Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та стадії адміністративних процедур виконавчого провадження ... 5
1.1. Поняття та принципи адміністративних процедур виконавчого провадження ... 5
1.2. Загальна характеристика стадій адміністративного провадження ... 11
Розділ 2. Загальна характеристика суб'єктів адміністративних процедур виконавчого провадження ... 15
2.1. Лідируючі суб'єкти в адміністративній процедурі виконавчого провадження ... 15
2.2. Зацікавлені особи ... 23
2.3. Особи, які сприяють адміністративній процедурі виконавчого провадження ... 29
Розділ 3. Удосконалення адміністративного процедурного статусу суб'єктів процедурного виконавчого провадження ... 33
3.1. Підвищення ефективності діяльності державної виконавчої служби ... 33
3.2. Новели законодавства про виконавче провадження ... 34
Висновки ... 37
Список використаної літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження"

Курсова робота "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

ОХОРОНА ТРУДА - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні і інакші заходи. Основні принципи державної політики в області охорони труда, а також норми і вимоги з охорони труда; закріплені в Основах законодавства РФ про охорону труда і КЗоТ. Конституційному праву громадянина на труд в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, кореспондує обов'язок роботодавця забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і. АВТОНОМІЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА - форма самоорганизации громадян однієї національної приналежності для вираження своїх національних духовних, культурних, освітніх і інакших інтересів. У Російській Федерації ухвалений Федеральний закон "Про національно-культурну автономію" від 22 травня 1996 р. У цьому акті дається наступне визначення А. і. до.: це форма національно-культурного самовизначення, представляюче собою суспільне об'єднання громадян РФ, що відносять себе до певної етнічної спільності, на основі їх добровільної самоорганизации з метою самостійного розв'язання питань збереження самобутності, розвитку мови, утворення. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ - податки і збори, ставки яких встановлюються представницькими органами державної влади, а податкові суми поступають в доходи місцевих органів державної влади і витрачаються ними. До місцевих відносяться: 1) земельний податок. Порядок зарахування надходжень по податку до відповідного бюджету визначається законодавством про землю; 2) податок на майно фізичних осіб. Сума платежів по податку зараховується до місцевого бюджету по місцю знаходження (реєстрації) об'єкта оподаткування; 3) податок на рекламу. Податок сплачують юридичні і фізичні особи, що рекламують свою продукцію, по ставці. КООПЕРАТИВ - об'єднання громадян, а також у випадках, що допускаються законом, юридичних осіб, на основі членства і майнових внесків з метою задоволення матеріальних і інакших потреб своїх членів. Поняття "До." в РФ відповідає визначенню, що міститься в Декларації про кооперативну ідентичність, прийняту на ювілейному конгресі Міжнародного кооперативного альянсу (МКА), присвяченому його сторіччю (Манчестер, Великобританія. 1995 р.). Згідно з цим визначенням Родоначальником кооперативної філософії в Європі був Роберт Оуен, англійський утопічний соціаліст. Едінічние К. як альтернатива капіталістичної власності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДЕРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ - узагальнене найменування органів виконавчої влади РФ, що використовується Конституцією і іншими нормативними актами РФ. Відповідно до Указу Президента РФ "Про систему федеральних органів виконавчої влади" від 14 серпня 1996 р. (з подальшими змінами) в систему цих органів входять міністерства РФ (федеральні міністерства) і інакші федеральні органи виконавчої влади: державні комітети РФ, федеральні комісії Росії, федеральні служби Росії, російські агентства, федеральний нагляд Росії, а також Управління справами Президента РФ. Міністерство РФ - Ф. про. і. в., провідний державну політику, що здійснює. ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - процес дослідження об'єктів, поданих на експертизу. У загальному вигляді складається з послідовно сменяющих один одного стадій (етапів): підготовчої (включаючи експертний огляд), аналітичної (або стадії роздільного дослідження об'єктів експертизи), синтетичної (або стадії порівняльного дослідження), стадії оцінки результатів дослідження і формулювання висновків. Підготовча стадія Е.і. - початкова стадія експертизи: ознайомлення з основою виробництва експертизи, матеріалами, поданими на експертизу, і інакшими початковими даними, експертний огляд, висунення експертних версій. МККК - реакційна, імперіалістична організація. Під час другої світової війни МККК замовчував і приховував звіряче винищування гитлеровцами військовополонених. Після другої світової війни МККК проводить проамериканскую політику і по суті справи є підсобником американських правлячих кіл, що творять криваві злочини в Кореї. У травні 1919 р. була створена Ліга суспільств К. К. Ліга - федерація національних суспільств К. К. (на 1 люті 1953 р. - 71 суспільство). Згідно з статутом, в її задачі входить координувати діяльність суспільств К. К. в мирний час. Верховним органом Ліги є Рада Правителів, сесії якого.
У вступі курсової "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ (ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ) ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ - принцип демократичної правової держави, відповідно до якого держава, надаючи громадянам права і свободи, одночасно приймає на себе цілий ряд зобов'язань перед громадянами. Так, якщо конституцією закріпляється право приватної власності на землю, то державу зобов'язано гарантувати юридичне і фактичне повноправне володіння, користування, розпорядження земельною дільницею, належною громадянинові на праві приватної власності. Якщо конституція надає право на охорону приватного життя, то державу зобов'язано гарантувати це право, виключити втручання в приватне життя громадянина. П.е.п. і про. означає, що.

ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ - спеціальні зони, що створюються вдовж митної межі РФ (в аеропортах, на митних складах, складах в ремінного зберігання, магазинах безмитної торгівлі, вантажних терміналах, вокзалах і т.д.), в місцях митного оформлення, знаходження митних органів РФ і інакших місцях, визначуваних ГТК з метою здійснення митного контролю. У межах З.т.к. можуть встановлюватися митні маршрути переміщення товарів і транспортних засобів, що погоджуються з ФПС і МВС. Обличчя, що переміщують товари і транспортні засоби, зобов'язані дотримувати в З.т.к. спеціальні правила, що встановлюються законодавством РФ: зупинятися в. ГЕНОЦИД - (від греч. genos рід, плем'я лагг. ceado вбиваю) - волаюче порушення прав людини, міжнародний злочин, що виражається у винищуванні окремих національних, етнічних, расових або релігійних груп населення або цілих народів по расових, національних, релігійних, політичним і інакших мотивах. Г. т.ж. є створення умов для фізичного або духовного виродження груп людей, народів, 9 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН схвалила і відкрила для підписання Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього. З урахуванням досвіду другої світової війни в ній розкривається поняття Г. як.
Список літератури курсової "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" - більше 20 джерел. Нейропсихологичеськиє синдроми при окклюзирующих поразках мозкових судин - Зміна проходимість артеріального русла може носити як стійкий, так і оборотний характер, в зв'язку з чим і виникають різні клінічні форми порушення церебральної гемодинамики, до яких відносяться переважно стенози і тромбози. Саме вони можуть бути вирішальним чинником в формуванні порушень психічних функцій. При цьому необхідно мати на увазі, що судинна система мозку має в своєму розпорядженні досить хорошу систему саморегулювання, що забезпечує адекватність кровообігу умовам функціонування мозку. У зв'язку з цим навіть більш груба поразка -тромбоз - може іноді клінічно не виявлятися (при. СВІДОМОСТІ ЗАТЬМАРЕННЯ - порушення відображення реального світу як в його зовнішніх зв'язках (розлад предметного пізнання), так і у внутрішніх (розлад абстрактного пізнання). Синдроми помраченного свідомості різні, однак ним властивий ряд спільних рис: 1) відчуженість від зовнішнього світу, що виражається в ускладненні або повній неможливості сприйняття навколишнього; 2) дезориентировка у часі, місці, навколишніх особах; 3) незв'язність мислення поряд зі слабістю або неможливістю думок; 4) спогади про період затьмарення свідомості уривчасті або відсутні повністю. Для діагностики стану затьмарення свідомості.

