УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов'язань ... 5
1.1. Значення та функції договору в цивільному праві ... 5
1.2. Види договорів ... 8
1.3. Зміст договору ... 12
Розділ 2. Особливості укладання цивільного договору ... 16
2.1. Поняття, форма та момент укладення договору ... 16
2.2. Стадії укладання договору ... 21
2.3. Особливості укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах ... 23
Розділ 3. Особливості зміни і розірвання цивільного договору ... 26
3.1. Підстави для зміни або розірвання договору ... 26
3.2. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин ... 27
3.3. Правові наслідки зміни або розірвання договору ... 30
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Укладення, зміна та розірвання договору" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Укладення, зміна та розірвання договору"

Курсова робота "Укладення, зміна та розірвання договору" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Укладення, зміна та розірвання договору", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Укладення, зміна та розірвання договору" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Укладення, зміна та розірвання договору" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ - всякі дії, направлені до повалення, підриву або ослаблення влади робоче-селянських Рад і вибраних ними, на основі Конституції Союзу ССР і конституцій союзних республік, робоче-селянських урядів Союзу ССР, союзних і автономних республік, або до підриву або ослаблення зовнішньої безпеки Союзу ССР і основного господарського, політичного і національного завоювання пролетарської революції. Внаслідок міжнародної солідарності інтересів всіх трудящих такі ж дії признаються контрреволюційними і тоді, коли вони направлені на всяку іншу державу трудящих, хоч би і не вхідне в Союз ССР (ст. 58 УК). МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (ИКАО) - (англ. International Civil Aviation Organization) - спеціалізована установа ООН: організує і координує діяльність цивільної авіації. Засновницький акт ИКАО - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., в текст якої були включені положення, що становлять статут ИКАО. Цілі і задачі ИКАО: розробка принципів і методів міжнародної аеронавігації і сприяння плануванню і розвитку міжнародного повітряного транспорту, з тим щоб: а) забезпечувати безпечний і впорядкований розвиток міжнародної цивільної авіації; б) заохочувати мистецтво конструювання і експлуатації повітряних судів в мирних цілях; в). АКЦЕПТНО РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ - форма кредиту, вживаного при міжнародних розрахунках акредитивами, засновується на поєднанні акцепту тратт банком експортера і відшкодування (ранжирования) імпортером коштів банку-акцептанту. Імпортер для оплати зовнішньоторгівельного контракту (при відсутності власних вільних коштів і вільних коштів у обслуговуючого його банку) звертається за кредитом до банку, обслуговуючого експортера, який досить обізнаний про торгову операцію, що планується і може всебічно оцінити її економічну обгрунтованість, а отже, забезпеченість. Для цього імпортер відкриває в обслуговуючому його банку непокритий. Відповідальність за шкоду навколишньому середовищу, заподіяний діяльністю в минулому - поставлена в світовій юридичній практиці проблема, по-різному що вирішується. Найбільш відомий досвід США, зокрема, прийнятий в США в 1980 р. Загальний закон про заходи по відновленню навколишнього середовища, компенсації і відповідальності (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), більш відомий як Закон об суперфонде. Закон передбачає відповідальність за забруднення навколишнього середовища: справжніх власників або операторів судна або підприємства; власників або операторів на момент скидання або витоки небезпечних речовин; тих, хто організовував.
Кожна вагома структурна частина курсової "Укладення, зміна та розірвання договору" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СВОБОДА ЗБОРІВ - конституційне право публічного, масового вираження соціальних вимог проти або в підтримку політичних заходів і подій суспільно-політичного життя. Загальна декларація прав людини передбачає, що "кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій" (п. 1 ст. 20). Змістом С.с. охоплюється право: а) збиратися мирно, без зброї; б) провести збори, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування. Закріплення даного права в Конституції РФ (ст. 31) дозволяє громадянам РФ легально, тобто законно, публічно брати участь в обговоренні питань, що мають суспільне значення, виражати підтримку. Психологія прокурорської діяльності - На відміну від психології труда слідчого, інтенсивне вивчення якої у вітчизняній психології здійснювалося з середини 60-х рр. ХХ віку, спеціальних досліджень, присвячених психологічним особливостям особистості і професійній діяльності прокурора, до останнього часу практично не проводилося. Лише в першій половині 90-х рр. при створенні в органах прокуратури системи психологічного відбору кадрів такі дослідження почалося. Робота прокурора відноситься до числа професій, що пред'являють підвищені вимоги до психіки людини, його характерологическим, інтелектуальним, особовим якостям. При цьому. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ (КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВИЧАЙНЕ ПРАВО) - що склався в практиці діяльності органів державної влади правило, яке внаслідок багаторазового повторення придбало загальнообов'язкове значення і виступає як джерело конституційного права. К. складаються в парламентській, виборчій практиці, в діяльності органів місцевого самоврядування. Деякі з таких звичаїв, що мають особливу значущість, отримують законодавче закріплення. Так, при проведенні в 1993 р. виборів депутатів Державної Думи першого скликання стало звичайним нарівні з передбаченими Положенням про вибори депутатів Державної Думи виборчими комісіями формування територіальних.
