Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

(курсова робота з історії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження феномену отаманщини.....5
1.1. Українська народна республіка доби Директорії УНР.....5
1.2. Феномен отаманщини доби Директорії УНР в українській історіографії.....10
Розділ 2. Характеристика явища отаманщини.....15
2.1. Причини отаманщини.....15
2.2. Сутність отаманщини.....19
Висновки.....31
Список використаних джерел.....33

Для придбання курсової роботи "Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність"

Курсова робота "Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Явище Отаманщини в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Явище Отаманщини в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Явище Отаманщини в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Водні об'єкти загального користування - поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, якщо інакше не передбачено названим Кодексом; кожний громадянин має право мати доступ до В.о. і безкоштовно використати їх для особистих і побутових потреб, якщо інакше не передбачено названим Кодексом, іншими федеральними законами; використання В.о. здійснюється відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах, що затверджуються в порядку, визначуваному Урядом РФ, а також виходячи з правил використання, що встановлюються органами місцевого самоврядування водних об'єктів для особистих і побутових потреб;.
ПОСИЛАННЯ - примусове видалення осудженого з даної місцевості з обов'язковим поселенням його в певній іншій місцевості на встановлений у вироку термін. "ж" ст. 20 УК, ст. ст. 35 і 36 УК. Задачею З, крім кари і виправлення, є також видалення злочинця з тієї середи, яка сприяла здійсненню ним злочину. С. буває простій і сполученої з виправно-трудовими роботами. При простий С. покарання обмежується тільки примусовим поселенням осудженого в певній місцевості, а при С. з виправно-трудовими роботами приєднується обов'язок осудженого працювати не по власному вибору, а по вказівці відповідних.
ГРОДЗЕНСКАЯ Надія Львівна - [30.5(12.6). 1862, Вільно, - 21.1.1974, Москва], діяч в області муз. утворення і виховання, канд. пед. наук (1953). У 1917 закінчила Київську нар. консерваторію. Викладала в ЛГПИ ім. А. І. Герцена і Ленінгр. консерваторії; з 1928 на преподават. роботі в Москві - в педтехникумах, консерваторії (до 1932). У 1948 - 69 працювала в НДІ ХВ АПН РСФСР. Спільне Б. Л. Яворським до Н. Я. Брюсової брала участь в створенні системи проф. муз. освіти в Рос. Федерації. З ініціативи Г. були відкриті перші подітий. муз. школи, курси підвищення кваліфікації вчителів музики. Нач. етап діяльності Г..
ВАЖКІ ДІТИ - - категорія дітей, що демонструють явні відхилення в особовому розвитку. Віднесення дитини до даної категорії здійснюється, як правило, по зовнішніх виявах його індивідуально-психологічних особливостей, службовців пре- пятствием для нормального протікання учбово-виховального процесу. Причини, лежачі в основі порушень характеру і поведінки дитини, вельми різноманітні. Тому нерідко до Т.д. відносять дітей, що істотно розрізнюються по своїх індивідуальних особливостях. Оцінка дитини як "важкого" відображає переважно думку про нього батьків і педагогів, а не його конкретні психофізіологічні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Явище Отаманщини в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИЩІ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА - підвищені нач. школи в Росії в 1912- 1917, чоловічі, жіночі і спільного навчання для дітей всіх станів і віросповідань. Давали закінчене нач. освіта. Введені законом 25 червня 1912 замість міських училищ по положенню 1872. Перебували з 4 кл. (річний курс в кожному). У В. н. у. поступали діти (преим. з середніх шарів гір. населення) у віці 10 - 13 років, що закінчили нач. школу (не менше за одноклассного уч-ща МНП). Предмети навчання: закон Божий, русявий. яз. і словесність, арифметика, геометрія, почала алгебру, природознавство, фізика, історія, спів, малювання, креслення, физич. вправи.
Гельветічеська Республіка - Так називалася Швейцарія в період її буржуазної революції з 1798 по 1803 р. До цього часу Швейцарія представляла собою союз 13 незалежних аристократичних округів. Під впливом Великої Французької Революції в Швейцарії починається революційний рух. У розпал революційних виступів, в березні 1798 р., французького директорія послав в Швейцарію свої війська, при сприянні яких швейцарської аристократії був нанесений рішучий удар, і 12 квітня 1798 р. була проголошена демократична Гельветічеська Республіка. Конституція нової республіки, складена під безпосереднім впливом законодавчих актів французької.
Шульгин Іван Петрович - Шульгин (Іван Петрович, 1795 - 1869) - історик, уродженець Костромської губернії, вихованець Санкт-Петербургского педагогічного інституту. Читав історію в університеті, Царськосельськом (Александровськом) ліцеї і училищі правознавства, а також великим князьям Костянтину, Миколі і Михайлу Ніколаєвичам. З 1843 р., по виході з університету, багато працював по військовому відомству і був одним з головних співробітників Ростовцева; склав "План викладання загальної і російської історії" і приступив до друкування "Матеріалів", яких вийшло чотири томи: перший з них укладав.
У вступі курсової "Явище Отаманщини в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. LOCATIVE MEDIA (локативні медиа) - новий тренд в області тактичних медиа, що отримав популярність в 2004 році: артистичні і інформаційні проекти, працюючі з функціями локалізації абонента за допомогою технологій Wi-Fi, GPRS і інших опцій, вбудованих в мобільні телефони "нового покоління". Справа в тому, що "локалізація абонента" - одна з функцій, потенційно найбільш небезпечних з точки зору захисту приватности людини, і в той час, коли комерційні компанії вводять їх в оборот як тестові сервіси "для батьків", "для старезних", - військово-промисловий комплекс розробляє для них набагато менш нешкідливі додатки. "Освоюючи" Wi-Fi і GPRS.

