Функції державних управлінь

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та сутність функцій державного управління ... 5
Розділ 2. Аналіз особливостей основних функцій державних управлінь ... 13
2.1. Політико-адміністративні функції ... 14
2.2. Економічні функції ... 20
2.3. Соціальні функції ... 26
2.4. Гуманітарні функції ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Функції державних управлінь" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Функції державних управлінь"

Курсова робота "Функції державних управлінь" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Функції державних управлінь", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Функції державних управлінь" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Функції державних управлінь" і призначений виключно для пошукових систем.

ОСОБИСТІСТЬ - людина, той, що володіє комплексом правий, свобод і обов'язків, які додають йому незалежний, визнаний і захищений суспільством статус, особливе автономне положення в суспільстві. Необхідно розрізнювати три статуси індивіда в суспільстві: 1) людина, тобто жива розумна психофизическое істота, продукт природи; 2) громадянин, тобто людина, взята в його співвідношенні з державою, політикою, владою і законом і що є носієм суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; 3) особистість, тобто людина як член конкретної соціальної групи, класу, що бере участь в якій-небудь сфері соціального буття.
ПРИКОРДОННА ТОРГІВЛЯ (прибережна торгівля) - збалансований, взаимоувязанний в об'ємах обмін товарами прикордонних (прибережних) регіонів і територій. П.т. не може бути віднесена загалом до категорії зустрічної торгівлі, тому що механізм П.т. заснований на тому ведучому принципі, що вона повинна сприяти соціально-економічному розвитку сусідствувати територій (регіонів) двох держав і передбачає встановлення особливого, пільгового режиму її здійснення, тоді як зустрічна торгівля з такою метою не співвідноситься. Внаслідок цього в правовому відношенні питання про пільги в рамках забезпечення П.т. - самий актуальний і гострий.
ІМ'Я ГРОМАДЯНИНА - засіб індивідуалізації особистості в суспільному житті і цивільному обороті. Право на ім'я є невід'ємним правом громадянина відповідно до Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 1966 р. У відповідності зі ст. 19 ГК РФ громадянин придбаває і здійснює права і обов'язки під своїм ім'ям, що включає прізвище і власне ім'я, а т.ж. по батькові, якщо інакше не витікає із закону або національного звичаю. У випадках і в порядку, передбачених законом, громадянин може використати псевдонім (вимишлене ім'я). Громадянин має право змінити своє ім'я в порядку, встановленому законом. Зміна.
ВАРОНА, Варона-і-Пера - (Va-rona у Pera), Енріке Хосе (13.4.1849, Камагуей, - 19.11.1933, Гавана), кубин. гос. і политий. діяч, філософ, педагог, письменник. ПРОФ. Гаванского ун-та (з 1880). Повстанець нац. (1895 - 98). У 1900 - 02 мін. нар. освіти, в 1913 - 17 віце-през. Республіки Куба. В. розробив проект реформи 1900 ("План Барони"), в ході до-ой фактично була створена гос. система шк. освіти. У ході реформи значно зросла к-ть нач. шкіл. У ср. школах скасовувалося викладання классич. мов і збільшувалося час на вивчення естеств. дисциплін. При ун-тах планувалося створення ветеринарних, агроиомич..
Кожна вагома структурна частина курсової "Функції державних управлінь" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛОГОПЕДІЯ - (від греч. logos - слово, мова і paideia - виховання, навчання) - наука про порушення мови, їх подолання і попередження коштами коррекционного навчання і виховання; один з розділів коррекционной педагогіки. Поділяється на дошкільну Л., шкільну Л. і Л. дорослих. Л. досліджує структуру порушень мови і їх вплив на психічний розвиток дитини; розробляє методи педагогічної (логопедической) діагностики і усунення цих порушень; організує логопедическую допомогу в системі утворення і охорони здоров'я; попереджає, виявляє і усуває (компенсує) порушення мови шляхом спеціально організованого логопедического.
Буддизм - Буддизм (Buddhism), релігія, заснована на вченні Будда. За останні два сторіччя Б. набув широкого поширення, успішно долаючи культурні бар'єри. Йому довелося пережити крах монархій, що протегували йому, протистояти грудка. рев-циям, техн. рев-ции на 3., комерціалізації об-ва. У свою чергу ця релігія заявила про зв'язок свого вчення з науками і психологією, наполягаючи на тому, що древн. традиція медитації не втратила своєї привабливості.Возрожденію Б. в Індії сприяло Теософське суспільство, ентузіазм, з крим ОбществоМахабодхи боролося за реформу освіти, поширення необуддизма Амбедкаром, особливо.
ПОМІЧНИЦЯ В РОДАХ - чудотворна ікона Пресвятой Богородиці. З незапам'ятних часів відомо, що в хвилини найжорстокіших страждань при народженні дитини, коли смерть так близька, жінки вдаються з особливо гарячою молитвою до Спасителя і Пречистой Матері Його. У благочестивих сімействах і в наш час можна бачити ікону Богоматері, звану Помічниця в родах. Перед цією іконою схиляються в гарячих молитвах страдалици-матері, закликаючи на допомогу преблагословенную Діву Марію, що безболісно народила Христа Спасителя. До Неї волають в страшну, повну таємниці хвилину бідні страдалици, віруючи, що Вона сильна перед.
У вступі курсової "Функції державних управлінь" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИКОНОБОРЧЕСТВО - єретичний рух, що виразився в запереченні шанування св. ікон і гонінні на них; в період з VIII по IX вв. декілька разів отримувало офіційне визнання в східній церкві. Перший етап гоніння мав місце при візантійських імператорах Левові III Ісавре (717-741 рр.) і Костянтинові V Копроніме (741-775 рр.), коли був зізваний иконоборческий собор 754 року і 300 єпископів одностайно засудили иконопочитание. При імператриці Ірині і її синові Костянтинові Порфірородном (780-797 рр.) був зізваний VII Вселенський собор, що затвердив правило об иконопочитании. Потім гоніння на ікони поновилося при Левові V.

