Структура видатків Державного бюджету України

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження структури видатків Державного бюджету України ... 5
1.1. Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави ... 5
1.2. Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин ... 9
Розділ 2. Характеристика структури видатків Державного бюджету України ... 13
2.1. Поняття та загальна характеристика видатків бюджету ... 13
2.2. Аналіз особливостей структури видатків Державного бюджету України ... 19
Розділ 3. Правові засади бюджетного фінансування ... 24
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Структура видатків Державного бюджету України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Структура видатків Державного бюджету України"

Курсова робота "Структура видатків Державного бюджету України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Структура видатків Державного бюджету", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Структура видатків Державного бюджету" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Структура видатків Державного бюджету" і призначений виключно для пошукових систем.

ОКИСЛЮВАЧІ - пожароопасні речовини і матеріали, що володіють здатністю викликати горіння інш. речовин (матеріалів), а також збільшувати його інтенсивність. При горінні в повітряному середовищі про. є кисень (21 % по об'єму). Азот, основна складова (79 % по об'єму) повітряного середовища, виявляє себе інертним газом для звичайних горючих речовин (деревина, органічні рідини, гази). однак для деяких речовин (порошкоподібні титан, цирконій і інш.) він поводиться активним про. (вказані метали горять в чистому азоті). про. можуть знаходитися в різному агрегатному стані, бути горючими (органічні пероксиди).
ТАЙВАНЬ (Китайська Республіка) - провінція Китаю з XIII в., що виділилася в 1949 р. в "самостійну державу". КНР як і раніше вважає цю державну освіту своєю провінцією, проголосивши курс на мирне об'єднання за принципом "одна держава - два лади". Адміністративний центр - м. Тайбей. Адміністративне ділення: 2 міста центрального підкорення, 5 міст провінційного підкорення і 16 повітів. Діє Конституція, прийнята ще при гоминьдановском режимі 25 грудня 1946 р. Глава Т. - Президент Китайської Республіки - обирається з 1996 р. загальним голосуванням терміном на 6 років. Одним з анахронізмів епохи Гоміньдана є збереження.
МАРКОВИЧ (Маркове) Светозар - (9.9. 1846, Заєчар, - 26.2.1875, Трієст), серб, філософ, публіцист, ллється. критик. Вчився в Бєлграді (1863 - 66), Петербурге (1866 - 69) і в Парижі (1869 - 70). Брав участь в рев. русі, в діяльності русявий. секції 1-го Інтернаціоналу. На формування світогляди М. вплинули ідеї русявий. демократів (особливо Н. Г. Чернишевського). М. виступав за виховання всебічно розвинених людей, здатних поєднувати особисті інтереси з участю в демокр. перетворенні суспільства. У своїх трудах "Як нас виховували" (1868), "Школа і виховання" (1872), "Соціалізм і суспільств.
СТОЮНІН Володимир Якович (1826-1888) - - педагог, діяч народної освіти, теоретик-методист (російська мова і література), публіцист. Викладав словесність в учбових закладах З.-Петербурга. За ініціативою З. організована Комісія із спрощення орфографії російської мови. Під впливом суспільно-педагогічного руху 1860-х рр. розвивав ідеї виховання людини-громадянина, гуманізму у вихованні, загальної освіти, демократизації школи. Запропонував (1860) проект бессословной гімназії із загальноосвітнім курсом навчання, що дає можливість продовження освіти у вищій школі. Методичні ідеї З. базувалися на принципі виховуючого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Структура видатків Державного бюджету" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

