Сутність та ознаки правоохоронної діяльності

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правоохоронної діяльності ... 4
1.1. Поняття, завдання, ознаки правоохоронної діяльності ... 4
1.2. Система органів, що здійснюють правоохоронну діяльність в Україні ... 8
1.3. Система законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють правоохоронну діяльність в Україні ... 11
Розділ 2. Характеристика окремих видів правоохоронної діяльності ... 16
2.1. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ України ... 16
2.2. Правоохоронна діяльність прокуратури України ... 19
2.3. Правоохоронна діяльність митних та податкових органів ... 22
2.4. Правоохоронна діяльність Служби безпеки України ... 27
Розділ 3. Перспектива розвитку правоохоронної діяльності ... 30
Висновки ... 33
Список використаної джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сутність та ознаки правоохоронної діяльності"

Курсова робота "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМАТІВ - сукупність передбачених міжнародно-правовими нормами, головним чином, договірними, заходів з метою запобігання і покарання злочинів проти дипломатів і деяких інших категорій осіб, що користуються міжнародним захистом. Основним міжнародно-правовим документом, що регламентує М.з.д., є прийнята Генеральною Асамблеєю ООЯ Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, в т. ч. дипломатичних агентів 1973 р. (СРСР ратифікував її 2 грудня 1975 р.). Конвенція відноситься до осіб, що користуються міжнародним захистом, главам держави і.
РІВНОПРАВНІСТЬ І САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - конституційний принцип федеративного пристрою, відповідно до якого населяюча РФ народи має право самостійно визначати форми свого політичного пристрою в рамках федеральної Конституції і без права виходу з складу Росії. Рівноправність народів виявляється в рівних правах на національний розвиток, розвиток національної культури, мови, на користування ім. Держава гарантує всім народам РФ право на збереження рідної мови, створення умов для його вивчення і розвитку. Конституція РФ гарантує права корінних нечисленних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і.
АНАНЬЕВ Борис Герасимович - [1(14).8. 1907, Владікавказ, - 18.5.1972, Ленінград., психолог, д. ч. АПН СРСР (1968, д. ч. АПН РСФСР з 1955), д-р пед. наук (1940), проф. (1940). Закінчив Горський пед. ин-т у Владікавказе (1928), в до-ром в 1925 початків педагогічну діяльність. З 1928 працював в Ін-ті мозку ім. В. М. Бехтерева (Ленінград), одночасно викладав в АКБ (1934 - 38). З 1944 проф. БРЕШУ (декан ф-та психології з 1967), в 1946 - 51 завідував також сектором психології Ленінгр. НДІ педагогіки. Развіваємоє А. науч. напрям - "онтопсихология" - синтетич. дисципліна, об'єднуюча вікову і диференціальну.
Рід - (ст. славши. - народити) - спосіб систематики видів рослин і тварин по загальною ознакою і за єдиним походженням. Людський рід - це група людей, вмерлих і мешкаючих, що мають єдине походження від загального родоначальника. У роду люди об'єднуються незримою силою, що скріпляє відносини близьких і дальніх родичів і задаючою орієнтири поведінки. Родинні зв'язки - це тимчасова категорія, зв'язуюча минуле і теперішній час і спроецированная в майбутнє. У роду всі люди родичі. Розрізнюють пряму біологічну спорідненість, коли воно з'єднує осіб, що безпосередньо відбуваються один від одного (син і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦІЯ -   - система правосуддя відносно неповнолітніх громадян до 18 років, гл. ланкою якої є суд у справах неповнолітніх. Осн. принципи Ю.ю.: цінність особистості неповнолітнього, що з'явилося перед судом; активне використання в судовому процесі у справах неповнолітніх даних про неповнолітніх, отриманих судом від спеціалізованих допоміжних юридичних установ (служб, органів); посилення охоронної функції суду по відношенню до неповнолітнього (підвищений судовий захист неповнолітній як потерпілий, свідка, підсудного, осудженого і т.п. за допомогою закриття судового засідання по всіх справах про злочини.
Бадмаєв Олександр Олександрович - Бадмаєв, Олександр Олександрович (до прийняття православ'я Сильтім), лектор монгольської мови в Петербургськом університеті, родом бурят з східного Сибіру, колишній старший лама Ачинської степової думи. Помер в 1873 році. З 1853 року Б. став відомий своїми пізнаннями в народній тибетской медицині і своєю щасливою практикою серед нерчинских бурят. У 1860 році Би., вибраний в члени-співробітники по сибірському відділу імператорського російського географічного суспільства, приїхав в С.-Петербург, був по найВищому велінню прикомандирований до 1-му військово-сухопутного госпіталю і витримав в.
Проказа - евр. цараат. Проказа. Єврейське слово, яке так переведене в Лев. 13 і т.д., означає не тільки жахливу нашкірну хворобу (див. "Хвороби ), але вживається також для позначення ненормальних явищ на одягу, вовні, хутрах і навіть на каменях і стінах. У Лев 13:47 і дав. говориться про виразки прокази на шерстяному і льняному одягу, на шкірі і шкіряних виробах і на основі з льону або вовни; якщо виразка була злоякісною, то заражені речі спалювалися. У 14:34 і дав. говориться про виразку прокази на будинках: якщо при дослідженні вона виявлялася такою, що роз'їдає, то треба було виламати камені, на яких вона.
У вступі курсової "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДАДАИЗМ - (фр. dada - конячка) - модерністська течія в літрі, зображальній і театральній творчості, виникле майже одночасне (в 1915 - 16) в Нью-Йорку (США) і Цюріхе (Швейцарія). Названіє Д. було дано лідером течії румунським поетом Т. Тцарой, к-рий випадково виявив це слово у фр. словнику. Ідеологічно рух дадаистов носив характер, протесту проти жахів імперіалістичної війни, соціальних і естетичних цінностей, її реабілітуючих і що освячують. Запозичавши у кубізму техніку колажа, у футуристів (Футуризм) пристрасть до маніфестів і публічних епатажним действам, у абстракціонізму спонтанність творчості, Д.

