Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цивільно-правового регулювання відшкодування моральної шкоди ... 6
1.1. Поняття моральної шкоди ... 6
1.2. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей цивільно-правового регулювання відшкодування моральної шкоди ... 19
2.1. Правове регулювання права на відшкодування моральної шкоди ... 19
2.2. Підстави відшкодування моральної шкоди ... 25
2.3. Визначення розміру моральної шкоди ... 27
2.4. Процесуальні питання відшкодування моральної шкоди ... 30
Розділ 3. Особливості відшкодування моральної шкоди в окремих справах ... 33
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди"

Курсова робота "Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Регулювання відшкодування моральної шкоди", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Регулювання відшкодування моральної шкоди" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Регулювання відшкодування моральної шкоди" і призначений виключно для пошукових систем.

МИТНИЙ ТАРИФ - 1) інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього товарного ринку при його взаємодії з світовим ринком, а тж. правила обкладення товарів митом при їх переміщенні через митну межу; 2) зведення ставок митних зборів (ставок Т.т.), вживаних до товарів, переміщуваних через митну межу даної країни. Порядок формування і застосування Т.т. в Російській Федерації, а тж. правила обкладення переміщуваних товарів митом встановлені Законом РФ "Про Митний тариф". Тт. РФ застосовується до товарів, систематизованих відповідно до Товарної Номенклатури Зовнішньоекономічної Діяльності РФ.
Конституційний Суд Російської Федерації - це судовий орган конституційного контролю, самостійно і що незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Він складається з двох палат, що включають в себе відповідно десять і дев'ять суддів, що призначаються на посаду Порадою Федерації. Конституційний Суд РФ згідно із законом володіє широкими повноваженнями для захисту основ конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства і прямої дії Конституції РФ на всій території Російській Федерації. Мотивом до розгляду справи в Конституційному Суді є звертання в формі запиту, клопотання.
ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПОСТУПАЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ - згідно з параграфом 3.1.1 ГСДОУ, параграфом 3.3.1 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Мінкультури Росії від 08.11.2005 № 536, документи, що поступають в організацію, в тому числі створені за допомогою коштів обчислювальної техніки, проходять первинну обробку, попередній розгляд, реєстрацію, розгляд керівництвом і доставляються виконавцям. Прийом і первинна обробка документів здійснюються централизованно експедицією або співробітниками служби документационного забезпечення. При надходженні документів в неробочий час вони приймаються черговим.
Метод педагогічної діагностики у військовій педагогіці -  це спосіб досягнення цілей, сукупність дій, прийомів, операцій, призначених для розпізнавання обученности, вихованості, індивідуальних і групових особливостей учасників військово-педагогічного процесу і його компонентів. Методи педагогічної діагностики: - методи збору діагностичної інформації -  спостереження, опит (усний - бесіда, інтерв'ю; письмовий - анкетування, тестування), експеримент (лабораторний і природний, констатуючий і що формує), контент-аналіз, аналіз результатів діяльності; - методи оцінювання діагностичної інформації:  методи шкалирования, статистики (багатомірне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Регулювання відшкодування моральної шкоди" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Внеучебная діяльність - складова частина виховальної системи школи, що включає в себе всі види діяльності учнів під керівництвом і спільно з педагогами за винятком учбовою. Внеучебная діяльність по складу подібна позакласній роботі. У неї входять: індивідуальна і колективна діяльність учнів по інтересах, здібностях і схильностях; пізнавальна діяльність по освоєнню соціального і культурного простору життєдіяльності учнів і школи; суспільно корисна діяльність учнів; діяльність, прямо або непрямо сприяюча успішності учбової діяльності. Ці напрями забезпечуються різними формами додаткової освіти, общешкольними.
Рейц Александр-Магнус-Фромгольд - Рейц (Александр-Магнус-Фромгольд von Reutz, 1799 - 1862) - історик російського права, уродженець Прибалтійського краю; освіту отримав в Дерптськом університеті, в якому з 1820 по 1840 рік займав кафедру російського права. На початку 50-х років недовго займав посаду інспектора класів в училищі правознавства. Неодноразово робив з науковими цілями подорожі по югославянским землях, результатом чого з'явився труд його: "Verfassungen und Rechtszustand der Dalmatinischen Kustenstadte und Inseln im Mittelalter, aus ihrer Municipalstatuten entwickelt" (Дерпт, 1841; на російській мові.
АЛЬНИКИН Микола Васильович (дон.) - рід. 30 листопаді 1898 р. в хуторі Карнаухове ст. Цимлянської; талановитий поет і інженер-геолог. Після закінчення реального училища в 1917 р. був прийнятий на гірське відділення Новочеркасського Політехнічного інституту, але невдовзі повинен був прийняти вчачи стие в боротьбі за Дон, спочатку в Новочеркасської студентській дружині, а потім в Каледінськом полицю. У 1920 р. евакуйований в Туреччину; після проживав у Франції. Заробляв на життя і на вченні важка фізичним трудом, в 1926 р. закінчив Природний факультет Паріжського університету (Сорбони), а потім Інститут прикладної геології при.
У вступі курсової "Регулювання відшкодування моральної шкоди" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Егоров Микола Григорійович - Егоров, Микола Григорійович - фізик. Народився в 1849 р. Закінчив курс в Петербургськом університеті. Був професором Варшавського університету, потім військово-медичної академії. Читає лекції оптики в університеті і курс електрики в Миколаївській інженерній академії. З 1907 р. складається керівником Головної палати мір і ваги. Труди Егорова відносяться переважно до оптики. У "Журналі Російського фізико-хімічного суспільства" 1877 р. надрукований перший його труд: "Електричний фотометр" (магістерська дисертація); за ним пішла докторська дисертація "Атмосферні лінії сонячного спектра".

