Судові постанови

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження законної сили рішення суду ... 5
1.1. Поняття і види судових постанов ... 5
1.2. Поняття судових рішень ... 8
1.3. Ухвали суду першої інстанції ... 11
Розділ 2. Процесуальний порядок винесення судових рішень та набрання ними законної сили ... 14
2.1. Порядок ухвалення судового рішення. Виконання судового рішення ... 14
2.2. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив ... 16
2.3. Набрання рішенням суду законної сили ... 19
2.4. Вимоги, яким має відповідати судове рішення ... 23
Розділ 3. Особливості набрання законної сили рішень суду в цивільному процесі іноземних держав ... 28
Висновки ... 42
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Судові постанови" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Судові постанови"

Курсова робота "Судові постанови" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Судові постанови", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Судові постанови" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Судові постанови" і призначений виключно для пошукових систем.

Список виборців, учасників референдуму - перелік громадян, що володіють активним виборчим правом, правом на участь в референдумі. Списки виборців, учасників референдуму складаються з метою реалізації прав громадян на участь в голосуванні; ознайомлення громадян з даними про себе, що містяться в списках, уточнення цих відомостей; проведення голосування і визначення результатів виборів, референдуму. Списки виборців, учасників референдуму складаються виборчими комісіями, комісіями референдуму окремо по кожній дільниці на основі відомостей, отриманих з використанням державної системи реєстрації (обліку) виборців, учасників референдуму і. Протокол виборчої комісії, комісії референдуму - документ, в якому відбиваються всі розглянуті виборчою комісією, комісією референдуму питання і прийняті по них рішення. Федеральний закон "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" містить докладну регламентацію форми і порядку складання протоколу про підсумки голосування і визначення результатів виборів, референдуму. Див. Підсумки голосування, Результати виборів. Про підсумки голосування на відповідній виборчій дільниці, дільниці референдуму дільнича виборча комісія, комісія референдуму складає протокол. Протокол складається на. ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - по радянському цивільному праву, один з способів (форм) припинення юридичних осіб, що полягає в ліквідації їх справ і майна, тобто в припиненні їх виробничої, торгової, науково-технічної або суспільної діяльності, в реалізації майна юридичних осіб, в задоволенні їх кредиторів, поверненні пайових внесків членам юридичних осіб, якщо такі є, і в передачі майна, що залишилося після всіх вказаних дій, відповідного гос. органу, або вищестоящій кооперативній ланці або вищестоящій громадській організації. Постанова об Л. го. л. виноситься по відношенню до державних юридичних осіб, як правило, тим же. СВІТОВІ СУДДІ - низова судова інстанція, покликана здійснювати правосуддя по карних і цивільних справах, непідсудних федеральних судах загальної юрисдикції. Згідно з Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 р. "Про судову систему Російській Федерації" (з изм. і доп.) М.с. в межах своєї компетенції розглядають цивільні, адміністративні і карні справи як суд першої інстанції. Компетенція і порядок діяльності М.с. встановлюються федеральним законом і законом суб'єкта РФ. Згідно з Федеральним законом від 17 грудня 1998 р. "Про світові судді в Російській Федерації" М.с. є суддями загальної юрисдикції.
Кожна вагома структурна частина курсової "Судові постанови" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗБРОЇ НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ АБО РЕМОНТ - злочин проти суспільної безпеки, передбачене ст. 223 УК РФ. Під зброєю розуміється вогнепальна зброя, комлектуючий деталі до нього, вибухові речовини або вибухові пристрої, а в ч. 4 ст. 223 УК РФ - газова зброя і холодна зброя, в тому числі метальна зброя. Термін "виготовлення зброї" повинен тлумачитися відповідно до терміну "виробництво зброї", який визначений в ст. 1 Федерального закону "Про зброю" від 13 листопада 1996 р. (СЗ РФ. 1996. 51. Ст. 5681). Під виробництвом зброї розуміють дослідження, розробку, випробування, виготовлення, а також художню обробку і ремонт зброї, виготовлення. ДОСЛІДЖЕННЯ В НЕВИДИМИХ ЗОНАХ СПЕКТРА - один з фізичних методів дослідження об'єктів експертизи. З променів невидимих зон спектра частіше за все застосовуються інфрачервоні, ультрафіолетові і рентгенівські. У експертних дослідженнях використовуються інфрачервоні промені (ИК), що займають в електромагнітному спектрі довжин хвиль обширну область від 760 ммк до радіохвиль з довжиною 1 - 2 мм. Вони володіють більшою проникаючою здатністю, ніж видимі, відбиваються і поглинаються різними об'єктами інакше, чим промені видимої частини спектра. Це дозволяє, напр., з їх допомогою диференціювати барвники однакового на вигляд кольору. Спектри. Рольовоє поведінка - Основна вимога, яка пред'являється до розвідника (його поведінці) - природність. Для всього оточення розвідником повинен дотримуватися основний принцип: завжди і у всьому не здаватися, а бути тим, хто передбачений легендированной роллю. У професійній діяльності розвідника перевтілення є основним механізмом, що дозволяє зашифрувати його приналежність до ПОО, приховати істинні цілі "взаємодії" з об'єктом впровадження з допомогою легендирования і маскування своїх дій. Для розвідника перевтілення є здатністю прийняти на себе характерні особливості іншої особи (відповідно до легенди) і.
У вступі курсової "Судові постанови" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПІРАТСТВО - (від греч. peirates - грабіжник, розбійник) - в міжнародному праві незаконний захват, пограбування або потоплення судів, що здійснюється у відкритому морі приватновласницькими або державними судами. У ст. 227 УК РФ П. визначено як напад на морське або річкове судно з метою заволодіння чужим майном, довершене із застосуванням насилля або із загрозою його застосування. П. ставить в небезпеку ряд важливих суспільних відносин: суспільну безпеку, життя і здоров'я громадян, приватну, і державну власність. Крім того, П., що здійснюється проти іноземних судів, може спричинити ускладнення в.

