Судові витрати у цивільному процесі

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження судових витрат у цивільному процесі ... 5
1.1. Поняття та види судових витрат ... 5
1.2. Судові витрати в контексті доступності правосуддя у цивільних справах ... 8
Розділ 2. Характеристика основних видів судових витрат ... 14
2.1. Судовий збір (державне мито) ... 14
2.2. Витрати, пов'язані з розглядом справи ... 23
2.3. Розподіл судових витрат ... 27
Розділ 3. Особливості стягнення витрат на допомогу адвоката ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Судові витрати у цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судові витрати у цивільному процесі"

Курсова робота "Судові витрати у цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судові витрати у цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судові витрати у цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судові витрати у цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ТРУДА - процедури і способи розв'язання проблем безпеки труда. Розрізнюють 3 рівні прийняття рішень (ПР) в області охорони труда: і з п об л н і т е л ь з до і й у р про в е н ь, на якому дії учасників (працівників) впливають безпосередній чином на виникнення небезпеки і контроль над нею; свобода ПР обмежена; у р про в е н ь п л а н і р про в а н і я і п р об ц е д у р, що передбачає розробку і формалізацію дій на виконавському рівні; в керівництві по від встановлюються зони відповідальності, процедури, порядок проходження звітів і т. д., розробляються нові процедури по нових для організації. СТРЕС - (англ. stress - напруження) - стан напруження, виникаючий у людини (і тварин) під впливом сильних впливів. Згідно із затвердженням канадського патолога Ганса Селье (Selye; 1907-1982), автора концепції і терміну "стрес", це загальна неспецифічна нейрогормональная реакція організму на будь-яку пред'явлену йому вимогу. При будь-якому впливі різних екстремальних чинників, як фізичних (жара, холод, травма і інш.), так і психічних (небезпека, конфлікт, радість), в організмі виникають однотипні біохімічні зміни, направлені на подолання дії цих чинників шляхом адаптації організму до. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ АБО РЕМОНТІ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ - транспортний злочин, передбачений ст. 269 УК РФ і представляюче собою порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів, якщо це діяння спричинило по необережності спричинення тяжкого або Середнього тягаря шкоди здоров'ю людини або спричинення великого збитку. Предмет злочину - магістральний трубопровід - комплекс технічних засобів для транспортування нафти, нафтопродуктів (в тому числі стабільного конденсату і стабільного бензину), природного, нафтового і штучного вуглеводневих газів з районів їх видобутку (від промислів), виробництва або. ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - один з атрибутів (символів) РФ як держави. Згідно з ст. 70 Конституцією РФ, державні прапор, герб і гімн РФ, їх опис і порядок офіційного використання встановлюються федеральним конституційним законом (поки не прийнятий). Діє Положення про РФ, затверджене Указом Президента РФ від 30 листопада 1993 р. з доповненням від 17 березня 1997 р. і 25 вересня 1999 р. Згідно з цим документом, РФ являє собою зображення золотого двоголового орла, вміщеного на червоному геральдичному щиті; над орлом - три історичні корони Петра Великого (над головами - дві малі і над ними - одна більшого розміру); в лапах орла.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судові витрати у цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВА АВТОРИТАРНА - держава, в якій панує антидемократичний, авторитарний режим. Авторитарний режим характеризується ліквідацією або значним обмеженням прав і свобод громадян, забороною опозиційних партії і інших організації. обмеженням ролі виборних державних органів і посиленням ролі виконавчо-розпорядчих органів, зосередженням величезних владних повноважень в руках глави держави або уряду, зведенням ролі парламенту і інших органів державної влади до положення суто формальних інститутів. Логічно завершеною і найбільш небезпечною формою авторитарного режиму є фашизм. Фашистський режим як крайня форма авторитарного. ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ - адміністративно-правова міра впливу, що виражається в примусовому позбавленні особи, що здійснила адміністративне правопорушення, права користуватися і розпоряджатися речами і документами, вживаними як знаряддя або безпосередній об'єкт правопорушення. Такого роду предмети, виявлені при адміністративному затриманні, особистому огляді або огляді речей, підлягають вилученню посадовими особами, наділеними правомочністю здійснювати вказані дії - співробітниками органів внутрішніх справ (міліції) і військовослужбовцями внутрішніх військ, органів прикордонної служби, воєнізованої охорони. ЗМІНА ПОЗОВУ - заміна одного основи-позову (факти, з яких позивач виводить позовні вимоги) іншим або зміна предмета позову (вимога, відносно якої позивач домагається вине-. сения рішення) шляхом зменшення або збільшення позовних вимог. У радянському процесі, побудованому на достовірно демократичних принципах, основа і предмет позову не є елементами, не належними зміні в ході процесу. Сторона може у всякому положенні справи змінити основу позову, збільшити або зменшити свої позовні вимоги (ст. 2 ГПК). При наявності певних умов суд з власної ініціативи, крім прохання позивача, може вийти за межі заявлених.
У вступі курсової "Судові витрати у цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГРОШОВИЙ АКРЕДИТИВ - іменний документ, підтверджуючий факт внесення в банк клієнтом суми грошей, і відповідне доручення цього банку одному або декільком банкам (кореспондентам) про виплату держателю акредитива вказаної в йому суми протягом вказаного терміну і при виконанні всіх обумовлених в акредитиві умов. При пред'явленні акредитива клієнт отримує необхідну суму повністю або частинами. При міжнародних розрахунках Д.а. оплачуються або у вказаній в них валюті, або у валюті країни, де він пред'являється, по курсу на день платежу. Акредитив товарний або документарний застосовується широко у.