ГУМАНІЗМ - (від лат.-чоловік): принцип світогляду, в основі якого лежить переконання в безграничности можливостей людини і його здібності до вдосконалення, а також вимога захисту достоїнства особистості, її свободи, ідея про право людини на щасті і про те, що задоволення потреб і інтересів людини повинне бути головною кінцевою метою общества.2. Рух гуманістів Відродження, що повернули минулу славу як античній греко-латинській літературі, так і особистої рефлексії. 3. Етична доктрина, що вважає людину вищою цінністю (протистоїть як релігійному фанатизму, так і політичному етатизму, згідному.
Фієст, Тієст - (греч.)  - син Пелопа і Гипподамії, брат-близнюк Атрея. На нащадків Пелопа було накладене прокляття за віроломне вбивство Міртіла, сина Гермеса. Ф. і Атрей по наущению своїй матері Гипподамії убили Хрісиппа, сина Пелопа від німфи Аксиохи, і бігли в Мікени до царя Еврісфею. Після смерті Ев-рісфея брати почали боротьбу за владу в Мікенах. Ф. спокусив дружину Атрея Аеропу исее допомогою викрав з стада брата золоторун-ного ягняти (по прогнозу, володар цього ягняти мав право на владу в Мікенах), але Зевс допоміг Атрею зберегти владу і Ф. Тогда Ф., що вигнав підмовив Плісфена, сина Атрея, повстати.
Список літератури курсової "Регулювання відшкодування моральної шкоди" - більше 20 джерел. CORPORATION TAX (корпорационний податок) - Податок, що стягується з прибутку від комерційних операцій і з іншого доходу компаній і інакших інкорпорованих організацій. Ставка корпорационного податку встановлюється Канцлером казначейства в бюджеті; в цей час вона рівна 33%, хоч компанії, прибутки яких не досягають фіксованої суми (250 000 ф. ст. в 1992-1993 рр.), платять по зниженій ставці в 25%. Для оподаткування річних прибутків в сумі від 250 000 ф. ст. до 1 250 000 ф. ст. існує прогресивна шкала ставки податку аж до максимальної. Корпорационньй податок ділиться на дві частини: авансовий корпорационний податок (advanced corporation.
САМООПОДАТКУВАННЯ - форма добровільної участі громадян грошовими коштами або безвідплатним трудом в заходах місцевого характеру по соціально-культурному будівництву і благоустрою. У СРСР на добровільних засадах здійснювалося самооподаткування населення сільських місцевостей і дачних селищ шляхом внеску грошових коштів. Право вводити і визначати порядок самооподаткування було надано союзним республікам (Указ Президії ВР СРСР від 5 березня 1983 р.). У РСФСР, наприклад, відповідно до Указу Президії ВР РСФСР від 12 січня 1984 р. самооподаткування покладалося на сільські Ради народних депутатів і здійснювалося за.

