Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Концепція адміністративної реформи в Україні ... 6
Розділ 2. Особливості здійснення адміністративно-правової реформи в Україні ... 11
2.1. Соціально-економічні засади адміністративно-правової реформи в Україні ... 11
2.2 ... .Особливості адміністративно-територіальної реформи в контексті адміністративно-правової реформи в Україні ... 18
Розділ 3. Зарубіжний досвід адміністративно-правової реформи ... 26
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні"

Курсова робота "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ - неионизирующее електромагнітне випромінювання оптичного діапазону з довжиною хвилі? = = 400-10 нм і частотою 1013-1016 Гц. умовно ділиться на ближнє (400-200 нм) і дальнє, або вакуумне (200-10 нм). По міжнародній класифікації поділяється на наступні області (?, нм): а400-320(довгохвильове, ближнє) в320-280(середньохвильове - загарная радіація) С280-200(короткохвильове - бактерицидна радіація) Сонце є джерелом радіації в широкому діапазоні довжин хвиль. До поверхні Землі дійде ух-випромінювання в діапазоні 400-280 нм, більш короткі хвилі ух-випромінювання Сонця поглинаються озоном. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ТРУДЯЩОГО І ВИЗИСКУВАНОГО НАРОДУ - найважливіший конституційний акт Радянської влади, виданий до прийняття першої Конституції РСФСР. Декларація була написана В. І. Леніним за участю І. В. Сталіна і затверджена 25 січня 1918 р. III Всеросійським з'їздом Рад робітників і солдатських депутатів, а потім в зв'язки зі злиттям III Всеросійського з'їзду Рад робітників і солдатських депутатів зі з'їздом Рад селянських депутатів (26 січня 1918 р.) повторно затверджена на останньому засіданні з'їзду 31 січня 1918 г, (СУ РСФСР 1918 р. № 15, ст. 215). У Декларації підтверджувалося завоювання трудящих за перші 2/г місяці існування. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - Посадові обов'язки. Організує редагування наукової і методичної літератури, а також інформаційних і нормативних матеріалів. Очолює розробку проектів перспективних і річних тематичних планів видання літератури з урахуванням попиту на ринках її збуту, планів редакційно - підготовчих робіт і графіків редакційних і виробничих процесів видання. Здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів представлення рукописів, здачею їх в набір, обробки корректурних відтиснень і випуску літератури в світло, а також за науковим і літературним змістом видань і якістю їх поліграфічного виконання. Готує. СУБ'ЄКТ ПРАВА - особа, яка може являтьсч або є носієм прав і обов'язків. С. п. - або можливий, або дійсний учасник правовідношення. Понятіє С. п. в першому значенні (як можливого носія прав і обов'язків) по суті співпадає з поняттям суб'єкта правоздатності (див.). Визнаючи окрему людину або колективну освіту С. п., ми тим самим визнаємо за ним правоздатність. Правоздатність і правосуб'єктність в цьому значенні - рівнозначні поняття. У другому значенні С. п.- учасник конкретного правовідношення. С. п. є як громадяни - фізичні особи (див.), так і колективні освіти, організації, установи і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРУД - посадові особи, винні в порушенні законодавства про труд і правил з охорони труда, в невиконанні зобов'язань за колективними договорами і угодами з охорони труда або у воспрепятствовании діяльності професійних союзів, несуть у встановленому порядку дисциплінарну, адміністративну, карну відповідальність. За порушення законодавства про труд і охорону труда в ст. 41 КоАП передбачена відповідальність посадових осіб організацій незалежно від форм власності у вигляді грошового штрафу в розмірі до 100 МРОТ. Відповідальність посадових осіб встановлена, зокрема, за ухиляння від участі в. Психологічна допомога співробітникам - ПП (нарівні з юридичною, медичною і інш.) - вигляд практичної допомоги, що виражається в сприянні самостійному подоланню співробітниками психологічних труднощів освоєння службових обов'язків, виконання їх на належному рівні, звикання до умов служби, благополучного завершення служби. Допомога виявляється тоді, коли працівники погано справляються з труднощами самі.  Порівняно нескладні форми ПП завжди використовувалися з боку товаришів по службі, керівників і наставників: психологічна підтримка (сприянням внутрішньої мобілізації); психологічне орієнтування (поліпшенням психологічної інформованості);. РОБОТИ МАЛЯРСЬКІ - роботи, пов'язані із застосуванням лаків, фарб, білив і інш. матеріалів. При виконанні цих робіт необхідно дотримувати наступні правила безпеки: перед початком робіт, особливо з матеріалами на нитрооснове, необхідно перевірити вентиляцію і СИЗИЙ. Якщо при роботі утворяться вибухонебезпечні пари, забороняються дії із застосуванням вогню або искрообразующих матеріалів. Електромережа в таких місцях повинна відповідати вимогам, що пред'являються до приміщень, небезпечних в пожежному відношенні, і повинна бути знеструмлена. аналогічні вимоги пред'являють до електроапаратури. Тара з.