ДІАЛОГ - (греч.-бесіда): а) особливий жанр літератури (в тому числі філософської), що розкриває ті або інакші теми в бесіді двох або декількох осіб (напр., "Діалоги" Платона); б) одна з форм діалектики - мистецтво вести бесіду з метою виявлення понять. Уперше введена Сократом, у якого діалог зробився основним методом знаходження істини. У сучасній філософії діалог найбільш характерний для герменевтики (напр., вопросно - метод у відповідь Гадамера). У психології - попеременний обмін репліками двох н більше за людей. У широкому значенні реплікою вважається також відповідь у вигляді дії.
ЛОГІЧНИЙ ЕМПІРИЗМ - один з. варіантів аналітичної філософії, що є безпосереднім продовженням логічного позитивізму кінця 20 - початки 30-х рр. 20 в. Осн. представники Л. е. - Карнап, Рейхенбах, Фейгль, Гемпель, Бергман, Франк. Як "емпірична мова науки Л. е. пропонував т. наз. речова мова, що виражає фізичні явища, що почуттєво сприймаються, а не мову особистих переживань суб'єкта. Це не означало, однак, переходу на позиції філософського матеріалізму, оскільки прийняття речової мови не було пов'язане в Л. е. з визнанням теоретичного затвердження про об'єктивне існування світу речей. Л. е. відкинув і висунений в.
Список літератури курсової "Функції державних управлінь" - більше 20 джерел. КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ СКОРРЕКТИРОВАННИЙ - ADJUSTED CAPITAL FUNDS Коректування загальної суми балансових статей капіталу банку застосовується при розрахунку коефіцієнтів достатності капіталу з метою більш точно відобразити можливість використання такого капітального амортизатора для покриття ризикових активів. Застосовується для розрахунку КОЕФІЦІЄНТА РИЗИКОВИХ АКТИВІВ. Напр., аналітичний метод Федерального резервного банку Нью-Йорка використовує наступне коректування балансових капітальних статей: 1) складаються всі резерви по статтях капіталу і резерви на покриття збитків по безнадійних боргах; 2) віднімаються активи, класифіковані.
звіт про оцінку - Документ, в якому відбиваються інструкції за оцінкою, база оцінки і мета оцінки, а також результати аналізу, які привели до даної думки про вартість. Звіт про оцінку може також роз'яснювати аналітичні процеси, що робляться для проведення оцінки, що представляють змістовну інформацію, що використовується в аналізі і що описує результати аналізу, що приводить до висновку про вартість. Звіти про оцінку можуть мати усну або письмову форму. Тип, зміст і об'єм звіту міняються відповідно до передбачуваного користувача, регулятивними вимог, постанов судів, типу майна і характеру і.

