Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність поняття "фізичної особи" ... 5
Розділ 2. Особливості цивільно-правового статусу акціонерів за законодавством України ... 11
Розділ 3. Відповідальність акціонерів за законодавством України ... 25
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України"

Курсова робота "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про надання житлових приміщень громадянам, що мають право на отримання житла в межах певного законом терміну -  Знову прийнятий ЖК РФ істотно змінив порядок надання житлових приміщень за договором соціального найма. За загальним правилом в такому порядку житлові приміщення надаються тільки незаможним громадянам, потребуючим поліпшення житлових умов (ст. ст. 49, 51 ЖК РФ).  У той же час ЖК РФ зберіг існуючий порядок забезпечення житловими приміщеннями окремих категорій громадян. У відповідності зі ст. 49 ЖК РФ житлові приміщення житлового фонду Російської Федерації або житлового фонду суб'єкта РФ за договорами соціального найма надаються інакшим (крім незаможних) певним федеральним законом або законом. БІРЖА ТОВАРНА - регулярно діюча організація, в приміщенні якої здійснюються операції купівлі-продажу масових взаємозамінних товарів зі стандартними якісними показниками (про появу Б.т. див. Біржа). На перших порах біржові торги проводилися в готелях і торгових дворах, де збиралися купці і причетні до торгівлі особи для ведіння переговорів і висновку операцій. По мірі збільшення розмірів операцій біржі починають розміщуватися в спеціально обладнаних будівлях. Біржі переходять до торгівлі певними видами товарів, встановлюється їх предметна спеціалізація. Складаються і закріпляються властиві тільки біржі. ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО - стадія карного процесу, в якій особлива посадова особа - слідчий - в передбаченій законом процесуальній формі проводить розслідування по карній справі для встановлення подій злочину, осіб, винного в його здійсненні, і для з'ясування всіх обставин злочину з метою підготовки справи, при наявності для цього достатніх основи, до розгляду його в суді. Понятіє "П. з." вже поняття "попереднього розслідування". У останнє входить поряд з П. з. також і дізнання (див.). По карних справах, перелік яких приведений в ст. 108 УПК, обов'язково П. з, виробництво якого поручається слідчим. Експертна оцінка здатності свідка свідчити правильну - Предметом цього вигляду експертиз є здатність свідка або потерпілого свідчити правильну. Саме про це питають експерта: (1) враховуючи психічні особливості і психічний стан свідка, чи міг він свідчити правильну про важливих для справи обставини (вказується яких)? Задача експерта - встановити, чи здатний подекспертний успішно здійснювати певний вид діяльності - сприймати, зберігати в пам'яті і відтворювати певного типу інформацію в маючих місце умовах. Процес формування свідчий свідчень можна поділити на три етапи: а) формування картини події в ході сприйняття, б) збереження сприйнятого в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕЄСТРАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНА - система окремих видів криміналістичного обліку певних об'єктів носіїв інформації, що використовується для розкриття, розслідування і попередження злочинів (картотеки, колекції, інакші сховища реєстраційних даних). Система речовинних коштів Р.к. складається з підсистем - видів Р.к., до - рі відрізняються один від одного довкола даних, що враховуються, способами і формами їх зосередження і систематизації, а також самою процедурою обліку. Р.к. дозволяє накопичувати дані, до - рі можуть бути використані для розкриття, розслідування і попередження злочинів; забезпечує можливість ідентифікації обьектовс. Безпеки психологічне забезпечення - Система психологічних шляхів, методів і прийомів, що дозволяють підвищити міри захищеності людини в кримінальних і інакших небезпечних в правовому відношенні ситуаціях на основі активізації діяльності служб суспільної безпеки ПОО і одночасного формування у громадян відповідних умінь по забезпеченню особистої безпеки. Виділяють декілька напрямів психологічного забезпечення індивідуальної, групової і суспільної безпеки: а) пропаганду і роз'яснення основних положень оптимальної тактики поведінки в умовах насилля з боку злочинців і інших небезпечних ситуаціях (див. Пропаганда знань. МИРНИЙ ДОГОВІР - один з видів міжнародного договору, який закріплює угоду що знаходилися в стані збройного конфлікту суб'єктів міжнародного права про припинення військових дій і відновлення миру. Будучи основним юридичним засобом припинення війни, М.д. звичайно вирішує питання проходження межі між договірними сторонами, обладнання тих або інакших дільниць території, урегулювання політичних проблем, визначення порядку демобілізації збройних сил. демілітаризації і (або) нейтралізацій яких-небудь просторів, знищення військових споруд, всіх або деяких видів озброєнь, скорочення їх чисельності, а також.