У вступі курсової "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БАНДИТИЗМ - один з найбільш тяжких злочинів, що посягають на суспільну безпеку. Ст. 209 УК встановлює відповідальність за створення, керівництво бандою, участь в ній і в нападах, що здійснюються нею. Б. властиві особливі характеристики: організованість - встановлення певних організаційних форм зв'язку між всіма учасниками; ієрархічна будова, розподіл функцій, узгодженість дій, дисципліна і т.п.; стійкість - стабільність її складу і організаційних структур, згуртованість членів банди, неодноразовість здійснення злочинів або наявність наміру на їх систематичне здійснення в майбутньому; вооруженность -.

КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - здійснення уповноваженою особою від імені іншого обличчя дій по висновку договорів в сфері підприємницької діяльності. Комерційним представником може бути тільки підприємницька організація або індивідуальний підприємець, постійно і самостійно діючі від імені що представляється. Не вважаються К.п. дії структурного підрозділу організації по здійсненню операцій від імені своєї організації. К.п. здійснюється на основі договору між представником і що представляється, що укладається в письмовій формі і вмісної вказівки на повноваження представника. При відсутності в договорі відомостей про повноваження. Скидання шкідливих речовин або стоків, вмісних такі речовини - 1) (для цілей Федерального закону "Про внутрішні морські води, територіальне море і прилежащей зоні Російській Федерації") будь-яке скидання з судів і інакших плавучих коштів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд, якими б причинами він ні викликався, включаючи будь-які витік, видалення, розлив, протечку, откачку, виділення або випорожнення; С.у.в. не включає викид шкідливих речовин, що відбувається безпосередньо внаслідок розвідки, розробки і пов'язаних з ними процесів обробки в море мінеральних ресурсів внутрішніх морських вод і територіального моря, а також.
Список літератури курсової "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" - більше 20 джерел. Ритм - (rhythm) Понятіє Р. має багато значень. Ймовірно, саме широке визначення, до-ой охоплює всі значення цього слова, належить Платону: "Ритм - це порядок в русі". Можна запропонувати замість цього: "Ритм - це порядок в послідовності". Структури тимчасового порядку можна виявити в дуже різноманітних сферах. Тут ми будемо обговорювати тимчасової порядок в трьох з них: космології, біології і сприйнятті. Є схожість між першими двома сферами, але жодна з них не пов'язана з третьою. Космічні ритми відомі нам по подіях, що відбуваються з течією часу незалежно від наших дій, таким як сезонний У. Мішені когнитивной модифікації - 1. Мішень: інтертність, "уникнення", стомлюваність. Пасивність і очевидне безсилля при депресії розглядаються як форма нейрофизиологического ингибирования і психомоторного гальмування. Однак, якщо психотерапевт будить мотивацію, то поведінка хворого стає більш активною. Тому складання розкладу діяльності хворого, конкретне до даного хворого, гарантированно протидіє гальмуванню. Раціонально складена програма діяльності дає багато переваг: 1) удосконалюється уявлення хворого про саме собі - він починає бачити себе більш упевненим і активним; 2) коли увага хворого перемикається на.

Емоції диференціальні в спілкуванні - переживання, що розрізнюються між собою, що впливають на взаємодію між людьми. Емоції (Е.) характеризуються 3 компонентами: а) і відчуття, що усвідомлюється, що переживається; б) процеси, що відбуваються в нервовій, ендокринній, дихальній, травній і інш. системах організму; у) виразні компоненти, що піддаються спостереженню, зокрема ті, к-рі відбиваються на обличчі (К. Ізард). Пережіваніє Е. - це внутр. діяльність, внутр. робота, з допомогою до-ой людині вдається перенести ті або інакші (звичайно важкі) життєві події, відновити втрачену душевну рівновагу, справитися з критичною.
