Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві.....5
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство).....5
1.2. Види юридичних осіб.....13
Розділ 2. Елементи цивільно-правових ознак юридичної особи.....18
2.1. Правоздатність та дієздатність юридичної особи.....18
2.2. Державна реєстрація юридичної особи.....19
2.3. Філії та представництва юридичних осіб.....23
Розділ 3. Форми припинення юридичних осіб.....25
3.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи.....25
3.2. Перетворення юридичної особи.....28
3.3. Виділ юридичної особи.....29
3.4. Ліквідація юридичної особи.....29
Висновки.....34
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Юридичні особи як суб'єкти цивільного права"

Курсова робота "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

АВТОНОМНА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА - (АССР) - радянська соціалістична національна держава робітників і селян, вхідна до складу союзної республіки на початках політичної автономії (див.). Створені внаслідок здійснення в СРСР права націй на самостійне державне існування (див.), АССР є радянськими національними державами, вищою формою радянської автономії. Кожна АССР представлена в Раді Національностей Верховної Поради СРСР 11 депутатами незалежно від кількості її населення. АССР має свою Конституцію, що враховує особливості республіки і побудовану відповідно до Конституції СРСР і Конституції союзної республіки, до складу якої входить. ТРУПНІ ЯВИЩА - зміни трупя, що спостерігаються як при зовнішньому огляді, так і при розкритті. Налічиє Т. я. при обліку навколишніх умов, особливостей статури вмерлої і вигляду смерті являє собою матеріал для ряду судово-медичних і криміналістичних висновків, зокрема, висновку про час настання смерті. Т. я. прийнято ділити на первинні і повторні. Первичние Т. я.: 1) охолоджування - встановлюється через 2-4 години після смерті і досягає повного розвитку (т. е. температури навколишнього середовища, яка нижче за температуру тіла) на протязі першої доби- для кімнатної температури, а для більш низьких. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ - це встановлення і юридичне закріплення точної відповідності (тотожність) між обставинами довершеного особою діяння і ознаками складу злочину, передбаченої карним законом. К. п. здійснюється компетентними органами держави на попередньому слідстві, в судовому засіданні при розгляді справи в першій інстанції, а одинаково в касаційному і наглядовому порядку. Результат кваліфікації закріпляється в правоприменительних актах (звинувачувальному висновку, вироку суду, визначеннях касаційної і наглядової інстанцій і інш.). Процесс К. п. прийнято умовно ділити на три етапи. На першому етапі необхідно. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (ИНТЕЛСАТ) - міжнародна міжурядова організація; створена на основі 2 документів - Угоди об ИНТЕЛСАТ і Експлуатаційної угоди об ИНТЕЛСАТ, підписану в 1971 р. і що набрали чинності в 1973 р. Перший документ підписаний від імені держав (сторін), другої - від імені держав або призначених ними національних органів (учасників). Членами Організації є більше за 150 держав. Умовою для участі в її роботі є членство в Міжнародному союзі електрозв'язку. Відповідно до угоди основна мета ИНТЕЛСАТ - надання на комерційній основі супутників зв'язку і супутнього обладнання, необхідної для забезпечення високої якості і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - вигляд цивільно-правової відповідальності, виникаючої у випадках, коли на стороні боржника виступають декілька осіб (пасивна множинність). Кредитор має право пред'явити вимогу до будь-якого з содолжников - в повному об'ємі або в будь-якій частині (див. Солідарні зобов'язання). Боржник, що сплатив всю суму, придбаває право регресу відносно інших солідарних боржників (див. Регресний позов) або іншої вимоги. С.о. застосовується тільки у випадках, прямо передбачених законом або договором. Норми закону, що встановлюють С.о., в більшості випадків імперативні. Виключення складають норми об С.о. за. ТІЛЕСНІ ПОКАРАННЯ - особливий вигляд карного покарання, що склався ще в древності і що полягав в публічному спричиненні осудженому фізичних мук. У Західній Європі Т.н. були закріплені в законодавстві з XIII в. Значну роль Т.н. грали в німецькому середньовічному кодексі "Кароліна". У Англії в період "обгороджування" членовредительские покарання застосовувалися відповідно до "Кривавого законодавства" до убогих і бродягам. Середньовіччя (поряд зі смертною стратою), що Займало в період найголовніше місце в системі покарань, Т.н. з другої половини XVIII в. починають застосовуватися все рідше і в першій половині XIX в. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА - вигляд нормативного акту (по юридичній силі - закону), характерний для федеративної держави і що видається на федеральному рівні. Задача О. з. - здійснення первинного регулювання суспільних відносин, встановлення норм, що є початковими для їх розвитку. Услід за федеральними О. з. з'являються кодекси, закони суб'єктів федерації, більш детально регулюючі відповідні суспільні відносини з обліком положень, зафіксованих в О. з. О. з. широко застосовувалися в СРСР і називалися "Основи законодавства Союзу ССР і союзних республік", за їх прийняттям слідували кодекси або закони союзних.
У вступі курсової "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОДЕКС БУСТАМАНТЕ - одна з найбільш значних регіональних кодифікацій міжнародного приватного права: названий в честь кубинського юриста, автора 3-млосного курсу міжнародного приватного права, опублікованого в Гавані. К.Б. прийнятий в 1928 р. на VI Гаванської панамериканской конференції по міжнародному приватному праву. Це одна з найбільших кодифікацій колізійних норм в світі. Він складається з 437 статей, згрупованих в 4 книги, в яких у відповідній системі розглядаються основні колізійні питання цивільного права і процесу, виникаючі в сфері міжнародного господарського і цивільного обороту. Серед них такі інститути.

