Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження феномену отаманщини ... 5
1.1. Українська народна республіка доби Директорії УНР ... 5
1.2. Феномен отаманщини доби Директорії УНР в українській історіографії ... 10
Розділ 2. Характеристика явища отаманщини ... 15
2.1. Причини отаманщини ... 15
2.2. Сутність отаманщини ... 19
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність"

Курсова робота "Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Явище Отаманщини в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Явище Отаманщини в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Явище Отаманщини в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Водні об'єкти загального користування - поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, якщо інакше не передбачено названим Кодексом; кожний громадянин має право мати доступ до В.о. і безкоштовно використати їх для особистих і побутових потреб, якщо інакше не передбачено названим Кодексом, іншими федеральними законами; використання В.о. здійснюється відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах, що затверджуються в порядку, визначуваному Урядом РФ, а також виходячи з правил використання, що встановлюються органами місцевого самоврядування водних об'єктів для особистих і побутових потреб;.
ПОСИЛАННЯ - примусове видалення осудженого з даної місцевості з обов'язковим поселенням його в певній іншій місцевості на встановлений у вироку термін. "ж" ст. 20 УК, ст. ст. 35 і 36 УК. Задачею З, крім кари і виправлення, є також видалення злочинця з тієї середи, яка сприяла здійсненню ним злочину. С. буває простій і сполученої з виправно-трудовими роботами. При простий С. покарання обмежується тільки примусовим поселенням осудженого в певній місцевості, а при С. з виправно-трудовими роботами приєднується обов'язок осудженого працювати не по власному вибору, а по вказівці відповідних.
ГРОДЗЕНСКАЯ Надія Львівна - [30.5(12.6). 1862, Вільно, - 21.1.1974, Москва], діяч в області муз. утворення і виховання, канд. пед. наук (1953). У 1917 закінчила Київську нар. консерваторію. Викладала в ЛГПИ ім. А. І. Герцена і Ленінгр. консерваторії; з 1928 на преподават. роботі в Москві - в педтехникумах, консерваторії (до 1932). У 1948 - 69 працювала в НДІ ХВ АПН РСФСР. Спільне Б. Л. Яворським до Н. Я. Брюсової брала участь в створенні системи проф. муз. освіти в Рос. Федерації. З ініціативи Г. були відкриті перші подітий. муз. школи, курси підвищення кваліфікації вчителів музики. Нач. етап діяльності Г..
ВАЖКІ ДІТИ - - категорія дітей, що демонструють явні відхилення в особовому розвитку. Віднесення дитини до даної категорії здійснюється, як правило, по зовнішніх виявах його індивідуально-психологічних особливостей, службовців пре- пятствием для нормального протікання учбово-виховального процесу. Причини, лежачі в основі порушень характеру і поведінки дитини, вельми різноманітні. Тому нерідко до Т.д. відносять дітей, що істотно розрізнюються по своїх індивідуальних особливостях. Оцінка дитини як "важкого" відображає переважно думку про нього батьків і педагогів, а не його конкретні психофізіологічні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Явище Отаманщини в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИЩІ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА - підвищені нач. школи в Росії в 1912- 1917, чоловічі, жіночі і спільного навчання для дітей всіх станів і віросповідань. Давали закінчене нач. освіта. Введені законом 25 червня 1912 замість міських училищ по положенню 1872. Перебували з 4 кл. (річний курс в кожному). У В. н. у. поступали діти (преим. з середніх шарів гір. населення) у віці 10 - 13 років, що закінчили нач. школу (не менше за одноклассного уч-ща МНП). Предмети навчання: закон Божий, русявий. яз. і словесність, арифметика, геометрія, почала алгебру, природознавство, фізика, історія, спів, малювання, креслення, физич. вправи.
Гельветічеська Республіка - Так називалася Швейцарія в період її буржуазної революції з 1798 по 1803 р. До цього часу Швейцарія представляла собою союз 13 незалежних аристократичних округів. Під впливом Великої Французької Революції в Швейцарії починається революційний рух. У розпал революційних виступів, в березні 1798 р., французького директорія послав в Швейцарію свої війська, при сприянні яких швейцарської аристократії був нанесений рішучий удар, і 12 квітня 1798 р. була проголошена демократична Гельветічеська Республіка. Конституція нової республіки, складена під безпосереднім впливом законодавчих актів французької.
