Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі

(курсова робота з господарського права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття апеляційного провадження у господарському судочинстві.....5
1.1. Розвиток інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України.....5
1.2. Апеляційне оскарження в сучасному господарському процесі: сутність і значення.....20
Розділ 2. Аналіз провадження у суді апеляційної інстанції господарського суду.....22
2.1. Суб'єкти та об'єкти апеляційного оскарження.....22
2.2. Особливості подання апеляційної скарги (подання).....25
2.3. Розгляд справи.....28
2.4. Повноваження апеляційної інстанції.....29
Розділ 3. Особливості змісту постанови апеляційної інстанції.....32
Висновки.....34
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі"

Курсова робота "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРЕНДА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ - один з видів орендних відносин (див. Оренда), що засновується на договорі А.т.с., який поділяється на: а) договір А.т.с. (фрахтування на час) з екіпажем, по якому орендодавець надає його орендарю у тимчасове володіння і користування за плату і при цьому надає своїми силами послуги по управлінню ним і технічної експлуатації; б) аналогічний договір, але без екіпажу і надання додаткових послуг (ст. 632, 642 ГКРФ). Загальним для договорів цієї групи є: а) договори А.т.с. полягають тільки в письмовій формі, незалежно від терміну дії договору і складу учасників, тобто з участю як юридичних, так і фізичних осіб. Класифікації осуджених в США - В цей час в багатьох пенітенціарних системах штатів (округів) США використовується "Система класифікації правопорушників". Перші її варіанти були розроблені в штаті Віськонсин в 1975 р. і відтоді вона стала широко застосовуватися в різних регіонах США. Виділяють п'ять основних типів особистості, від'їжджаючих карне покарання. Перший тип характеризується загальної позитивної соціальної спрямованість і стабільністю в звичайному житті. Злочинець, що володіє даним типом особистості, як правило, здійснив злочин уперше (нетяжке і ненасильне), часто - в стані душевного хвилювання. ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - некомерційні організації, створені юридичними особами на добровільних (договірних) засадах і на основі їх членства в формі асоціацій і союзів з метою координації їх діяльності і уявлення і захистів їх загальних, в тому числі майнових інтересів (п. 1 і 2 ст. 121 ГКРФ). О.ю.л. не має право здійснювати які-небудь управлінські функції відносно учасників, які повністю зберігають свою самостійність. і права юридичних осіб (п.3 ст. 121 ГК РФ). ФЗ РФ від 30 листопада 1995 р. №190-ФЗ "Про фінансово-промислові групи" допускає функціонування асоціації або союзу як "центральна компанія", що суперечить їх. АСИМЕТРИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ - модель федерації, що характеризується нерівністю (юридичним або фактичним) її суб'єктів, наявністю адміністративно-територіальних одиниць, що не володіють статусом суб'єкта федерації. А.ф. характеризується наявністю в її складі суб'єктів: а) що володіють різною державно-правовою природою (наприклад, республіки і інакші суб'єкти в складі РФ); б) як націй, що є формою самовизначення, що так і виражають інтереси місцевого населення (регіону) без урахування національного чинника; в) що базуються на різних правових основах (зокрема, в Індії штат Джамму і Кашмір мають свою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЇ, ФАО - міжурядова спеціалізована установа ООН; заснована в 1945 р. в Квебеке (Канада). На січень 1995 р. в ФАО входило 161 держав. Цілями ФАО є: поліпшення живлення і підвищення рівня життя; поліпшення виробництва, переробки, збуту і розподілу всього продовольства і продукції сільського господарства, лісоводства і рибальств; сприяння розвитку сільських районів і поліпшення умов життя сільського населення; за допомогою всіх цих заходів - ліквідація голоду. Здійснення даних цілей ФАО сприяє капіталовкладеннями в сільське господарства, передачею технологій країнам, що розвиваються і розвитку в них. Застава виборчий - грошова сума, що вноситься при висуненні кандидата в депутати або на виборну посаду з коштів виборчого фонду кандидата на спеціальний рахунок виборчої комісії. Виборча застава не підлягає поверненню, якщо даний кандидат не отримає мінімуму голосів виборців, встановленого законом. Виборча застава направлена на скорочення надмірної кількості кандидатів, що висуваються. У російському виборчому праві виборча застава є основою реєстрації кандидата, альтернативною реєстрації на основі зібраних підписів виборців. Вибір основи реєстрації здійснюється по розсуду кандидата. Виборча застава може. НЕВІДЧУЖУВАНІ ПРАВА - конституційна характеристика основних прав, покликана відтінити їх природний, невід'ємний характер, приналежність людині від народження. Невідчужуваний характер прав і свобод вказує на те, що кожна людина за самим фактом народження володіє певним рівним набором прав і свобод, які складають внутрішню структуру особистості. Права і свободи в цьому значенні є атрибут особистості, її невід'ємна якість. Вони визначають всі можливі вияви людського існування і можуть бути втрачені повністю тільки у разі смерті людини. Звідси всі ці права і свободи іменуються "природними", іманентно властивими кожній.
У вступі курсової "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САМООПОДАТКУВАННЯ - форма добровільної участі населення в фінансуванні витрат па місцевому господарському і культурному будівництву. С. проводиться лише в сільських місцевостях і дачних селищах по постанові загального побратим ния громадян (постанова ЦИК і СНК СРСР від 11 вересня 1937 р. - СЗ 1937 р. № 60, ст. 258). Про день зборів сільська (селищний) Рада зобов'язана сповістити громадян за 10 днів до зборів. Збори правомочні, якщо на ньому присутній не менше за 50% громадян, що користуються виборчим правом. Постанова зборів об С. обов'язково і для громадян, що були відсутнім на зборах. Внески по С.