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КОЛГОСПУ - Ст. 6 Зразкового статуту сільськогосподарської артілі зобов'язує колгоспи вести своє колективне господарство за планом, точно дотримуючи встановлені органами робоче-селянського уряду плани сільськогосподарського виробництва і зобов'язання артілі перед державою. Планування виробничої діяльності колгоспу - одна з необхідних умов його зростання і розвитку. У основі П. п. до. лежить державне планове завдання. Лютневий пленум ЦК партії 1947 р. визнав необхідним доводити до колгоспів річні плани по сільському господарству не пізніше 1 січня відповідного року. П. п. до. розробляється правлінням. Психологічні компоненти підготовленості особистості до забезпечення власної безпеки - Включає в себе внутрішній стан психологічної готовності індивіда до упевнених дій в ситуації виникаючих зовнішніх загроз, сформовану у нього установку на безпеку (див. Установка на безпеку ) і систему психологічних якостей, що забезпечують надійність дій в кримінальних і інакших небезпечних ситуаціях (див. Безпека психологічне забезпечення ). З змістовної точки зору психологічна підготовленість може виступати, по-перше, як сформований блок якостей і установок, що створює сприятливу основу для упевненої і адекватної поведінки в небезпечній ситуації і, по-друге, як ситуативний психічний.
Список літератури курсової "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" - більше 20 джерел. Мова людини в спілкуванні - Використання мови в усному або письмовому О. відкриває перед людьми широкі можливості. Вони реалізовуються в передачі різноманітної інформації, налагодженні межчеловеческих відносин, розкритті особових здібностей, якостей і потреб говорячих людей. Життя совр. людини в цивілізованому суспільстві у великій своїй частині протікає з опорою на мову в прямою або опосередкованою технікою формі. Така ситуація спостерігається в адміністративній, политий., виробничої і інш. сферах людської діяльності. Политий. і адміністративні рішення і акції широко використовують коммуникативную мовну форму (письмову. Тренінг соціальних навиків - (social skills training) Турбота об соц. компетенції довго залишалася на задворках інших соц. і пед. перспектив. Мовчазно признавалося, що адекватні навики межличностного поведінки засвоюються "природним образом", завдяки традиційним социализирующим суспільним інститутам - будинку, школі, церкві і виробництву. Неадекватності, що Виявлялися соц. поведінки приписувалися помилкової социализации: поганому звертанню батьків, поганій обстановці в школі, поганому релігійному і моральному вихованню. Навіть традиційні концепції психич. здоров'я розглядало неадекватності межличностного функціонування.

