ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття третіх осіб в цивільному процесі України. Їх види.....6
Розділ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.....16
2.1. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.....16
2.2. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.....18
Розділ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.....23
3.1. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги.....23
3.2. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги.....31
Висновки.....34
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Треті особи в цивільному процесі України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Треті особи в цивільному процесі України"

Курсова робота "Треті особи в цивільному процесі України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Треті особи в цивільному процесі України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Треті особи в цивільному процесі України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Треті особи в цивільному процесі України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ РІЧКОВЕ - (перевезення по внутрішніх водних шляхах) - перевезення по ріках, озерах, Аральському морі і штучних водних шляхах, що знаходяться на території Союзу ССР, а також перевезення на судах внутрішнього плавання під прапором Союзу ССР по іноземних і міжнародних ріках, здійснюване пароплавствами Міністерства морського і річкового флоту, крайовими і обласними управліннями по транспортному освоєнню малих рік, промислово-транспортними кооперативними артілями і іншими організаціями. Перевезення по внутрішніх водних шляхах регулюються Статутом внутрішнього водного транспорту (див.) (СЗ 1930 р. № 55, ст. ПЕНСІЇ ПО СТАРОСТІ (ЗА ВІКОМ) - державні щомісячні грошові виплати громадянам, що досяг встановленого законом віку і що має трудовий стаж необхідної законом тривалості. Пенсійний вік розрізнюється в залежності від підлоги, умов труда і деяких інших чинників. Для працівників із звичайними умовами труда право на пенсію виникає у чоловіків в 60, а у жінок - в 55 років при наявності загального трудового стажу не менше за 25 і 20 років відповідно. Передбачені пільгові основи пенсійного забезпечення (зі зниженням пенсійного віку і скороченням необхідного загального трудового стажу) для наступних категорій громадян: жінок, що. Психологічний відбір кадрів до органів прокуратури - ПО є одним з компонентів професійного відбору і являє собою комплекс заходів, направлених на визначення відповідності психологічних якостей кандидата вимогам спеціальності. Його результати дозволяють прогнозувати міру професійної придатності кандидата (по психологічних критеріях) до вибраної професійної діяльності. Психологічний відбір в прокуратуру здійснюється з першої половини 90-х рр. Він є найважливішим напрямом діяльності психологічної служби прокуратури (див.). У цей час в органах прокуратури розроблено і впроваджено в практику декілька варіантів системи психологічної оцінки і відбору кадрів:. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ - розподіл часу роботи в межах діб або іншого календарного періоду. Коли говорять про режим робочого часу працівника, мають на увазі вигляд робочого тижня (5-денна або 6-денна), тривалість щоденної роботи (зміни), час її початку і закінчення, час початку і закінчення перерви для відпочинку і живлення, чи виконується робота в одну або декілька змін, їх кількість, тривалість, порядок переходу з однієї зміни в іншу (див. Робочий тиждень; Робочий час). Режим робочого часу є найважливішою складовою частиною внутрішнього трудового розпорядку в організаціях і повинен дотримуватися кожним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Треті особи в цивільному процесі України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАНГСТЕРИЗМ - (англ. gangster - бандит, gang - зграя, банда) - основний, насильний метод дії в системі злочинності, організованій в США (і інших країнах), що перебуває в створенні озброєних банд, члени яких ради досягнення своїх цілей здійснюють вбивства, влаштовують підпали і розграбування, б'ють, викрадають і тероризують людей. Гангстерські банди звичайно являють собою великі самостійні злочинні групи з добре продуманою внутрішньою структурою, зі суворою ієрархією учасників, що вимагає беззаперечно підкорення вищестоящим. Банди гангстерів з'явилися в США ще в минулому віці, в період освоєння "Дикого. Вибори в Російській Федерації - обрання громадянами Російської Федерації органів державної влади, органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб; найважливіший інститут організації і функціонування публічної влади в російському суспільстві; форма прямої демократії, передбачена Конституцією Російської Федерації і що забезпечує безпосередню участь громадян в формуванні органів державної і муніципальної влади. Чинним російським законодавством регламентуються вибори Президента Російської Федерації, депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, до органів державної влади суб'єктів Російської. ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ - суб'єкт патентних правовідносин, якому надане право на представництво фізичних і юридичних осіб перед патентним відомством держави - країни патентування. Фігура П.п. з'явилася в зв'язку з тим, що сучасні патентні закони містять пряму заборону для іноземних громадян і організацій на безпосереднє ведіння справ в патентному відомстві. Виключення складають країни СНД, громадяни яких можуть вести патентні справи в патентному відомстві РФ безпосередньо, при умові володіння російською мовою. У більшості країн П.п. може здійснювати свою професійну діяльність тільки самостійно як підприємець.
