Функції української держави

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження основних функцій української держави ... 5
1.1. Поняття, ознаки та сутність держави ... 5
1.2. Визначення функцій держави ... 13
1.3. Класифікація функцій держави ... 16
Розділ 2. Характеристика основних функцій держави ... 20
2.1. Внутрішні функції держави ... 20
2.2. Зовнішні функції держави ... 25
Розділ 3. Здійснення функцій держави ... 28
3.1. Правові форми і методи здійснення функцій держави ... 28
3.2. Функції держави в системі конституційного устрою України ... 31
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Функції української держави" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Функції української держави"

Курсова робота "Функції української держави" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Функції української держави", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Функції української держави" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Функції української держави" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБМЕЖЕННЯ НА СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ - передбачені законом обставини, при наявності яких політична партія не може бути створена, а створена партія не має право здійснювати свою діяльність. Відповідно до Конституції і Федерального закону від 11 липня 2001 р. "Про політичні партії" (з изм. і доп.) забороняються створення і діяльність партій, цілі або діяльність яких направлені на насильну зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності РФ, підрив безпеки держави, створення озброєних і воєнізованих формувань, розпалювання соціальної, расової, національної або релігійної ворожнечі і ненависті. Федеральний закон (п. 3 ст. 9).
ВЕРДИКТ - рішення з питання про винність або невинність підсудного, що приймається присяжними засідателями (див.: Засідатель присяжний) при розгляді справи судом з їх участю. Він є основою для постанови вироку суддею-професіоналом. По чинному з 1993 р. російському законодавству В. виноситься присяжними засідателями самостійно, у відсутність судді-професіонала, головуючого в ході судового засідання. Обговорення питань, які ставляться перед присяжними засідателями, відбувається при закритих дверях. За звинувачувальний В. повинно проголосувати не менш семи (з дванадцяти) присяжних. Оправдательний В.
ВІДЧУТТЯ в психології - - елементарний пізнавальний процес, з якого починається пізнання людиною навколишнього світу. У своїй сукупності О. є джерелом знань людини про мир і про саме собі. Всі інші, більш складні психічні процеси - сприйняття, мислення і інші - будуються на основі О. Ощущеніє не дається людині в готовому вигляді при народженні. У ході розвитку дитини О. зазнають значних змін. З віком збільшується кількість подразників, які відчуває дитина, одночасно збагачуються реакції дитини на подразнення, по яких можна судити про виникнення у нього О. Гл. вікова зміна О. пов'язана з розвитком различительной.
ЕРШОВ Василь Степанович - [30.7(11.8). 1870, з. Полетаеве, нині Пермської обл., - 16.4.1957, пос. Алтайський Алтайського краю], педагог. Систематіч. освіти не отримав, але оволодів мн. практич. навиками і ремеслами. У 1910 організував перший в Сибірі подітий. притулок "Мурашник" (з. Алтайське Бійського у.), к-рий містив на кошти, запрацьовані своїм трудом. У притулок приймалися діти дошк. віку і виховувалися до надходження в проф. уч. закладу. У 1921 притулок перетворений в подітий. комуну. Взгляди Е. на виховання склалися під впливом нар. педагогіки, на практиці він йшов по шляху А. С. Макаренко, С. Т.
Кожна вагома структурна частина курсової "Функції української держави" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДУХОВНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ - - освітні установи, що дають богословську освіту. Вищі Д.у.з. - теологические університети і інститути, академії; середні - духовні семінарії, богословські коледжи і ліцеї, медресе (бувають також вищими), иешива (иудаистские) і інш.; нижчі - різних найменувань (в Росії до 1917 православні епархиальні училища, мусульманських мектеби, иудаистские хедери і інш.). Серед теологических університетів, наприклад, папські - в Ватікані, Саламанке (Іспанія). Академії діють в Рос. Федерації (Московська і Санкт-Петербургская - Російської православної церкви), Грузії (Тбилисская - Грузинської.
Растенбургськоє нарада - Військова нарада в ставці фюрера "Вовче лігво" під Растенбургом 20 липня 1944, під час якого стався замах на Гитлера. На нараді були присутні: Адольф Гитлер. Генерал-лейтенант Адольф Хойзінгер, начальник оперативного відділу сухопутних військ. Генерал Гюнтер Кортен, начальник генерального штабу Люфтваффе. Полковник Хайнц Брандт, заступник Хойзінгера. Генерал Карл Боденшатц, начальник штабу Люфтваффе. Генерал Рудольф Шмундт, ад'ютант Гитлера. Полковник Боргман, представник головного штабу сухопутних військ. Віце-адмірал фон Путткамер, ад'ютант Гитлера по ВМФ. Бергер, стенографіст. Капітан Курт Ассман.
ЦВИНТАР - поширений в російських джерелах термін, що мав протягом X-XVIII вв. різне значення. Спочатку цвинтарями, видимо, називали сільські общини периферії Древньоруський держави, а також центри цих общин, де велася "гостьба" (торгівля). Цвинтарями поступово стали називатися і адміністративно-територіальні одиниці, що складалися з багатьох селищ, і центральне селище цього округу. У розділі цвинтарів поставлені були особливі посадові особи, що відповідали за регулярне надходження данини. З поширенням на Русі християнства в цвинтарях будували церкви, поблизу яких знаходилися кладовища, і назву цвинтарі.
У вступі курсової "Функції української держави" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПОВІДЬ, ПОКАЯННЯ - христ. таїнство, до-ой, по религ. уявленням, складається в тому, що віруючий, "відкривши гріхи священику, отримує від нього прощення невидимо від самого господа". Відбуваючись з інш. очистить, обрядів, І. в християнстві перетворилася в ефективний засіб духовного впливу на людей. Вона відкриває перед віруючими можливість "звільнитися" від будь-яких гріхів, а отже, зберегти перспективу попасть в царство боже після смерті. Це особливо влаштовувало експлуатат. класи, к-рі завдяки І. могли без великих зусиль замолити самі чорні злочини. І. використало в.