КАППАДОКИЙЦИ - (великі каппадокийци, "Три світочі каппадокийской церкви") - ім'я трьох великих батьків Церкви, молодших сучасників Афанасия Александрійського, що діяли у 2-й підлогу. 4 в.: Василя Великого, його молодшого брата Григорія Нісського і його сподвижника і друга Григорія Богослова (Назіанзіна), уродженців Каппадокиї, області в Малій Азії. Батьки каппадокийци вплинули величезний чином як на внутрицерковное розвиток, так і на положення Церкви в світській культурі. Вони змогли виразити значення православного догмата про триединстве Бога в поняттях грецької філософії, що в свою чергу змінило.
ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ - функціональна логіка, квантор пая логіка, осн. розділ математич. логіки, коштами к-рого будуються багато які інш. її розділи. Л. п., на відміну від логіки висловлювання, розширенням до-ой вона є, враховує не тільки зв'язки між пропозиціями (висловлюванням), але і їх субьектно-предикатную структуру: виділяються аналоги належних в пропозиціях єств. мов (т. н. терми) і аналоги сказуемих - предикати. Для цієї мети виразить. кошти логіки висловлювання поповнюються спец. символами для позначення предикатів і термів, а дедуктивні кошти - правилами утворення і перетворення виразів, вмісного ці символи. У Л.
Список літератури курсової "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" - більше 20 джерел. ПРИБУЛЕ СУДНО (ARRIVED SHIP) - судно, прибуле до передбаченого чартером місця вантаження або вивантаження, нотис, що подало і у всіх відносинах готове до произ-ву вантажних операцій. Якщо в чартері вказаний певний порт, то судно вважається П., як тільки досягне його і у всіх відносинах буде готове до произ-ву вантажних робіт. Під портом тут розуміється та частина його, де звичайно виробляються навантажувально-розвантажувальні операції або де судно в нормальних умовах чекає причалу. Якщо ж судно відповідно до умов чартеру повинно слідувати до певного причалу або дока, воно вважається П. тільки з моменту ошвартовки у.
ГРОШОВА БАЗА - (англ. monetary base) - первинні гроші, гроші центрального банку, гроші екзогенні (див. Гроші ендогенні і екзогенні). Частина грошової маси, що включає банкноти, що знаходяться в звертанні і монети, а також кошти на рахунках в емісійному банку (гл. обр. кошти коммерч. банків). Емісійний банк здатний безпосередньо впливати на розміри Д. би. Увеліченіє Д. би. відбувається за рахунок монетизации активів центр. банком. Монетизация може здійснюватися двома способами: кредитним шляхом - через надання центральним банком позик коммерч. банкам і (або ) гос-ву (напр., ломбардних.