У вступі курсової "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЯВНО ПОМИЛКОВА РЕКЛАМА - використання в рекламі явно помилкової інформації про товари, роботах, послугах, а також їх виробниках (виконавцях, продавцях), внаслідок чого споживач всієї перерахованої продукції або послуг вводиться в помилку (ст. 182УК). Заборона на недостовірну інформацію в рекламі встановлена ФЗ РФ від 18 липня 1995 р. № 108-ФЗ "Про рекламу", від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів". Помилкові відомості в рекламі можуть відноситися: до споживчих властивостей товарів, до наявності сертифіката (при його відсутності) на товар і його відповідність державним стандартам: часу, місцю придбання.

ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ - інтеграційне економічне об'єднання держав - членів Співдружності Незалежних Держав. Створення Е.с. проголошене Багатостороннім договором, укладеному в Москві 24 вересня 1993 р. 11 державами, включаючи РФ. Україна виразила бажання приєднатися до Е.с. як асоційований член. Цілями Е.с. є: поетапне створення загального економічного простору на базі ринкових відносин; створення рівних можливостей і гарантій для всіх господарюючих суб'єктів; спільне здійснення економічних проектів, що представляють спільний інтерес; розв'язання спільними зусиллями економічних проблем, а т.ж. ліквідація. СУДАН (Республіка Судан, в 1969- 1985 рр. - Демократична Республіка Судан) - держава в Північно-Східній Африці. Незалежність проголошена 1 січня 1958 р. Столиця - м. Хартум. Адміністративне ділення: 26 штатів. З моменту проголошення незалежності на півдні країни почалася війна за відділення від С. Усиленіє протистояння між мусульманами і християнами, перерісше потім в геноцид християн на півдні, серйозно дестабілізувало обстановку в країні. У 1985 р. прийнята тимчасова Конституція. 6 травня 1986 р. Перехідна військова рада передає всю повноту влади Засновницьким зборам, вибраним шляхом загальних виборів 1-12 квітня 1986 р. терміном на 4 роки. Засновницькі.
Список літератури курсової "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" - більше 20 джерел. Постмодернізм - (postmodernism) У епоху Освіти центром наукової і філософської думки була людина. Психологія як наука базувалася на концепції окремої (individual subjects)особа, наділеній внутрішньою душею (soul), а пізніше - внутрішнім психич. апаратом. Психологія як наука зайняла міцне положення в совр. мисленні, передусім це відноситься до бихевиоризму і до нек-рим тенденцій в когн. психол. Спостерігалося загальне прагнення до отримання зовнішнього підтвердження, пошуку універсальності і абстрактної раціональності, а тж досягненню сумірності. Сучасність охоплює не тільки раціоналізм Освіти, але і протидія. Процеси пошуку і видобування інформації з пам'яті - (memory retrieval processes) Відтворення яв-ця повторним відновленням информ., збереженої в пам'яті. Звичайно воно складається з реконструкції подібної информ. в свідомості, хоч нек-рі аспекти матеріалу, що зберігається в пам'яті можуть бути відтворені і використані без усвідомлення, феномен, відомий як прихована (имплицитная) пам'ять. У даній статті обговорюється усвідомлене відтворення информ. Пізнавання і пригадування Говорячи про пошук і видобування информ. з пам'яті, розглянемо чинники, що впливають на міру доступності закодованої і збереженої информ. Однієї з перспектив яв-ця спосіб.

Приховане зумовлення - (covert conditioning) С. про. - це процес, за допомогою к-рого відбуваються зміни поведінки, і комплекс процедур поведенческой терапії, що засновуються на моделі С. про. Цей процес передбачає взаємодію таких прихованих, недоступних зовнішньому спостереженню явищ, як уява, мислення і почування. При застосуванні С. про. клієнта просять уявити собі цільову поведінку, а потім уявити к. наслідок, до-ой може змінити цю цільову поведінку. У основі С. про. лежать 3 початкових допущення: а) допущення про однорідність; б) допущення про взаємодію; в) допущення про навчання. Відповідно до допущення.