РЕЗИДЕНТ - (лати. residens - такий, що сидить, що залишається на місці) -1) в податковому праві: іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні або фізичні особи, що мають постійне місцепроживання (місцеперебування) в даній країні. На Р в повній мірі розповсюджуються режими оподаткування і законодавчого регулювання, прийняті в даній країні. Фізична особа розглядається як Р. країни, якщо проживає в ній більше за к. терміну в даному податковому році, має там "центр своїх життєвих і ділових інтересів", або задовольняє іншому критерію, встановленому внутрішнім законодавством цієї країни. Для. ЗНАХІДКА - виявлення втраченої будь-ким речі. Той, що Знайшов не стає (по цивільному законодавству РФ) її власником. Він зобов'язаний негайно повідомити про це особу, що втратила річ, або її власника або іншого відомого йому особи, що має право отримати річ, і повернути її цьому обличчю. Якщо річ знайдена в приміщенні або на транспорті, вона підлягає здачі особі, що представляє власника цього приміщення (кошти транспорту). У цьому випадку особа, якій здана Н., придбаває права і несе обов'язки що знайшов. Якщо особа, що має право зажадати повернення знайденої речі, або місце його перебування невідомі.
Список літератури курсової "Судові постанови" - більше 20 джерел. Авторитет - [від лати. autoritas - вплив, влада] - 1) вплив індивіда, заснований на займаному ним положенні, посаді, статусі і т. д.; 2) внутрішнє визнання навколишніми за індивідом права на прийняття відповідального рішення в умовах значущої спільної діяльності. У першому значенні поняття "авторитет" в соціальній психології нерідко співвідноситься з уявленням про владу і з роллю керівника. У цьому значенні певним авторитетом володіє будь-який індивід, який легко домагається від партнерів по взаємодії і спілкуванню підкорення і думка якого сприймається ними як належне негайному і беззаперечно. ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ КЛЕРМАНА І ВЕЙССМАН - Цей метод був розроблений Клерманом (Klerman G. L.) і Вейссман (Weissman M. М.) в кінці 1960-х рр. для лікування хворих депресією і з самого початку був орієнтований на розв'язання проблем, виникаючих саме у цієї категорії пацієнтів. Метою авторів було не створення тієї або інакшої теоретичної концепції лікування, а розробка максимально ефективного практичного методу психотерапії депресивних хворих. Відправною точкою створення і вдосконалення І. п. К. і В. з'явилася констатація того факту, що депресії частіше за все виникають внаслідок несприятливих змін в межличностной обстановці і найближчому.

