Цінні папери як об'єкти цивільних прав

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінних паперів як об'єктів цивільних прав ... 5
1.1. Поняття об'єктів цивільних прав ... 5
1.2. Цінні папери як об'єкти цивільних прав (правовідносин) ... 7
Розділ 2. Види цінних паперів згідно законодавства України ... 13
2.1. Класифікація цінних паперів ... 13
2.2. Характеристика окремих видів цінних паперів ... 17
Розділ 3. Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України ... 24
3.1. Ринок цінних паперів, його місце в структурі ринку фінансових ресурсів ... 24
3.2. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цінні папери як об'єкти цивільних прав"

Курсова робота "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цінні папери як об'єкти цивільних прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" і призначений виключно для пошукових систем.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОПЛАТИ ТРУДА - Посадові обов'язки. Забезпечує організацію процесів труда і управління на підприємстві відповідно до його цілей і стратегії, направлених на виробництво високоякісної, конкурентоздатної продукції, на основі раціонального використання трудового потенціалу кожного працівника, застосування ефективних форм і методів мотивації труда і науково обгрунтованих трудових нормативів з метою підвищення продуктивності труда і якості виконання робіт. Очолює розробку проектів планів по труду і системи трудових показників, що базується на аналізі прогресивних показників, досягнутих аналогічними. ПРАВОЗДАТНІСТЬ - здатність мати права і нести обов'язки. е. необхідна передумова суб'єктивного права (див. Право суб'єктивне). Тому необхідно розрізнювати П. і суб'єктивні права. Суб'єктивне право - це конкретне готівкове право (право особистої власності на певну річ, право на отримання винагороди за трудовим договором і т.. д.), належне даній особі. Для того щоб П. реалізувати і стати володарем суб'єктивного права, необхідний певний юридичний факт (див.) (напр., включення громадянина в список виборців для виборів в Верховну Пораду СРСР, укладення трудового договору і т. д.), з яким закон зв'язує виникнення. Забезпечення виконання зобов'язань - це передбачені законом або договором спеціальні заходи, направлені на примус боржника до виконання зобов'язання під загрозою майнових втрат. Вказані заходи (або способи) формують особливе зобов'язальне правовідношення, головною межею якого є його акцесорний (додатковий) характер. Це пов'язано з тим, що так зване забезпечувальне зобов'язання з моменту виникнення знаходиться в прямій залежності від основного. Дана обумовленість виявляється: по-перше, в принципі проходження, наприклад, при переході прав кредитора до іншої особи, зокрема при поступці прав вимоги за основним зобов'язанням (ст. 384 ГК РФ);. МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ - бюджет муніципальної освіти, формування, твердження і виконання якого здійснюють органи місцевого самоврядування. Прибуткову частину М.б. утворять: власні доходи муніципальної освіти; надходження від регулюючих доходів; фінансова допомога в різних формах (дотації, субвенції, засобу фонду фінансової підтримки муніципальних освіт); кошти по взаємних розрахунках. Власні доходи являють собою податкові і неподаткові платежі, що закріплюються за М.б. повністю або частково на постійній основі чинним законодавством, а також що вводяться представницькими органами місцевого самоврядування. До власних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДМОВА В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ - посадовий злочин, передбачений ст. 287 УК РФ і що являє собою неправомірну відмову в наданні або ухиляння від надання інформації (документів, матеріалів), а також надання явно неповній або помилковій інформації Пораді Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації або Рахунковій палаті Російській Федерації, якщо ці діяння довершені посадовою особою, зобов'язаною надавати таку інформацію. Предмет злочину - офіційні документи (матеріали, довідки, аналітичні огляди, звіти, письмові відповіді на запити депутатів парламенту і т. д.), вмісні. кафедра психології в Академії права і управління Міністерства юстиції Росії - Створена на базі Рязанської вищої школи МВС. У 1974 в ній була створена кафедра виправно-трудової педагогіки і психології (начальник кафедри. - доцент І.І. Купцов). Почалися багатопланові дослідження по психології особистості і середи осуджених, психологічному забезпеченню професійної діяльності різних категорій співробітників ИТУ. Першими кандидатськими дисертаціями, підготовленими по їх результату, були: "Психологічна характеристика вольової сфери осуджених (М.В. Тімашев, 1976) і "Проблема конфліктів в первинних виробничих колективах осуджених" (А.Н. Сухов, 1978). У. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА - юридичні наслідки, які можуть наступити для суб'єкта міжнародного права внаслідок його дій або бездіяльності, якщо при цьому порушені застосовні до даного правовідношення міжнародно-правові норми. Будучи найважливішим і найбільш ефективним правовим засобом забезпечення норм міжнародного права. О.м. отримує вираження в обов'язку її суб'єкта повністю або частково усунути допущене порушення, ліквідувати заподіяну шкоду, понести інакші несприятливі наслідки. Оскільки до цього часу правові норми, регулюючі О.м.-п., не кодифіковані, класифікація діянь, що підпадають під їх дію, здійснюється в.
У вступі курсової "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЛОЧИН НЕСКІНЧЕНИЙ - це умисний злочин, завершений (кладене край) на стадії приготування або замаху. Понятіє П. н. дано в ч. 2 ст. 29 УК РФ. Нескінчена злочинна діяльність можлива лише в умисних злочинах. Принципово неможлива попередня злочинна діяльність в злочинах необережних. Суть П. н. - переривання його проти волі винного до моменту закінчення злочину. Визначення моменту закінчення злочину дифференцированно для злочинів з матеріальним, формальним і усіченим складами злочинів (див. "Кінчений злочин"). Як приготування, так і замах можливий практично у всіх умисних злочинах з матеріальними і формальними складами. У.