ЗЛОЧИНИ ПОСАДОВІ - злочини, що здійснюються посадовими особами з використанням свого службового положення. Об'єкт злочинів цієї групи може бути різним (інтереси державної і муніципальної служби, конституційні права і свободи громадян, відносини по здійсненню правосуддя). У УК РСФСР ця група кримінальних діянь була об'єднана в гл. 7 Особливих частини, які так і називалася "Посадові злочини". У ній містилися склади таких злочинів, як зловживання владою або службовим положенням, перевищення влади або службових повноважень, недбалість, отримання і дача хабаря, посередництво у хабарництві, посадова фальсифікація. Лісовий квиток - 1) юридична основа здійснення лісокористування (див. також Лесорубочний квиток, Ордер); 2) (для цілей Лісового кодексу Російської Федерації 1997 р.) документ, що надає лісокористувачу право на здійснення лісокористування, за винятком заготівлі і вивезення деревини, живиці і другорядних лісових ресурсів; Л.б. на здійснення побічного лісокористування видається лісництвом, а на здійснення інших видів лісокористування -лесхозом федерального органу виконавчої влади в області лісового господарства або здійснюючою господарювання лісового організацією органу виконавчої влади суб'єкта РФ на основі.
Список літератури курсової "Судові витрати у цивільному процесі" - більше 20 джерел. Фізіологічна психологія (нередукционистский підхід) - (physiological psychology (nonreductionism)) Будь-який серйозний розгляд нередукционистского підходу до Ф. п. вимагає попереднього і по можливості вичерпного визначення опорного терміну "редукционизм". Міра редукционизма варіює від найпростішого (в фізиці) до самого складного (в соціології). Редукционист переконаний в тому, що все різноманіття форм природи характеризується безперервністю і утвориться в рез-ті різних комбінацій одних і тих же базисних елементів. Редукционисти приходять до висновку про граничної сводимости природи Всесвіту до цих фіксованих і неподільних будівельних. Здібності до іноземних мов - (foreign language aptitude) Складається враження, що нек-рі люди із завидною легкістю засвоюють і. я., тоді як іншим, навіть при високому рівні мотивації, він дається насилу великим. Це говорить про те, що люди розрізнюються по С. до і. я. Протягом всього XX в. йшли розробки тестів і методик, к-рі дозволили б передбачити успішність конкретної людини в оволодінні і. я. Необхідно відрізняти С. до і. я. від здатності до оволодіння рідною мовою. Здібність до засвоєння першої мови - "мови матері", - мабуть, є універсальною характеристикою людини як вигляду, незважаючи на те що люди можуть.

