Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні ... 5
1.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування ... 5
1.2. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності ... 8
Розділ 2. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні ... 10
2.1. Підстави виникнення правовідносин стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні ... 10
2.2. Здійснення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 17
Розділ 3. Договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 22
3.1. Поняття, істотні умови укладання договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 22
3.2. Обов'язки сторін за договором страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 29
3.3. Припинення та недійсність договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 31
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 37

Для придбання курсової роботи "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні"

Курсова робота "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про звернення стягнення на майно боржників-організацій -  В відповідності зі ст. ст. 45, 46 Федеральних закони від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" одного із заходів примусового виконання є звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно і його реалізації.  Звернення стягнення на майно боржника-організації виготовляється у випадку відсутності у нього грошових коштів, достатніх для погашення заборгованості. Стягнення може бути звернене на майно, належне організації на праві власності, праві господарського ведіння або оперативного управління, за винятком майна, вилученого з обороту або що. Забезпечення особистої безпеки поліцейських в США - В США навчання "менеджменту безпеки" стало обов'язковою частиною професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації поліцейських. Проводяться спеціальні учбові курси типу "Will to survive ("Воля до виживання"), "Survive on the street ("Виживання на вулиці"), в яких вивчаються тактика і прийоми забезпечення особистої безпеки. Їх програми покликані вирішувати чотири основних задачі: формувати професіонально-психологічні установки на забезпечення особистої безпеки і безпеки колег при рішенні професійних задач; дати. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ - Посадові обов'язки. Здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей вироблюваної продукції і прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури. Керує проведенням досліджень основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції, технічних і інакших споживчих якостей конкуруючої продукції. Забезпечує участь відділу в складанні перспективних і поточних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні нових ринків збуту і нових. ОБМІННІ ОПЕРАЦІЇ - повсякденне найменування операцій по купівлі-продажу валюти іноземної. ЦБ також іменує О.о. конверсійними операціями. Відмінні риси: можливість їх здійснення тільки з участю уповноважених банків; можливість здійснення з готівковою іноземною валютою тільки в спеціально відведених в цих банках місцях. Курс купівлі і курс продажу готівкової іноземної валюти і платіжних документів у іноземній валюті за готівку рублі, а також крос-курс обміну (конверсії) готівкової іноземної валюти встановлюються банками самостійно. Однак ЦБ може встановлювати межу відхилення курсу купівлі готівкової іноземної валюти за.
Кожна вагома структурна частина курсової "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІНЖЕНЕР ПО ПІДГОТОВЦІ ВИРОБНИЦТВА - Посадові обов'язки. Здійснює з використанням коштів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку підготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комлектуючий виробами, матеріалами, інструментом, за своєчасністю оформлення всієї необхідної технічної документації, розробляє місячні виробничі програми і змінний - добові завдання по закріпленій дільниці роботи. Бере участь в розробці і впровадженні нормативів для оперативного планування виробництва. Контролює комплектність незавершеного виробництва, дотримання встановлених норм заделов і календарних випереджень в роботі. Наслідку перевлаштування і перепланировки житла - Самовільними є перевлаштування і (або) перепланировка житлового приміщення, проведене при відсутності основи, передбаченої ч. 6 ст. 26 ЖК РФ, або з порушенням проекту перевлаштування і (або) перепланировки, що представлявся у відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. Самовільно або перепланировавшее житлове приміщення, що перевлаштувало особу несе передбачену законодавством відповідальність. Власник житлового приміщення, яке було самовільно перевлаштоване і (або) перепланировано, або наймач такого житлового приміщення за договором соціального найма зобов'язаний привести таке житлове. ВЗАЄМНІСТЬ - (в міжнародному праві)- надання яких-небудь прав (напр., в області торгівлі) іноземним фізичним і юридичним особам при умові, що фізичні і юридичні особи держави користуються аналогічними правами у відповідній іноземній державі. Требованіє В. звичайно встановлюється в законі або міжнародному договорі. У разі порушення якою-небудь державою принципу В. інша держава має право зробити дії у відповідь(див. Реторсия, Репресалії). Перевірка наявності В. може бути вироблена в дипломатичному порядку або судом шляхом розгляду відповідного іноземного закону. Прінцип В. витікає з суверенної рівності держав в.
У вступі курсової "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Обережний підхід - зміст поняття "о.п." було розкрито текстом Угоди про здійснення положень Конвенції ООН по морському праву 1982 р., які стосуються збереження запасів трансграничних і далеко мігруючих риб і управління ними (1995 р.). По-перше, Угодою 1995 р. передбачене зобов'язання держав застосовувати о.п. (ст. 5). По-друге, в обширній статті 6, озаглавленій "Обережний підхід", сформульована мета його застосування - захист і збереження морських живих ресурсів і морської середи (п. 1); передбачені зобов'язання держав здійснювати конкретні дії по одноманітному застосуванню о.п., в т.ч.

