів перенесення погляду і повороту голови оператора - трудомісткістю використання встановлених на цих площинах.