ОСУДНІСТЬ - нормальний психічний стан здорової людини, що виражається в здатності віддавати звіт в своїх діях і керувати ними. Питання об В. осіб може виникати при розв'язанні питання про залучення до карної або адміністративної відповідальності, оскільки В. є необхідною умовою провини: тільки психічно здорова людина може бути відповідальною за своє суспільно небезпечна поведінка. Здатність керувати своїми діями свідчить про можливість ставити перед собою певну мету і прагнути до їх досягнення або, навпаки, виявити свою волю для того, щоб утриматися від необдуманих вчинків або антигромадської. ДОГОВІР ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ - договір, по якому перевізник зобов'язується у встановлені терміни приймати, а вантажовласник - пред'являти до перевезення вантажі в зумовленому об'ємі. Укладається між перевізником і вантажовласником при необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів. Застосування таких договорів і їх роль на окремих видах транспорту розрізнюються, але їх висновок переслідує одну мету: погодити такі взаємовідносини сторін, які, враховуючи специфіку окремих видів транспорту, не врегульовані належно відповідними актами, а також сприяти виконанню перевізного процесу на певний період. Завдяки цьому.
Список літератури курсової "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" - більше 20 джерел. РАХІТ - захворювання дітей раннього віку, зумовлене недоліком в організмі вітаміну D; характеризується розладом обміну речовин, насамперед фосфорно-кальцієвого, порушеннями костеобразования, функцій нервової системи і внутрішніх органів. Ведуче значення в розвитку рахіту мають нестача ультрафіолетового опромінювання, що приводить до порушення утворення вітаміну D в шкірі, низький вміст вітаміну D в їжі (особливо в грудному молоці). Істотну роль грає також дефіцит вітамінів В1, В5, В6, З, А, Е, що беруть участь в побудові кісткової тканини. Тому рахіт розцінюють як полигиповитаминоз. Його розвитку сприяє. ЗАКОНИ І СТАДІЇ РОЗВИТКУ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ - (в теорії Л. С. Виготського). Є у вигляду сформульовані Виготським закони, які описують онтогенетические стадії розвитку вищих психічних функцій (ВПФ). Виготский неодноразово формулював під різними назвами закони розвитку ВПФ. Найчастіше він обмежувався одним законом, який представлений в різних редакціях і з різними назвами: "загальний генетичний закон культурного розвитку", "закон социогенеза вищих форм поведінки", "основний фундаментальний закон побудови ВПФ", "загальний закон для постоения всіх ВПФ", "закон двійчастої появи ВПФ в історії розвитку.