XEPCT Підлога Хейвуд - (р. 10.11.1927, Хаддерсфілд), англ. педагог, один з ведучих представників аналитич. напряму в англ. педагогіці і філософії освіти. Закінчив Кембріджський ун-т (1948). З 1965 проф. педагогіки в Лондонському ун-ті, з 1971 - в Кембріджськом. Віце-през. Об-ва філософії освіти в Великобританії. Гл. область досліджень Формування структури загальної освіти, на думку X., пов'язане з функціями семи областей знання (форм досвіду): математики, єств. наук, суспільств, наук, літри і иск-ва, моралі, релігії, філософії. Вважаючи необхідним засвоєння всіх вказаних форм досвіду, X. захищає широке.
НИКОН ПЕЧЕРСЬКИЙ - ігумен (ок. 1000 - 23.03.1088), перший учень і сподвижник прп. Антония Печерського, до якого прийшов вже будучи ієреєм. Він постригав в помешканні всю новоприходящих иноков, в тому числі і прп. Феодосія Печерського. За постриження улюбленців вів. кн. Изяслава - прпп. Варлаама і Ефрема (майбутнього єпископа Переяславського) він накликав на себе гнів князя, але відмовився переконувати пострижеников покинути монастир. Шукаючи відокремленого життя і безмовності, прп. Никон віддалився на півострів Тмутаракань (на вост. берегу Керченського протоки) і поселився в безлюдному місці. Але до нього стали.
Вусів Сергій Олексійович - Вусів (Сергій Олексійович, 1827 - 1886) - закінчив курс в московському дворянському інституті. Потім слухав лекції в Московському університеті. У 1858 р. Вусів витримав випробування в Московському університеті і затверджений в мірі кандидата природних наук. У 1861 р. Вусів був допущений до викладання зоології хребетних, а в 1864 р. до читання зоології хребетних як сторонній викладач. У 1865 р. він захистив дисертацію "Зубр" і був затверджений магістром зоології, з 1867 р., після захисту докторської дисертації "Таксономічеськиє одиниці і групи", затверджений професором.
У вступі курсової "Структура видатків Державного бюджету" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САТАНИЗМ або ДЬЯВОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО - культ Сатани, або Диявола, істот, яке в иудео-християнській традиції служить втіленням абсолютного зла і повною протилежністю Богу. Сатанизм з'явився реакцією на иудео-християнську духовну гегемонію. Перші сатанинські культи були зафіксовані в Європі і Америці в 17 в. Чисельність сатанистов у всі часи переоцінювалася. Клирики з готовністю зараховували в їх розряд "відьом" і єретиків, в т.ч. гностики, катаров і богомилов. Однак самі єретики були про себе зовсім інакшої думки. У запаленій уяві "мисливців на відьом" сатанизм придбавав колосальні масштаби. Сатанинські культи.

ПРИСКОРЕННЯ - важливе уявлення псевдосинкретизма, придбаває специфічну форму внаслідок суперечливого поєднання його ипостасей: ліберальної, яка тяжіє до визнання можливості і необхідності життя суспільства на основі цінності зростання і розвитку у всіх формах; утилитаристской, що вимагає задоволення постійно зростаючих утилітарних потреб, що стимулює У. Традіционалізм не знає У. як цінності, але може погодитися на нього внаслідок звичайного прагнення пристосуватися до зовнішнього ритму, або внаслідок пошуку коштів затвердження традиційних цінностей. Однак в обох випадках мова йде про вельми обмежені.
МИКОЛА КАВАСИЛА, або Хамаєт - (ок. 1322/23, Фессалоника - після 1391, Константінополь) - візантійський письменник і богослов. Виходець із знатної сім'ї, прийняв, нарівні з патронимом Хамаєт, фамільне ім'я матері - Кавасила. Вчився в Фессалонике, потім в Константінополе. Був близький до вчення Григорія Поломи. У 1360-х рр. зайняв архиепископскую кафедру в Фессалониках. Головні богословські твори - "Пояснення божественної літургії" і "Про життя у Христу" в семи книгах. Містика Кавасили носить христоцентрический характер. Практика исихата лежить в основі його вчення про молитву. Серед інших.
Список літератури курсової "Структура видатків Державного бюджету" - більше 20 джерел. РЕЄСТРАТОР, держатель реєстру - (англ. registrar) - юридична особа, що здійснює на основі ліцензії діяльність по ведінню реєстру власників цінних паперів. Держателем реєстру може бути емітент або професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність по ведінню реєстру на основі договору з емітентом. Р. зобов'язаний вести спец. реєстраційні журнали - по цінних паперах (як дублювання на паперовому носії електронної бази даних реєстру для його відновлення у разі необхідності) і по сертифікатах цінних паперів. За дорученням емітента Р. здійснює також записи про розміщення цінних паперів серед акціонерів, готує.
MARKET STRUCTURE-CONDUCT-PERFORMANCE SCHEMA. Схема взаємозалежності між ринковою структурою, поведінкою фірм і функціонуванням ринку - Схема являє собою аналітичну основу дослідження ринкових процесів. З одного боку, структура ринку може впливати на поведінку і функціонування. Наприклад, монопольна структура ринку часто приводить до експлуатації споживача і неефективного функціонування ринку (див. Monopoly). З іншого боку, поведінка фірм також може впливати на структуру і функціонування. Наприклад, фірми, прагнучи збільшити свою частку на ринку за рахунок злиття і поглинання, можуть підвищити рівень концентрації продавців, що в свою чергу відіб'ється на.