Посилання в тексті роботи "Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Я-КОНЦЕПЦІЯ - (англ. self-concept) - система уявлень, що розвивається людини про саме собі, що включає: а) усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних, характерологических, соціальних і пр. властивостей; б) самооценку, в) суб'єктивне сприйняття впливаючих на власну особистість зовнішніх чинників. Поняття Як. народилося в 1950-е гг в руслі феноменологічної, гуманистической психології, представники якої (А. Маслоу, К. Роджерс), на відміну від бихевиористов і фрейдист, прагнули до розгляду цілісного людського Я як фундаментального чинника поведінки і розвитку особистості. Значний вплив на становлення. Децентрация - (від лати. de - префікс, що означає видалення, скасування, і centrum - центр кола, осереддя) - один з фундаментальних механізмів психіки, к-рий дозволяє людині інакше подивитися на ситуацію або систему певних відносин. У генетичної епистемологии Ж. Піаже термін Д. визначається як механізм подолання егоцентризму і означає перетворення значення образів, понять і представлень суб'єкта шляхом прийняття ним в розрахунок позицій інших людей і, отже, можливих т. зр. або пізнавальних перспектив. Д. являє собою головний механізм подолання егоцентризму. Його осн. функція полягає в координації. Педагогічне спілкування: конфлікт і його причини - Особливості педагогічного конфлікту (П. до.) на відміну від побутових конфліктів: професійна відповідальність вчителя за правильний дозвіл ситуації; учасники конфлікту мають разл. соціальний статус (вчитель - учень), чим і визначається їх різна поведінка в конфлікті; різниця віку і життєвого досвіду учасників породжує разл. відношення до конфліктів, способів їх дозволу, відповідальності за помилки при їх дозволі; присутність інш. учнів при конфлікті перетворює їх з свідків в учасники, а конфлікт придбаває виховальне значення і для них - це треба пам'ятати вчителю. Професійна позиція вчителя в.

Методика COPE - Ч. Карвер, М. Шайер, Дж. К. Вайнтрауб. Переклад з англ. яз. Р. С. Шилко. Призначена для виявлення копинг-стратегій в стресових ситуаціях. Її розробка здійснювалася на теорет. основі, тому становлячі її пункти розроблялися виходячи з уявлень про існуючі копинг-стратегії. Повна версія опросника COPE включає 60 пунктів, к-рі виявляють 15 чинників, що, в свою чергу, відображає співвідношення активних і уникаючих копинг-стратегій. У версії, складеній як перелік рис, респондентів просять розташувати по порядку (частоті використання) звичайно копинг-стратегії, що використовуються ними в стресовій. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЕТАПНОГО - (концепція поетапного формування розумових дій) - вчення про складні багатопланові зміни, пов'язані з освітою у людини нових дій, образів і понять, висуненого П. Я. Гальперіним. Виділяється шість етапів, на яких відбуваються ці зміни: 1) формується мотивационная основа дії - складається відношення суб'єкта до цілей і задач майбутньої дії і до змісту матеріалу, наміченого для засвоєння; 2) складається схема орієнтувальної основи дії: виділяються системи орієнтирів і вказівки, облік яких необхідний для виконання дії; в ході освоєння дії ця схема постійно перевіряється і уточнюється; 3). Лідер - [англ. leader - ведучий] - член групи, за яким вона визнає право приймати відповідальні рішення в значущих для неї ситуаціях, тобто найбільш авторитетна особистість, що реально грає центральну роль в організації спільної діяльності і регулюванні взаємовідносин в групі. У психології прийняті різні класифікації лідерів: 1) за змістом діяльності (Л.-натхненник і Л.-виконавець); 2) по характеру діяльності (універсальний Л. і ситуативному Л.); 3) по спрямованості діяльності (емоційний Л. і діловому Л.) і т.д. Л. може бути одночасно і керівником групи, а може їм і не бути. На відміну. ЗАКОН ВЕБЕРА - (або закон Бугера-Вебе-ра; англ. Webers law) - один із законів класичної психофизики, що затверджує постійність відносного диференціального порога (у всьому сенсорному діапазоні варьируемого властивості стимулу). У 1729 р. фр. фізик, "батько" фотометрії, Пьер Бугер(1698-1758), досліджуючи здатність людини розрізнювати величини фізичної яскравості (або освітленість предмета), встановив, що диференціальний поріг для яскравості - мінімальний приріст яскравості (?I), необхідний для того, щоб викликати ледве помітну відмінність (е. з. р.) у відчутті яскравості, - приблизно.