ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття третіх осіб в цивільному процесі України. Їх види ... 6
Розділ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги ... 16
2.1. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги ... 16
2.2. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги ... 18
Розділ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог ... 23
3.1. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги ... 23
3.2. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги ... 31
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Треті особи в цивільному процесі України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Треті особи в цивільному процесі України"

Курсова робота "Треті особи в цивільному процесі України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Треті особи в цивільному процесі України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Треті особи в цивільному процесі України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Треті особи в цивільному процесі України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ РІЧКОВЕ - (перевезення по внутрішніх водних шляхах) - перевезення по ріках, озерах, Аральському морі і штучних водних шляхах, що знаходяться на території Союзу ССР, а також перевезення на судах внутрішнього плавання під прапором Союзу ССР по іноземних і міжнародних ріках, здійснюване пароплавствами Міністерства морського і річкового флоту, крайовими і обласними управліннями по транспортному освоєнню малих рік, промислово-транспортними кооперативними артілями і іншими організаціями. Перевезення по внутрішніх водних шляхах регулюються Статутом внутрішнього водного транспорту (див.) (СЗ 1930 р. № 55, ст. ПЕНСІЇ ПО СТАРОСТІ (ЗА ВІКОМ) - державні щомісячні грошові виплати громадянам, що досяг встановленого законом віку і що має трудовий стаж необхідної законом тривалості. Пенсійний вік розрізнюється в залежності від підлоги, умов труда і деяких інших чинників. Для працівників із звичайними умовами труда право на пенсію виникає у чоловіків в 60, а у жінок - в 55 років при наявності загального трудового стажу не менше за 25 і 20 років відповідно. Передбачені пільгові основи пенсійного забезпечення (зі зниженням пенсійного віку і скороченням необхідного загального трудового стажу) для наступних категорій громадян: жінок, що. Психологічний відбір кадрів до органів прокуратури - ПО є одним з компонентів професійного відбору і являє собою комплекс заходів, направлених на визначення відповідності психологічних якостей кандидата вимогам спеціальності. Його результати дозволяють прогнозувати міру професійної придатності кандидата (по психологічних критеріях) до вибраної професійної діяльності. Психологічний відбір в прокуратуру здійснюється з першої половини 90-х рр. Він є найважливішим напрямом діяльності психологічної служби прокуратури (див.). У цей час в органах прокуратури розроблено і впроваджено в практику декілька варіантів системи психологічної оцінки і відбору кадрів:. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ - розподіл часу роботи в межах діб або іншого календарного періоду. Коли говорять про режим робочого часу працівника, мають на увазі вигляд робочого тижня (5-денна або 6-денна), тривалість щоденної роботи (зміни), час її початку і закінчення, час початку і закінчення перерви для відпочинку і живлення, чи виконується робота в одну або декілька змін, їх кількість, тривалість, порядок переходу з однієї зміни в іншу (див. Робочий тиждень; Робочий час). Режим робочого часу є найважливішою складовою частиною внутрішнього трудового розпорядку в організаціях і повинен дотримуватися кожним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Треті особи в цивільному процесі України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАНГСТЕРИЗМ - (англ. gangster - бандит, gang - зграя, банда) - основний, насильний метод дії в системі злочинності, організованій в США (і інших країнах), що перебуває в створенні озброєних банд, члени яких ради досягнення своїх цілей здійснюють вбивства, влаштовують підпали і розграбування, б'ють, викрадають і тероризують людей. Гангстерські банди звичайно являють собою великі самостійні злочинні групи з добре продуманою внутрішньою структурою, зі суворою ієрархією учасників, що вимагає беззаперечно підкорення вищестоящим. Банди гангстерів з'явилися в США ще в минулому віці, в період освоєння "Дикого. Вибори в Російській Федерації - обрання громадянами Російської Федерації органів державної влади, органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб; найважливіший інститут організації і функціонування публічної влади в російському суспільстві; форма прямої демократії, передбачена Конституцією Російської Федерації і що забезпечує безпосередню участь громадян в формуванні органів державної і муніципальної влади. Чинним російським законодавством регламентуються вибори Президента Російської Федерації, депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, до органів державної влади суб'єктів Російської. ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ - суб'єкт патентних правовідносин, якому надане право на представництво фізичних і юридичних осіб перед патентним відомством держави - країни патентування. Фігура П.п. з'явилася в зв'язку з тим, що сучасні патентні закони містять пряму заборону для іноземних громадян і організацій на безпосереднє ведіння справ в патентному відомстві. Виключення складають країни СНД, громадяни яких можуть вести патентні справи в патентному відомстві РФ безпосередньо, при умові володіння російською мовою. У більшості країн П.п. може здійснювати свою професійну діяльність тільки самостійно як підприємець.
