Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову ... 5
1.1. Особливості придбання земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, на підставі цивільно-правової угоди ... 5
1.2. Поняття договору купівлі-продажу ... 13
1.3. Сторони договору купівлі-продажу ... 15
1.4. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу ... 18
Розділ 2. Характеристика особливостей укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки під забудову ... 24
2.1. Загальні засади укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки під забудову ... 24
2.2. Обов'язкові умови укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки під забудову ... 26
Розділ 3. Посвідчення правочинів щодо відчуження земельних ділянок ... 33
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову"

Курсова робота "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВИ - одноосібний (т. е. представлений однією персоною) орган державної влади. Разом з тим - вища посадова особа держави часто одночасна і верховний головнокомандуючий збройними силами держави. Статус президента зумовлений його призначенням. Можуть бути наступні варіанти: а) президент - розділ виконавчої влади; б) президент - глава держави; в) президент - глава держави і розділ виконавчої влади; г) президент - глава держави, розділ виконавчої влади і глава уряду. Як розділ виконавчої влади президент включається в систему органів виконавчої влади, він - вища ланка даної системи. У деяких зарубіжних країнах, а. ОРГАНІЧНИЙ ЗАКОН (органічне законодавство) - 1) в ряді країн романської системи права (Франція, Іспанія, Португалія) закон, що має особливий статус, який займає прикордонне положення між конституційними і звичайними законами, приймається по прямому розпорядженню конституції на основі її бланкетних (отсилочних) норм в її доповнення і розвиток і в спеціальному порядку. Призначення О.з. складається у встановленні діяльності органів, вказаних в основному законі; 2) всі закони, до яких посилає конституція. У Бразілії їх іменують додатковими і вони рівнозначні французьким органічним: 3) в деяких країнах, наприклад в Італії, О.з. іменуються. ФАХІВЕЦЬ З МАРКЕТИНГУ - Посадові обов'язки. Здійснює розробку заходів по виробництву продукції (товару) і наданню послуг, які знаходять найбільший попит і ринок збуту. Сприяє збалансованому розвитку виробництва і сфери послуг, готує пропозиції по вибору і зміні напрямів розвитку товарного асортименту, виробниче - господарської і підприємницької діяльності. Бере участь в розробці маркетингової політики, визначенні цін, створює умови для планомірної реалізації товару і розширення послуг, що надаються, задоволення попиту покупців (клієнтів) на товари і послуги. Вивчає ринок аналогічних товарів і послуг (аналіз. Каральні домагання - Один з елементів правосвідомості, що виражає реакцію індивіда або соціальної групи на законодавче визначення видів і розмірів покарань і практику їх застосування державними органами. Реакція виявляється у вигляді представлень індивіда або групи про справедливі форми і межі карної репресії. Індивідуальні або групові каральні домагання можуть характеризуватися різною мірою збігу з волею законодавця. З цієї точки зору рівень каральних домагань населення може бути: а) завищеним; б) заниженим; в) адекватним. При цьому критерієм для характеристики рівня каральних домагань населення виступає законодавче.
Кожна вагома структурна частина курсової "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИННОСТІ - (лати. praesumptio - припущення) - положення, згідно з яким обвинувачений вважається невинним, поки його провина не буде доведена у встановленому законом порядку. П.н. - загальновизнаний принцип, закріплений у Загальній декларації прав людини і Міжнародному пакті про цивільні і політичні права, суть якого полягає в тому, що кожна людина, обвинувачена в здійсненні злочину, має право вважатися невинним доти, поки його винність не буде встановлена шляхом голосного судового розгляду, при якому йому забезпечуються всі можливості для захисту. П.н. закріплена і в Конституції РФ (ч. 1 ст. 49). Конституція РФ. Традиції ОВД - ТОВД - життя, що затвердилися в історії і діяльність ОВД норми чесного і самовідданого виконання службового обов'язку. У період радянської влади вони поділялися на революційні, бойові (безпосередня участь із зброєю в руках в захисті Батьківщини і інтересів її народу, підтримка зразкового громадського порядку, взаємодопомога у важкій службово-бойовій обстановці, безкомпромісна боротьба з карною злочинністю і порушеннями громадського порядку) і трудових (гуманне відношення до громадян, нерозривний зв'язок з трудящою масою, дотримання соціалістичної законності, товариство, взаємна допомога і. РОЗПУСК ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - примусове дострокове припинення повноважень представницького органу місцевого самоврядування. Основою розпуску є невиконання представницьким органом місцевого самоврядування рішення суду про скасування прийнятого ним нормативного правового акту, визнаного судом перечачій (повністю або окремими положеннями) Конституції РФ, федеральним законам, законодавству суб'єкта РФ, статуту муніципальної освіти і при цьому що призвів визнане судом порушення (применшення) прав і свобод людину і громадянина або настання інакшої шкоди (п. 3 ст. 49 Федеральних закони "Про загальні принципи організації.