ВСЕНАРОДНИЙ ОПИТ - (референдум) - встановлена Конституцією СРСР форма безпосереднього затвердження народом законів і розв'язання ним найважливіших питань державного життя. В. про. проводиться Президією Верховної Поради СРСР з своєї ініціативи або на вимогу однієї з союзних республік (ст. 49 п. "д" Конституції СРСР). У союзних і автономних республіках В. про. виробляються Президією Верховних Рад цих республік. Во В. про. бере участь все доросле населення. (з 18 років), за винятком божевільних і осіб, осуджених судом з позбавленням виборчих прав. В. про. проводиться шляхом голосування за або проти. КУПІВЛЯ - ПРОДАЖ АКЦІЙ - операції купівлі-продажу акцій підлягають реєстрації. Право власності по такій операції у нового власника акцій виникає в момент реєстрації операції. Операція купівлі-продажу акцій оформляється шляхом заповнення бланка встановленої форми з підписами сторін і посередника. Операції з акціями, що здійснюються без участі інвестиційних посередників, здійснюються в простій письмовій формі. Внесення у цьому разі запису про нового власника акцій є реєстрацією операції. Операції купівлі-продажу акцій з участю інвестиційних інститутів банків, фондових бірж нотаріально не упевняються. (Дане правило не.
Список літератури курсової "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" - більше 20 джерел. ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ - з різким підвищенням ПЕКЛО (диастолическое, як правило, перевищує 120 мм рт. ст.), є загостренням симптомів, властивих артеріальній гипертензии. Для неї, як і для багатьох інших захворювань, характерні періодичні обострения, погіршення стану, сменяемі ремісіями, наступаючими нерідко і без лікування. Однак періоди загострення, що продовжуються тижнями, місяцями, не треба називати кризами: до останніх правильніше відносити тільки швидко, іноді раптово, короткочасні (хвилини, години, рідше - дні) погіршення стану, що розвиваються, що супроводяться вираженим підйомом ПЕКЛО, важкою суб'єктивною. Тести академічних здібностей - (academic aptitude tests) Існує багато типів Т. а. з. або, інакше говорячи, здібності до навчання. Загальні тести, такі як заходи інтелекту, оцінюють широкий спектр когнитивних здібностей (capacities) і передбачають, у загальних рисах, міру успішності в більшості академічних занять. На відміну від них, спеціальні тести передбачають міру успішності в більш обмежених областях, таких як математика, музика, рідна мова або позов-у, і підходять для розподілу уч-ця з метою спеціалізації в цих областях. Тести здібностей нерідко мають більш широку сферу обхвату, чим тести досягнень, однак часто.

