Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження цивільно-правової відповідальності батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Сутність поняття "деліктоздатність" ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей цивільно-правової відповідальності батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми ... 13
2.1. Підстава цивільно-правової відповідальності батьків ... 13
2.2. Суб'єкти правопорушення ... 15
2.3. Об'єктивна сторона правопорушення батьків ... 17
2.4. Вина як елемент суб'єктивної сторони правопорушення батьків ... 24
Розділ 3. Аналіз особливостей відповідальності батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми ... 28
3.1. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми ... 28
3.2. Особливості відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми"

Курсова робота "Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" і призначений виключно для пошукових систем.

КОРПОРАТИВНА АВТОНОМІЯ - різновид територіальної (культурно-національної) автономії, головною задачею якої є розв'язання національного питання і захист інтересів корінних нечисленних етносов, в тому числі і етнічних меншин. Національні меншини можуть створювати свої органи, які представляють їх інтереси як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні. Світова практика знає немало прикладів раціонального розв'язання цієї проблеми. Насамперед потрібно назвати всі Скандінавські країни, на території яких проживає немало нечисленних корінних народів. Так, в Фінляндії вже тривалий час існує Шведська народна асамблея в складі 75.
ПРЕАМБУЛА КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - її вступна (ввідна) частина, вмісна коротку характеристику цілей, умов і мотивів застосування Основного закону. У П.К. РФ визначаються цілі і задачі держави, до яких відносяться: 1) затвердження прав і свобод людини; 2) затвердження цивільного світу і згоди в РФ; 3) збереження історично чого склався державної єдності; 4) відродження суверенної державності Росії; 5) затвердження непорушності демократичних основ Російської держави; 6) забезпечення благополуччя і процвітання Росії. Ці положення так чи інакше пронизують всі статті Основного закону країни, зрештою визначають його.
Метод карного права - сукупність кримінально-правових коштів впливу на суспільні відносини з метою їх урегулювання. У учбовій літературі метод зводиться до встановлення злочинності і караності діянь і карних заборон дій, небезпечної для особистості, суспільства і держав, за порушення яких, як правило, слідують залучення до карної відповідальності і застосування карного покарання. Виділяють наступні методи: 1. дозвіл - управомачивает суб'єкта на здійснення тих або інакших дій; 2. розпорядження - зобов'язує суб'єкта здійснити ті або інакші дії; 3. заборона - формує моделі забороненої суспільно небезпечної поведінки.
КЛАС - 1) шкільний-постійний в межах уч. року колектив учнів, працюючих по єдиній учбовій програмі (див. Класно-призначена система навчання). У РСФСР в 1918 - 34 наз. також групою. Передбачено ділення К. на групи для занять по иностр. мові, на ланки або бригади при організації трудового навчання. Загальне керівництво уч. роботою в К. здійснює класний керівник. Орган ученич. самоврядування в Класні збори вибирають старосту, к-рий організує роботу учнів по виконанню рішень зборів і шк. ученич. opr-ций (див. Самоврядування учнівське). У нач. класах старости призначаються педагогом. 2) К.-комплект -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Рубінштейн Сусанна Яковльовна - (3.06.1911 - 18.02.1990) - вітчизняний патопсихолог. Дістала освіту на педагогічному факультеті Другого МГУ. Тут брала участь в дослідженні А.Н. Леонтьева неспецифічної чутливості. У 1938 м. стала аспиранткой А.Р. Лурія. З 1941 м. - разом з А.В. Запорожцем, Б.В. Зейгарник, С.Г. Геллрештейном - працювала в нейрохірургічному госпіталі в селищі Кисегач на Уралі з проблеми відновлення працездатності бійців, що поранилися з черепно-мозковими травмами. У 1945 м. захистила кандидатську дисертацію на тему "Відновлення працездатності у хворих з військовими травмами мозку". З 1946 м. працювала в.
Прочухан, Андрій Іванович - українець, син робітника, робочий; рід. в 1886 р. в з. Красноселке, Києвськ. губ.; закінчив ремесл. школу. У 1903 р. в Миколаєві участв. в енономич. страйку на заводі, був арешт. у час демонстр., але невдовзі освобожд. без права надходження на завод. На початку 1904 р. там же участв. в забаст. і демонстр. і знов був арешт., але скоро знову звільнений; сост. під кличкою "Андрій" в орг. Партії соц.-революціонерів, вів пропаг., распростр. литерат. і исполн. техн. роботу. 1 травня 1905 р. під час демонстрації кинув бомбу в прист. і роз'їзд козаків, після чого поїхав в Елізаветград, де продолж.
Венецианов Олексій Гаврілович - Венецианов Олексій Гаврілович - живописець (1780 - 1847). Користувався уроками Боровіковського. Був почесним вільним общником Академії Мистецтв. У 1812 р. видавав, разом з Теребеневим, політичні карикатури на Наполеона і його союзників. Був першим, за часом, російським живописцем натуралістичного напряму і родоначальником російського побутового живопису. Завів у себе, в Вишневолоцком повіті, щось на зразок художньої школи, в якій отримали підготовку понад 70 живописців (Г. Міхайлов, А. Тиранов, С. Зарянко і інш.). Крім сільських типів і сцен їх простонародного побуту, Венецианов писав портрети і картини.
У вступі курсової "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Іноходців Петро Борисович - Іноходців (Петро Борисович) - академік (1741 - 1806), навчався в академічній гімназії і був посланий в Геттінген для удосконалення в астрономії; після повернення (1768) визначений ад'юнктом астрономії в Санкт-Петербургскую Академію Наук. Разом з Георгом Ловіцем, в 1769 р., спостерігав в міцності Гурьев (на Уралі) проходження Венери перед сонцем; займався потім астрономічними спостереженнями в Царіцине і Саратове (1770 - 1773) і ледве врятувався від Пугачева, який повісив його товариша, Ловіца. У 1779 р., вже екстраординарним академіком, їздив на південь Росії для визначення географічного положення.