Посилання в тексті роботи "Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Організаційний клімат - (organizational climate) О. до. відноситься до характеристик орг-ции в тому вигляді, як вони сприймається її членами. Т. о., клімат - це підсумкова сума спільних організаційних перцепций. Це суб'єктивне поняття, до-ой м. би. не пов'язано з дійсними якостями орг-ции. Історично поняття О. до. сходить до описаних Толменом "когнитивним карт" середи, що являють собою схеми, що створюються людьми з метою осмислення того, що їх оточує. Пізніше за Левін передбачив, що атмосферу або клімат будь-якої групи можна охарактеризувати як спільні перцепции індивідуумів або як міра схожості їх когнитивних карт. ЕРОС - бог любові, що втілює собою творчий початок, пристрасть, сексуальність.    У древньогрецький міфах Ерос виступав як найбільше благо, об'єднуюча життєва сила, одухотворяючий початок. Древньогрецький мислителі, включаючи Арістофана, Платона, Аріксимаха, співвідносили Ерос з тілесною і духовною любов'ю, з всепоглинаючою руйнівною пристрастю і з творчою творчою енергією.    У психоаналізі поняття Ероса використовується в декількох значеннях: сексуальний потяг або лібідо, сексуальність як така, любов в широкому і вузькому значенні цього слова, інстинкт життя.    У період становлення і. Уникаюча особистість - (avoidant personality) Діагностичний ярлик "І. л., "або "уникаючий розлад особистості" (І. р. л.) уперше був включений в третє видання "Керівництво по діагностиці і статистичній класифікації психічних розладів" (DSM-III) для характеристики осіб, бажаючих мати друзів, але що ухиляються від соц. контактів з страху можливої критики і відкидання. Робоча група Американської психіатричної ассоц. при підготовці DSM-IV переглянула колишні діагностичні критерії уникаючого розладу особистості, уточнивши відмінності між цим станом і суміжними розладами. Відповідно до цих критеріїв І. л.: - Часто чекає.

Методика "Зустрічне анкетування" - Е. В. Цуканова. Призначена для виявлення і оцінки особливостей утрудненого наз. "природних диадах" типу "родитель-дитина", "дружини-дружина", "вчитель-учень", "керівник - підлеглий" і проч. У дослідженнях Цуканової Е. В. дана методика використовувалася для вивчення особливостей утрудненого педагогічного Методика дозволяє виявити: а) представлення кожної з сторін, що спілкуються про причини, форми вияву, суть і особливості утрудненого О. в системах "учень-учень" і "учень-вчитель"; б) як одна і та ж проблема, в цьому випадку. ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - (від лати. extre - крайнє і греч. psyche - душа, logos - вчення) - галузь психологічної науки, що вивчає загальні психологічні закономірності життя і діяльність людини в змінених (незвичних) умовах існування: під час авіаційного і космічного польотів, підводного плавання, перебування у важкодоступних районах Земної кулі, в підземеллі і т. п. У екстремальних умовах, що характеризуються зміненої афферентацией, зміненої інформаційною структурою, соціально-психологічними обмеженнями і наявністю чинника ризику, на людину діють сім основних психологічних чинників:. ПЕРТЕСА СИНДРОМ - (синдром Легга - Кальве - Пертеса, описана майже одночасно хірургами-ортопедами - американським A. T. Legg, 1874-1939, і французьким J. Calve, 1875-1954, і G. C. Perthes; синонім - остеохондропатия головки стегна) - одне- або (рідше) двосторонній асептичний некроз головки стегнової кістки, головним чином у дітей у віці 4-10 років. Хлопчики боліють в 4-5 раз частіше за дівчинок. У походженні захворювання може грати роль порушення кровоснабжения головки стегнової кістки (внаслідок травми, природженого вивиху стегна, посиленого функціонального навантаження, аномального розвитку судин - їх. Переговори: семиотика - в основі розуміння переговорів з позицій семиотики лежить уявлення про комунікацію як впорядковану систему знаків, розгорнену у часі, мета до-ой - досягнення необхідних результатів. Семиотика переговорів (С. п.) передбачає розгляд учасниками проведення переговорів їх змісту на 2 рівнях - сигнификативном (знаковому або плані вираження) і семантичному (смисловому або плані змісту). Ці рівні визначають 2 осн. підходу до організації і ведіння переговорів: 1-й акцентує увагу на зовні доступних і формах переговорів, що спостерігаються - від дизайну приміщення, призначеного для переговорів, до.