ИНКОТЕРМС - базисні умови постачання в контрактах купівлі-продажу. У цей час діють в редакції 1990 р. Целью И. є складання міжнародних правил для роз'яснення умов постачання, що найчастіше використовуються у зовнішній торгівлі, що дозволяє звести до мінімуму або усунути відмінності в інтерпретації цих термінів в різних країнах. Для більш легкого читання і розуміння торгові терміни згруповані в чотири різні базисні категорії: - група " Е" включає умови, згідно яким покупець отримує готовий до відправки товар на складі (заводі) продавця (умови ExW- франко-завод); - група "F", куди входять умови, згідно.
Посилання в тексті роботи "Функції державних управлінь" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психічні порушення при кахексии - Найбільш характерними для даного захворювання є астенічні стану, їх тягар наростає по мірі погіршення загального стану хворих. Самим першим виявом захворювання є: астенія, яка звичайно поєднується з явищами деперсонализации і дереализации, почуттям слабості, різними порушеннями сенестопатическиипохондрического характеру, багатоманітними розладами сну. Дуже часто відмічаються розлади настрою з переважанням тривожнотоскного, рідше - ейфорического. Прогрессирование захворювання, погіршення загального стану хворого приводять до наростання вялости, апатії, амимии, адинамии, доводячи пацієнта до стану.
ГИПОТЕНЗИЯ, ГІПОТОНІЯ - (hypotension, hypopiesis) - стан, при якому артеріальний кров'яний тиск є аномально низьким. Гипотензия може розвинутися у людини внаслідок значної втрати рідини (наприклад, внаслідок поносу, обширних глибоких опіків або блювоти) або значної втрати крові. До інших причин розвитку у людини гипотензии відносяться: інфаркт міокарда, емболія легких, важкі інфекційні захворювання, алергічні реакції, аритмія, гострі захворювання органів брюшной порожнини (наприклад, панкреатит), хвороба Аддісона, а також застосування деяких лікарських речовин (наприклад, їх передозування при лікуванні гипертензии). У деяких.
Оцінка гештальттерапії - Гештальттерапія була розроблена Фріцем Перлзом на основі його раннього досвіду в психоаналізі, екзистенциальной філософії, теорії Вільгельма Райха про фізіологічне коріння опору психологічній зміні і гештальтпсихотерапії. Гештальтгрупи орієнтуються на сильних керівників, на автономність і відповідальність учасників. Основні поняття - відношення фігури і фону; усвідомлення і зосередженість на теперішньому часі; протилежності; функції захисту і зрілості. Дослідження в області сприйняття показали, що важливі і значущі події поміщаються центральну, утворять фігуру, а менш.

ЛЕВИ-БРЮЛЬ ЛЮСЬЕН - (Levy-Bruhl, 1857-1939) - фр. філософ і психолог, представник фр. соціологічної школи. Основною темою психологічних робіт Л. була проблема первісного мислення. На основі узагальнення безлічі фактів об життя племен і народність Австралії, Океанії, Африки, що стоїть на більш низьких рівнях суспільного розвитку, Л. прийшов до висновку про якісну відмінність первісного мислення від мислення "сучасного, цивілізованого". Головною особливістю первісного мислення є його пралогический характер, тобто підлеглість своєрідній логіці, для якої характерні нечутливість до протиріч, непроникність.
Опросники мотивів - група особових опросников, призначених для діагностики мотивационно-потребностной сфери особистості, яка дозволяє встановити, на що направлена активність індивіда (мотиви як причини, що визначають вибір спрямованості поведінки). Крім цього, істотне значення має питання про те, як здійснюється регуляция динаміки поведінки. У цьому випадку нерідко вдаються до вимірювання установок, і в цьому аспекті О. м. змикаються з деякими видами опросников установок. Разработка О. м. в психодиагностике багато в чому пов'язана з необхідністю оцінки впливу чинника "соціальної бажаності", що має настановну.
Код - Будь-яка язикова освіта, функціонуюча як засіб комунікації, придатний для даної ситуації спілкування. Термін звичайно вживається разом з терміном "субкод", обидва вони служать для демонстрації иерархичности співвідношення різних язикових освіт (идиомов) в межах даної національної мови. Таким чином, підсистемам національної мови - "єдиного коду" - відповідають коди і субкоди, тобто коммуникативні кошти меншого об'єму, з більш вузькою сферою використання, меншим набором функцій, ніж єдиний код. Використання термінів "код" і "субкод" по відношенню до деяких.
ОБМІН ПОДАРУНКАМИ І ПРЕЗЕНТНИЕ ВІДНОШЕННЯ - (gift exchange or gift relations) - взаємний обмін товарами і послугами. Марсель Мосс написав плідну книгу "Подарунок" (1925), де доводив, що піднесення і прийняття подарунка - один із зв'язків, що скріпляє суспільства. Відносини, подібні колу Кула і Потлатн, забезпечують систему зобов'язань, що включає мережу "презентацій", яка об'єднує економічні, духовні і політичні цінності. Таке розуміння антрополог Леви-Стросс розвинув в структурну теорію групового союзу. Згідно з нею, моделлю піднесення, отримання і відшкодування індивідуумами і групами відображають глибинні структури суспільств. Це.