ВІДБІР КУЛЬТУРНИЙ - вимірювання культурного процесу, до-ой може розглядатися з т.зр. формування і трансформації даної культури або з т.зр. впливу культури на людство загалом. Згідно з еволюционистской концепцією С.Л. Брейса, люди займають культурну екологич. нішу, і культурне життя може так само впливати на биол. еволюцію людини, як в минулому - природні умови (за допомогою єств. відбору). Так, С.Л. Уошберн передбачає, що за рахунок o.k. могло статися вимирання найбільш дратівливих індивідуумів, що не зуміли пристосуватися до існування в новому культурному середовищі, що, можливо, відбилося в зміні форми черепа в ході.
РИЛЬКЕ (RILKE) Райнер Марія - (рід. 4 дек. 1875, Прага - розум. 29 дек. 1926, Вольмон, поблизу Монтре) - австр. поетфилософ; майже все своє життя провів в подорожах по Росії і європейським країнам. У філософському відношенні значення Рільке полягає в тому, що він в своїх поетичних произв. уперше висловив всі ті думки, які потім висунули Хайдеггер і Ясперс. Рильке - поет-екзистенциалист. Головні його теми: Бог в становленні, майбутня вічність, майбутнє, "зрілий плід того дерева, на якому ми - тільки листя"; смерть, "зростаюча і що зріє разом з нами", належна до сфери індивідуального життя і що повідомляє цьому життю її.
Список літератури курсової "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" - більше 20 джерел. інвестиційний траст по вкладеннях в нерухомість, іпотечний інвестиційний траст - Компанія, акції якої звичайно котируються на відкритому ринку, керуюча портфелем вкладень в нерухомість з метою отримання прибутків для акціонерів. Створені по моделі інвестиційних компаній (investment company), REIT вкладають кошти у багато які види нерухомості - від торгових центрів і офісних будівель до житлових комплексів, промислових будівель і готелів. Деякі REIT, звані інвестиційними трастами по вкладеннях в нерухомість шляхом її купівлі (equity REIT), беруть участь у володінні нерухомістю; акціонери отримують дохід від здачі приміщень в оренду і дохід на капітал, якщо будівлі.
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ НЕРАЦІОНАЛЬНІ (NONOPTIMAL TRANSPORTATION) - перевезення, які збільшують витрати труда і коштів в порівнянні з витратами раціонального орг-ции транспортування. До них відносяться: зустрічні, понадміру дальні, зайві, кружні. Зустрічними називаються перевезення, коли на одному і тому ж транспорті або інш. видах транспорту однорідна продукція перевозиться п протилежному напрямі. Такі перевезення можуть бути явно зустрічними - вантажі одночасно перевозяться в протилежних (зустрічних) напрямах по одній і тій же дільниці шляху; приховано зустрічними - однорідні фузи перевозяться в протилежних напрямах по різних дільницях шляху. Понадміру дальні -.