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ - область філософських досліджень, пов'язаних з осмисленням змісту релігійного досвіду і його джерел, співвідношення віри і розуму, мислення і молитовного споглядання, раціональними аргументами на користь буття Божія, проблемою зла і порятунку, питаннями безсмертя душі і вічного життя, джерелами релігійного плюралізму і безвір'я і пр. З'явилася в кінці XVIII століття і займається не стільки вічними проблемами людського духа, скільки питаннями відношення до Вищого, які виникають у автономно мислячої освіченої людини, мешкаючої в умовах конфлікту і співіснування секулярной культури і традиційних.
НЕОБХІДНІ І ДОСТАТНІ УМОВИ (в логікові і математикові) - умови, що встановлюють залежність істинності к. твердження А від наявності умов, що фіксуються в іншому твердженні Я Необхідними умовами істинності твердження А називаються умови, без дотримання яких А не може бути істинним. Достатніми називаються такі умови, при наявності (виконанні, дотриманні) яких твердження А є істинним. Умови можуть бути необхідними, але недостатніми, достатніми, але не необхідними, необхідними і достатніми. Так, подільність числа п на 2 є необхідне, але недостатня умова його подільності на 6 (т. е. необхідне, але недостатня умова істинності твердження: "Число п ділиться на.
Список літератури курсової "Функції української держави" - більше 20 джерел. СТРАХОВА ОЦІНКА - (англ. case appraisal) - 1) вартість майна, визначувана для цілей страхування; 2) процес визначення вартості майна при його страхуванні. У залежності від умов і об'єктів страхування С.о. може або співпадати зі страховою вартістю, що виражає действит. вартість майна, або бути менше її. У якості С.о. можливе використання балансової (інвентарної) вартості майна. У нек-рих видах страхування таку оцінку визначають страхові орг-ции при укладенні договору страхування (страхування с. культур, страхування будов, належних громадянам, і т.д.). С.о. в майновому страхуванні служить початковим показником для.
СТРАХОВИЙ АКТ - документ, що складається страхувальником або уповноваженою ним особою при настанні страхового випадку і службовець основою для виплати страхового відшкодування. У С.а. вказуються місце, час і причини загибелі (пошкодження) майна, розмір нанесеного збитку, міри, що приймається до збереження майна, і інш. зведення. У необхідних випадках до С.а. додаються висновки компетентних органів, підтверджуюче факт загибелі (пошкодження) майно і його причину: органів пожежного нагляду, сільськогосподарських, медичних, ветеринарних учр-ний, правоохранит. органів і т.д. С.а. складається, як правило, з участю.