Альтернативні методи психотерапії - (disjunctive psychotherapies) - спірні в теоретичному плані системи психотерапії з використанням фізичних вправ, що мають на меті, що декларується досягнення сприятливих змін в мисленні і поведінці клієнтів. Основними з них є наступні. 1. Метод Ф.М. Александера, театрального актора. Направлений на поліпшення володіння своїм тілом, що включає уміння природно рухатися і правильну поставу. Наприклад, це розслаблення м'язів шиї, чому голова в ході активних рухів знаходить точку рівноваги, позволющую їй "вільно пливти" над хребтом, а не здушувати його. Розглядається як цілісний метод.
Посилання в тексті роботи "Юридичні особи як суб'єкти цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД - період інфантильної сексуальності, що характеризується ослабленням активності в сфері статевої діяльності і прихованим виявом психосексуальних процесів. У класичному психоаналізі латентний період відноситься до тимчасового інтервалу, що починається в п'яти-шестирічному віці дитини і що завершується до пубертату, тобто до настання статевої зрілості.    Уявлення про "сексуальний латентний період" було запозичене З. Фрейдом (за його власним визнанням) у берлинского лікаря В. Флісса (1858-1928), з яким він вів інтенсивну переписку протягом декількох років з 1887 по 1904 рік. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦІЯ - Методика медитації, що отримала назву Т. м., була завезена в США індійським йогом Махаріши Макеш Йоги і стала широко розповсюджуватися в цій країні з 1961 р. Середина 60-х - середина 70-х рр. - період найбільшого інтересу до Т. м. Т. м. - це модифікована мантра-медитація, пристосована до західної культури. Теоретичною основою її є вчення адвайта веданти Шанкарачарьі, в свій час що відродив індуїзм в Індії в умовах буддизму, що панував тоді. Метою що сповідає його і що вступив на цей шлях є об'єднання розуму що шукає з нескінченною свідомістю; на початковому етапі - звільнення від. БІЛОРУСИ - третій по чисельності слов'янський народ (9,5 млн. людина,- з них 7,7 млн. проживають безпосередньо в республіці Білорусь). Як назва народності, так і саме слово "білоруси" має своє древнє коріння, хоч білоруська нація сформувалася остаточно досить пізно, в кінці XIX - початку XX віку. Причому процес цей проходив важко і багатоскладово. Самобутність і своєрідна психологія білоруського народу - результат багатовікового розвитку. Незліченна кількість разів доводилася йому братися за зброю. І після кожного нашестя завойовників починав він будувати життя майже наново - підіймаючи свою землю з.

Методика спостереження за поведінкою - (Опитний лист). Т. Ахенбах. Методика адаптована на російськомовних вибірках в НМЦ "ДАР" ім. Л. С. Виготського і Центром Дослідження Дитини Йельського ун-та (НьюХевен, США). "Лист спостережень" (Check-list) Т. Ахенбаха включає 112 тверджень. Дорослий, що оцінює поведінку дитини, а також сама дитина відмічають проти кожного пункту цифри 0, 1 або 2 (т. е. висловлювання взагалі не відповідає, в недо-рій міри відповідає або повністю відповідає). Їх заповнює психолог, що має можливість або спостерігати за дитиною тривалий час, або опитати не тільки його самого, але і дорослих. САМООСВІТА - (англ. self-education) - освіта, те, що отримується самостійний, поза стінами якого-небудь учбового закладу, без допомоги повчального; неформальна індивідуальна форма учбової діяльності. Відомий ряд блискучих імен в науці і культурі, що не дістала систематичну освіту. Автодидактами (самоучками) були, напр., археолог Генріх Шліман, антрополог Едуард Тайлор, художник Ніко Піросмані. Жан-Жак Руссо, захворівши в 25 років і "вважаючи кожний день останнім", зайнявся З, що привело його до думки про необхідність створення "Енциклопедії". Мабуть, набагато частіше зустрічається особливий. ТЕМПЕРАМЕНТ - (від лати. temperamentum - належне співвідношення частин) - властивість індивіда, що виявляється в особливостях динамічних характеристик психічної діяльності. Т. разом із задатками складає природну основу особистості. Через динамічні особливості психічної діяльності (швидкість, стійкість, темп, ритм, інтенсивність, спрямованість психічних явищ) Т. визначає загальний вигляд поведінки і діяльність людини, виступає як умова утворення індивідуально-своєрідних властивостей характеру. Історично сформувалося уявлення про чотири основні типи Т.: холерик (імпульсивний в діяльності, різання в. Опросник обліку гендерних відмінностей. А. А. Чекаліна - Призначений для збору інформації про те, як враховуються полоролеві і гендерні відмінності в освітньому процесі. Початковими теорет. ідеями для розробки даної методики з'явилися наступні: 1) теорії межличностного О. як однієї з сторін цілісного процесу О., в до-ром існує пізнавальний, емоційний і поведенческий компоненти; 2) концепція творчої професіонально-педагогічної діяльності вчителя; 3) социол. і психол. трактування гендера як соціальний конструкта. Підлога - це термін, який означає ті анатомо-біологічні особливості (в осн. - в репродуктивной системі), на основі к-рих люди.