У вступі курсової "Треті особи в цивільному процесі України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВТОРСЬКЕ ПРАВО - (англ. copyright) - 1) розділ цивільного права, регульований національними законами і міжнародними конвенціями, правовий інститут, що охороняє результати творчої діяльності людини - твір як нематеріальний об'єкт, втілений в об'єктивній формі. А.п. розповсюджується на закінчені або незавершені твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення і достоїнства твору, а т.ж. способу його відтворення; 2) виняткове право на відтворення, публікацію і продаж змісту і форми літературного, музичного або інакшого художнього твору. А.п. відносяться до.

МЕР - 1) в РФ вища посадова особа, що обирається населенням і що очолює виконавчу владу в місті федерального значення Москві; 2) в ряді міст обласного, крайового, республіканського підкорення глава міської адміністрації в системі місцевого самоврядування. Згідно з Статутом Моськви М. безпосередньо або через органи міської адміністрації вирішує питання соціально-економічного життя міста, здійснює управління міським господарством і в цих цілях встановлює і змінює структуру міської адміністрації, визначає компетенцію органів міської адміністрації і встановлює фонди оплати труда їх працівників в. Заборони у виборчому праві - способи правового регулювання у виборчому праві, змістом яких є вимоги стриманості від здійснення певних суспільно шкідливих і правонарушающих дій. Сформульовані у виборчих законах заборони покладають на учасників виборчих правовідносин юридичні обов'язки пасивного характеру. Заборони формулюються в нормах виборчого законодавства за допомогою виразів: "забороняється", "не допускається", "не можуть (не може)", "не має право", "не допустимо" і інш. Наприклад, правові заборони сформульовані в наступних розпорядженнях Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь.
Список літератури курсової "Треті особи в цивільному процесі України" - більше 20 джерел. Толерантність - [від лати. tolerantia - терпіння] - абсолютна нечутливість або істотне зменшення гостроти реагування на який-небудь соціальний подразник як результат падіння його значущості для суб'єкта. Термін "толерантність", крім власне психології, досить стійко укорінитися в цілому ряді і інших сучасних наук. Так, наприклад, в медицині, а ще точніше в фармакології, під толерантністю розуміється звикання аж до повної нечутливості до того або інакшого препарата або групи препаратів, які в зв'язку з цим перестають надавати на пацієнта бажаний медикаментозний вплив. У психологічну лексику. НЕСВІДОМЕ - (Бсз) Німий.: das Unbewusste, unbewusst. -Франц.: inconscient. -Англ.: unconscious. - Ісп.: inconsciente. - Італ.: inconscio. - Португ.: inconsciente. про А) Прикметник "несвідомий" іноді використовується для позначення сукупності содержаний, не присутніх в актуальному полі свідомості -в "описовому", а не в "топическом" значенні слова, тобто поза розмежуванням змісту систем предсознательного і несвідомого. БИ) Несвідоме в "топическом" значенні слова було визначене Фрейд ще в першій теорії психічного апарату: несвідоме складається із.

ФРЕЙД Ганна - (1995-1982) - дочка фундатора психоаналізу, народилася в Віні 3 грудня 1895 року. Будучи молодшою з шести дітей З. Фрейда, вона не тільки знаходилася поруч з ним все своє життя, виконуючи роль особистого секретаря і залицяючись за батьком, протягом шістнадцяти років що страждав від ракового захворювання, але і, ставши психоаналітик, активно включилася в професійну діяльність, пов'язану з Міжнародним психоаналитическим рухом.    А. Фрейд не мала медичної освіти. Закінчивши приватний ліцей і діставши педагогічну освіту в 1914 році, протягом п'яти років вона працювала учителькою. Не зустрічаючи.
