ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні засади адміністративної відповідальності ... 5
1.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності ... 5
1.2. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності ... 7
1.3. Законодавство України про адміністративні правопорушення ... 9
Розділ 2. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України ... 13
Розділ 3. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті ... 33
3.1. Цілодобовий режим функціонування транспорту ... 33
3.2. Концентрація на транспорті великих людських потоків ... 34
3.3. Зосередження на об'єктах транспорту значних матеріальних цінностей ... 38
3.4. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень ... 39
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Юридична відповідальність за порушення на транспорті"

Курсова робота "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Юридична відповідальність за порушення на транспорті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННИЕ МАТЕРІАЛИ - речовини, службовці для ізоляції токоведущих частин електричних пристроїв, напр., обмоток машин і апаратів, проводів, ліній електропередачі і т. п. Е. м. забезпечують проходження електричного струму по намічених в електричних пристроях шляхах і перешкоджають витоку струму. Якість ізоляції електроустановок визначає надійність роботи останніх. найбільша кількість аварій в електроустановках викликана порушеннями ізоляції. Качество Е. м. залежить від їх електричних і механічних властивостей, їх теплостойкости, кислотоустойчивости і стійкості проти інш. фізико-хімічних впливів. Електричні. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО - така, що складається в процесі освоєння людством неземного простору галузь міжнародного права, яка являє собою сукупність юридичних принципів і норм, що визначають правове положення Космосу з небесними тілами, що знаходяться в йому і призначених регулювати правовідносини, виникаючі в зв'язку з вивченням і використанням даної просторової сфери суб'єктами міжнародного права. Основні початки М.к.п. встановлені Договором про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р. По цій багатосторонній (більше за 90. ДЕПОРТАЦІЯ - (лати. deportatio - вивіз; вигнання) - висилка з країни в іншу державу, звичайно під конвоєм, як міра карного або адміністративного покарання: посилання, насильне переселення окремих осіб, груп, народів за межі держави або окремого регіону. Д. нерідко застосовується відносно іноземних громадян або осіб без громадянства, що незаконно в'їдься в ту або іншу державу. У праві під Д. розуміють особливі види посилання, що застосовувалися в XVIII-XIX вв. по карному законодавству Франції. Впервие Д. політично неблагонадійних в Гвіану (заморський департамент Франції) була встановлена Законом об. ДОГОВІР ПРО НЕНАПАД - міжнародна угода, учасники якого приймають на себе зобов'язання стримуватися від нападу і інших агресивних дій відносно один одного, не брати участі в угрупованнях держав, направлених проти однієї з договірних сторін, і дозволяти всі спори між собою мирним шляхом. Д. об н. бувають двосторонні і багатосторонні. Радянська держава, проводячи з перших днів свого існування політику світу і забезпечення безпеки, настирливо боролася і бореться проти створення капіталістичними державами ворожого СРСР блоків. Одним з ефективних коштів цієї боротьби був висновок з рядом держав Д. об н. і нейтралітеті. З.
Кожна вагома структурна частина курсової "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОБОТА ПО СВОЇЙ КРАЇНІ - Основоположний принцип МА свідчить, що захист прав людини відноситься до сфери міжнародної відповідальності, а не є внутрішньою справою окремих держав. Для того щоб гарантувати незалежність руху і його безсторонність, а також ради забезпечення особистої безпеки членів і структур МА, традиційна політика організації суворо наказувала членам і співробітникам МА не виходити за дозволені рамки діяльності по захисту прав людини в своїй власній країні. Пристрій руху і розділення відповідальності між його частинами покликані забезпечити одноголосність і загальний порядок дій. Всі секції і. ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ - в карному процесі фізична або юридична особа, несуча матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну злочином, і визнаним Г.о. в карній справі постановою органу дізнання, слідчого, судді визначенням суду. Г.о. з'являється як самостійний учасник карного процесу в тих випадках, коли матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний злочином. несе не самого обвинуваченого, а інші особи згідно з нормами цивільного законодавства (ст. 1064,1073, 1079 ГК РФ). У якості Г.о. можуть виступати: батьки, усиновлювачі, хранителі, опікуни, адміністрація закритих дитячих установ, підприємства, установи. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - відповідальність, яку несе платник податків, що порушив податкове законодавство, у встановлених законом випадках у вигляді: а) стягнення всієї суми прихованого або заниженою доходу (прибутки) або суми податку за інакший прихований або неврахований об'єкт оподаткування і штрафу в розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні - відповідної суми і штрафу в двократному розмірі цієї суми. При встановленні судом факту умисного приховання або заниження доходу (прибутки) вироком або рішенням суду по позову податкового органу або прокурора може бути стягнутий до федерального бюджету штраф в п'ятикратному.