У вступі курсової "Укладення, зміна та розірвання договору" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГАРМОНІЗОВАНА СИСТЕМА ОПИСУ КОДОВАНИХ ТОВАРІВ - номенклатура, що являє собою многофункциональний товарний класифікатор, основна мета якого - упорядити різноманіття переміщуваних товарів. З 1 січня 1988 р. набрала чинності Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису і кодування товарів. У нашій країні ця система застосовується з 1 січня 1991 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 1988 р. № 1004. На її базі побудований національний класифікатор - Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТНВЕД). Відповідно до постанови Уряду РФ від 3 квітня 1996 р. № 372 РФ приєдналася до Міжнародної конвенції про.

МИКРОТЕЛЕВИЗИОННИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС - (МТИК), комплекс технічних засобів, що дозволяє здійснювати візуальне дослідження об'єктів по їх зображеннях на екрані телевізора з необхідною мірою збільшення (від 8 до 70 крат), з подальшим отриманням микроснимка через відеопроцесор (відеопринтер). Застосовується при дослідженні документів (в т.ч. цінних паперів, грошей), трасологических об'єктів (сліди пальців, сліди знарядь злому і інструментів, пломби і т.п.), балістичних об'єктів (сліди частин зброї на кулях і гільзах, сліди пострілу) і інш. Володіє істотними перевагами перед традиційним мікроскопічним дослідженням: збільшує информативность. Єдиний соціальний податок - цільовий федеральний податок, що сплачується організаціями і фізичними особами, що зараховується до федерального бюджету і двох державних позабюджетних фонду (Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування РФ) і призначений для мобілізації коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення( страхування) і медичну допомогу. Стягується на території РФ з 1 січня 2001 р. на основі гл. 24 НК РФ. Об'єкт обкладення - виплати і інакші винагороди, що нараховуються платниками податків на користь фізичних осіб, а також доходи від.
Список літератури курсової "Укладення, зміна та розірвання договору" - більше 20 джерел. Ефективні компоненти психотерапії - (effective components of psychotherapy) Всі форми психотер. загалом і в цілому приносять більше користі більшому числу людей, ніж неформальна допомога або проста течія часу. Це дає достатню упевненість в тому, що, незважаючи на конфлікти між різними школами і відмінностям в їх доктринах і технічних прийомах, всі психотерапевтичні підходи повинні володіти якимись "лікувальними" властивостями, більш того властивостями, к-рі відрізняють психотер. від інш. форм допомоги, що надається друзями, родичами або інш. особами. Можна виділити 3 відмітні характеристики: а) що надає допомогу - професіонал; б). Диференціальні емоції як утрудняючий чинник спілкування - розрізнюються на основі комплексного критерію, що охоплює нервову субстрат емоцій, експресію і їх суб'єктивну якість (Изард, 1980), впливають на взаємодію між людьми. Теорія диференціальних емоцій визнає за емоціями функцію детермінант поведінки в найширшому діапазоні: від насилля і ненавмисного вбивства до самопожертвування. Емоції можуть додавати значення і значення людському О. Емоциональноє відношення до інш. людини є чинником, що вмотивовує і керуючим взаємодію між ними (виділені 3 осі емоційно-ціннісного відношення людини до людини: симпатія-антипатія, повага-неповага.

КОМПРЕСИ - різні види лікувальних пов'язок, бувають сухими і вологими. Сухий компрес роблять з декількох шарів стерильної марлі і шара вати, які закріплюють бинтом. Застосовується для захисту місця пошкодження (удару, рани) від охолоджування і забруднення. Вологі компреси бувають що зігрівають, гарячі і холодні. Використовують для накладення на різні дільниці тіла в залежності від локалізації патологічного процесу. Зігріваючий компрес застосовують як рассасивающее засіб при місцевих запальних процесах в шкірі, подкожной клітковині, суглобах, при ангіні, отите, ларинготрахеите, плевриті. Внаслідок.
