Цивільно-правове регулювання іпотеки

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цивільно-правового регулювання іпотеки ... 5
1.1. Правова природа іпотечного правовідношення ... 5
1.2. Цивільно-правовий аспект іпотечних правовідносин ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей правовідносин щодо укладення іпотечного договору ... 17
2.1. Загальні відомості про іпотеку ... 19
2.2. Сторони іпотечного договору ... 22
2.3. Істотні умови іпотечного договору ... 23
2.4. Право власності на предмет іпотеки ... 27
2.5. Зміна іпотечного договору ... 31
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правове регулювання іпотеки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правове регулювання іпотеки"

Курсова робота "Цивільно-правове регулювання іпотеки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цивільно-правове регулювання іпотеки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цивільно-правове регулювання іпотеки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цивільно-правове регулювання іпотеки" і призначений виключно для пошукових систем.

РОБОТИ ВОГНЕВІ - операції, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, искрообразованием і нагріванням до температур, здатних викликати запалення матеріалів і конструкцій (електрозварка, газозварення, бензо-, керосинорезка, паяльні роботи, механічна обробка металу з утворенням іскр). До проведення Р. про. допускаються обличчя (електрозварник, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, паяльщик і т. д.), минулі спеціальну підготовку і що мають кваліфікаційне посвідчення і талон по техніці пожежної безпеки. Р. про. поділяють на 2 етапи: підготовчий і основний. Р. про. можуть провестися тільки при наявності.
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННІ) ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ (ЗВІЛЬНЕННІ) - згідно з постановою Росстата від 05.01.2004 № 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації по обліку труда і його оплати", - документ у вигляді уніфікованої форми № Т-8, вживаний для оформлення і обліку звільнення працівника(ов). Складається працівником кадрової служби, підписується керівником організації або уповноваженою ним на це особою, появляється працівнику(ам) під розписку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. При звільненні матеріально відповідальної особи до наказу (розпорядженню) додається документ про відсутність.
ІНТЕРВЕНЦІЯ - (позднелат. interventio - втручання) -1) насильне втручання до. -л. держави або декількох держав у внутрішні справи іншої держави, направлене проти його територіальної цілісності або політичної незалежності або яким-небудь інакшим образом, несумісним з цілями і принципами Статуту ООН. Розрізнюють озброєну, економічну, дипломатичну І. Наїболеє небезпечною формою для миру, а т.ж. незалежності країни, що була об'єктом посягання, є озброєна І., тобто озброєне втручання, яке розглядається, як агресія. Держава, що зазнала І., має право боротися проти неї всіма доступними йому коштами, ат.ж.
МАССАЛИТИНОВА Надія Осиповна - [26.8(7.9). 1876, Елец, - 18.4.1921, д. Морозове, нині в Калужської обл.], педагог, діяч в області дошкільного виховання, послідовник П. Ф. Лесгафта. Вчилася на физ. ф-ті Бестужевських курсів (1897 - 99), закінчила курси П. Ф. Лесгафта (1904) в Петербурге і Моськ. висш. дружин. пед. курси (1911). У 1900 - 03 працювала на подітий. літньому майданчику Томського об-ва сприяння физич. розвитку, створеному В. С. Пірусським. З 1905 в Москві, викладач математики і природознавства в мл. класах приватної дружин. гімназії (до 1917). З 1912 організовувала подітий. майданчики в разл. р-нах.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цивільно-правове регулювання іпотеки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНЬО Жорж - (15.12.1901, Монтиньи-ле-Шерлье, - 12.3.1978, Париж), франц. філософ, педагог, суспільств. діяч. У 1924 закінчив Висш. нормальну школу. Викладав (1925 - 36) в ліцеях Евре, Діжона, Сен-Кантена, Парижа. Ген. секретар Інтернаціоналу працівників освіти (1932 - 36), активний учасник Рухи Опору, чл. ЦК Франц. коммунистич. партії (1936 - 64), гл. ред. газ. "Юманите" (1937 - 49), директор Ін-та Моріса Тореза (1966 - 78). Обирався депутатом Нац. зборів Франції, сенатором. У 1920 - 30 К. брав участь в междунар. профспілковому вчительському русі проти фашизму і війни, за поліпшення.
ПАГАНА ЦАРІ - Царська династія, що правила в 277-665 рр. в Пагане (Бірма). Єдиним письмовим джерелом по історії древньої Бірми є складені в Середні віку "Хроніки Дзеркального палацу", які відносять основу Паганського царства до 850 р. до Р. Х. Однако, на думку більшості сучасних дослідників, це не відповідає дійсності і насправді утворення царства Паган потрібно датувати серединою III в. після Р. Х. Згідно з бирманской традицією, паганские царі належали до Сонячної династії, що сходила до першого царя на землі Ікшкваку, який, в свою чергу, був внуком бога Сонця Вівасвата. Дальній нащадок цього Ікшкваку, цар.
Довгий парламент - Довгий парламент (Long Parliament) (1640-60), англ, парламент, зізваний королем "Карлом I після "Єпископських воєн. До авг. 1641 р. під керівництвом Джона Піма Д.п. прийняв ряд законів, що позбавляли короля багатьох прав, що викликали масове невдоволення з моменту його восшествия на престол. Загальна програма Д.п. передбачала ліквідацію абсолютизму (пізніше ці положення програми стали складовою частиною угоди про реставрацію монархії і були підтверджені в ході Славної революції"). Д.п. ухвалив також рішення про страту королев, радників "Страффорда і "Лода. Виключивши з своїх рядів прихильників короля -.
У вступі курсової "Цивільно-правове регулювання іпотеки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кудашев Магомет-Мурза - (Ельмурзович?) (прим. 1845-1899), подпоручик (до 1899), з кабардинських узденей. Народився в аулі Таова на р. Черек. У 1866 закінчив Нальчикськую окружну горскую школу. З 1867 перебував в лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою зброєносцем. Нагороджений срібною медаллю з написом "За старанність" для носіння в петельці, срібною медаллю в пам'ять відвідування імператором в 1871 році Кавказького і Закавказського краю "Кавказ - 1871 року" на Анненської стрічці, срібною медаллю за службу у власному конвої імператора Олександра II.