Посилання в тексті роботи "Треті особи в цивільному процесі України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Мережева журналістика - Новий різновид журналістики, що з'явився в кінці ХХ в. з розвитком і поширенням Інтернет, що дозволяє організовувати регулярне інформаційне віщання на широку аудиторію, самоопределяющееся різними технічними особливостями передачі і оформлення інформації. У мережевій журналістиці виділяються 2 напрями, практично рівноцінні по динаміці, структурі і значущості: а) інтернету-версії традиційному ЗМІ, к-рі виконують не тільки інформаційні і рекламні функції, але і дублюють, а частіше за все доповнюють базові видання; б) специфічні інтернет-агентства і інтернет-видання, к-рі працюють з. Сп'яніння, EBRIETAS - (лати. ebrius - п'яний, сп'янілий, хмільний; напоєний, насичений; захоплений, сповнений) - 1. неспеціальне значення - захоплений, збуджений стан, виникаючий від кого- або чого-небудь; 2. одурманення, стан гострої інтоксикації якою-небудь психоактивним речовиною або комбінацією таких речовин. Характеризується психічними, соматоневрологическими, поведенческими і вегетативними порушеннями на період дії психоактивной субстанції. Сп'яніння - це безумовно патологічний стан із зміненим станом свідомості, що виявляється значним перетворенням всієї системи відносин індивіда з навколишнім його світом і самим. Діловий конфлікт: психотехника дозволу - Розгляд в Д. до. технологічно включає: первинне орієнтування в ситуації; планування розгляду; виявлення картини конфлікту; моделювання конфлікту і варіантів його урегулювання. Потрібно використати методичну схему роботи з конфліктом, що складається з 2 блоків: Блок процесу роботи з Д. до. містить позиції: 1) основа для роботи по конфлікту; 2) попередні версії конфлікту; 3) первинний план роботи по конфлікту; 4) коректива плану роботи; 5) виявлені причини конфлікту; 6) заходи по урегулюванню і вирішенню конфлікту; 7) можливі наслідки розвитку конфлікту. Блок аналізу Д. до. включає позиції.

РЕБЕФИНГ ОРА - Рух "Вільне дихання" зародилося в 70-х рр. (орієнтувально в 1975 р.) і зобов'язано своєю появою трудам Грофа (Grof S.) і Ора (Orr L.), яким незалежно один від одного розробили техніка, що має багато загального і багато в чому різні. Обидва методи засновані на індукції зміненого (незвичайного, але физиологичного) стану свідомості. У реальному житті джерелами зміненої свідомості є стреси, особливий сексуальний досвід, роди, сон (сновидіння). У деякому розумінні цей стан природно для новонароджених і дітей раннього віку (звідси і физиологичность зміненої свідомості). У цих випадках людина. ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ - такий вияв тих або інакших властивостей окремих членів групи, від якого залежить успішне виконання групової діяльності. Найбільш гостро проблема П. з. возйикает в малих групах. П. з. конкретної групи визначається характером діяльності, що виконується. При цьому різні види діяльності вимагають сумісності по різних властивостях: одні - по фізичних (напр., фізична сила), інші - по психофізіологічних (рухливість нервових процесів і т. п.), треті- по емоційно-вольових (рівень емоційної стійкості і інш.), четверті- по соціально-психологічних (напр., такі риси вдачі, як товариськість, чуйність і. ІНТРОСПЕКЦІЯ - (від лати. introspecto -дивлюся всередину) - особливий спосіб пізнання людиною своєї свідомості, яка полягає в ніби "безпосередньому" сприйнятті його феноменів і законів. Ідеї И. як особливого методу пізнання свідомості були обгрунтовані в трудах Р. Декарта (який говорив про безпосередній характер пізнання власного душевного життя) і Дж. Локка (досвіду, що висунув концепцію 2 типів: внутрішнього, або рефлексії, який дає нам знання про діяльність нашого "розуму", і зовнішнього, або відчуття, який дає нам знання про мир зовнішній). У кінці XIX в., коли психологія. ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНА ОЦІНКА - перевірка відповідності СЧМ (її підсистем, ланок, інженерно-психологічним вимогам. І. о, полягає у визначенні основних показників діяльності оператора, робочого місця (його окремих елементів), СЧМ загалом. Об'єктами І. про. є показники функціонування СЧМ, організація взаємодії між людиною і машиною, робочі місця операторів, оперативні пункти управління, алгоритми діяльності оператора, міра Шего професійної підготовленості, чинники робочої середи і т. д. І. про. проводиться на всіх етапах життєвого циклу СЧМ: проектування, виробництва і експлуатацій. При проектуванні СЧМ оцінка проводиться з.