Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.....5
1.1. Система основних прав і свобод людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України.....5
1.2. Зміст Конституційного права людини і громадянина на судовий захист.....11
1.3. Судова система України.....15
Розділ 2. Характеристика судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.....19
2.1. Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини й громадянина.....19
2.2. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина в системі юридичних засобів захисту прав людини в Україні.....23
Розділ 3. Шляхи вдосконалення судового захисту прав людини.....28
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні"

Курсова робота "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИСЕЛЕННЯ - примусове припинення користування житловим приміщенням. Радянське житлове законодавство забезпечує наймачу стійке право користування житловим приміщенням. Законодавець підходить надзвичайно обережно до питань В., виявляючи тим самим величезну турботу Радянської держави про кожну людину. В. можливе тільки по вказаних в законі основах. Як правило, В. виготовляється в судовому порядку, але в деяких випадках допускається В. в адміністративному порядку, яке може бути зроблене тільки з санкції прокурора. Законом визначено, в яких випадках що виселяється надається інше житлове приміщення, а в яких В. може. Кріміногенность особистості - Специфічна якісна особливість психічного складу особистості, що визначає наявність потенційної готовності (схильності) індивіда здійснити відносно певні по своєму характеру злочинні діяння при певних умовах. Про криминогенности особистість можна вести мову не тільки відносно осіб, що здійснюють або що здійснили злочини; вона може бути властива і особам, що не здійснили антигромадських діянь внаслідок відсутності умов для реалізації вказаної готовності. Основу криминогенности особистості (криміногенних схильностей особистості) складає особова прийнятність здійснення протизаконних поведенческих. ВЕРХОВНА РАДА РСФСР - вищий орган державної влади РСФСР по Конституціях 1937 і 1978 рр. Після зміни назви держави (грудень 1991 р.) - Верховна Порада Російської Федерації. Депутати ВР РСФСР обиралися по територіальних виборчих округах спочатку по нормі представництва, що охоплювала певну чисельність населення. У зв'язку із зростанням населення росло і число депутатів ВР РСФСР, тому було вирішено встановити тверду чисельність ВР РСФСР. По Конституції 1978 р. він складався з 975 депутатів. Згідно з ст. 104 Конституцією, ВР РСФСР була правомочний вирішувати всі питання, віднесені Конституцією СРСР і Конституцією. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРЕСОВАНИХ НАРОДІВ - по визначенню Закону РСФСР від 26 квітня 1991 р. № 1107-1 "Про реабілітацію репресованих народів" "визнання і здійснення їх права на відновлення територіальної цілісності, що існувала до антиконституційної політики насильного перекроєння меж, на відновлення національно-державних утворень, чого склався до їх скасування, а також на відшкодування збитку, заподіяного державою". Реабілітація передбачає повернення народів, згідно з їх волевиявленням, в місця традиційного мешкання на території РФ. У процесі Р.р.н. не повинні ущемлятися права і законні інтереси громадян, що проживають в цей час на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗВИЧАЙНЕ ПРАВО - сукупність норм неписаного права, обов'язкових для виконання нарівні із законом і що знаходяться під таким же правовим захистом з боку влади, як і норми закону (писаного права). Історично О.п. складалося в процесі довгого і одноманітного дотримання певних норм і правил, які втілювали собою переважаючі в суспільстві правові переконання. Саме регулярність перетворювала неписані норми поведінки в реально діюче право, яке регулювало широке коло відносин - сімейних (форми браку, систему виховання), майнових (наприклад, форми операцій), адміністративних і інш. З цієї точки зору О.п. як систему. СУДИМІСТЬ - особливий правовий статус громадянина, осудженого судом за довершений злочин із застосуванням покарання або інакшої міри кримінально-правового характеру (ст. 86 УК). С. спричиняє негативні наслідки загальноправового і кримінально-правового змісту. Загальноправові наслідки З.: обмеження на заняття певної посади (прокурора, слідчого, судді) або певною діяльністю (пов'язаної з матеріальною відповідальністю), на просування по службі в збройних силах (по заклику або за контрактом), володіння зброєю і т.д. Загальноправові наслідки С. можуть мати місце тільки у випадках, прямо передбачених в законі. БЕРТИЛЬОН (BERTILLON) Альфонс - (1853-1914) - французький криміналіст. Будучи співробітником Паріжської префектури, що займався реєстрацією злочинців, в 1879 р. винайшов систему ідентифікації злочинців, яка отримала назву антропометрії, а згодом - бертильонажа. У 1882 р. став начальником бюро судової ідентифікації при Паріжської префектурі, де широко застосовувалася розроблена і вдосконалена ним система. Вона включала антропометричні вимірювання (довжина тіла, довжина кожної руки і т.п.), словесний портрет, складений за певними правилами, спеціальну фотографію анфас і в профіль, опис особливих прикмет злочинця. З 1890 р. розроблена і Б.
