Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу судді господарського суду ... 5
1.1. Вимоги до суддів ... 5
1.2. Порядок призначення ... 8
1.3. Гарантії діяльності суддів ... 18
Розділ 2. Особливості правового статусу суддів в різних інстанціях ... 22
2.1. Суддя місцевого господарського суду ... 22
2.2. Суддя апеляційного господарського суду ... 26
2.3. Суддя Вищого господарського суду ... 27
Розділ 3. Проблемні питання правового статусу суддів ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства"

Курсова робота "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" і призначений виключно для пошукових систем.

Страхова субсидія - це цільові бюджетні кошти, призначені виключно для оплати матеріалів і робіт, необхідних для відновлення пошкодженого житлового приміщення. При нецільовому використанні коштів Страхувальником він може бути позбавлений надалі права на отримання страхової субсидії. Величина страхової субсидії при пошкодженні житлового приміщення внаслідок страхового випадку розраховується виходячи з величини заподіяних збитків і встановленого розміру відповідальності Уряду Москви. Величина заподіяних збитків розраховується виходячи з дійсної (страхової) вартості житлового приміщення, яка визначається на основі. ВОЛОДІННЯ - фактичне володіння річчю; сукупність дій особи, направлених на утримання В. і управління цією річчю. В., нарівні з користуванням і розпорядженням, є однією з складових частин права власності. Під правомочністю В. в ГК РФ (далі - ГК) розуміються встановлені законом порядок і межі можливих дій по В. майном. В. починається після вручення набувальнику речі (ст. 224 ГК). У відношенні нерухомості до таких дій відносять: вступ на дільницю, в будинок, осідання, освоєння, установку обмежувальних (від сусідніх дільниць) знаків. До дій по В. земельною дільницею відноситься зведення на ньому будівель. СПАДКОЄМЦІ - громадяни (фізичні особи), що мають право на спадщину. Разлічают Н. згідно із законом і Н. по заповіту. Заповіт є особистим розпорядженням громадянина про своє майно на випадок смерті з призначенням Н., зробленим у встановленій законом формі і засвідченим особами, вказаними в законі. Довідки про наявність заповітів видаються тільки після смерті заповідача Н. по заповіту, виконавцю заповіту, кредиторам спадкодавця, отказополучателям, а т.ж. по запитам органів суду, прокуратури, дізнання і попереднього слідства в зв'язку з карними і цивільними справами, що знаходяться в їх виробництві. Кожний. Східно-азіатська система військового навчання в підготовці співробітників - Східна система підготовки людини до дій в екстремальних умовах, в ситуації реального бою, істотно підвищуюча його боєздатність, виживаемость і стимулююча захисні функції, була створена в Східній Азії біля 5 тисяч років тому. У Древньому Китаї ця система навчання отримала назву "учбовий танець", "цзо-у", "великий танець", "так-у" або "військовий танець у-у". Процес навчання військовим танцям є методом передачі знань і формою навчання взагалі - написано в "Історії вояцьких мистецтв Китаю". З 1973 року в КНР класична концепція.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ХАБАРНИЦТВО - термін, що охоплює два самостійних склади посадових злочинів проти державної влади, інтересів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування - отримання хабаря і дачу хабаря. В. як соціальне явище - найбільш об'єктивний показник коррумпированности суспільства. У всіх країнах В. розглядається як серйозний злочин. У РФ статистичні дані об В. традиційно входять в число основних характеристик стану злочинності. У УК містяться дві статті, що передбачають відповідальність за В. Статья 290 УК - отримання посадовою особою особисто або через посередника хабаря у вигляді грошей, цінних паперів, інакшого. Право на житлі - (див.: Конституційне право на житлі). Згідно з статтею 40 Конституції РФ, кожний має право на житлі. Частина 2 статті 40 основного документа країни передбачає, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування заохочують житлове будівництво, створюють умови для здійснення права на житлі. Право на житлі входить до складу конституційно-правового статусу громадянина Росії. Цьому праву відповідають певні обов'язки держави, муніципальних органів, пов'язані з наданням передусім малозабезпеченим громадянам житлових приміщень і користуванням ними цими приміщеннями; з розширенням державного і. РЕКЛАМАЦІЯ - (лати. reclamatio - заперечення, несхвалення) - заява з приводу виявлених нестач товару (робіт, послуг) або інакшому порушенні зобов'язання, вмісна вимога про усунення порушення і (або) сплаті відповідного відшкодування. У законодавстві РФ і праві міжнародної торгівлі термін "Р." практично витіснений терміном "претензія", що має схоже значення. Обов'язковість поводження з Законодавство РФ передбачає необхідність заяви Р. у разах виявлення недоліків в отриманій речі або виконаній роботі, незбереженні вантажу, що перевозиться. Правило про поводження з Р. покликано захистити інтереси споживача, оскільки.
У вступі курсової "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВСЕСВІТНІЙ ПОШТОВИЙ СОЮЗ - міжнародне адміністративне об'єднання держав для співпраці з питань поштового зв'язку, створене на основі міжнародної угоди. 1 січня 1878 р. в Парижі була підписана багатостороння поштова конвенція, що встановила єдині для всіх її учасників правила пересилки кореспонденції і В., що заснувала п. з. Потім вона неодноразово доповнювалася і змінювалася на поштових конгресах. Останній всесвітній поштовий конгрес відбувся в Брюсселі в травні-червні 1952 р. Постійним органом В. п. з. є Бюро, що знаходиться в Берні. Керує роботою Бюро поштове відомство Швейцарії, а контролює його діяльність "Виконавча і.