АГИНСКИЙ ДАЦАН - (тиб назва - Даши Лхундублінг) - ламаистский монастир в Бурятії, діючий в наст. вр. Будувався з 1811 по 1816. У 1816 освячений ламою Рінченом. Божество-охоронець (сахюсан) - Джамсаран. Крім гл. храму (цокчина) було 7 малих суме в честь сл. богів пантеону - Аюши, Демчок, Оточи, Гунрік, Абіди, Майдарі, Арьябала. А. д. відомий тим, що з самої основи тут здійснювався Маанійн (або Арьябалин бутеед) хурал, що виконувався щодня 4 рази в день. У службі брали участь всі лами, починаючи від ширетуя (настоятеля) до нештатного гелунга. У звичайні дні обряд відправляли 1 - 2 гелунга, в празд. - 8.
"КАПІТАЛ" - саме відомий твір Маркса, повна публікація якого виявилася посмертною (1885-1894). "Капітал" відкриває собою новий шлях - політичну економію, і розкриває перед філософією область "социо логии труда". Маркс описує тут "протиріччя капіталізму" і по-новому розглядає еволюцію історії. Початкова несправедливість капіталізму заснована на експлуатації робітника. У чому складається експлуатація? Господар наймає робітника на певну роботу, наприклад, розвантаження машини; господар оплачує 4 години роботи; потім він відбирає самих сильних робітників, здатних розвантажити.
Список літератури курсової "Цивільно-правове регулювання іпотеки" - більше 20 джерел. GAINS FROM TRADE. Вигода від торгівлі - Підвищення добробуту суспільства внаслідок участі країни в міжнародній торгівлі. Країни торгують один з одним, щоб отримати вигоду від спеціалізації (див. Specialization). Міжнародний розподіл праці, при якому кожна країна спеціалізується на виробництві тих товарів, які вона може проводити з найбільшою ефективністю в порівнянні з іншими країнами, дозволяє підвищити загальний обсяг світового виробництва і реальний рівень життя в кожній окремій країні. У статичній моделі міжнародної торгівлі мається на увазі, що можливості для взаємовигідної торгівлі між країнами зумовлені.
БОРГ МУНІЦИПАЛЬНИЙ - MUNICIPAL DEBT Заборгованість урядів штатів і місцевих органів влади на відміну від боргу федерального уряду. У 1977 р. в США, крім центрального уряду і 50 урядових штатів, діяло більше за 81500 місцевих органів влади (проти 102341 в 1957 р.), включаючи 18862 муніципалітети (17215 муніципалітетів в 1957 р.)Для післявоєнного періоду характерно зростання негарантованої частини заборгованості штатів (не забезпеченої всім майном штату і кредитного боргу). Це було слідством більш широкого поширення облігацій з відшкодуванням з доходів від об'єкта, що фінансується і інш. видів кредитного.