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ - (INTERNALIZATION) У широкому, біологічному, значенні - процес, за допомогою якого аспекти зовнішнього світу і интеракции з ним входять в організм і репрезентируются в його внутрішніх структурах. У рамках психоаналізу цей процес розуміється як интрапсихический і звичайно віднесений до об'єктів, що здійснюється в трьох основних формах: інкорпорації, интроекции і ідентифікації. Відповідні феномени екстернализации - проекція і дія. Хоч ці терміни застосовувалися не суворо і як взаємозамінні, робилися численні спроби визначити їх специфічно з точки зору рівня психічного і психосексуального розвитку.
Посилання в тексті роботи "Судові постанови" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОГОТЕРАПИЯ - один з напрямів психотерапії - психотерапевтична стратегія, заснована на припущенні, що розвиток особистості зумовлений прагненням до пошуку і реалізації значення життєвого. Якщо у людини немає значення життя або він недосяжний, то виникає фрустрация екзистенциальная, що виявляється в неврозах. Орієнтована на дослідження смислозначимих характеристик існування і на надання допомоги в пошуку і усвідомленні значення життя, здійснення коих дає лікувальний ефект. Загальна позиція близька до психології гуманистической, хоч багато в чому засновується і на психоаналізі. "Логотерапия" - терапія. ШЕХТЕР - Марк Семенович (р. 1929) - російський психолог, фахівець в області загальної і когнитивной психології, психології сприйняття. Автор концепції про природу згорненої дії і концепції про трехстадийном розвиток сприйняття. Д-р психол. наук (1981). За цикл робіт з проблем пізнання (1981 - 1998) був удостоєний премії ім. Г.І. Челпанова. Заслуги Ш. відмічені в міжнародному довіднику Who is who. Закінчив психологічне відділення філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1947- 1953) і протягом трьох років працював в школі викладачем психології і логіки. У 1956-1959 рр. вчився в аспірантурі МГПИ ім. ПУХЛИНИ ЛЕГКОГО - До доброякісних пухлин легкого відносять ряд новоутворень, що розвиваються з бронхов. Найчастіше спостерігаються аденома, гамартома, рідше за папиллома, надто рідкі судинні (гемангиома), неврогенні (невринома, нейрофиброма), соединительнотканні (фиброма, липома, хондрома) пухлини. Своєрідною пухлиною бронхов є карциноид, який може протікати як доброякісне або злоякісне новоутворення. Аденома виникає з слизових залоз бронхов і, закриваючи просвіт бронха, порушує вентиляцію частки легкого і сприяє розвитку в ній запального процесу. Клінічно виявляється кровохарканьем і підвищенням.

ДИНАМІЧНА ПСИХІАТРІЯ - Динамічна психіатрія Берлінської школи, гуманструктурология відомого німецького психіатра і психотерапевта Г. Аммона, на відміну від традиційної "статичної", що викладається в медичних і психологічних вузах, виходить з того, що при діагностиці психічних відхилень основа психодинамики що обстежується дає ядро розуміння його психічного стану і відповідні можливості терапії в: а) сімейній групі, б) актуальної життєвої ситуації, в) ситуації діагностичного обстеження. Концепція Берлінської школи Динамічної психіатрії, розрахована на лікарів-психіатрів і медичних психологів, що мають підготовку в. Бейтсон (BATESON) Грегорі - (9.5.1904, Кембрідж, Англія - 1981, Берклі, Каліфорнія, США) - англо-американський біолог, антрополог, філософ. Біографія. Середню освіту отримав в добродійній школі (1917-1921), потім, з 1922 р. по 1926 р., пройшов курс навчання в коледжі Св.Іоанна (бакалавр гуманітарних наук, 1925; магістр, 1930). З 1926 р. по 1928 р. працював під керівництвом А.Уїлкинса, в 1928 р. викладав лінгвістику в Сіднеї, Австралія, з 1931 р. по 1937 р. він - член поради коледжа Св.Іоанна. Одночасно з цим брав участь в численних етнографічних експедиціях: в Нову Британію (1927-1928), на Нову Гвінею (1929-1931. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ ПРОФЕСІЇ - типовий елемент професійної діяльності, властивий ряду професій і виділений на основі спільності психологічних вимог до людини. П. м. п. складається з двох частин: характеристики типового елемента діяльності і психологічних вимог, що пред'являється до людини. Напр., П. м. п., пов'язаної з вимірюванням об'єктів діяльності без допомоги інструментів, має таку структуру: 1) типовий елемент діяльності - "вимірювання об'єктів без допомоги інструментів і 2) психологічна вимога до людини - добре розвинений окомір. Типові елементи діяльності (модулі) відносяться до різних її сторін: до цілей. ДИЯКОНІВ Геннадій Віталійович - (р. 1949) - російський і український психолог, проф. (1998), докт. психол. наук (2009). Закінчив физ. ф-т Волгоградського гос. пед. ин-та (1970) і 5 років працював вчителем фізики в школі. У 1979 р. поступив в аспірантуру НДІ ОПП АПН СРСР (нині Психол. ин-т РАО) і під рук. А. А. Бодальова захистив канд. дис. "Психологія першого враження про іншу людину". З 1979 р. проживає в Україні, викладає в Кіровоградському пед. ин-ті, де в 1984-1988 рр. завідував каф. психології, досліджував проблеми соціальної психології, розробляв активні методи навчання і педагогічного О., здійснював.