ИЛЬЕНКОВ - Евальд Васильович (1924- 1979) - російський філософ, психолог, педагог. Д-р філософських наук (1968). Закінчивши школу, у вересні 1941 поступив на філософський факт Інституту філософії, літератури і мистецтва (ИФЛИ). У жовтні 1941 - евакуація в Ашхабад, де з грудня 1941 він стає студентом філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова, куди влилися факультети ИФЛИ. У липні 1942 р. разом з МГУ переїжджає в Свердловськ, де в серпні 1942 р. закликається в армію. Закінчив війну в Берліні, нагороджений бойовими орденами і медалями. З серпня 1945 р. З лютого 1946 - знов студент філософського факту МГУ, який.
Посилання в тексті роботи "Судові витрати у цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНЦЕСТ - сексуальні відносини між кревними родичами, кровозмісні зв'язки, які з древнейших часів і по сьогоднішній день вважаються заборонними, недопустимими, небажаними.    Міфи різних народів повествуют про те, що той, що забороняється законами і звичаями инцест дозволявся богам. Кровозмісні відносини вважалися священними у фараонів, які могли одружуватися зі своїми сестрами. Однак по мірі етичного і культурного розвитку людства инцестуозні відносини стали предметом суворого засудження, морального осуду і навіть юридичного переслідування. Їх заборона влаштовувалася біологічними і медичними. КОМПЛЕКС ЕДИПА - (англ. Oedipus complex) - одна з найважливіших концепцій фрейдовского психоаналізу. Пояснює становлення індивіда як соціального (морального) суб'єкта і формування вищої психічної інстанції (Суперего), внаслідок чого індивід робиться особистістю. Інтерпретує також глибинні мотиви взаємовідносин між дітьми і батьками. Концепція К. Е. не тільки посилає до античного миру об Едіпе, але і сама, як і багато які інш. концепції психоаналізу, певною мірою є міфом. Мифологичность означає не помилковість, але символічно-алегоричну форму вираження ідеї, звичайно для науки нехарактерну. Саме у вигляді. Мова: сприйняття - Включає складний комплекс психоакустических, психофизиол. і психол. механізмів: первинну обробку мовних звуків в периферичній частині слухового аналізатора (равлик, кортиев орган), передачу інформації в центральну нервову систему і усвідомлення як лінгвістичного значення мовного висловлювання, так і глибинного психол. значення сказаного говорячим. Найважливіша роль в Р. в. належить специфічним мовним центрам, розташованим в нормі в корі лівої півкулі - центру Вернике в лівій скроневій області і центру Брока в лівій лобній області. Порушення центра Вернике (травма, інсульт) приводить до.

КОНЦЕПТ - (concept; Konzept) - одиниця ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості; оперативна змістовна одиниця пам'яті, ментального лексикона, концептуальної системи і мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в людській психіці. У процесах мислення людина оперує концептами, які відображають зміст результатів людської діяльності і пізнання світу у вигляді деяких "квантів" знання. Концепти виникають в процесі структурування інформації як про об'єктивне положення справ в світі, так і про уявні світи і можливе положення справ в цих світах. Концепти зводять різноманітність і. Порушення нормального процесу межличностного спілкування - це обопільне ускладнення О. і загострення відносин, психол. сторона к-рого зумовлена привертаючими особовими властивостями що спілкуються (до таких властивостей можуть відноситися непомірна пихатість і заздрість, крайній егоцентризм і нарциссизм і пр.). Н. н. п. м. про. - це згубна для відносин суміш дефектного і одновр. деструктивної взаємодії. Мотивація такої взаємодії часто буває неусвідомлено ворожої і руйнівної. Н.н.п.м.о. і "хворобливі" взаємодії виникають, коли в ході контакту співрозмовник систематично звертає увагу на ті сторони особистості партнера, к-рих той не. ЕРГАТИЧЕСКИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС - (від греч. ergates - дійова особа, діяч) - будь-який виробничий процес, що протікає з участю людини. Виріб, що Створюється в процесі виробництва може знаходитися в різних станах: зборки, монтажу, регулювання, контролю і т. п. У кожному з цих станів виріб зазнає певного впливу виробничого персоналу, тобто утворить свого роду СЧМ у виробництві (систему "виробничий персонал - виріб, що створюється "). Вихідні характеристики цієї системи (якість, надійність і інш.), які згодом виявляються в експлуатації, істотним образом залежать від обліку психологічних чинників в процесі. Парафілія - (пари греч. philia - любов, схильність) - загальна назва різних форм сексуального перекручення. Наприклад, копрофилия, некрофилия, зоофилия і мн.др. Зустрічається, в основному, у чоловіків, спостереження парафилических жінок відносяться, згідно з статистикою, швидше, до казуїстики. Звичайно пацієнти не обмежуються якоюсь однією формою парафилии. Передбачається (в бихевиоризме), що розвиток парафилии пов'язаний з особливостями чоловічої сексуальності, а саме уразливість процесу вибору сексуальної орієнтації, якому вони повинні вчитися, а це навчання відбувається неначе б по схемі.