Віктімності психологія - Віктімность - від лати. victima - жертва. Напрям досліджень ЮП, що вивчає психологічний зміст і механізми виявів виктимности в поведінці людей. Під виктимностью в ЮП розуміється комплексна психологічна освіта, вмісна потенційну можливість для особистості або групи людей, що знаходиться в критичній життєвій ситуації і в умовах реальної небезпеки різної модальності ( кримінальної, економічної, транспортної і інш.), стати жертвою, понести певні фізичні і психологічні втрати, а також майновий збиток. Виктимность виявляється у віктимному поведени, що виявляються в небезпечних ситуаціях. З. БЕЗВІСНА ВІДСУТНІСТЬ - засвідчений у встановленому законом порядку факт тривалої відсутності особи в місці його проживання при умові неотримання протягом певного часу відомостей про місце його перебування. Необхідною ознакою Б. про. особи є неможливість усунення невідомості тими заходами і способами, які передбачені законом (шляхом сповіщень, опитів громадян і посадових осіб, що можуть дати відомості про відсутнього, і т. д.). Особа, вибула з місця свого проживання, може бути визнано безвісно відсутнім після закінчення року від дня отримання від нього останніх вістей (ст. 12 ГК). Визнання особи безвісно.
Список літератури курсової "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" - більше 20 джерел. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Основні положення К. п. були сформульовані Беком (Beck А. Т.) незалежно від Елліса (Ellis А.), який в 1950-е рр. розробив метод раціонально-емоційної психотерапії. Як самостійний напрям К. п. сформувалася вже пізніше - в 1960-е рр. К. п. являє собою розвиток поведенческой психотерапії, в якій емоційні реакції і психічні розлади розглядаються як опосередковані когнитивними структурами і актуальними когнитивними процесами, придбаними в минулому, інакшими словами, в якій як проміжні змінні виступає думка (когниция). Подібно раціонально-емоційній психотерапії, К. п. виходить з того, що. ЧУМА - гостра інфекційна хвороба; характеризується вираженою інтоксикацією, лихоманкою, поразкою лімфатичних вузлів, шкіри і легких. Збуджувач - чумна паличка, нерухома, розміром 0,5 - 1,5 мкм, грамотрицательная, нестійка поза організмом. Дезинфікуючі препарати, кип'ятіння, антибіотики надають на неї згубну дію. Чума відноситься до карантинних хвороб. У природних вогнищах джерелами і резервуарами збуджувача інфекції є гризуни. Основні з них - бабаки, ховрахи і песчанки; можливе зараження людей від мишоподібний гризунів (особливо в період масового їх розмноження) і зайцеобразних. Джерелом і.

