Умови договору, їх загальна характеристика

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження умов договору ... 5
1.1. Поняття договору в цивільному праві ... 5
1.2. Види договорів ... 10
Розділ 2. Аналіз та характеристика умов договору ... 16
2.1. Розвиток уявлень про істотні умови договору ... 16
2.2. Загальна характеристика умов договору відповідно до українського законодавства ... 22
Розділ 3. Істотні умови договору за цивільним та господарським кодексами: порівняльний аспект ... 26
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Умови договору, їх загальна характеристика" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Умови договору, їх загальна характеристика"

Курсова робота "Умови договору, їх загальна характеристика" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Умови договору, їх загальна характеристика", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Умови договору, їх загальна характеристика" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Умови договору, їх загальна характеристика" і призначений виключно для пошукових систем.

НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Чехословацкой Республіки - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава). Н. з. - вища представницька установа чехословацкого народу, який під керівництвом робочого класу з братською допомогою і підтримкою СРСР і на основі його досвіду будує соціалізм. Н. з. обирається терміном на 6 років громадянами Чехословацкой Республіки, що досягли 18-літнього віку, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Н. з. складається з однієї палати в складі 300 депутатів. Н. з. є носієм суверенітету чехословацкого народу - воно. ПОСТАЧАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ДЕРЖАВІ - один з основних способів заготівель с. продуктів. К П. про. з. п. м. притягуються колгоспи, колгоспні двори, господарства одноосібників, господарства робітників і службовців, що проживають в сільській місцевості. До 1940 р. обов'язкове постачання колгоспами зерна і інших культур обчислювалися відповідно до плану посіву цих культур, постачання м'яса - по поголів'ю худоби. Постановою ЦК партії і СНК СРСР від 7 квітня 1940 р. введений новий, погектарний порядок обчислення П. про. з. п. м. Цей порядок обчислення обов'язкового постачання створив велику зацікавленість колгоспів в. ТОВАРИСТВО - договір двох мул" декількох осіб про спільну діяльність для досягнення певної господарської мети. ГК передбачає різні види Т.: простої, повне, на вірі, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство (пайове Т.) Внаслідок договору простого Т. встановлюються лише внутрішні взаємовідносини учасників Т. Простоє Т. не виступає як особливий суб'єкт права - юридична особа, і всі операції з третіми особам" укладаються від імені учасників Т. Для простого Т. характерно, що його члени беруть участь в Т. як внеском внеску, так і своєю діяльністю. Недопустимо участь в Т. тільки одним внеском, бо. КОРИСНА МОДЕЛЬ - (фр. modeled utilite) - що відноситься до конструкцій і пристроїв результат творчої діяльності, на який у встановленому порядку признається виняткове право фізичної і юридичної особи шляхом офіційного визнання його таким після виконання певних дій - складання заявки на видачу охоронного документа, подачі до уповноваженого органу заявки, розгляду експертизи заявки і винесення названим органом рішення про видачу охоронного документа. При встановленні правової охорони до П.м. пред'являються більш низькі вимоги відносно рівня творчості, чому до охорони винаходу. Згідно з ст. 1(2) Паріжської.
Кожна вагома структурна частина курсової "Умови договору, їх загальна характеристика" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА - напрям в юридичної наукг XIX в. (особливо в Німеччині). Представники І.ш.п. (Г. Гуго, Ф. Савіньі, Г.Ф. Пухта і інш.) виступали проти ідей природного права. Найважливішим джерелом права був оголошений звичай. Кодифікація відкидалася, а право зображалося як результат поступового зростання "народного духа": розвиток права порівнювався з розвитком мови. Найбільш повно доктрина І.ш.п. викладена Фрідріхом фон Савіньі. Вже в ранній своїй роботі "Право володіння" (1803) Савіньі висуває найважливіші її положення. Не свавілля, не рефлексія, не законодавство створюють право, як не можуть створити вони релігію. КОНТРАБАНДА - (итал. contrabando, від contra проти і bando урядовий указ), в карному праві незаконне переміщення товарів або інакших цінностей через державну межу країни, довершене з прихованням предметів в спеціальних сховищах або з обманним використанням митних і інакших документів, або у великих розмірах, або спеціально організованою групою осіб, або посадовою особою з використанням службового положення (ст. 188 УК РФ). Відноситься до групи злочинів в сфері економічної діяльності, а також до числа тяжких злочинів. Расследованіє К. звичайно починається з її виявлення митниками або прикордонною охороною і. Бюлетень для голосування на референдумі - встановленої форми документ, що видається учаснику референдуму для голосування, вираження ним своєї волі з приводу винесеного на референдум питання, на основі якого встановлюється волевиявлення учасника референдуму. Бюлетень для голосування на референдумі, також як і виборчий бюлетень, забезпечує виконання декількох функцій: а) інформаційну функцію - із змісту бюлетеня учасник референдуму отримує відомості, необхідні для голосування: рівень референдуму і питання, по якому проводиться голосування; б) функцію гарантії таємного голосування (див. Таємного голосування принцип); в) функцію засобу.
У вступі курсової "Умови договору, їх загальна характеристика" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗНАХІДКА - виявлення втраченої будь-ким речі. По цивільному законодавству РФ що знайшов втрачену річ не стає її власником. Він зобов'язаний негайно повідомити про це особу, що втратила її, або власника речі або будь-кого іншого з відомих йому осіб, що мають право отримати її, і повернути знайдену річ цій особі. Якщо річ знайдена в приміщенні або на транспорті, вона підлягає здачі особі, що представляє власника цього приміщення або засіб транспорту. У цьому випадку особа, якій здана знахідка, придбаває права і несе обов'язки особи, що знайшла річ. Якщо особа, що має право зажадати повернення знайденої.

