Страхова діяльність держави

(курсова робота з фінансового права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження страхової діяльності держави.....5
1.1. Поняття страхування.....5
1.2. Загальна характеристика страхування.....9
Розділ 2. Характеристика особливостей страхової діяльності держави.....11
2.1. Поняття обов'язкового державного страхування.....11
2.2. Основні галузі і види державного страхування.....19
2.3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.....22
Розділ 3. Особливості інституту обов'язкового державного страхування.....29
Висновки.....31
Література.....33

Для придбання курсової роботи "Страхова діяльність держави" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Страхова діяльність держави"

Курсова робота "Страхова діяльність держави" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Страхова діяльність держави", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Страхова діяльність держави" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Страхова діяльність держави" і призначений виключно для пошукових систем.

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА ОБЛІКУ - форма бухгалтерського обліку, при якій застосовуються накопичувальні регістри (журнали-ордери). Записи в журнали-ордери проводяться з первинних документів в розрізі кореспондуючих рахунків по кредитовій ознаці, тобто по кредиту даного рахунку в кореспонденції з рахунками, що дебетуються. Місячні підсумки кожного журналу-ордера показують загальну суму кредитового обороту рахунку, операції якого враховуються в журналі, і суми дебетових оборотів кожного кореспондуючого з ним рахунку. Господарські операції записуються в журнали-ордери по мірі їх здійснення і оформлення первинними документами і таким чином.
Правова доктрина - це особлива форма права, що являє собою труди видатних вчених-юристів або загальновизнані правові вчення, на які можна офіційно (з схвалення держави) посилатися в процесі застосування правових норм. Дана форма права нарівні з правовим звичаєм є древнейшим способом закріплення юридичних норм. У англосаксонской і мусульманській правовій системі в ході судового розгляду можливі посилання на труди видатних вчених-правознавців як джерела права. Як правило, доктрина виступає як джерело права в сферах, де ще не застосовується законодавче регулювання по тих або інакших причинах. У Російській Федерації правова.
ЕДИПОВ КОМПЛЕКС -   - фундаментальне для психоаналізу уявлення, що пояснює поведінку людини особливостями сформованих у нього в ранньому дитинстві стереотипів відношення до матері і батька. "Е.к." був сформульований З. Фрейдом на основі сюжету древньогрецький легенди про царя Едіпе, який по невіданню убив власного батька і одружувався на його вдові - своєї матері. По Фрейд, суть Е.к. в тому, що дитина свої перші сексуальні спонуки направляє на матір, а перше суперництво і бажання вжити насилля - на батька. У основі Е.к. лежить дитяча сексуальна прихильність до матері і амбивалентность відносин з батьком: любов.
КИШЕНЯ MOP - (1843, Сегед, - 1915, Будапешт), венг. педагог. Закінчив филос. і филол. ф-ти Венського ун-та (1866). У 1869 стажувався в семінарі Т. Циллера в Лейпциге. Св. 40 років (з 1871) викладав педагогіку, етику і психологію в Будапештськом ун-ті, де з його ініціативи були створені ин-т для підготовки вчителів ср. школи і досвідчена гімназія. Одночасне (з 1783) гл. секретар Гос. поради освіти Венг. королівства і гл. редактор (1873 - 82) журн. "Magyar Tanugy" ("Венг. освіта"), створеного при його сприянні. Прихильник пед. ідей І. Ф. Гербарта, відстоював ідею формальної освіти.
Кожна вагома структурна частина курсової "Страхова діяльність держави" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФУРКАЦИЯ - (від позднелат furco - розділяю), в школі, побудова уч планів ст класів школи, при до-ром з метою обліку індивідуальних схильностей учнів розробляються особливі уч цикли і розділи з переваг увагою до профілюючої групи предметів При виділенні двох циклів, розділів і т.н. Ф носить назв "бифуркация", при виділенні трьох і більше циклів - "полифуркация" Ф широко поширена в заруб школі, де здійснюється шляхом надання учнем права вибору одного з відділень (гуманітарного, классич мов, физ. -мат.н. інш.), встановлених в даній школі, або факультативних курсів В школах.
ПАРОДІЯ - (греч. parodia - перепеснь), літературний жанр; твір, автор якого комічно відображає манеру листа іншого письменника або в комічних образах представляє ідейно-тематичний зміст його твору. Жанр виник в епоху античності, а в 5 в. до н. е. пародія була усвідомлена як особливий вигляд мистецтва. Пародії античних і середньовічних авторів служили не для дискредитації суперників або попередників, а для доказу їх художньої або ідейної висоти "від противного" (така антична комічна поема "Батрахоміомахия" по відношенню до "Іліаде" Гомера). У тому ж руслі розвивалася новолатинская.
Іоас - Іоаш. Іоас. 1) Батько Гедеона; він відмовився видати жителям міста свого сина, яке зруйнувало жертовника Ваала, і сказало: Якщо він (Ваал) - Бог, то нехай сам заступиться за себе" (Суд. 6:11,25 і дав.). 2) Син Ахава, який разом з градоначальником Амоном отримав від царя наказ стерегти пророка Міхея (3Цар. 22:26). 3) Син і наступник Охозії, царя Іудейського 878-838 до Р.Хр. Коли його бабка Гофолія убивала весь царський рід, то він був врятований тіткою Іосавефою і переховувався протягом 6 років в храмі. Семи років він був вибраний царем, завдяки клопотанню священика Іодая. Поки Подай.
У вступі курсової "Страхова діяльність держави" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕНГЕЛЬХАРДТ Трістран (Молодший) - (27 квітня 1941, Нового Орлеан, шт. Луїзіана, США) - американський фахівець по биоетике. Основні області дослідження - філософські основи биоетики, історія філософії і медицини, творча спадщина Гегеля. На формування філософської позиції Енгельхардта вплинули К. Гартман, Дж. Финдлей і Ч. Гартшон. Міру доктора філософії отримав в 1969 в Техасськом університеті, доктори медицини - в 1972 в університеті Тулейн. Професор медицини в медичному коледжі Бейлор, професор філософії в університеті Райе і почесний професор в Джорджтаунськом університеті. З 1983 - співробітник Центра медичної.