Навчання в ранньому дитинстві - (early childhood education) Коли говорять об О. в р. д., то мають на увазі або ясельні, або дошкільні програми, і частіше за все мова йде про дітей у віці від 3 до 5 років. Однак в нек-рих дискусіях з цього питання охоплюється віковий діапазон від дитинства до надходження в підготовчий клас. Такі програми м. би. орієнтовані як на домашнє виховання, так і на перебування дитини в денному центрі, а об'єктом втручання м. би. дитина, його родитель або вони обидва. Ці програми можуть інтегруватися, а можуть і не інтегруватися зі середою денних дитячих центрів. Протягом 1980-х рр. сталося розширення.
Посилання в тексті роботи "Цінні папери як об'єкти цивільних прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОПЕРАНТНОЕ ЗУМОВЛЕННЯ - Теорія інструментального, або О. про. пов'язана з іменами Торндайка (Thorndike E. L.) і Скиннера (Skinner В. F.). На відміну від принципу класичного зумовлення (S->)(R), вони розробили принцип О. про. (R->S), згідно з яким поведінка контролюється його результатами і наслідками. Основний шлях впливу на поведінку, виходячи з цієї формули, - вплив на його результати. Для розрізнення стимулу класичного умовного рефлексу і стимулу інструментального умовного рефлексу Скиннер запропонував означати перший як Sd (дискриминантний стимул), а другий - Sr (респондентний стимул). Sd - стимул, за часом. Коммуникатівная функція підсвідомості - Джерелом вихідної від кожного з партнерів по О. інформації може бути як сфера їх свідомості, так і сфера їх підсвідомості (сфера несвідомого). Так звані "невербальні" сигнали - лише мала частина тієї інформації, краї вийде з підсвідомості людини. Не тільки жести або міміка, інтонація або темп мови, але і самі слова, і цілі фрази можуть бути детермінований не свідомістю, а тільки підсвідомістю людини. Т. о., від тих, що спілкуються завжди обійде 2 види інформації: від свідомості суб'єкта (що посилається навмисно) і вихідна з підсвідомості суб'єкта (що посилається. Теорія комунікації - (communication theory) У прагненні розібратися в складності челов. взаємодій, вчені розробили цілий ряд теорій, присвячених процесам комунікації. Вивченням комунікації займається декілька дисциплін, і в центрі уваги кожної з них знаходяться різні чинники. Параметричний підхід (dimensional approach) намагається обкреслять специфічні компоненти або елементи комунікації. Звичайно до них відносять джерело, повідомлення, канал і одержувач. Після того, як такі параметри виділені, вчені фокусують свою увагу на одному або декількох з них для вивчення того, яким чином може шикуватися.

МАЛИНОВСКИЙ - (Malinowski) Броніслав Каспер (1884-1942) - польсько-англійський антрополог, етнограф і соціолог. Основоположник функціональної школи в антропології і соціології. Д-р філософії і фізико-математичних наук (1908). Професор (1927). Закінчив Краковський ун-т (1908), де спеціалізувався по фізико-математичних науках. Цікавився проблемами філософії, етнографії і культурологии. Пізніше вчився в Лейпциге у психолога В. Вундта і в Лондоні у етнографа Дж. Фрезера. У 1913 р. початків викладацьку діяльність. З 1927 р. жил і працював в Великобританії (Лондоні). Керував кафедрою етнографії. ХЕНДА - ШЮЛЛЕРА - КРИСЧЕНА СИНДРОМ - (по іменах американського педіатра A. Hand, 1868-1949, що описав полиурию в поєднанні з туберкульозною, як він вважав, поразкою кісток, австрійського невролога і рентгенолога синоніми - поширений хронічний гистиоцитоз Х, кістковий ксантоматоз) - рідке захворювання невідомої етіології, пролиферацией гистиоцитов, що характеризується з освітою гранулем в губчастих кістках, шкірі, лімфатичних вузлах, кістковому мозку і внутрішніх органах. Частіше зустрічається у дітей дошкільного віку, протікає з порушенням загального стану хворих і отставанием в розвитку, вогнищами деструкции кісток. Діагностіка суб'єктивної оцінки межличностних відносин дитини (СОМОР) Н. Я. Семаго - Направлена на індивідуальне дослідження суб'єктивного уявлення дитини про його взаємовідносини з навколишніми дорослими і дітьми, про саме собі і своє місце в системі найбільш значущих для дитини соціальних взаємодій в потребах психол. консультування. За основу взята методика Рене Жіля. Методика СОМОР складається з 8 малюнків, схожих з малюнками з методики Рене Жіля, і зразкового переліку питань, що задаються психологом при розгляді дитиною кожного малюнка. Зображення виконані схематично для полегшення процесу ідентифікації і більшої "свободи" відповідей і виборів дитини. Безумовно. Натовп - бесструктурное скупчення людей, позбавлених спільності цілей, що ясно усвідомлюється, але пов'язаних між собою схожістю емоційного стану і загальним об'єктом уваги. Основними механізмами формування Т. і розвитку її специфічних якостей вважаються циркулярна реакція (наростаюче обоюдонаправленное емоційне зараження), а також чутки. Виділяються чотири основних вигляду Т.: 1) окказиональная Т., пов'язана цікавістю до несподівано виниклого випадку (дорожня аварія і т.д.); 2) конвенціональна Т., пов'язана інтересом до якої-небудь зазделегідь оголошеної масової розваги (наприклад, деякі види.