Шульгин Іван Петрович - Шульгин (Іван Петрович, 1795 - 1869) - історик, уродженець Костромської губернії, вихованець Санкт-Петербургского педагогічного інституту. Читав історію в університеті, Царськосельськом (Александровськом) ліцеї і училищі правознавства, а також великим князьям Костянтину, Миколі і Михайлу Ніколаєвичам. З 1843 р., по виході з університету, багато працював по військовому відомству і був одним з головних співробітників Ростовцева; склав "План викладання загальної і російської історії" і приступив до друкування "Матеріалів", яких вийшло чотири томи: перший з них укладав.
У вступі курсової "Явище Отаманщини в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. LOCATIVE MEDIA (локативні медиа) - новий тренд в області тактичних медиа, що отримав популярність в 2004 році: артистичні і інформаційні проекти, працюючі з функціями локалізації абонента за допомогою технологій Wi-Fi, GPRS і інших опцій, вбудованих в мобільні телефони "нового покоління". Справа в тому, що "локалізація абонента" - одна з функцій, потенційно найбільш небезпечних з точки зору захисту приватности людини, і в той час, коли комерційні компанії вводять їх в оборот як тестові сервіси "для батьків", "для старезних", - військово-промисловий комплекс розробляє для них набагато менш нешкідливі додатки. "Освоюючи" Wi-Fi і GPRS.

МАЙТРЕЙЯ - (санскр. Maitreya, пасли Metteyya - пов'язаний дружбою) - "Владика наречений Співчуттям", грядущий Вчитель людства, в буддійській філософії - Бодхисаттва і Будда нового світового порядку епохи Сатья-Юги. Те ж, що і Калки-Аватар (втілення Вішну в індуїзмі), Сосиош в маздеянской релігії і інші Мессія в релігіях народів світу (єдина різниця між ними полягає в датуванні їх появлений). Згадка об М. зустрічається в палийском каноні "Тріпітака" ( "Три кошики"), в життєписі Будда "Лалітавістара" і інш. творах буддизму. М. був послідовником Будда, відомим Архатом, хоч і не прямим Його учнем, а також.
Махавіра - (інш. - инд.) - "великий герой" - вероучитель джайнизма. По легенді, М. в одному з минулих народжень був Марічи, сином першого джайнского чакравартина ("колесовращателя" - великого і справедливого правителя) Бхарати, що створив собі таку карму, що він повинен був народитися в брахманской сім'ї. Коли він увійшов для народження в лоно брахманки, бог Шакра прийшов в хвилювання, тому що великі люди завжди народжувалися і повинні були народжуватися в сім'ях кшатриев. Шакра послав на землю свого воєначальника, і той переніс М. в лоно кшатрийки Трішали. Їй приснилися 14 віщих.
Список літератури курсової "Явище Отаманщини в Україні" - більше 20 джерел. Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове положення організації і про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. Бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них і пояснювальної записки (далі - пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки), а також аудиторського висновку, підтверджуючого достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту. Пояснення.
Закон про контракт між держателем акцій і її компанією, що випустила 1939 р. - Федеральний закон, згідно з яким всі корпорационні облігації і інші боргові цінні папери повинні випускатися відповідно до контракту на випуск облігацій (indenture), схваленого Комісією з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC). У контракті приводиться список відповідних довірених осіб, що не мають інтересів, що конфліктують з інтересами сторони, що випустили облігації. Закон вимагає, щоб контракт на випуск облігацій містив положення, що забезпечують захист власників облігацій, передбачав отримання власниками облігацій піврічного фінансового.

Втечі з будинку - (runaway behavior) П. з д., або відхід дітей з сім'ї без дозволу батьків - поведінка, що згадується вже в самих ранніх ист. джерелах. У США цей вигляд поведінки складає проблему, заслуговуючий уваги фахівців і громадськості. Приблизні оцінки числа П., що щорічно здійснюються з д. коливаються від полумиллиона до млн випадків. Втеча дитини з будинку - завжди стресове, можливо, навіть драматичне, подія для сім'ї, бо часто має слідством злочинну поведінку утікача або перетворення його в жертву злочину, тоді як для об-ва П. з д. означають непродуктивні витрати і витік ресурсів. Конфлікт між батьками і.