У вступі курсової "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Реєстрація по місцю проживання і по місцю перебування - Раніше прописка громадян регулювалася постановою Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року N 678 "Про деякі правила прописки громадян". Тоді порядок прописки носив дозвільний характер. Кожний громадянин повинен був отримати від адміністративних органів дозвіл на мешкання або тимчасове знаходження у вибраному місці. Таким чином, громадянин, бажаючий прописатися по місцю свого проживання, був поставлений в залежність не тільки від певних умов, але і розсуди адміністративних органів. Висновком Комітету конституційного нагляду СРСР від 26 жовтня 1990 року уперше було визнано, що.

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ - операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, використанням як засіб платежу іноземної валюти, а т.ж. валюти Російської Федерації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, ввезенням і пересилкою в Російську Федерацію з-за кордону і вивозом і пересилкою з Російської Федерації за межу валютних цінностей, а т.ж. із здійсненням міжнародних грошових переказів. У про. поділяються на поточні операції і операції, пов'язані з рухом капіталу. Поточні В.о. операції, пов'язані з купівлею-продажем валютних цінностей, товарів і послуг, реалізацією прав на інтелектуальну власність. Норматив вартості освоєння нових земель сільськогосподарських угідь, що замість вилучаються для несільськогосподарських потреб - одиниця оцінки названих угідь, що встановлюється при розрахунку втрат сільськогосподарського виробництва в залежності від типів і подтипов грунтів на дільницях (розбиті на 13 зон), що вилучаються окремо для ріллі, багаторічних насаджень, сінокосів і пасовищ корінного поліпшення і окремо для сінокосів і пасовищ в тисячах рублів за гектар; спеціально уповноваженому органу федеральної виконавчої влади в області використання і охорони земель надане право встановлювати індекси до Н.с.о.; органам виконавчої влади суб'єктів РФ надане право по представленню комітетів по земельних ресурсах і.
Список літератури курсової "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" - більше 20 джерел. ШИЗОФРЕНІЯ - психічне захворювання, що протікає хронічно у вигляді приступів або безперервно і що приводить до характерних змін особистості. Головними симптомами шизофренії є: розщеплення психічної діяльності і емоційно-вольове зубожіння. Термін "шизофренія" дослівно означає "розщеплення душі" ( "шизо" від грецького - розщеплення, "френ" - душа, розум). При розщепленні психічною діяльність хвора поступово втрачає контакт з реальною дійсністю, з'являється отгороженность від зовнішнього світу, відхід в себе, в мир власних хворобливих переживань. Цей стан, що носить назву аутизм, виявляється у. ДЖЕМС УИЛЬЯМ - Уїльям Джемс народився 11 січня 1842 р. Його батьки хотіли, щоб Уїльям став лікарем, тому він поступив в Гарвардський університет з метою вивчення медицини. Будучи студентом, він зацікавився психологією і вирішив продовжити свою освіту, відправившись в Німеччину, де вивчав природні науки. Вчачись в Німеччині, Джемс захопився ідеями Вільгельма Вундта і, коли повернувся в США, продовжував розвивати його теорії. Однак згодом він пішов по іншому шляху і в роботі "Принципи психології", виданої в 1890 р., відобразив свої нові погляди. Він розумів свідомість як спосіб біологічного.

УОТСОН - (Watson) Джон Бродес (1878- 1958) - американський психолог, основоположник бихевиоризма. Фахівець в області психофізіології, експериментальної і порівняльної психології, психотерапії. Освіту отримав в Коледж Фурмана (бакалавр, 1900) і Чикагськом ун-ті (д-р, 1903). Професійну діяльність початків як асистент по психології Чикагського ун-та (1903-1904), потім викладача (1904-1908). У 1908 р. отримав запрошення Дж Болдуїна зайняти посаду професора в ун-ті Джона Хопкинса і очолити лабораторію порівняльної психології. У 1909 р. в зв'язку з відставкою Дж. Болдуїна У. помістився його.