ПОЛОВОЮ - 1. Що Стосується тих біологічних відмінностей, які диференціюють жіночу стать від чоловічого. Ця форма терміну вживається в широкому значенні і може включати як функціональні, репродуктивні аспекти, так і специфічні органи, гормони і структури, які анатомічно відрізняють жіночу стать від чоловічого. Однак, коли цей термін використовується в складових формах і фразах, звичайно є у вигляду властивості і характеристики, які є функціональними і біологічними, а не ті, які включають любовні або еротичні аспекти - для цих випадків призначається термін сексуальний. Наприклад, у кожного є статеві.
Посилання в тексті роботи "Структура видатків Державного бюджету" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Соромливість - (shyness) Відмітною ознакою З. є боязнь соц. взаємодій. Як правило, соромливі люди надзвичайно боязкі і поглинені думками про можливі негативні оцінки зі сторони інш. Концентруючись на власних недоліках, соромливі люди звичайно переживають сильне почуття тривоги і часто реалізовують свої гірші очікування. континуум; вона може варіювати від періодичного відчуття незручності в соц. ситуаціях до неврозу, к-рий може повністю зруйнувати особисте життя. Загалом, незнайомі ситуації і люди, що сприймаються як несхожі, впливові або що оцінюють, мабуть, викликають З. Вследствіє З. люди.
КОНФЛІКТНЕ ПОЛЕ ОРГАНІЗАЦІЇ - система організаційних взаємодій суб'єктів організації, зумовлених тими або інакшими протиріччями всередині організації і направлених на їх подолання. Являє собою системний феномен, що не зводиться ні до простої суми конфліктних взаємодій людей в організації, ні до окремих типів або форм конфлікту. К. п. про. - сфера відносин як всередині організації, так і з інш. структурами, в якій виникають протиріччя і конфлікти. Трансформація соціально-економічної сфери суспільства викликає зміни К. п. о., характер яких зумовлений специфікою відносин між групами, що розрізнюються по їх місцю в ієрархічній.
АНІМІЗМ ДИТЯЧИЙ - (англ. child animism) - схильність дітей оцінювати неживі об'єкти (напр, ляльки} як живі (мабуть, правильніше говорити об аниматизме, а не об анимизме). Ідею і термін А. д. висунув Е. Б. Тайлор. Багато які відомі психологи (напр. С. Холл) вважали, що А. д. - неминуча природна особливість дитячого розуму, согласующаяся з биогенетической концепцією (див. Біогенетичний закон). З т. зр. Ж. Піаже, антропоморфічний А. д. вписується в загальну картину дитячого егоцентризму. Л. С. Виготський (1926), категорично заперечуючи биогенетическую концепцію (її пояснювальний принцип, а не факти, на які вона.

КНИСТА СИНДРОМ - (описаний німецьким педіатром W. Kniest; синонім - метатропная дисплазия, тип II) - спадкове захворювання: непропорційна карликовость з народження; кінцівки укорочені за рахунок проксимальних відділів; довгі трубчасті кістки укорочені і покривлені; суглоби збільшені, тугоподвижни, що приводить до контрактурам; пальці кистей довгі з тугоподвижностью в межфалангових суглобах, внаслідок чого хворі не можуть стиснути кисть в кулак; гиперлордоз і кифосколиоз; клишоногість; типова особа з гипертелоризмом (широко розставлені очі), екзофтальмом (зміщення очного яблука уперед за межі очниця).
Урбанізація - зміна співвідношення міських і сільських жителів, формування міських соціальних відносин і структур, міського образу життя. Історично процес У. мав декілька стадій і різних за своїм соціальним змістом форм. Стадія найбільш інтенсивної У. пов'язана з процесом індустріалізації, формуванням сучасного суспільства і є найважливішою складовою процесу модернізації. Сучасне велике місто - це втілення західної індустріальної цивілізації. По даній ООН, в західних індустріальних країнах від 72 до 85 % населення складають міські жителі. У. приводить до принципових змін в структурі зайнятості, в образі життя, в.
Суб'єкти соціальної політики - На всіх рівнях реалізації соціальної політики держава в особі федеральних і регіональних органів влади виступає як основний інститут, об'єднуючий зусилля всіх органів і систем, що є суб'єктами управління розвитком соціальної сфери. На федеральному рівні соціальна сфера є об'єктом управління для всіх державних органів влади, передусім, для всіх міністерств і відомств, що мають явно виражену соціальну спрямованість (міністерств і державних комітетів, що відають питаннями соціального захисту, утворення, культури і міжнаціональних відносин, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту і інш.).
АККУЛЬТУРАЦИЯ - термін, вживаний для позначення процесу, в ході к-рого групи людей з различ. культурами, вступаючи в безпосередні тривалі контакти, засвоюють елементи інш. культури. Обмін культурними елементами звичайно носить нерівнозначний характер; це особливо показове для груп іммігрантів, що виявляються в новому для них етнокультурной середовищі і вимушених пристосовуватися до неї. Оскільки в США і деяких інш. країнах під "культурою" розуміється передусім функція людської психіки, то і при вивченні А. основну увагу там прийнято приділяти зміні психологич. елементів духовної культури, зокрема.