Бар'єр коммуникативний - це будь-які перешкоди, перешкоди разл. роду або втручання в процес комунікації на будь-якому етапі передачі інформації, що спотворюють значення повідомлення. У психології виділяють разл. типи Б. до. Особові бар'єри породжуються індивідуальними характеристиками коммуникатора і реципієнта, розходженнями ціннісно-смислового, емоційного характеру, порушенням психол. дистанції в О., невмінням слухати партнера. Перешкоди, виникаючі в матеріальному середовищі протікання комунікації, означаються як физич. бар'єри. Семантичні бар'єри виникають внаслідок невірного розуміння значення символів, що.
Посилання в тексті роботи "Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОРЕНЦ - (Lorenz), Конрад (1903-1989) -австрійський біолог і зоопсихолог, один з фундаторів етологии. Закінчив Віденський ун-т (д-р медицини, 1928; докт. міра по зоології, 1933). Один з фундаторів журналу Zeitschrift fur Tierpsychologie, що став ведучим виданням по етологии (1937). У 1950 р. разом з Е. фон Хольстом заснував в ФРН Інститут фізіології поведінки, який став одним з головних етологических наукових центрів. У 1961 - 1973 рр. був його директором. Після відставки Л. повернувся в Австрію і очолив відділ в Інституті порівняльного вивчення поведінки Австрійської АН, а з 1982 р. -. СПІЛКУВАННЯ - (англ. communication, intercourse, interpersonal relationship) - взаємодія 2 або більше за людей, що перебуває в обміні між ними інформацією пізнавального і/або афективно-оцінного характеру. Обично О. включене в практичну взаємодію людей (спільний труд, вчення, колективна гра і т. п.), забезпечує планування, здійснення і контролювання їх діяльності. Разом з тим О. задовольняє особливу потребу людини в контакті з інш. людьми. Задоволення цієї потреби, що з'явилася в процесі суспільно-історичного розвитку людей, пов'язане з виникненням почуття радості. Прагнення до О. нерідко займає значне і. ДЗЕРКАЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ - один з видів нарциссического перенесення, пов'язаний з активацією грандіозної Самості при аналітичній терапії нарциссических розладів.    Поняття "дзеркальне перенесення" було введено в психоаналитическую літературу Х. Кохутом (1913-1981). У статті "Психоаналітічеськоє лікування нарциссических розладів особистості: принцип систематичного підходу" (1966) він писав: "Дзеркальне перенесення здійснює терапевтичне відновлення тієї стадії розвитку, в якій дитина намагається зберегти частину первинного, всеосяжного нарциссизма за допомогою концентрації.

Мережеве співтовариство - група людей, підтримуючих О. і ведучих спільну діяльність за допомогою комп'ютерів, об'єднаних в локальні і глобальні мережі; сукупність интеракций у віртуальному середовищі. Виникнення мережевих співтовариств пов'язане з розширенням соціальної функції Інтернет, появою соціальних сервісів Веб 2.0, підтримуючих групові взаємодії. Ці групові взаємодії включають персональні дії учасників (нотатки, анотування текстів, розміщення мультимедійних файлів), комунікацію учасників між собою. Прикладами соціальних сервісів є соціальні мережі (facebook.com); Вики (Wiki) - сайти (найбільш популярна. Нарциссизм - (narcissism; термін проводиться від імені міфічного Нарциса, зачахлого від любові до самого собі) - 1. стадія психосексуального розвитку і патологічного психічного стану, що виділяється деякими соціальними теоретиками для опису особливостей і тенденція розвитку західної культури кінця 20 сторіччя. У уявленні К. Лаша ("Культура нарциссизма") мова йде про так глибокі культурні зміни "в терапевтичному спостереженні і чутливості", що це починає впливати повсюдний чином на сучасне суспільство. Шляхом спостереження нарциссическая особистість нескінченно. F41.0 Панічний розлад (епізодична пароксизмальная тривожність) - Основною ознакою є повторні приступи важкої тривоги (паніки), які не обмежуються певною ситуацією або обставинами і тому непередбачувані. Як і при інших тривожних розладах домінуючі симптоми варіюють у різних хворих, але загальними є несподівано виникаючі серцебиття, болі в грудях, відчуття задушення. головокружіння і почуття нереальності (деперсонализация або дереализация). Майже неминучі також повторний страх смерті, втрати самоконтроля або божевілля. Звичайно атаки продовжуються лише хвилини, хоч часами і довше; їх частота і течія розладу досить вариабельни. У панічній. Гендерние ролі, гендерная роль - один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків поведінки (або норм) для чоловіків і жінок. Роль в соціальній психології визначається як набір норм, що визначають, як повинні поводитися люди в даній соціальній позиції. У цей час не існує єдиній теорії соціальних ролей як такої. Гендерні ролі, їх характеристики, походження і розвиток розглядаються в рамках різних соціологічних, психологічних і биосоциальних теорій. Але дослідження, що є дозволяють зробити висновок про те, що на їх формування і розвиток у людини впливають суспільство і культура, закріплені в них уявлення про зміст і.