Ярошевський Михайло Григорійович - (рід. 1915) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1945 р. під керівництвом С.Л.Рубінштейна закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему "Вчення Потебні про мову і свідомість". З цього ж часу працював секторі психології Інституту філософії АН СРСР. Викладав в МГУ, читаючи курс по історії психології. З 1951 р. по 1964 р. організував і очолив трохи кафедр психології в педагогічних інститутах Таджицької ССР і лабораторію експериментальної психології в Таджицькому державному університеті. З 1965 р. працював в Інституті історії природознавства і техніки АН СРСР, як завідуюча сектором.
Посилання в тексті роботи "Функції української держави" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. F50.0 Нервова анорексия. - А. Отмечаєтся втрата ваги, а у дітей відсутність надбавки у вазі, що приводить до ваги тіла щонайменше на 15% більш субнормально або очікуваного для даного віку або зростання. Б. Потеря ваги викликається самими хворими, що досягається уникненням "жирної їжі". В. Больние сприймають самих себе як дуже товстих, є нав'язливий страх располнеть, внаслідок чого хворий вважає для себе допустимим лише дуже низьку вагу. Г. Общеє ендокринний розлад, що зачіпає вісь гипоталамус-гіпофіз-статеві залози і що виявляється у жінок аменореей, а у чоловіків втратою статевого потяга і потенції.
Видатної особистості теорія - персоналистическая теорія історії, згідно з якою історичні події суть виключно або переважно справа рук видатних особистостей. Історіографія знає немало прикладів того, як одна людина силою свого генія виявлялася здатним корінним образом перетворити ситуацію в науці, суспільстві, світогляді людей в просоциальном напрямі. Знає і приклади того, як одна людина перетворювала людей і суспільство у вовчу зграю. Рудименти цієї теорії простежуються у виборній системі багатьох країн, де населення голосує за персон, а не за політичні програми, і звичайно обманюється в своїх очікуваннях. Цій теорії.
ТАКСИС - інстинктивна форма просторової орієнтації тварин, механічні орієнтуючі компоненти актів поведенческих, природжені способи просторової орієнтації: 1) у бік життєво сприятливих умов і подразнень зовнішньої середи (таксиси позитивні); 2) геть від несприятливих (таксиси негативні). Наприклад, рух у напрямі до всього, що схоже на їжу, і від всього, що неприємно. У рослин аналогічні реакції виражаються в змінах напряму зростання і називаються тропизмами. По модальності впливів і реакції відносно багатоманітних компонент розрізнюються: 1) фототаксиси - реакції на світло; 2) хемотаксиси - на.

ТВАРИНА: ПОВЕДІНКА АГРЕСИВНЕ - загроза і дії тваринної, направлені на представників того ж або, рідше, іншого вигляду тварин; поведінка, направлена на їх знищення або усунення з сфери впливу. Може реалізуватися в двох видах: в ситуації видобутку або захисту і в ситуації ритуализованной боротьби, коли противоборство між суперниками (самцями) супроводиться специфічними застережливими сигналами (рухи або звуки), службовцями для залякування. Складається з двох протилежних компонент - напади і втечі, відносна сила і взаємодія коих визначають інтенсивність і результативність зіткнень. Внутривидовая боротьба рідко приймає форму істинної -.
Класична мова - Мертва мова, що залишила глибокий слід в культурі даного культурно-язикового ареалу: завдяки досягнутому на певному історичному етапі високому рівню внутриструктурного і функціонального розвитку і престижності така мова, як правило, набуває надетнический характеру ще в епоху свого природного існування; на ньому є численні тексти, що володіють високою соціально-культурною цінністю. Престижність К.я. зберігається і після зникнення колективу носіїв і перетворення його в мертву мову. Як вивчена мова К.я. може продовжувати "жити" - використовуватися з певними обмеженнями в деяких.
Коммуникатівная компетенція - Знання мови, яке розуміється не тільки як володіння граматичним і словниковим рівнями (язикова компетенція), але і як уміння вибирати варіанти, зумовлені ситуативними, соціальними або інакшими внеязиковими чинниками ("ситуативна граматика"). К.к. придбавається індивідом в процесі социализации, з іншого боку - вона дозволяє людині не просто усвідомлювати себе говорячим на даній мові, але і відчувати себе членом соціально зумовленої системи спілкування. Таким чином, К.к. зв'язується з процесами социализации, з широким соціальним контекстом, в якому протікає мовна діяльність.
ВІДНОСНА ДЕПРИВАЦИЯ - (relative deprivation) - почуття, що випробовуються і думки, що виробляються, коли індивідуум (члени групи) вважає себе - особливо своє соціальне положення - несприятливим в порівнянні з іншим індивідуумом в межах своєї або іншої групи, наприклад, менш спроможні члени професійного об'єднання з більш спроможними. Поняття відображає важливість не абсолютних, а відносних стандартів або точок зору людей. На думку Штоуффера і інш. (1949), відносна депривация декілька парадоксальним образом відчувається частіше і буває набагато складніше при зіставленні з фактичною або уявною часткою інших в ситуаціях.