ТИМЧАСОВИЙ ЖИЛЕЦЬ - особа, що проживає в житловому приміщенні, закріпленому для постійного користування за іншою особою (постійним жильцем, основним наймачем), і що не має самостійного права на дану житлову площу. В. же. - піднаймач - складається в юридичних відносинах тільки з основним наймачем, а не з домоуправлінням або домовласником. Він не вносить останнім квартплати і не має самостійного особового рахунку. В. же. не користується правом обміну житлової площі, правом бронювання за собою житлового приміщення, а також не може вимагати надання йому іншого житлового приміщення при виселенні. Якщо основний наймач. Горіння - екзотермічна реакція окислення горючої речовини, що супроводиться, як правило, видимим електромагнітним випромінюванням і виділенням диму. У основі м. Лежить взаємодія горючої речовини з окислювачем, частіше за все - киснем повітря. Розрізнюють г об м об г е н н об е м., коли компоненти горючої системи (пальне - окислювач), знаходячись в газовій або рідкій фазах, розчинені один в одному, і г е т е р об г е н н об е м., коли компоненти горючої системи знаходяться в різних агрегатних станах. Г. Биваєт: Повільним(тління), нормальним(дефлаграция) або вибуховим (вибух), перехідним в детонацію;.
Список літератури курсової "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" - більше 20 джерел. Фізична привабливість - (physical attractiveness) Починаючи з Ч. Дарвіна антропологи довго намагалися виявити універсальні стандарти привабливості. Копіткі спостереження Дарвіна в кінцевому результаті переконали більшість вчених, що такі стандарти встановлює культура і пошук универсалий, т. о., представляється марним заняттям. Останні надії, що жевріли у визначенні загальних стандартів були зруйновані що зіграв помітну роль оглядом К. Форда і Ф. Бича, к-рі охопили в ньому більш ніж 200 примітивних культур. Їм тж не вдалося виявити к. універсальних стандартів сексуальної привабливості. Социобиологи відродили. ЛУРИЯ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ - Олександр Романович Лурія народився 16 липня 1902 р. в Казані в сім'ї лікаря. Після закінчення гімназії він поступив в Казанський університет на факультет суспільних наук. Після закінчення в 1921 р. університету він займався експериментальною психологією, зокрема його перші дослідження були присвячені психофізіології труда. У 1923 р. Лурия переїхав в Москву, де працював в Інституті психології, займався вивченням афективних станів людини і розробляв методику "зв'язаних моторних реакцій". Суть її полягає в одночасній реєстрації словесних і рухових відповідей на слова-стимули. А.Р. Лурія показав.