ГРОШОВІ ЗНАКИ ВЕТХІ - WORN CURRENCY У циркулярі № 55 Гос. Казначейства ' Обмін паперових грошей і монет' передбачається, що, як правило, їх обмін, а також розподіл і заміна будуть проводитися федеральним резервним банком і його филиаламиВ буклеті Федерального резервного банку Атланти ' Фундаментальні відомості про гроші Сполучених Штатов' процедура обміну описується таким чином.Як і будь-який інш. товар, гроші при вживанні зносяться, а іноді можуть бути випадково пошкоджені або зіпсовані. Напр., середній термін служби банкноти достоїнством 1 дол. становить приблизно 17-18 місяців. Більш великі купюри звичайно.
Посилання в тексті роботи "Відповідальність батьків за правопорушення неповнолітніх" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Прикордонний інтелект - термін означає пізнавальні обмеження індивідів, інтелектуальні можливості яких знаходяться у межі, що розділяє розумову недоразвитие і нормальний інтелект (IQ вариирует в діапазоні від 70% до 80-84%). Переважаючою є точка зору, згідно якою прикордонний інтелект викликаний не грубо органічним пошкодженням головного мозку або його недоразвитием, як це властиве олігофренії, а впливом привходящих, як би зовнішніх по відношенню до власне інтелекту чинників, таких, як рецепторопатии (особливо природжені порушення слуху, зору), психічна і /або фізична астенизация, недостатня концентрація уваги, порушення.
F93.2 Соціальний тривожний розлад дитячого віку. - А. Постоянная тривога в соціальних ситуаціях, в яких дитина має справу з незнайомими людьми, включаючи однолітки, виявляється поведінкою, що соціально ухиляється. Б. Ребенок виявляє несміливість, соромливість або підвищену заклопотаність адекватністю своєї поведінки, коли взаємодіє з незнайомими людьми. В. Імеєтся істотне порушення соціальних (в тому числі з однолітками) взаємовідносин, які є внаслідок цього обмеженими; в нових соціальних ситуаціях або в тих, в яких дитина бере участь мимоволі, він випробовує істотний дистресс або дискомфорт, що виявляється плачем, відсутністю спонтанної мови або.
Сім'я з маленькими дітьми - Цей холон складається з нової освіти: батьківського холона і подружнього. Подружній холон на цьому етапі повинен бути реорганізований, щоб справитися з новими задачами, повинні бути нові правила взаємодії. Ця структура може бути також нестійкою, оскільки сім'я повинна пристосовуватися до дитини. Дружина може бути конфліктна ізза нестачі часу і уваги чоловіка. Чоловік може зловживати свободою. Все це вимагає терапевтичної корекції. Якщо ці проблеми погано вирішуються, тоді залучається віковий холон. Виникають коаліції, направлені на одного з чоловіків з метою підвищеного контролю або з.

ГИНЕКОМАСТИЯ - збільшення молочних залоз у чоловіків. Істинна гинекомастия виникає внаслідок розростання залізистої тканини молочної залози, помилкова - внаслідок надмірного скупчення жирової тканини в області молочних залоз у чоловіків. Істинна гинекомастия буває фізіологічної (наприклад, гинекомастия пубертатного періоду) і патологічної, пов'язаної з підвищеною освітою або порушенням обміну естрогенов. Остання розвивається в будь-якому віці при патології яєчок (гипоплазии, крипторхизме, атрофія яєчок, наприклад внаслідок травм, пухлинах), а також при важких поразках печінки і бруньок, рідше -.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИЙ - процес появи якісних прогресивних змін психіки і особистості людини труда в ході оволодіння ним професією і виконання професійної діяльності. Р.п. означає диференціацію і інтеграцію різних психічних функцій і властивостей, появу психічних новоутворень на окремих етапах профессионализации людини, виникнення нових психічних структур, механізмів, процесів: готовність до труда, працьовитість і працездатність, професійне самовизначення, позиція зрілого професіонала, стійкі професійні домагання, адекватна професійна самооценки, задоволення трудом і інш. Окремим випадком Р.п. є регрес, випадання.
Згвалтування - (rape), злочин, що полягає в здійсненні статевого акту з людиною (звичайно жінкою, але іноді і з чоловіком) без його добровільної згоди. І. відноситься до злочинів, пов'язаних з насиллям над особистістю, а також до сексуальних злочинів. Практика показує, що більшість І. зазделегідь заплановані і періодично повторюються. Згідно з дослідженнями експертів, помилкові обвинувачення в І. досить рідкі. У той же час об мн. І., мабуть, не повідомляється, частково тому, що жертви часто стикаються з проблемами при звертанні до органів правопорядку, так як з'ясування обставин І. може виявитися таким же.
ОНТОЛОГІЯ - (ontology) - розділ філософії (і метафізики), що займається встановленням природи фундаментальної суті речей в світі (наприклад, чи існують розуми). Приклади філософської онтологічної теорії - теорія "форм" Платона або недавня теорія наукового реалізму, що задається питанням про те, які види загальних основ передбачаються науковими теоріями. Онтологічні аргументи - також явна (або неявна) особливість соціологічної теорії, наприклад, концепція "соціальних фактів" Дюркгейма, акцент Вебера (або символічного интеракционизма) на індивідуальних акторах, матеріалізм Маркса і його упор на способах.