ЯРОШЕВСКИЙ - Михайло Григорійович (1915-2001) - російський психолог, фахівець в області теорії і історії психології, соціальної психології і психології науки. Фундатор наукової школи в області соціальної психології науки. Д-р психологічних наук (1962), професор (1963). Поч. академік РАО (1993). Д. чл. Нью-Йоркской академії наук (1994). Д. чл. Академії педагогічних і соціальних наук (1996). Чл. Центральної поради Суспільства психологів СРСР. Чл. редкол. ряду журналів: Питання психології, Психологічний журнал і інш. У 1997 (спільно з А. В. Петровським) був удостоєний премії Уряду РФ за науково-практичну.
Посилання в тексті роботи "Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. F81.0 Специфічний розлад читання - Основна ознака - специфічне і значне порушення в розвитку навиків читання, яке не можна пояснити виключно розумовим віком, проблемами гостроти зору або неадекватного навчання в школі. Можуть бути порушені навики розуміння читання і вдосконалення на завданнях, що вимагають читання. Труднощі спеллингования часто поєднуються зі специфічним розладом читання і часто залишаються в підлітковому віці, навіть після деякого прогресу у читанні. У дітей зі специфічним розладом читання в анамнезі части специфічні розлади розвитку мови, і всебічне дослідження функціонування мови на даний момент часто виявляє. КАРБУНКУЛ - гостре гнойно-некротическое запалення декількох волосяних фолікулів і сальних залоз з обширним некрозом шкіри і подкожной клітковини. Карбункул може сформуватися внаслідок поширення запального процесу з одного волосяного фолікула на інший з одночасною поразкою декількох фолікулів, а також злиття окремих фурункулів. Виникненню карбункулів сприяють порушення обміну речовин (при цукровому діабеті, ожирінні), зниження неспецифічної реактивності організму, недотримання санітарно-гігієнічних правил в побуті і на виробництві. Часто карбункули викликають стафилококки, рідше - стрептококи. ПЕРВИННІ АЛЕКСИИ - Виділяють дві основні форми первинної алексии (порушення, пов'язані з локальною поразкою певних дільниць мозку: агностичну (литеральную по іншій термінології) і вербальную. Повторні алексии розвиваються при інших нейропсихо-логічних синдромах, зокрема у хворих з афазией. а) Агностична (литеральная) алексия Порушується можливість ідентифікації букв і цифр при збереженні їх написання (символічна агнозия). Порушене пізнавання окремих букв приводить відповідно до порушень читання. Хворі плутають букви, схожі по своєму зображенню (До і X, Т і Г, Ш, Щ і інш.), утрудняються в підборі однакових.

Педагогічне спілкування: мовні аспекти - Всі функції Пед. Визначальна роль в цьому процесі відводиться мові, вивченням до-ой займалася ще антична риторика, де враховувалися позиції партнерів в діалозі, підбір мат-ла і його словесне втілення, інтонаційний оформлення, готовність слухача до сприйняття. Мова важливий інструмент в діяльності не тільки оратора, але і вчителя, актора, лектора, телеведучого і т. д. Мовні аспекти О. активно вивчаються педагогами, психологами, лінгвістами. У фокусі уваги вимоги до мови, об к-рих говориться з древніх часів: переконливість, правильність, виразність, зрозумілість. Розроблені технології. Рішення переговорне: типи - Досягнення угоди можливо на основі 3 типів рішень: 1) Серединне, або компромісне, - типове рішення на переговорах. У цьому випадку сторони йдуть на взаємні поступки. Розмін поступками може здійснюватися у відповідності з їх разл. значущістю для конфліктуючих сторін: поступаючись опоненту в одному питанні - менш важливому для себе, учасник переговорів отримує замість перевагу в інш. питанні - більш значущому для нього. Але поступки не повинні перетинати межі мінімальних значень інтересів обох сторін, інакше прийняте рішення виявиться за рамками переговорного простору (ця умова названа "принципу. Міоплегия парадоксальна - (греч. mys - м'яз, plegos - нещастя, біда; paradoxos - несподіваний, дивний) - спадкове нервно-мишечное захворювання (з аутосомно-домінантним типом генетичної трансмісії), що виявляється приступами різкої мишечной слабості аж до повного параліча рук і ніг. Захворювання починається у віці 12-15 років і раніше, до 50 років приступи урежаются. Патогенез розладу зв'язує з патологією обміну електролітів (натрію і калію) і порушенням динаміки мембранного потенціалу нейронів, що, в свою чергу, спричиняє гипер- або деполяризационний блок нервової провідності. Страждає також вуглеводний обмін, спостерігаються. ЛЮМБАГО - (син.: простріл) - раптово виникаючий різкий біль в поясничной області і тонічне напруження поясничних м'язів, зумовлені частіше за все остеохондрозом поясничних межпозвонкових дисків. При дистрофическом процесі в межпозвонковом диску різкі рухи хребта (згинання тулуба кпереди або поворот його в сторону), фізичні навантаження можуть приводити до утворення тріщин, зміщень частин диска, що роздратовує рядом розташовані нервові освіти, викликаючи біль і тонічне напруження м'язів поясничной області. Люмбаго частіше спостерігається у чоловіків у віці 30 - 50 років і старше. Біль при цьому носить.