Ефект Барнума - (Barnum effect) У звичайних життєвих обставинах більшість людей з готовністю приймають узагальнений опис особистості за абсолютно адекватний опис їх власних особистостей. Такий опис може бути результатом астрологічного і екстрасенсорного прогнозу, ворожіння по руці або навіть оцінки особистості, проведеній професійним психологом. Єдина обставина, до-ой, мабуть, має істотне значення, складається в тому, що даний індивідуум вірить, неначе цей опис був складений спеціально для нього. Підлога Мила, услід за своїм колегою (Д. Дж. Паттерсоном, що назвав цей феномен Е. Б. на ім'я Ф. Т. Барнума.
Посилання в тексті роботи "Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБ'ЄКТ - (OBJECT) Сущ.То, на що направлена дія або бажання; те, що необхідно СУБ'ЄКТУ для досягнення инстинктного ЗАДОВОЛЕННЯ; те, з чим співвідносить себе суб'єкт. У роботах по психоаналізу об'єкт - це майже завжди людина, частини людини або СИМВОЛИ того або іншого. Ця термінологія заплутує читачів, для яких більш звичним є вживання терміну "об'єкт" в значенні "річ", тобто щось, що не є людиною. Звідси: об'єкт внешнийобьект, що усвідомлюється суб'єктом як зовнішній по відношенню до себе, в протилежність внутрішньому об'єкту (див. нижче). об'єкт внутреннийобьект-уявлення, яке знайшло. КОНСТИТУЦІЯ ЛЮДИНИ - (лати. constitutio - побудова, організація). Сукупність морфологічних і функціональних особливостей організму, що склався на основі спадковості і внаслідок тривалого впливу середи. Типологічні варіанти К. розробляються на основі форми статури і ряду функціональних ознак, в тому числі психічних. Питання про кореляцію між особливостями статури і рисами психіки досі недостатньо вивчене, одинаково як і відсутній вичерпна систематика форм К.ч., заснована на декількох істотних ознаках. К. АСТЕНИЧЕСКАЯ. Астенічна статура в поєднанні з підвищеною збудливістю і слабістю психіки, невпевненістю в собі. ІРОНІЯ - тонкий, часто прихований глум, особливий стежок, вживання слова в значенні зворотному буквальному, глум в формі нарочитого возвеличення, позитивної характеристики (від греч. eir?neеia - "удавання"). Напр., "звідки, розумна, бредеш ти, голова" (звернення до осла в байці І. Крилова), "громадянин про два Вітчизну" (А. Пушкин об Ф. Булгаріне), "на сцену вийшла людина, весела як дитя" (поява конферансьє в романові М. Булгакова "Майстер і Маргарита"). Набагато рідше застосовується такий прийом, як АСТЕИЗМ (див.). І. може виражатися.

АМИОТРОФИЯ СІМЕЙНА СПИНАЛЬНАЯ - хронічно прогресуюча спинальная амиотрофия дорослих, хвороба Арана - Дюшена - відноситься до групи прогресуючих хвороб нервно-мишечного апарату. Етіологія не ясна. У ряді випадків є спадково-сімейний чинник, однак велике число захворювань є спорадическим. Іноді можна встановити вплив екзогенних моментів (травма, тривале фізичне перенапруження, інтоксикація, інфекція). Патоморфологические зміни виявляються в спинному мозку у вигляді зменшення розмірів передніх рогів, особливо в шейногрудном відділі, з частковим зникненням ганглиозних кліток. Клітки, що Збереглися атрофични. є включення пігменту. Оргонотерапія - (orgone therapy) О., розроблена Вільгельмом Райхом, осн. на концепції залежності здоров'я від функціонування біолог. енергії тіла (оргона, як назвав її Райх, від слів "організм" і "оргазм"). У здоровому організмі вона тече вільно і повно. При блокуванні потоку цієї енергії можуть виникати вияви психич., а іноді і физ. патології. Райх разраб. методику О. для досягнення емоційного здоров'я шляхом усунення перешкод вільному струму цієї енергії в організмі. На початку своєї кар'єри психоаналітик Райх виявив, що хворі, успішно минулі аналіз, розвивають здібність до задовільного сексуального. Влада - (від русявий. - володіти, опановувати) - можливість і право контролювати об'єкти, події, людей. Від системи влади істотно залежить соціально-психологічна атмосфера в суспільстві, кількість і характер виникаючих стресів, способи реалізації індивідуальних особових якостей, стан психічного здоров'я населення, відношення до душевнохворих і до психіатричної служби і багато що інше. Хтось сказав, і значною мірою справедливо, що рівень цивилизованности визначається тим, як власті і суспільство загалом відносяться до психіатричних пацієнтів і тим, хто надає їм посильну допомогу. Існують. Емпатія в психотерапії - (англ. empathy - співчуття, сопереживание, уміння поставити себе на місце іншого, проникнення в суб'єктивний мир іншого). Клиентцентрированная психотерапія розглядає "точну Е." як здатність зрозуміти актуальні почуття і вербальное уміння передати це розуміння ясною для клієнта мовою. Емпатическое розуміння не є результатом інтелектуальних зусиль, залежить від багатства власного досвіду психотерапевта, точності сприйняття, його уміння настроїтися на одну "емоційну хвилю" з клієнтом, на думку нек-рих авторів - від генетичної схильності. У психотерапії широко.