У вступі курсової "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТАТУТ ЗАЛІЗНИЦЬ СРСР - систематичний виклад норм, регулюючих перевезення вантажів, пасажирів і багаж по залізницях СРСР, відкритих для загального користування. Действующий У. же. д. СРСР затверджений постановою СНК СРСР № 232 від 10 лютого 1935 р. (СЗ 1935 р. № 9, ст. 73) і введений в дію з 15 березня 1935 р. Зміст і конкретні нормм діючого У. же. д. СРСР визначається наступними основними принциповими положеннями: ж. транспорт і основна маса вантажів, що перевозяться ним є державною соціалістичною власністю, тобто всенародним надбанням (див. ст. ст. 2, 30, 31, 38, 70 і інш.); ж. перевезення в СРСР.

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН (ФАО) - міжнародна організація, мета якої - розвиток сільського господарства, рибальства і лісового господарства: спеціалізована установа ООН. Заснована 16 жовтня 1945 р. Цей день щорічно відмічається як Всесвітній день продовольства. До 1995 р. членами ФАО були 169 держав (РФ не є учасником). ФАО сприяє технічну мірою і продовольчу допомогу, а також готує прогнози і статистичні дані з питань розвитку світового сільського господарства. Штаб-квартира ФАО знаходиться в Римі. Вищий орган ФАО - Конференція, на якій кожний член і кожний асоційований член (без права вирішального голосу) представлений одним. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ - різновид монархічної форми правління, держава, в якій монарх (цар, король, імператор, шах) в своїй вищій владі не обмежений конституцією, единодержавно здійснює законодавчу, виконавчу (урядову) і судову владу. Влада монарха по офіційній доктрині має божественне походження і в деяких державах монарх очолює не тільки світське, але і релігійне управління країною. Такі держави носять назву теократичних монархій (наприклад, Ватікан, Саудівська Аравія). Жоден орган, ні населення країни не має право змінити вибір глави держави- влада передається по спадщині Виключення складають лише нелегітимні.
Список літератури курсової "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" - більше 20 джерел. ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ (HOMOSEXUALITY) - Вибір об'єкта тієї ж підлоги для досягнення суб'єктом сексуального збудження і задоволення. Гомосексуальна схильність може бути відкритою (тобто свідомо прийнятної і що виражається в сексуальній активності з відповідним партнером або в фантазіях, що супроводяться мастурбацією і оргазмом), латентною або несвідомою. При латентній гомосексуальности еротична перевага прихована, але володіє потенціалом для того, щоб виявитися. Цей термін застосовується по відношенню до осіб, не вступаючих в гомосексуальні відносини внаслідок соціальних заборон або внутрішніх конфліктів, що тимчасово блокують. Статеві ролі - (sex roles) Незважаючи на безліч книг і статей, в назві к-рих зустрічається термін "статеві ролі", виявляється на здивування мало схожість у визначеннях цього терміну. На самому загальному рівні П. р. можна визначити як "сукупність зразків поведінки і характеристик, що широко розглядаються як а) типово жіночі або чоловічі (полоролеві стереотипи) і б) бажані для жінок або чоловіків (полоролеві норми)". До характеристик, к-рі звичайно вважають П., що охоплюються р. людини, відносяться риси особистості, цінності, навики і здібності, інтереси і види діяльності, що виконується в рамках.

Статева поведінка тваринних - (animal sexual behavior) Хоч не все біолог. види розмножуються статевим шляхом, саме статеве розмноження сприяє тому, що гени у більшості видів передаються від покоління до покоління. Повний цикл статевої активності включає в себе ініціювання, копуляцию і її наслідки, і може бути проаналізований у відношенні як короткострокових причинних зв'язків, так і еволюції. Ініціювання У більшості видів розмноження носить сезонний характер. По мірі наближення часу розмноження, в поведінці і зовнішності тварин можуть відбуватися істотні зміни. Так, самці, що легко контактували між собою і що володіли захисним.