У вступі курсової "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Адвоката діяльність в цивільному судочинстві - Виступаючи по цивільній справі, А. надає своїй стороні (позивачу або відповідачу) юридичну допомогу. Основну увагу він приділяє допустимості доказів, аналогії закону і аналогіям права, правоті свого довір'я, обгрунтуванню необхідності винесення рішення суду на його користь. А. захищає права і інтереси свого довірителя, що охороняються законом. З цією метою він оцінює докази, обгрунтовує доведеність або недоведеність відповідних фактів, можливість застосування відповідних правових норм. У цивільному судочинстві можлива участь А. в справі і у відсутності довірителя. На відміну від карного.

адміністративне покарання - міра відповідальності за здійснення адміністративного правопорушення. А. Н. Пріменяется з метою виховання особи, що здійснив адміністративне правопорушення, а також з метою попередження здійснення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. кодексом рф про адміністративні правопорушення передбачені наступні а. Н.: 1) попередження; 2) адміністративний штраф; 3) відшкодувальне вилучення знаряддя здійснення або предмета адміністративного правопорушення; 4) конфіскація знаряддя здійснення або предмета адміністративного правопорушення; 5) позбавлення. НЕЗАКОННИЙ ПРОДАЖ, ОБМІН І ВІДПУСК НА СТОРОНУ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛІВ - злочин в області радянського соціалістичного господарства. Інтереси соціалістичного господарства вимагають точного обліку і планового перерозподілу всього зайвого, обладнання, що не використовується, що є на підприємствах і матеріалів. Абсолютно недопустимо, коли окремі керівники підприємств промисловості і транспорту самовільно розпоряджаються обладнанням і матеріалами, призначеним для певних виробничих, ціліше, продають, обмінюють і відпускають їх на сторону. Виданий 10 лютого 1941 р. Указ Президії Верховної Поради СРСР встановив, що продаж, обмін, відпуск на сторону обладнання і матеріалів.
Список літератури курсової "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" - більше 20 джерел. ПУХЛИНИ ШЛУНКА - До доброякісних епителиальним пухлин відносяться аденома (поліпи), що становлять до 10 % всіх пухлин шлунка. Зовні вони нагадують грибоподібні розростання, які часом покриваються виразками. Доброякісні неепителиальні пухлини (лейомиоми, фиброми, гемангиоми, гломусні пухлини, невриноми і інш.) розташовуються в подслизистой основі або мишечной оболонці, складаючи до 3 % всіх пухлин шлунка. Вони звичайно мають гладку поверхню, кулясту форму і можуть досягати великих розмірів. Доброякісні пухлини часто протікають бессимптомно. Жалоби хворих на нудоту, відрижку, перекручення смаку, болі звичайно. Моделі СМК психологічні - I. Коммуникатівная модель Дж. Комстока (G. Comstock). Нарівні з моделями, що описують процес комунікації (ДО.) загалом, дослідниками розроблялися моделі, що описують вплив, до-ой надає на людину опосредствованная К. Джордж Комсток запропонував психол. модель, краї описує ментальні процеси, що мають місце при перегляді телепередачі. Згідно з моделлю Дж. Комстока, чим більш значуще для індивіда дія, що відбувається на телеекрані, тим сильніше активуючий вплив телебачення і тим більше імовірність включення цієї дії в репертуар поведінки індивіда, особливо, якщо поведенческий репертуар індивіда бідний, т.

МЕРЛИН - Вольф Соломонович (1898 - 1982) - російський психолог, фахівець в області психології особистості і соціальній психології, диференціальній психології і психофізіології, психології труда. Д-р психологічних наук (1952), професор, зав. кафедрою психології Пермського державного педагогічного ин-та (1954-1982). З 1959 р. - голова Уральського відділення ОП СРСР, з 1959 р. -чл. Центральної ради ОП. Закінчив педагогічний факт Петроградського ин-та позашкільної освіти (1920-1924), після чого викладав в Ленінградськом педагогічному технікумі ім. К.Д. Ушинського. У 1925 р. перейшов на кафедру психології.