Посилання в тексті роботи "Явище Отаманщини в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УСТАНОВКА НАЦІОНАЛЬНА (ЕТНІЧНА) - певний стан внутрішньої готовності (настроєність) індивіда і груп людей як представників конкретної етнічної спільності на специфічний для неї вияв почуттів, інтелектуально-пізнавальної і вольової активності, динаміку і характер взаємодії, спілкування і взаємовідносин, відповідної чому склався національним традиціям і досвіду. Термін У. н. вживається в різних значеннях: 1) певна організація елементів поведінки: 2) схильність до конкретної форми реагування: 3) внутрішньо вмотивована константна особливість активності людей (на відміну від її мінливих ознак). У. н. закріпляється в ході.
Мови порушення - разл. відхилення від норми в процесі формування мовної функції, або розпад вже чого склався мови. Р.н. виникають під впливом багатоманітних причин органічного і/або функц. характеру, що мають природжену або придбану природу і пов'язаних з поразкою або функц. недостатністю мовних зон кори мозку, або анатомо-физиол. дефектами периферичного відділу мовного апарату, або патологією провідних нервових шляхів від центра до периферії. Р.н. можуть виникати в будь-якому віці, зачіпати як усну, так і письмову мову і перешкоджати як породженню, так і розумінню мовного висловлювання. Виявляються в розладах.
Пралогичеськоє мислення - Словотворення. Відбувається від лати. prae - перед греч. logike - наука про логіку. Автор. Л.Леви-Брюль. Категорія. Теоретичний конструкт, розроблений в антропологічній школі і службовець для пояснення поведінки представників традиційних суспільств. Специфіка. Початковим виступає допущення, що мислення представників доцивилизованних суспільств принципово відмінне від логічного мислення сучасних людей. Для такого мислення, на думку Леви-Брюля, характерні нечутливість до протиріч, непроникність для досвіду. Разом з тим, пралогическое мислення не вичерпує собою всі сфери вияву інтелекту.

Хвороба Кушинга - Син.: Хвороба Иценко-Кушинга. Базофілізм гипофизарний. Результат надлишкової продукції базофильними клітками передньої частки гіпофіза адренокорикотропного гормону (АКТГ), що веде до підвищеного виділення гормонів кори надпочечников. Можливе слідство розвитку пухлини - базофильной аденома гіпофіза (адренокортикотропиноми). Характеризується своєрідною формою ожиріння. Звертає на себе увагу кругла, лунообразное особа, яка звичайно має пурпурний колір, при цьому відмічаються сальность, угристость, а у жінок ще і зростання волосся на обличчі по чоловічому типу. Жирова клітковина особливо рясна на.
ЕНДЕРНИЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - міждисциплінарна дослідницька область, концептуальний проект фемінізму, в рамках якого реалізовуються нові можливості, пов'язані з використанням гендерного підходу, для аналізу владної взаємозалежності і ієрархій, структур влади і підкорення, систем домінування. Г.І. стали розвиватися з початку 1980-х всередині феминистской думки в області історії, антропології, психології, язикознания, літературознавстві, перемістивши акцент з досліджень жінок 1970-х (жіноча історія, психологія жінок) на вивчення гендерних відносин, що включають як жінок, так і чоловіків. Від жіночих досліджень ( "women's studies").
Латінізация алфавітів народів СРСР - Перехід на латинізований алфавіт деяких старописьменних мов (напр., татарського) і більшості младописьменних мов народів СРСР, для яких раніше були розроблені системи листа на основі арабської (для мов мусульманських народів) або російської графіки. У 1929 р. була прийнята постанова про введення нового латинізованого алфавіта, за яким признавалося "особливе культурно-економічне значення". Ідеологічна складова цього рішення засновувалася на постулаті єдності світового пролетаріату у всіх сферах життя, в тому числі така єдність повинна було виражатися в можливо більшій одноманітності.
ПЛЮРАЛИСТСКИЙ ЕЛИТИЗМ - (plural elitism) - доктрина, згідно з якою влада в сучасних ліберально-демократичних державах розділена між безліччю конкуруючих елит (наприклад, Даль, 1967). Теоретики множинної еліти підтверджують, що в таких складних індустріальних суспільствах неминуче панують еліти, в чому вони заодно з класичною теорією елит, однак що має дві ключових відмінності: (а) еліти на даному етапі є представницькими, оскільки народ управляти не може, це роблять народні еліти; (би) влада або ділять багато які еліти, або відкрито і безперервно конкурують за неї, і жодна група не домагається тривалого політичного.