У вступі курсової "Треті особи в цивільному процесі України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВТОРСЬКЕ ПРАВО - (англ. copyright) - 1) розділ цивільного права, регульований національними законами і міжнародними конвенціями, правовий інститут, що охороняє результати творчої діяльності людини - твір як нематеріальний об'єкт, втілений в об'єктивній формі. А.п. розповсюджується на закінчені або незавершені твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення і достоїнства твору, а т.ж. способу його відтворення; 2) виняткове право на відтворення, публікацію і продаж змісту і форми літературного, музичного або інакшого художнього твору. А.п. відносяться до.

МЕР - 1) в РФ вища посадова особа, що обирається населенням і що очолює виконавчу владу в місті федерального значення Москві; 2) в ряді міст обласного, крайового, республіканського підкорення глава міської адміністрації в системі місцевого самоврядування. Згідно з Статутом Моськви М. безпосередньо або через органи міської адміністрації вирішує питання соціально-економічного життя міста, здійснює управління міським господарством і в цих цілях встановлює і змінює структуру міської адміністрації, визначає компетенцію органів міської адміністрації і встановлює фонди оплати труда їх працівників в. Заборони у виборчому праві - способи правового регулювання у виборчому праві, змістом яких є вимоги стриманості від здійснення певних суспільно шкідливих і правонарушающих дій. Сформульовані у виборчих законах заборони покладають на учасників виборчих правовідносин юридичні обов'язки пасивного характеру. Заборони формулюються в нормах виборчого законодавства за допомогою виразів: "забороняється", "не допускається", "не можуть (не може)", "не має право", "не допустимо" і інш. Наприклад, правові заборони сформульовані в наступних розпорядженнях Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь.
Список літератури курсової "Треті особи в цивільному процесі України" - більше 20 джерел. Толерантність - [від лати. tolerantia - терпіння] - абсолютна нечутливість або істотне зменшення гостроти реагування на який-небудь соціальний подразник як результат падіння його значущості для суб'єкта. Термін "толерантність", крім власне психології, досить стійко укорінитися в цілому ряді і інших сучасних наук. Так, наприклад, в медицині, а ще точніше в фармакології, під толерантністю розуміється звикання аж до повної нечутливості до того або інакшого препарата або групи препаратів, які в зв'язку з цим перестають надавати на пацієнта бажаний медикаментозний вплив. У психологічну лексику. НЕСВІДОМЕ - (Бсз) Німий.: das Unbewusste, unbewusst. -Франц.: inconscient. -Англ.: unconscious. - Ісп.: inconsciente. - Італ.: inconscio. - Португ.: inconsciente. про А) Прикметник "несвідомий" іноді використовується для позначення сукупності содержаний, не присутніх в актуальному полі свідомості -в "описовому", а не в "топическом" значенні слова, тобто поза розмежуванням змісту систем предсознательного і несвідомого. БИ) Несвідоме в "топическом" значенні слова було визначене Фрейд ще в першій теорії психічного апарату: несвідоме складається із.

ФРЕЙД Ганна - (1995-1982) - дочка фундатора психоаналізу, народилася в Віні 3 грудня 1895 року. Будучи молодшою з шести дітей З. Фрейда, вона не тільки знаходилася поруч з ним все своє життя, виконуючи роль особистого секретаря і залицяючись за батьком, протягом шістнадцяти років що страждав від ракового захворювання, але і, ставши психоаналітик, активно включилася в професійну діяльність, пов'язану з Міжнародним психоаналитическим рухом.    А. Фрейд не мала медичної освіти. Закінчивши приватний ліцей і діставши педагогічну освіту в 1914 році, протягом п'яти років вона працювала учителькою. Не зустрічаючи.