МАЙТРЕЙЯ - (санскр. Maitreya, пасли Metteyya - пов'язаний дружбою) - "Владика наречений Співчуттям", грядущий Вчитель людства, в буддійській філософії - Бодхисаттва і Будда нового світового порядку епохи Сатья-Юги. Те ж, що і Калки-Аватар (втілення Вішну в індуїзмі), Сосиош в маздеянской релігії і інші Мессія в релігіях народів світу (єдина різниця між ними полягає в датуванні їх появлений). Згадка об М. зустрічається в палийском каноні "Тріпітака" ( "Три кошики"), в життєписі Будда "Лалітавістара" і інш. творах буддизму. М. був послідовником Будда, відомим Архатом, хоч і не прямим Його учнем, а також.
Махавіра - (інш. - инд.) - "великий герой" - вероучитель джайнизма. По легенді, М. в одному з минулих народжень був Марічи, сином першого джайнского чакравартина ("колесовращателя" - великого і справедливого правителя) Бхарати, що створив собі таку карму, що він повинен був народитися в брахманской сім'ї. Коли він увійшов для народження в лоно брахманки, бог Шакра прийшов в хвилювання, тому що великі люди завжди народжувалися і повинні були народжуватися в сім'ях кшатриев. Шакра послав на землю свого воєначальника, і той переніс М. в лоно кшатрийки Трішали. Їй приснилися 14 віщих.
Список літератури курсової "Явище Отаманщини в Україні" - більше 20 джерел. Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове положення організації і про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. Бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них і пояснювальної записки (далі - пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки), а також аудиторського висновку, підтверджуючого достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту. Пояснення.
Закон про контракт між держателем акцій і її компанією, що випустила 1939 р. - Федеральний закон, згідно з яким всі корпорационні облігації і інші боргові цінні папери повинні випускатися відповідно до контракту на випуск облігацій (indenture), схваленого Комісією з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC). У контракті приводиться список відповідних довірених осіб, що не мають інтересів, що конфліктують з інтересами сторони, що випустили облігації. Закон вимагає, щоб контракт на випуск облігацій містив положення, що забезпечують захист власників облігацій, передбачав отримання власниками облігацій піврічного фінансового.