ДОГОВІР ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ - внутрішньодержавний договір. Особливо характерний для федеративної держави. Це - договори: 1) між федерацією загалом і її суб'єктами, а також державними органами обох рівнів; 2) між суб'єктами федерації, а також їх державними органами. першої групи присвячені уточненню предметів ведіння і повноважень сторін, якщо це не зроблене федеральною конституцією і федеральними законами. Такого роду договори передбачені, наприклад, ст. 11 Конституції РФ: розмежування предметів ведіння і повноважень між органами державної влади РФ і суб'єктів РФ здійснюється Конституцією РФ, Федеративним і інакшими договорами. СЕРВІТУТ - (від лати. servitus - обов'язок, зобов'язання, повинність) - встановлене законом або передбачене договором право обмеженого користування чужою земельною дільницею і будовами з боку осіб, що не є їх власниками, але вимушених вдаватися до такого користування внаслідок об'єктивних обставин. Адміністратівний С. виявляється в праві державних органів прокладати суспільні дороги, лінії зв'язку, електропередачі, газопроводи на територіях, належних іншим власникам. У деяких випадках С. можуть обтяжуватися будівлі, споруди і інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язком з.
Список літератури курсової "Умови договору, їх загальна характеристика" - більше 20 джерел. Травма черепно-мозкова (ЧМТ) - загальна назва, вказуюча: 1. закриті пошкодження черепа і головного мозку, при яких зберігається цілісність шкіряних покривал або є поранення лише м'яких тканин без пошкодження кісток черепа; 2. відкриті пошкодження черепа і головного мозку, які, в свою чергу, можуть бути непроникающими ЧМТ (якщо зберігається цілісність мозкових оболонок) і проникаючими ЧМТ (якщо ушкоджується цілісність мозкових оболонок). Закрита травма черепа протікає у вигляді струсу головного мозку (СГМ), удару головного мозку (УГМ) або сдавления головного мозку (СМ). 1. Струс головного мозку (commotio cеrebri). НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМИ ПРИ ПОРАЗЦІ ТІМ'ЯНИХ ЧАСТКОЮ МОЗКУ - Тім'яні частки мозку по функціональній ролі діляться на три зони: верхня, нижня тім'яні області і скронево-тім'яно-потилична подобласть. Верхня і нижня тім'яні області межують з постцентральной зоною (загальна чутливість), тобто корковим центром кожно-кинестетического аналізатора. При цьому нижня тім'яна область примикає до регіону представництва екстра- і интероцеп-торов рук, особи і мовних артикуляторних органів. Скронево-тім'яно-потилична подобласть - це перехід між кинестетической, слуховою і зоровою зонами кори (зона ТРО, задня група третинних полів). Крім інтеграції.