ХАРАКТЕРОЛОГИЯ - наука про характери. Термін створений Вундтом. Характерология вивчає утворення характерів і їх класифікацію. Класифікація складається за допомогою тестів, тобто випробувань; найбільшою популярністю користується тест Роршаха: чорнильні плями розплющуються між двома листами паперу і питається, що нагадують ці плями. Використовуючи "гратки" надзвичайно складних тестів, Вьерзма і Гейманс склали саму зна славнозвісну класифікацію. Вона заснована на: 1) емоційність; 2) активність; 3) первинність і вторичности (первинний той, хто живе даним моментом, повторний той, в.
ИРРАЦИОНАЛИЗМ - переконання, згідно з до-ромом познават. можливості розуму (науч. мислення) обмежені, а тому з його допомогою не можна осягнути суть дійсності І. властивий напрямам ідеалізму, що відобразили захід капіталізму, що почався, кризу бурж. раціоналізму, він характерний і для течій совр. зап. думки: філософії життя, интуитивизма, прагматизму, екзистенціалізму, психоаналізу, филос. антропологія. Їх представники вважають, що в людині ведучу творч. роль грає психобиологич. чинник (воля до влади, лібідо, життєвий, порив і т. д.), що визначає поведінку особистості, її познават. здібності. Функції розуму.
Список літератури курсової "Страхова діяльність держави" - більше 20 джерел. TAX RELIEF (податкова пільга, податкова знижка) - Вирахування з належної оподаткуванню суми, що звичайно встановлюється законом. У Великобританії знижки на прибутковий податок розповсюджуються на дохід, отриманий із звільнених від оподаткування джерел (наприклад, від участі в програмі особистих капіталовкладень в британські корпорації, в програмі "Тесса" або по національних ощадних сертифікатах). Крім того, до податкових знижок відносяться особисті знижки, вирахування з налогооблагаемого доходу деяких витрат, процентна пільга по іпотеці (див.: mortgage interest relief at source (процентна пільга по іпотеці у джерела)) і.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТ - (logical у tem performance) показник або система показників, що характеризують якість роботи логистической системи при заданому рівні логистических витрат. Е.л.с. як системи масового обслуговування характеризується імовірністю успіху логистических операцій при заданому критерії оптимальності і змінюється в межах від нуля до одиниці. З точки зору споживача, що є кінцевою ланкою логистической ланцюга, Е.л.с. визначається насамперед двома показниками - якістю обслуговування і ціною обслуговування. Якість обслуговування, в свою чергу, є комплексним показником, що обчислюється але.