Посилання в тексті роботи "Укладення, зміна та розірвання договору" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕРСТОУН - (Thurstone) Луїс Леон (1887-1955)- американський психолог шведського походження, фахівець в області психофизики, методології психології, психометрики, многофакторного аналізу. Президент АРА (1932). Один з фундаторів і президент Психометрічеського суспільства (1936), фундатор журналу Psychometrica. Понад 24 років був видавцем American Council on Educational Psychological Examenations, соредактор Journal of Social Psychology. Первинну освіту отримав в Кор-нелльськом ун-ті, де вивчав електроніку (бакалавр, 1912), після чого, в 1912 р., працював як асистент Т. Едісона в його лабораторії в. КАТАРСИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Під цим терміном об'єднані психотерапевтичні методи, що використовують як принцип лікувальної техніки катарсис - отреагирование, абреакцию (Атанасов Ат., 1990). Період наукового дослідження К. п. звичайно зв'язується з ім'ям Фрейд (Freud S.). Біля 1880 р. він почав свою роботу і опублікував її результати, спільно з Брейером (Breuer J.), в 1895 р. (див. Психокатарсический метод Брейера). Метод, схожий з психокатарсисом Брейера, в 1889 р. описав француз Жане (Janet Р.). У 1926 р. М. М. Асатіані запропонував свою методику репродуктивних переживань (див. Методика репродуктивних переживань. Стимул - (stimulus) Словом С. (подразник) означається все, що надає вплив і проводить ефект. Психологія вивчає чол. як суб'єкта (person), намагаючись пояснити, яким чином індивідуум поводиться як єдине ціле. Як вчений, психолог вивчає челов. активність на індивідуальному рівні, в тому вигляді як вона детермінований физ., фізіолог., фармакологічними і інш. енергетичними явищами всередині індивідуума і явищами, викликаними зовнішніми подіями. Визначення стимулу в психології повинно відповідати цьому. Челов. організм чутливий до обмеженої кількості видів енергії. Ця чутливість опосередкована.

Мігрень - (греч. hemikrania - половина черепа) - приступи, що провокуються різними чинниками односторонньої (рідше за двосторонню або мігруючу з однієї області голову в іншу) і, зі слів пацієнтів, вельми інтенсивному головному болю. Частіше мігрень уперше виникає в пубертатном періоді, у чоловіків вона зустрічається декілька рідше. Є відомості про сімейну і спадкову природу мігрені з домінантним типом генетичної трансмісії. Появу присупов мігрені зв'язують з гемо- і ликвородинамическими порушеннями, викликаними, як передбачається, неповноцінністю центральної вазомоторной регуляции. На початку приступу. ШИФ - Жозефіна Іллівна (1904-1978) - російський психолог, дефекто-лог. Фахівець в області загальної психології, сурдопсихологии, олигофрено-психології. Д-р психологічних наук (1968), професор (1970). Нагороджена орденом Знак пошани (1954), була відмічена преміями АПН СРСР. Після закінчення Ленінградського педагогічного ин-та ім. А.І. Герцена (1926), сім років працювала учителькою молодших класів масової школи. У 1930-1932 рр. вчилася в аспірантурі Ленінградського педагогічного ин-та, проводила дослідження під керівництвом Л.С. Виготського і захистила канд. дис. на тему Розвиток. Дауна синдром (монголизм) - (Down syndrome (mongolism)) Д. з. викликаний зайвою хромосомою № 21, і тому інш. назва цієї хвороби - трисомия по хромосомі 21. У основі появи цієї зайвої хромосоми частіше за все лежить нерозходження хромосом в процесі мейоза: при освіті гамет з батьківської клітки з 46 хромосомами замість 2 дочірніх кліток, одержуючих по 23 хромосоми кожна, з'являються 2 клітки, одна з к-рих отримує 24, а інша - 22 хромосоми. Яйцеклітина з 24 хромосомами у разі запліднення проводить клітку з 47, а не з 46 хромосомами, з до-ой, в кінцевому результаті, розвивається дитина з Д. з. Число випадків. НАЦІОНАЛЬНІ ЗВИЧАЇ - історично сталі, багато в чому стереотипні способи поведінки облич певної національності, які відтворюються в даному національному середовищі, національній групі і є звичною для їх членів. Суть Н.о. полягає в суворому, неухильному проходженні членів даної етнічної спільності сприйнятим з минулого розпорядженням і зразкам поведінки. Н.о. виступають як важливий засіб социализации індивіда і передачі соціального і культурного досвіду від одного покоління етнічної спільності до іншого. Вони є одним з найбільш дійових коштів соціального контролю, регламентуючи і организуя характер взаємовідносин.