Допомагаюча поведінка - (helping behavior) П. п. визначається як дії, к-рі направлені на благо інших і за к-рі не передбачається к. зовнішніх винагород. Воно відноситься до категорії просоциального поведінки, до-ой охоплює всі позитивні форми соц. дій, що мають на своєю меті користь або вигоду інших. П. п. включає в себе такі дії, як ділитися, дарувати, допомагати і підбадьорювати. За наданням допомоги можуть стояти різні мотиви, такі як почуття обов'язку, підкорення вимозі або загрозі, очікування винагород, моральні зобов'язання або вдячність. Мотіви П. п. можна класифікувати відповідно до їх моральної цінності. У.
Посилання в тексті роботи "Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Розладу особистості - (personality disorders) Робилися численні спроби уточнення визначальних критеріїв для розмежування нормальної особистості і її розладів. Центральним в розумінні цих відмінностей яв-ця визнання того, що норма і патологія - щонайменше в тому, що стосується особистості, - вельми відносні поняття, довільні точки континууму або градієнта. Деякі несимптоматологические ознаки відрізняють Р. л. від інш. клінічних синдромів. Найбільш важливими яв-ця широта (pervasiveness) і тривалість їх клінічних симптомів. Характерні риси, по крим виділяються типи Р. л., надзвичайно стійкі;. Невербальная інформація - (англ. nonverbal information) - система несловесних форм О., що дозволяють розпізнавати психол. і психофизич. властивості і стану говорячого. У рамках каналу невербальной комунікації реципієнту передається до 9 осн. видів Н. і. і сотні можливих їх різновидів. Осн. види Н. і.: 1) Емоційна - характеризує емоційний стан і відношення говорячого до співрозмовника, предмета розмови, до самого собі і інш., впливає найбільш сильний чином на характер межличностних відносин. Емоційна експрессивность говорячого, також як і емоційна импрессивность суб'єкта сприйняття (що оцінюється по тесту. Мова: готовність (готовність до мови) - центрально керована настройка всієї периферії произносительного механізму для виконання майбутнього мовного руху. Виконуючу регуляторную функцію готовність до мови (Г. до р.), випереджаючи саму мову на частки секунди, створює потенційну схильність до речемоторному дії, що ще не почалася і зумовлює його руховий ефект. Понятіє Г. до р. розроблене І. Ю. Абельовой в рамках психолингвистической школи Н. І. Жінкина. Г. до р. є третьою фазою в процесі породження мови: 1) потреба в мові, або коммуникативное намір; 2) народження задуму і вибір модусу висловлювання у внутр. мови; 3) готовність до мови;.

ЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА - Один з найважливіших механізмів лікувальної дії в психотерапії, складова частина коригуючого емоційного переживання. Е. п. для пацієнта - це прийняття його психотерапевтом (групою), визнання його особової, людської цінності і значущості незалежне від того, якими якостями він володіє, хворий він або здоровий. Пацієнт приймається психотерапевтом (групою) таким, який він є насправді, признається як самостійна особистість зі своїми думками, досвідом і переживаннями, хоч, залишаючись самим собою, він може відрізнятися від інших. Е. п., не заперечуючи конфронтації і критик, має для пацієнта. Педагогічне спілкування: заохочення - Заохочення (П.) і покарання - 2 типових методу, що використовуються в Пед. О. для впливу на поведінку співрозмовника, передусім, для підвищення його мотивації до виконання або невиконання опр. дії. (Слово "стимул", що відображає найважливіший аспект мотивационной сфери, бере свій початок від лати. слова stimulus, що означало палицю для підганяння ослів). У рос. педагогіці або менеджменті З сірок. XIX в. і до цього часу більшість отеч. видатних діячів (А. І. Герцен, Н. А. Добролюбов, Л. Н. Толстой) і педагогів (К. Д. Ушинський, П. П. Блонський) заперечували необхідність використання і П., і. ПОВЕДІНКА В СКРУТНІЙ СИТАЦІЯ - єдність зовнішньої і внутрішньої активності індивіда по виходу з скрутної ситація. Внаслідок своєї трудності подібна ситуація вимагає мобілізації психічних і фізичних ресурсів. Людина, що знаходиться в скрутній ситація, обробляє інформацію про неї за допомогою пізнавальних і емоційних процесів. Результати обробки цієї інформації впливають на П. в т. з. У скрутній ситація прагнення індивіда задовольнити какой-л. мотив блокується протидією. Внаслідок різних зовнішніх і внутрішніх протидій і виникає власне скрутна ситація. Якщо в прагнення особистості включене власне "Я", то така. ПРИРОДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ЕТНОПСИХОЛОГИИ - метод вивчення національно-психологічних явищ в звичайних, типових умовах. Початок його використанню поклав Ла Пьер, в-1934 м. що подорожував з китайською подружньою парою по США, що зупинявся з ними в 67 готелях і що обідав в 184 ресторанах. Після шести місяців він розіслав 250 листів власникам тих же готелів з єдиним питанням: як вони віднесуться до того, щоб прийняти у себе представників китайського етноса? 92 відповідей були негативними. Встановленим таким чином невідповідність між передбачуваними і реальними діями отримала назву "парадокс Ла Пьера". Згодом були розроблені інші.