ІДЕАЛЬНЕ - особливий спосіб буття об'єкта, його представленности (активного відображення) в психічному світі і життєдіяльності суб'єкта. Ця філософська категорія часто визначається негативно - як протилежне матеріальному. З позицій матеріалізму, "ідеальне є не що інакше, як матеріальне, пересаджене в людську голову і перетворене в ній" (К. Маркс). Перетворення відбувається в процесі матеріального і духовного виробництва, породжуючого відповідно потребам суспільства багатоманітні форми відображення дійсності в мозку: почуттєві і розумові образи, способи їх побудови і оперування, духовні.
Посилання в тексті роботи "Страхова діяльність держави" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Параліч погляду прогресуючий надьядерний - Порушення довільних рухів погляду при збереженні рефлекторних його рухів. Звичайно виявляється у людей середнього або немолодого віку припиненням довільних рухів погляду спочатку у вертикальній, а потім і в горизонтальній площині, при збереженні спонтанних стежачих рухів очей фіксованих на об'єкті, що переміщається, зокрема при пасивній зміні положення голови. Є надьядерним поразкою глазодвигательной системи. При цьому у хворих спостерігається розширення очних щілин за рахунок ретракции верхніх повік, що додає особі вираження здивування. У стадії хвороби, що далеко зайшла очі виявляються в.
Обдаровані діти - діти, що виявляють особливо високий рівень здібностей, загальних або спеціальних (до музики, малювання, техніки і т. д.). Відповідно, в психології виділяються загальна і спеціальна обдарованість. Обдарованість прийнято діагностувати по темпу розумового розвитку - міри випередження дитиною при інших рівних умовах своїх ровесників (на цьому засновані тести розумової обдарованості і коефіцієнт інтелектуальності - IQ). Значення такого показника не треба перебільшувати, оскільки першорядне значення має творча сторона розуму. Раніше за інших можна виявити художню обдарованість дітей (в області музики.
ГУЖЕРО - ХЕЙЛИ - ХЕЙЛИ ПУЗИРЧАТКА - (описана французьким лікарем H. E. Gougerot і пізніше американськими дерматологами W. H. Hailey, 1898-1967, H. E. Hailey, рід. в 1909; синонім - доброякісна хронічна сімейна пухирчатка) - спадкове захворювання шкіри, що характеризується конституциональной крихкістю епидермиса (конституциональний акантолиз). Вияву: схильні до злиття симетричні пузирі діаметром до 10 см на незміненій або слабо гиперемированной шкірі, переважно в природних складках шкіри і на шиї; покришка їх рветься з утворенням ерозій нерівних контурів, що покриваються серозно-гнійною шаруватою кіркою. Симптом Нікольського.

КАТЕКСИС - (англ. cathexis). Неологізм, запропонований S. Freud для позначення в англійській мові поняття Besetzung (ньому. захват, інвестування). Под К. розумілася кількість енергії, що затрачується на представлення об'єкта в психічній структурі. Ця енергія затрачується на формування, свідоме або несвідоме, таких уявлень, як поняття, ідея, образ або символ. У залежності від "локалізації" в психіці розрізнюються Его-До., К.-фантазія (Ід-До.) і К.-об'єкт. Его-До. являє собою концентрацію психічної енергії на свідомому розчленовуванні лібідо; К.-фантазія живить процеси формування бажань, влечений;.
Закон "Про мови народів Російської Федерації" - (Федеральний закон "Про мови народів Російської Федерації") Закон РСФСР "Про мови народів РСФСР" прийнятий 25.10.1991; Федеральний закон "Про внесення змін і доповнень в Закон "Про мови народів РСФСР ", прийнятий 24.07.1998, діє на всій території Російській Федерації - основоположний документ, регулюючий загальні питання язикової політики держави. У відповідності зі ст. 3 З. "О.я.н.РФ", державною мовою на всій території Росії признається російська мова, при цьому кожний має право на користування рідною мовою, на вільний вибір мови спілкування.
ІНДИКАТОРИ - 1. Те ж, що показники (див.), відповідає англійському Indicator. 2. Доступні спостереженню і вимірюванню характеристики (ознаки) або керованого соц, що вивчається. об'єкта. У дослідницькій ситуації І. "заміняють", виявляють інш. характеристики об'єкта, звичайно не доступні спостереженню і вимірюванню (латентні змінні). Так, спостерігаючи поведінку людини і фіксуючи його вчинки, ми можемо судити про його інтереси. Поведінка може бути розгорнена в специфич. багатомірну змінну, тобто простір характеристик, доступних кількісній оцінці. Якщо людина регулярно відвідує театр, то можна вважати, що він виявляє.
Державне житлове будівництво - (government housing), зведення житла, до-ой розподіляється і знаходиться у ведінні центр, або місцевому пр-ва. Як правило, воно призначається для бідних шарів нас., але іноді надається і інш. категоріям громадян, напр., військовим або гос. службовцем. Гос. участь в житловому стр-ве почалася в кон. 19 в. в некрих індустріальних країнах, так як урбанізація привела до перенаселення, що стало загрозою суспільств, здоров'ю і порядку. У кому. гос-вах велика частина Г.ж.с. здійснювалася на гос. або кооперативній основі. У всьому світі таке стр-у значно збільшило к-ть квартир для гір. нас. і.