ANCILLARY CREDIT BUSINESS (допоміжна кредитна діяльність) - Діяльність, пов'язана з кредитними брокерськими операціями, урегулюванням боргу, консультуванням по заборгованості і стягненням боргів або з агентством кредитної інформації (див.: credit rating (оцінка кредитоспроможності)). Кредитні брокерські операції (credit brokerage)-це посередництво між людьми, бажаючими отримати кредит, і людьми, що надають споживчий кредит. Урегулювання боргу (debt adjusting)-це переговори, на яких третя сторона від імені боржника виробляє з кредитором умови погашення заборгованості, зумовленої договором про споживчий кредит або про купівлю на виплат. Боржник.
Посилання в тексті роботи "Регулювання відшкодування моральної шкоди" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНФЛІКТ МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ - вигляд соціального конфлікту, виникаючий в багатонаціональній державі між народами (націями) на основі загострення соціально-економічних, територіальних, релігійних і інш. протиріч. К. м. за своїм змістом і характеру походження поділяється на: соціально-економічні, етнополітичні, сепаратистські, історичні, релігійні (межконфессиональні), територіально-статусні, етнокультурні, язиково-культурні, етнодемографические, карні і інш. Можливе переплетення різних видів. Крім того, К. м. класифікуються за їх масштабами, тривалістю, характером, формами, причинами, наслідками. Так, за.
ТРАДИЦІЙНА СВІДОМІСТЬ ЕТНОСА - відображення в суспільній свідомості представників конкретної етнічної спільності найбільш загальних уявлень про навколишній їх світ і соціальну дійсність, свою роль у взаємовідносинах з іншими народами. Т.с.е. властиві наступні характеристики: 1) наявність цілісної етнічної картини світу (див.); 2) його "правильна" передача з покоління в покоління в процесі нормально виробленою даною етнічною спільністю социализации; 3) детерминирование ним всього цілісного і багатоскладового сприйняття життя етнічної спільності: суспільних інститутів; системи особових і групових (в тому числі і.
СОЦІАЛЬНИЙ СТЕРЕОТИП - (англ. stereotype; від греч. stereos - твердий typos - відбиток) - стійке, категоричне і надто спрощене уявлення (думка, думка) про к. явище, групу, історичну особистість, поширене в даному соціальному середовищі (син. соціальний штамп); засвоюється індивідом в процесі социализации. У цьому значенні термін "стереотип" ввів амер. соціолог У. Ліппманн (Lippmann) в книзі "Громадська думка" (1922). Хоч стереотип по визначенню має соціальне походження і поширення, атрибут "соціальний" дозволяє диференціювати це поняття від інш. значень терміну "стереотип".

ДОФАМИН - (dopamine) - катехоламин, що отримується з дофи; діє як нсйромедиатор, впливаючи на певну дофаминові рецептори, а також на адренергические рецептори (особливо на рецептори лимбической і кстрапирамидальной систем головного мозку і артерій серця). Стимулює процес вивільнення норадреналина з нервових закінчень. Ефект залежить від концентрації ліків, що приймаються. Дофамин застосовується для збільшення сили серцевих скорочень при серцевій недостатності, шоку, сильній травмі і септицемии. Призначається в ін'єкціях при ретельному контролі дозування. Можливі побічні ефекти: учащение серцебиття і.
Ізоляція - (фр. isoler - роз'єднувати) - 1. в біології - відособлення і існування частини вигляду від іншої популяції; 2. в медицині - розділення і окремий зміст пацієнтів із заразливими хворобами і здорових людей; 3. в правоприменительной практиці - позбавлення людини свободи або висновок його в штрафний ізолятор (ШИЗО); 4. психоаналізі - захисний механізм у вигляді роз'єднання психологічних зв'язків між недопустимою дією або імпульсом і його первинним образом в пам'яті, тобто підміни останньої деяким символічним представником. Цим, як вважатиметься, досягається відділення неприйнятного спонукання.
Хоманс, Джордж - (р. 1910) - американський соціолог, професор, Гарвардського університету, один з авторів концепції соціального обміну. Основними дослідженнями Хоманса є "Людська група" (1950), "Соціальна поведінка: його елементарні форми" (1961), "Природа соціальної науки" (1967). У них автор піддав критиці структурно-функціональний аналіз в соціології разом з марксизмом, за їх непридатність з його точки зору в конкретних соціальних дослідженнях, а також за методологічну неспроможність. Основну задачу своєї теорії Хоманс бачив в "поверненні людини в соціологію". Початкова одиниця соціологічного аналізу у Хоманса -.
Добродійність - некомерційне надання послуг і коштів потребуючим. Добродійні організації відрізняються широким спектром діяльності. Деякі з них працюють безпосередньо з споживачами своїх послуг; інші діють через посередників, наприклад соціальних працівників, або через інші організації. Одні добродійні організації надають обмежений набір послуг і охоплюють невелику територію, інші багаті і обслуговують всю країну. Багато які добровільні організації є також добродійними. Соціальні працівники і інші суміжні фахівці беруть участь в роботі добродійних комітетів. Їм часто доводиться звертатися в ту або.