ПСИХІКА - існуюча в різних формах властивість високоорганизованних живих істот і продукт їх життєдіяльності, що забезпечує їх орієнтацію і діяльність. Невід'ємна властивість живого. Взаємодія живих істот із зовнішнім світом реалізовується за допомогою якісно відмінних від фізіологічних, але невіддільних від них процесів, актів, станів психічних. Психіка - системна властивість високоорганизованной матерії, що полягає в активному відображенні суб'єктом об'єктивного світу, в побудові невідчужуваної від нього картини світу і саморегулювання на її основі поведінки і діяльності. Психіка забезпечує.
Посилання в тексті роботи "Умови договору, їх загальна характеристика" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Депресія - (лати. depressio - пониження, поглиблення) - вельми поширений ендогенное афективний розлад настрою (спостерігається у до 5-6% населення розвинених країн). За іншими відомостями, імовірність розвитку протягом життя тільки уніполярної депресії становить 20% у жінок і 10% у чоловіків; імовірність розвитку біполярних порушень настрою рівна приблизно 15% як для чоловіків, так і для жінок. Поширеність депресій іншої етіології істотно перевищує приведені показники). У останні десятиріччя відмічається у стойчивая тенденція до збільшення захворюваності депресією. Розлад в типових випадках. Балінтовська група - метод групової тренинго-дослідницької роботи, що отримав назву на ім'я свого творця - М. Балінта (M. Balint), що проводив в 1949 р. в лондонській клініці Тавісток дискусійні групові семінари з практикуючими лікарями. У центрі дослідницьких дискусій в таких групах звичайно знаходилися постійно змінні відносини "медичний працівник - пацієнт". У групу звичайно входять 8-10 осіб, працюючих в одному або разл. медичних установах, але бажано не пов'язаних службово-ієрархічними відносинами. Група може об'єднувати людей з разл. стажем роботи (бажано, щоб стаж роботи. Моделі СМК вітчизняні - Спроби науч. аналізу масової комунікації (М. до.) отеч. дослідниками - філологами і філософами - здійснювалися починаючи з 1920-х рр. (Р. Якобсон, Л. П. Якубінський, Н. Рубакин, П. А. Флоренський, А. Ф. Лосев). Першим в нашій країні визначення М. до. запропонував Ю. А. Шерковін. Н. Н. Богомолова провела порівняльний аналіз опосредствованного і межличностного О. А. А. Брудний виділив аксіальний і ретиальний (мережевої) типи комунікації. Ю. М. Лотман описував особливості сприйняття людиною совр. міфа в порівнянні з новиною і анекдотом, створив модель породження художнього тексту автором і його.

Лікування психогенних розладів - Лікування реактивних психозів комплексне і залежить від ведучого клінічного синдрому і термінів розвитку хвороби. При афективношокових реакціях і гострому реактивному параноидах з вираженим психомоторним збудженням хворий має потребу в негайному стационировании в психіатричну лікарню. Афективні розлади і збудження купируются внутрішньом'язовим введенням нейролептиков - аминазина в дозі 100-300 мг/сут, тизерцина - 50150200 мг/сут. При істеричних психозах призначаються похідні препарати фенотиазина: меллерил, сонапакс, неулептил в середньотерапевтичних дозах, рекомендується. Пізня дискинезия - ускладнення у вигляді гиперкинезии, виникаюче внаслідок тривалої терапії (через рік і більш) нейролептиками в ході лікування останніми або після їх скасування. Декілька частіше виникає у пацієнтів немолодого віку або на фоні резидуальной органічної патології головного мозку. Приблизно у третини пацієнтів інтенсивність гиперкинезии поступово знижується після скасування нейролептиков, у 2/3 вона носить постійний, тобто персистирующий характер. У клінічному плані вважаються типовими мимовільні, стереотипні і ритмічні рухи, виникаючі переважно у верхній частині тіла і особи. Вельми часто. Самота в спілкуванні - добровільне перебування поза О. з будь-ким. У. як феномен соціального життя людини, тісно пов'язаний з О., фіксувалося в трудах багатьох мислителів (М. Бахтіна, І. Канта, Б. Рассела, Ж. Ж. Руссо і інш.), дослідників (І. С. Кона, Н. Д. Левітова, А. Н. Леонтьева, А. В. Мудріка, М. М. Рубінштейна, А. А. Смірнова, Д. Коллема, Дж. Янга і інш.), письменників (А. Блока, В. Брюсова, Б. Пастернака, Ф. Тютчева і інш.), к-рі, як правило, відмічали принципову відмінність У. і самотність (як соціального, так і екзистенциального). Потреба в У. виникає на опр. етапі розвитку особистості, починаючи зі старшого. ФЕНОМЕН ИСАКОВЕРА - переживання, що випробовуються людиною в гипногагическом стані, тобто при засинанні, пробудженні, зловживанні лікарськими препаратами, високій температурі.    Уперше гипногагическое переживання було описане О. Ісаковером в 1938 м. в статті "Внесок в патопсихологию феномена, що асоціюється із засинанням". Він виявив, що при засинанні людина може впасти в такий стан, коли у нього виникає відчуття того, що до особи наближаються якісь м'які, обволікаючі, виділяючі тепло об'єкти. При цьому може виникати відчуття, що м'який об'єкт проникає в рот, хоч і знаходиться зовні. Пояснюючи.