Посилання в тексті роботи "Треті особи в цивільному процесі України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Мережева журналістика - Новий різновид журналістики, що з'явився в кінці ХХ в. з розвитком і поширенням Інтернет, що дозволяє організовувати регулярне інформаційне віщання на широку аудиторію, самоопределяющееся різними технічними особливостями передачі і оформлення інформації. У мережевій журналістиці виділяються 2 напрями, практично рівноцінні по динаміці, структурі і значущості: а) інтернету-версії традиційному ЗМІ, к-рі виконують не тільки інформаційні і рекламні функції, але і дублюють, а частіше за все доповнюють базові видання; б) специфічні інтернет-агентства і інтернет-видання, к-рі працюють з. Сп'яніння, EBRIETAS - (лати. ebrius - п'яний, сп'янілий, хмільний; напоєний, насичений; захоплений, сповнений) - 1. неспеціальне значення - захоплений, збуджений стан, виникаючий від кого- або чого-небудь; 2. одурманення, стан гострої інтоксикації якою-небудь психоактивним речовиною або комбінацією таких речовин. Характеризується психічними, соматоневрологическими, поведенческими і вегетативними порушеннями на період дії психоактивной субстанції. Сп'яніння - це безумовно патологічний стан із зміненим станом свідомості, що виявляється значним перетворенням всієї системи відносин індивіда з навколишнім його світом і самим. Діловий конфлікт: психотехника дозволу - Розгляд в Д. до. технологічно включає: первинне орієнтування в ситуації; планування розгляду; виявлення картини конфлікту; моделювання конфлікту і варіантів його урегулювання. Потрібно використати методичну схему роботи з конфліктом, що складається з 2 блоків: Блок процесу роботи з Д. до. містить позиції: 1) основа для роботи по конфлікту; 2) попередні версії конфлікту; 3) первинний план роботи по конфлікту; 4) коректива плану роботи; 5) виявлені причини конфлікту; 6) заходи по урегулюванню і вирішенню конфлікту; 7) можливі наслідки розвитку конфлікту. Блок аналізу Д. до. включає позиції.

РЕБЕФИНГ ОРА - Рух "Вільне дихання" зародилося в 70-х рр. (орієнтувально в 1975 р.) і зобов'язано своєю появою трудам Грофа (Grof S.) і Ора (Orr L.), яким незалежно один від одного розробили техніка, що має багато загального і багато в чому різні. Обидва методи засновані на індукції зміненого (незвичайного, але физиологичного) стану свідомості. У реальному житті джерелами зміненої свідомості є стреси, особливий сексуальний досвід, роди, сон (сновидіння). У деякому розумінні цей стан природно для новонароджених і дітей раннього віку (звідси і физиологичность зміненої свідомості). У цих випадках людина. ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ - такий вияв тих або інакших властивостей окремих членів групи, від якого залежить успішне виконання групової діяльності. Найбільш гостро проблема П. з. возйикает в малих групах. П. з. конкретної групи визначається характером діяльності, що виконується. При цьому різні види діяльності вимагають сумісності по різних властивостях: одні - по фізичних (напр., фізична сила), інші - по психофізіологічних (рухливість нервових процесів і т. п.), треті- по емоційно-вольових (рівень емоційної стійкості і інш.), четверті- по соціально-психологічних (напр., такі риси вдачі, як товариськість, чуйність і. ІНТРОСПЕКЦІЯ - (від лати. introspecto -дивлюся всередину) - особливий спосіб пізнання людиною своєї свідомості, яка полягає в ніби "безпосередньому" сприйнятті його феноменів і законів. Ідеї И. як особливого методу пізнання свідомості були обгрунтовані в трудах Р. Декарта (який говорив про безпосередній характер пізнання власного душевного життя) і Дж. Локка (досвіду, що висунув концепцію 2 типів: внутрішнього, або рефлексії, який дає нам знання про діяльність нашого "розуму", і зовнішнього, або відчуття, який дає нам знання про мир зовнішній). У кінці XIX в., коли психологія. ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНА ОЦІНКА - перевірка відповідності СЧМ (її підсистем, ланок, інженерно-психологічним вимогам. І. о, полягає у визначенні основних показників діяльності оператора, робочого місця (його окремих елементів), СЧМ загалом. Об'єктами І. про. є показники функціонування СЧМ, організація взаємодії між людиною і машиною, робочі місця операторів, оперативні пункти управління, алгоритми діяльності оператора, міра Шего професійної підготовленості, чинники робочої середи і т. д. І. про. проводиться на всіх етапах життєвого циклу СЧМ: проектування, виробництва і експлуатацій. При проектуванні СЧМ оцінка проводиться з.