Втечі з будинку - (runaway behavior) П. з д., або відхід дітей з сім'ї без дозволу батьків - поведінка, що згадується вже в самих ранніх ист. джерелах. У США цей вигляд поведінки складає проблему, заслуговуючий уваги фахівців і громадськості. Приблизні оцінки числа П., що щорічно здійснюються з д. коливаються від полумиллиона до млн випадків. Втеча дитини з будинку - завжди стресове, можливо, навіть драматичне, подія для сім'ї, бо часто має слідством злочинну поведінку утікача або перетворення його в жертву злочину, тоді як для об-ва П. з д. означають непродуктивні витрати і витік ресурсів. Конфлікт між батьками і.
Посилання в тексті роботи "Явище Отаманщини в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УСТАНОВКА НАЦІОНАЛЬНА (ЕТНІЧНА) - певний стан внутрішньої готовності (настроєність) індивіда і груп людей як представників конкретної етнічної спільності на специфічний для неї вияв почуттів, інтелектуально-пізнавальної і вольової активності, динаміку і характер взаємодії, спілкування і взаємовідносин, відповідної чому склався національним традиціям і досвіду. Термін У. н. вживається в різних значеннях: 1) певна організація елементів поведінки: 2) схильність до конкретної форми реагування: 3) внутрішньо вмотивована константна особливість активності людей (на відміну від її мінливих ознак). У. н. закріпляється в ході.
Мови порушення - разл. відхилення від норми в процесі формування мовної функції, або розпад вже чого склався мови. Р.н. виникають під впливом багатоманітних причин органічного і/або функц. характеру, що мають природжену або придбану природу і пов'язаних з поразкою або функц. недостатністю мовних зон кори мозку, або анатомо-физиол. дефектами периферичного відділу мовного апарату, або патологією провідних нервових шляхів від центра до периферії. Р.н. можуть виникати в будь-якому віці, зачіпати як усну, так і письмову мову і перешкоджати як породженню, так і розумінню мовного висловлювання. Виявляються в розладах.
Пралогичеськоє мислення - Словотворення. Відбувається від лати. prae - перед греч. logike - наука про логіку. Автор. Л.Леви-Брюль. Категорія. Теоретичний конструкт, розроблений в антропологічній школі і службовець для пояснення поведінки представників традиційних суспільств. Специфіка. Початковим виступає допущення, що мислення представників доцивилизованних суспільств принципово відмінне від логічного мислення сучасних людей. Для такого мислення, на думку Леви-Брюля, характерні нечутливість до протиріч, непроникність для досвіду. Разом з тим, пралогическое мислення не вичерпує собою всі сфери вияву інтелекту.

Хвороба Кушинга - Син.: Хвороба Иценко-Кушинга. Базофілізм гипофизарний. Результат надлишкової продукції базофильними клітками передньої частки гіпофіза адренокорикотропного гормону (АКТГ), що веде до підвищеного виділення гормонів кори надпочечников. Можливе слідство розвитку пухлини - базофильной аденома гіпофіза (адренокортикотропиноми). Характеризується своєрідною формою ожиріння. Звертає на себе увагу кругла, лунообразное особа, яка звичайно має пурпурний колір, при цьому відмічаються сальность, угристость, а у жінок ще і зростання волосся на обличчі по чоловічому типу. Жирова клітковина особливо рясна на.
ЕНДЕРНИЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - міждисциплінарна дослідницька область, концептуальний проект фемінізму, в рамках якого реалізовуються нові можливості, пов'язані з використанням гендерного підходу, для аналізу владної взаємозалежності і ієрархій, структур влади і підкорення, систем домінування. Г.І. стали розвиватися з початку 1980-х всередині феминистской думки в області історії, антропології, психології, язикознания, літературознавстві, перемістивши акцент з досліджень жінок 1970-х (жіноча історія, психологія жінок) на вивчення гендерних відносин, що включають як жінок, так і чоловіків. Від жіночих досліджень ( "women's studies").
Латінізация алфавітів народів СРСР - Перехід на латинізований алфавіт деяких старописьменних мов (напр., татарського) і більшості младописьменних мов народів СРСР, для яких раніше були розроблені системи листа на основі арабської (для мов мусульманських народів) або російської графіки. У 1929 р. була прийнята постанова про введення нового латинізованого алфавіта, за яким признавалося "особливе культурно-економічне значення". Ідеологічна складова цього рішення засновувалася на постулаті єдності світового пролетаріату у всіх сферах життя, в тому числі така єдність повинна було виражатися в можливо більшій одноманітності.
ПЛЮРАЛИСТСКИЙ ЕЛИТИЗМ - (plural elitism) - доктрина, згідно з якою влада в сучасних ліберально-демократичних державах розділена між безліччю конкуруючих елит (наприклад, Даль, 1967). Теоретики множинної еліти підтверджують, що в таких складних індустріальних суспільствах неминуче панують еліти, в чому вони заодно з класичною теорією елит, однак що має дві ключових відмінності: (а) еліти на даному етапі є представницькими, оскільки народ управляти не може, це роблять народні еліти; (би) влада або ділять багато які еліти, або відкрито і безперервно конкурують за неї, і жодна група не домагається тривалого політичного.