Шум у вухах - Шум у вухах або латерализованний шум в голові при відсутності зовнішніх звукових стимулів може бути в формі монотонного дзвону, свисту, шипения, хрипу, жужжания і звичайно заважає пацієнту, роздратовує його, порушує увагу, можливість зосередження, сприяє підвищеній стомлюваності. Нерідко поєднується зі зниженням слуху. Диференціюється на об'єктивний (його чує не тільки пацієнт, але і лікар) і суб'єктивний (його чує тільки хворий), що зустрічається частіше. Причини вушного шуму багатоманітні. Діагностичне значення може мати характер шуму: пульсуючий або шум, що дзижчить звичайний при судинних.
Посилання в тексті роботи "Сутність та ознаки правоохоронної діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моделі СМК: моделі фрейминга - Коммуникатівная модель Д. А. Шойфеле (D. A. Scheufele). Совр. етап в розвитку уявлень про закони і механізми масової комунікації характеризується появою теорій фрейминга, осн. положення к-рих наступне: на процес обробки і інтерпретації інформації людьми впливають попередні структури значень або схеми, а також стратегії обробки інформації. Фрейми розглядаються як схеми пред'явлення і сприйняття новин. Фрейми СМК служать робочим інструментом для журналістів і дозволяють їм швидко ідентифікувати і класифікувати інформацію і обробляти її для ефективної передачі аудиторії.
ШИЗОФРЕНІЯ - (schizophrenia) - важкий розлад психіки (або ряд таких розладів), що характеризується порушенням зв'язку між процесом мислення, контактом з навколишньою дійсністю і емоційним відгуком на події, що відбуваються. Марення і галюцинації (особливо відчуття звучних голосів) є звичайними симптомами шизофренії; при цьому хворому звичайно здається, що його думки, дії і відчуття контролюються іншими людьми. Він все більше віддаляється від навколишніх, у нього відмічається значний спад активності і инициативности. Основними видами шизофренії є: проста (simple), що характеризується соціальною відокремленістю.
КОЛІР - (англ. color). Термін "Ц." використовується в багатьох областях знань і в кожній з них визначається по-різному. Напр., фізики використовують слово "Ц." для позначення монохроматичного (або узкополосного) випромінювання. (Ср.: "Призма розкладає біле світло на кольорові промені", - писав С. І. Вавілов в книзі "Очей і сонці". - М., 1976.) У лакофарбній промисловості "Ц." називається зразок (звичайно, паперовий) барвника з колірного атласу, для якого задана певна процедура виготовлення. У психології термін "Ц." має 2.

КОНФЛІКТ РОЛЕВОЙ - (від фр. rфle) - різновид внутриличностного конфлікту, що виражається в переживаннях, пов'язаних з неможливістю в однаковій мірі повністю виконати одночасно декілька ролей, значущих для суб'єкта, а також в зв'язку з неоднаковими вимогами, що пред'являються навколишніми до носія однієї ролі. Основні форми К. р.: конфлікт внутриролевой; конфлікт межролевой. Ведучої детерминантой виникнення К. р. виступає система суперечливих або частково суперечливих очікувань, в які попадає індивід при реалізації соціальної ролі. Класичним прикладом вияву К. р. є внутрішній конфлікт керівника середньої.
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ - (CLUSTER ANALYSIS) Група статистичної техніки, що використовується для того, щоб визначити внутрішню структуру даних при аналізі дослідницької інформації, що стосується безлічі змінних. Мета кластерного аналізу - виявити групи об'єктів (індивідів і інших суб'єктів), що мають максимальне число спільних рис між собою і в той же час мінімальна схожість з іншими групами. Наприклад, якщо ми маємо справу з вибірковою сукупністю індивідів з відомими значеннями таких змінних, як освіту, рівень заробітної плати і професійний статус, ми можемо згрупувати всіх індивідів з університетською освітою.
ДЕ РОБЕРТИ ДЕ КАСТРО ДЕ ЛА СЕРДА - Євген Валентинович (1843-1915) - російський соціолог і філософ. Центральним поняттям соціології Д.Р. є поняття надорганическо-го, що розглядався, з одного боку, як вища - соц. - форма вияву світової енергії, а з інш. - як продукт психич. взаємодії. Надорганическое в своєму розвитку проходить дві стадії: стадію порівняно простих психофизич. відносин, що представляють початковий пункт социальности (зачатки "тваринної суспільств., "спілкування первісних людей), і вищу стадію - стадію психологич. взаємодій, що обіймає безліч историч., тобто суспільств., процесів і фактів, к-рі Д.Р. поділяє.
БАХТИН МИХАЙЛО - (Bakhtin, Mikhail) (1895-1975) - російський мислитель, чиї ідеї про характер діалогу вплинули величезний чином на цілий ряд областей, включаючи теорію літератури, соціальну теорію, антропологію, лінгвістику і психологію. Центральним в теорії Бахтіна (наприклад, Бахтін "Мовні жанри і інші пізні твори", 1986) є поняття голосу як унікального засобу розмови в фізичній природі і людському суспільстві. І, отже, слово в життєвому контексті виступає в якості социокультури, передаючи розумові і значущі системи говорячого. Бахтин затверджував, що СОССЮР ігнорував жанри і тим самим упускав багато що з.