Посилання в тексті роботи "Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОНТОПСИХОЛОГИЯ - (від греч. ontos - буття psyche - душа logos - розум) - наукова школа в психології і психотерапії, наука про буття в психіці. Заснована в 1970 р. італійським психологом Антоніо Менегетті (р. 1936). У філософському плані базується на концепціях Парменіда, Е. Гуссерля, М. Хайдегтера, а в психологічному - являє собою своєрідний синтез глибинної психології (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг) і гуманистической психології (А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс). О. можна назвати європейським варіантом трансперсональной психології - "4-й сили" в сучасній психології. О. менш відома ніж психоаналіз. Розставання як феномен спілкування - Серед різноманіття життєвих подій людини особливе місце займає розставання (Р.). Значущість його визначається тим, що воно супроводить людину протягом всього життя, що має різні психол. наслідки. Феномен Р. представлений в художній літературі, зображальному мистецтві, фольклорі, музиці. Основним об'єктом Р. є інш. чоловік, з крим суб'єкт пов'язаний значущими відносинами: подружніми, батьківськими, любовними, дружніми і т. п. Чим вище рівень їх значущості, тим більше вираженою стає феноменологія У кач. об'єкта Р. може бути також рідною будинок, батьківщина, куток природи, витвору. Мова: ригидность - (англ. rigid або rigidity - негнущийся, негнучкий, відсталий, жорсткий) - характеристика мови людини, в до-ой має місце одноманітність слів, фраз (штампів) або пауз зі словами "паразитами". Рідше ригидной називають дуже повільну мову. Причиною ригидности мови можуть стати: 1) нерозвиненість лексики, малий лексичний запас; 2) копіювання мови осіб, у к-рих має місце одноманітність слів або безліч слів-паразитів, але при цьому мова дуже емоційна що і запам'ятовується; 3) невисокий інтелект, - його слабий розвиток не дозволяє швидко і гнучко здійснювати підбір нових слів, активно користуватися.

Вплив - вплив на почуття, думки, психич. стану і поведінка людини за допомогою використання психол. коштів: вербальних або невербальних. Людина, виступаюча в кач. об'єкта психол. В., як правило, має можливість відповісти на цей вплив, протистояти чужому В., використовуючи психол. кошти. У процесі психол. В. виділяють ініціатора і адресата, при цьому ці позиції можуть бути нестійкими і перейти від одного до іншого. Е. В. Сидоренков, Е. Л. Доценко, Р. Чалдіні, E. E. Jones, C. M. Steiner виділяють разл. види психол. Прохання є специфічним методом В. і містить заклик задовольнити бажання або потребу іншого, як. Етапи формування свідомості - В розвитку свідомості від народження дитини до зрілого віку виділяється 5 рівнів, або етапів (Ушаков Г. К.): - до 1 року - безсонна свідомість; - від 1 року до 3 років - предметна свідомість; - від 3 до 9 років - індивідуальна свідомість; - від 9 до 16 років - колективна свідомість; - від 16 до 22 років - рефлексивное, вища соціальна свідомість. Перший етап формування свідомості характеризується появою вибору найбільш задовольняючих ситуацій. При цьому спостерігаються перші реакції на навколишнє середовище - перші елементи свідомості. Дитина може оцінювати найбільш приємну для нього ситуацію. Поведенчеський констраст - (behavioral contrast) П. до. відноситься до зміни поведінки внаслідок переходу від однієї умови підкріплення до іншого. Це феномен досліджується з використанням процедур окремих спроб і процедур вільного реагування (оперантних). Процедура окремих спроб (discrete-trial procedure), така як проходження лабіринтів, обмежує реагування специфічною, ситуацією, що задається ззовні, тоді як в умовах оперантного навчання реакції не обмежуються, принаймні всередині широких меж простору і часу. При використанні процедури окремих спроб тварини підкріпляються у випадковій ситуації і потім отримують більш або. ПАТОЛОГІЯ - En.: Pathology Мілтон Еріксон був одним з перших, хто поставив під сумнів нозологический принцип. Ярлики дійсно здатні закріплювати страждання, нічого не роз'яснюючи. Ериксоновский підхід "не патологичен": "Його цікавить тільки здоров'я"; "У цій області не існує істини, тільки корисна для справи умовність" (Lankton, 1991). Читаючи публікації Еріксона, можна знайти декілька простих ідей, які, не претендуючи на те, щоб охопити всю область психіатрії, проте виявляють його обережне відношення до поняття патології. Ось деякі з них: - Еріксон більше цікавиться пацієнтом, ніж.