Посилання в тексті роботи "Юридична відповідальність за порушення на транспорті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСИПОВ Микола - Євграфович (1877- 1934) - російський психіатр і психоаналітик. Піонер і пропагандист психоаналізу в Росії. Д-р медицини (1903), доцент (1911). У 1897 г поступив на медичний факт Московського ун-та. У зв'язку з страйком студентів в 1898 р. був позбавлений можливості дістати вищу освіту в Росії і в 1899 р. поїхав за межу. Вчився в Цюріхськом ун-ті у Ф.Ф. Ерісмана і ун-тах Базеля, Берна, Бонна і інш. Працював над дис. під керівництвом професора Кауфмана і в 1903 р. став д-ром медицини Базельського ун-та. Невдовзі повернувся в Росію і в 1904- 1906 рр. працював в Московській міській Преображенської лікарні. Вербальние і невербальні кошти спілкування - Спілкування, будучи складним соціально-психологічним процесом взаєморозуміння між людьми, здійснюється по наступних основних каналах: мовний (вербальний - лати. слова "усний, словесний") і немовної (невербальний) канали спілкування. Мова, як засіб спілкування, одночасно виступає і як джерело інформації, і як спосіб взаємодії на співрозмовника. У структуру мовного спілкування входять: 1. Значення і значення слів, фраз ( "Розум людини виявляється в ясності його мови"). Грають важливу роль точність вживання слова, його виразність і доступність, правильність побудови фрази і її дохідливість. ЕПІЛЕПСІЯ - (epilepsy) - порушення функцій головного мозку, що характеризується періодичними, раптово виникаючими у людини приступами. Идиопатическая епілепсія (idiopathic epilepsy) не супроводиться органічною поразкою головного мозку і включає в себе генерализованную епілепсію (generalized epilepsy). Вона може виявлятися у вигляді великих (major) або тоникоклонических (tonic-clonic) приступів (раніше такий приступ називався великим судорожним припадком (grand mal)). На початку приступу хворої раптово падає на підлогу без свідомості, в той час як його м'язи зводить судома. Внаслідок різкого.

ПАМ'ЯТЬ - Здатність організації і збереження минулого життєвого досвіду, що дозволяє його повторне використання в діяльність або повернення в сферу свідомості. П. здійснює зв'язок часів - минулого, справжнього і майбутнього і є важливою психічною функцією, що забезпечує розвиток індивідуума і його навчання. Основні процеси Характерістіка П. і її розладів має важливе діагностичне значення і в значній мірі визначає можливості соціально-трудової реабілітації, особливо при органічних захворюваннях головного мозку. П. АССОЦИАТИВНАЯ характеризується тим, що елементи що запам'ятовується зв'язуються між собою. Тест смисложизненних орієнтацій (СЖО) - (Purpose-in-Life Test, PIL, "Мета в житті"). Джеймс Крамбо, Леонард Махолік. Модифікація Д. А. Леонтьева. У основі тесту лежить теорія прагнення до значення В. Франкла. Тест є емпіричною валидизацией цієї теорії. "Мета в житті" автори визначають як переживання індивідом онтологічної значущості життя. Спочатку вони прагнули показати, а) що методика вимірює саме міру "екзистенциального вакууму" в термінах В. Франкла; б) що останній характерний для психічно хворих і в) що він не тождествен просто психич. патології. Оригінальна методика являє собою набір з 20 тверджень з. НАСИЛЛЯ - суспільне відношення, в ході якого одні індивіди (групи людей) за допомогою зовнішнього примушення, що представляє загрозу життя, підпорядковують собі інших, їх здатності, продуктивні сили, власність. H. відрізняється від патерналистского і правового примушення. Патерналізм є панування зрілої (дорослої) волі над незрілою (дитячої); правове примушення має джерелом попередній договір. Ці форми примушення мають між собою те загальне, що на них отримана (або могло б бути отримано) згода тих, проти кого воно направлене. Зв'язаний з ними зовнішній вплив вважається легітимним Н., це часткове Н.. Келер (KOHLER) Вольфганг - (21.01.1887, Ревель, Естонія - 11.06.1967, Нью-Гемпшир, США ) - немецко-американський психолог, один з фундаторів гештальтпсихологии. Біографія. Дістав освіту в університетах Тюбінгена, Бонна, Берліна. Займався фізикою у М.Планка і психологією у К.Штумпфа. У 1909 р. захистив докторську дисертацію по темі психології слуху. З 1910 р. - асистент, з 1911 р. - приват-доцент у Франкфурте. З 1913 по 1920 р. - директор Тінеріфської антропоидной станції на Канарських островах. З 1920 р. - професор психології і філософії в Геттінгенськом і Берлінськом університетах, з 1922 по 1935 р. - директор Інституту.