DOUBLE TAXATION (двійчасте оподаткування) - Оподаткування, при якому один і той же дохід оподатковується в двох або декількох країнах. Звичайно дохід якої-небудь особи, отриманий ним в різних країнах світу, оподатковується в країні місцеперебування цієї особи. Крім того, доходи такої особи можуть оподатковуватися в інших країнах, в яких вони виникають або в формі відсотків, або внаслідок комерційної діяльності. У результаті з'явилася велика кількість договорів (угод про двійчасте оподаткування (double-taxation agreements)), укладених між різними країнами з метою уберегти доходи своїх резидентів від двійчастого оподаткування.
Посилання в тексті роботи "Цивільно-правове регулювання іпотеки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психічного статусу дослідження - вивчення справжнього стану психіатричного пацієнта (всіх його психічних функцій, поведінки, відношення до виявів і наслідків хвороби, до обстеження, що проводиться, можливого перебування останнього в стаціонарі і передбачуваному лікуванню). Є найважливішим методом виявлення фактичних основ, необхідних для встановлення синдромального і/або нозологического діагнозу, складання плану подальших дій, включаючи необхідні дослідження, терапію, прогнозування, подальшого спостереження. Особлива увага приділяється психічному стану пацієнта на останній період часу, доступний вивченню.
Істерична психопатія - Може бути діагностована при наявності схильності до самодраматизации, театральності поведінки, перебільшеному вираженні емоцій; прищеплюваності і самовнушаемости, легкої податливості впливу інших; поверхневої і лабильной ефективності; егоцентричности з прагненням все прощати собі і не вважатися з інтересами інших; постійному бажанні бути оціненим; прагненню ситуацій, де можна бути в центрі уваги оточення; манипулятивном поведінці (будь-яке підтасовування), щоб добитися своїх цілей. Серед перерахованих рис вдачі найбільш яскравої є постійне бажання бути в центрі уваги оточення.
Дитяча психологія - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа, logos - вчення. Категорія. Розділ психології. Специфіка. Присвячена дослідженню закономірностей психічного розвитку дитини. Основним предметом аналізу є рушійні причини і умови онтогенетического розвитку окремих психічних процесів, в тому числі формування різних типів діяльності дитини. У дитячій психології постулюється, що вирішальне значення в психічному розвитку дітей має засвоєння ними історично чого склався форм людської діяльності, що відбувається на основі поступово дозріваючих природних анатомо-фізіологічних особливостей організму.

НАВИК - (англ. habit, skill) 1. Доведена до автоматизму шляхом багаторазових повторень дія; критерієм досягнення Н. служать тимчасові показники виконання, а також той факт, що виконання не вимагає постійної і інтенсивної уваги (контролю). Син. Операція (в теорії діяльності А. Н. Леонтьева). Н. м. би. не тільки руховими, але і перцептивними, мнемическими, мислительними, мовними і т. п. Безліч спеціальних Н. пов'язане із здійсненням різних видів діяльності (побутової, учбової, професійної). По сучасній термінології, Н. відносять до змісту т. н. процедурної пам'яті. Здібність до формування і.
Символічне мислення, що порушує спілкування - в психіатрії симптом порушення асоціативного процесу, що виражається в патологічній схильності наділяти поняття інакшим, чим прийнято в суспільстві, значенням. О. стає непродуктивним, оскільки хворій не піклуватися про те, чи зрозумілий співрозмовнику приховане значення його виразів і слів. Часто він оперує словами, к-рі вигадав сам (неологізм), не даючи яких-небудь пояснень і чітких визначень. Розуміння сказаного особливо утруднено через те, що значення символічних понять може неодноразово мінятися (так цифра 7 трактується, то як ім'я Семен, то як розмір зарплати, то як символ смерті). Часто.
Лейбніц Готфрід Вільгельм - (Leibniz, Gottfried Wilhelm) (1647 - 1716), ньому. філософ і математик. Автор вчення про монади - створених Богом бесчисл. субстанціях, що являють собою прості і неподільні духовні сутності. Незважаючи на відсутність физ. взаємодії між субстанціями, вони утворять єдиний і рухомий мир, що розвивається, в кром існує причинно-слідчий зв'язок (все взаємопов'язане у Всесвіті таким чином, що теперішній час таїть в собі зародок майбутнього...). Цей мир живе відповідно до предустановленной гармонії, в т.ч. і гармонією між станами всіх субстанцій, що дозволяє на основі стану однієї з них робити.
АНТРОПОЛОГІЯ - (anthropology) - в широкому значенні "вивчення людства", але що конкретно складається з: (а) фізичної антропології; (би) соціальної антропології (в Англії) і культурної антропології (в США). Коло інтересів фізичної антропології як такої пов'язаний з походженням і зміною гуманоїдних видів і тяжіє до сфер еволюційної біології, демографії і археології. Соціальна і культурна антропологія досліджує структури і культури, створені гомо сапиенс. У Європі і деяких інших регіонах до даних сфер дослідження застосовується також термін етнологія. Відмінність між соціологією і соціальною або культурною.