Посилання в тексті роботи "Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКСПЕРИМЕНТ - дослідницька стратегія, в якій виконується цілеспрямоване спостереження за неяким процесом в умовах регламентованої зміни окремих характеристик умов його протікання. При цьому відбувається перевірка гіпотези. У психології - один з основних, нарівні з спостереженням, методів наукового пізнання взагалі і дослідження психологічного зокрема. Відрізняється від спостереження насамперед тим, що передбачає спеціальну організацію ситуації дослідження, активне втручання в ситуацію дослідника, що планомірно маніпулює однією або декількома змінними (чинниками) і реєструючого супутні зміни в поведінці. ШПРАНГЕР - (Spranger) Едуард (1882-1963) - німецький філософ, психолог і педагог, один з творців розуміючої психології. Професор (1911). Учень В. Дільтея і Ф. Паульсена. Дістав філософську, історичну і лінгвістичну освіту в Берлінськом ун-ті. Після його закінчення (1905) викладав там же (професор, 1911 - 1912 і в 1920-1944). З 1912 по 1920 р. - професор Лейпцигського ун-та. Читав гостьові лекції в Японії (1936-1939). У 1944 р. був арештований фашистською владою і ув'язнений Моабітськую. Після звільнення (1945) призначений ректором Берлінського ун-та. Був серед фундаторів Союзу діячів культури за демократичне. Методика "Репертуарние гратки". Дж. Келли - Соціально-психологічна модифікація М. Ю. Кондратьева. У своєму класичному варіанті методика "репертуарних граток" Дж. Келли застосовується для рішення общепсихол. задач. Але в той же час дана методика піддається модифікаціям і може бути використана для рішення соціально-психол. задач. Запропонована М. Ю. Кондратьевим модифікація дозволяє використати методику "репертуарних граток" Дж. Келли для глибокого аналізу процесу взаимовосприятия в реально функціонуючих групах, в т. ч. і в групах підлітків - учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців разл. закритих установ і т. д.

ІЗОЛЯЦІЯ - (англ. isolation). 1) Відособлення людини або групи людей (групова ізоляція) від звичних умов життя і спілкування з інш. людьми в умовах космічного польоту, зимівель, віддалених експедицій і т. п. Специально И. розглядається в клініці нервових і душевних хвороб: у разах поразки слуху, зору, мовної діяльності - при порушеннях артикуляції, речеобразования і сприйняття усної мови. Систематичні експериментальні дослідження впливу І. на особистість і організм людини пов'язані з вивченням питань підготовки людини до польоту в космос. Дослідження показали, що І. надає складний вплив на людину. У. НАВИК - дія, доведена до відомої міри досконалості, те, що виконується легкий, швидко, економічно, з найвищим результатом і мінімальним напруженням, тобто як би автоматично. Основним засобом формування Н. є вправа. Розрізнюють три основних вигляду Н.: перцептивні (Н. сприйняття) - автоматизоване почуттєве відображення властивостей і характеристик добре знайомого, що неодноразово сприймається раніше предмета; інтелектуальні - автоматизовані прийоми і способи рішення задач, що раніше зустрічалися; моторні (рухові) - автоматизований вплив на зовнішній об'єкт за допомогою рухів з метою його перетворення, що. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНІ ПОЧУТТЯ, СВІДОМІСТЬ І ПОВЕДІНКА - стихійно що склався, історично і соціально зумовлені народні способи рішення задач виховання підростаючих поколінь, доцільної взаємодії дорослих з дітьми. Народні методи і прийоми впливу на розум і емоції дитини є одним з головних питань предмета етнопедагогики і етнопсихологии. Реєстр етно-педагогічних і етнопсихологических методів і прийомів впливу в ході виховання включає: переконання, приклад, вимога, наказ, роз'яснення, повір'я, привчання, вправа, побажання, благословення, прохання, раду, натяк, схвалення, заборону. Амплітуда впливу таких методів на почуття, свідомість, поведінка дітей і. Резонерство - (фр. raisonner - міркувати) - 1. взагалі - схильність просторікувато і скучно міркувати про що-небудь з повчальною метою; 2. в психопатології - втрата здібності до конкретного мислення (тобто здатності слідувати в своєму мисленні певної мети, використати конкретні факти, робити певні і недвозначні висновки). Відірваність від реальності, від конкретики і істоти справи часто підміняється при цьому емоційною надмірністю, особливо непомірною пафосом, надмірними і не завжди природними актами експресії, а також пишномовністю, витіюватістю мови, багатослівністю і схильністю до монолога.