На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

КОНВЕНЦІЙНИЙ ПРІОРИТЕТ - дата, на яку встановлюється новизна об'єкта патентного права; порядок, передбачений Паріжської конвенцією з охорони промислової власності. Виник в зв'язку з повсюдним пред'явленням до винаходів (а т.ж. до корисних моделей, промислових зразків і торгових знаків) вимог новизни. Право К.п. признається за особою. Ст. 4 Паріжської конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 р. передбачає пільгове правило для полегшення патентування в країнах-учасницях на дату подачі первинної заявки на патент на винахід, корисний зразок або товарний знак в одній з цих країн (а не на реальну. Військові ради у внутрішніх військах - В Головному командуванні внутрішніх військ створюється військова порада Головного командування внутрішніх військ, а в округах внутрішніх військ - військові ради округів внутрішніх військ, які є постійно діючими дорадчими органами у внутрішніх військах. Федеральний закон від 06.02.97 N 27-ФЗ, ст. 35. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТІЛЕЦЬ - в США пристрій, яким (за допомогою електричного струму високого напруження) приводиться у виконання вирок про смертну страту. Уперше застосований в 1890 р. Рамсес II Великий - Рамсес II Великий (Ramesses II, the Great), егип. фараон (правив ок. 1304-1237 до н.е.). На 5-м році правління бився з хеттами у Кадета, де ледве не загинув. Коли йому виконався 21 рік, уклав з ними мир і одружувався на хеттской принцесі. Зробив неск. походів на ливийцев. При Р. Египет досяг найвищої могутності і процвітання; вів велике храмовое стр-у, прикладом к-рого можуть служити два висічених в скелі храму в Абу-Симбеле. Крім того, Р. добудував зал-гипостиль Мережі I в Карнаке і храм в Абідосе. "КУЛЬТУРКАМПФ" - боротьба за культуру - найменування заходів уряду О. Бісмарка в Німеччині 1870-х рр. проти католицької церкви, що виражала сепаратистські антипруські тенденції. На початку 80-х рр. залишилися в силі лише закони 1875 р. про цивільний брак і вигнання єзуїтів.

ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

- сукупність юридичних норм, регулюючих різноманітні відносини між соціалістичними організаціями, між соціалістичними організаціями і громадянами і між громадянами, що полягають в праві однієї особи вимагати від іншого здійснення певної дії або стриманості від дій. О. п. є одним з основних розділів цивільного права.
У радянському О. п. яскраво виражається службова роль правової частини надбудови відносно соціалістичного базису. Досить, сказати, що найбільш важливе коло відносин, регульоване О. п., складають відносини, що складаються внаслідок діяльності хоз. органів, направленої на виконання народногосподарського плану. Опосредствуя ці відносини, радянське О. п. сприяє виконанню народногосподарського плану, направленого на безперервне зростання і вдосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки з метою забезпечення максимального задоволення постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб всього суспільства, а в кінцевому результаті - на створення економічних і культурних передумов комуністичного суспільства.
Советськоє О. п. відповідно до народногосподарських планів, що спираються на вимоги економічного закону планомірного розвитку господарства, організує і регулює відносини між учасниками соціалістичного економічного обороту з метою економічного я культурного підйому Радянської країни. У другій головній фазі розвитку Радянської держави отримала свій повний розвиток функція господарсько-організаторської і культурно-виховної роботи органів держави. Значну роль в здійсненні цієї функції грає радянське О. п.
Як одне з майнових прав, О. п. (в суб'єктивному значенні) є правом однієї особи (кредитора) вимагати від іншого імені (боржника) здійснення дій майнового характеру (напр., передачі віщої, сплати грошей і т. п.) або стриманість від дій.
Праву вимоги кредитора відповідає обов'язок боржника здійснити дію або стриматися від дії. Право вимоги кредитора і відповідний йому обов'язок боржника, а іноді взаємні права і обов'язки кредитора і боржника складають зміст зобов'язального правовідношення, або зобов'язання. Іноді термін "зобов'язання" вживається для позначення тільки обов'язку боржника (в цьому значенні вживається також термін "борг"). Потрібно мати на увазі, що в зобов'язанні, особливо в зобов'язанні між соціалістичними організаціями, "право" і "обов'язок" нерозривно пов'язані, бо кредитор не тільки має право вимагати від боржника виконання зобов'язання, але і зобов'язаний прийняти належним образом виконання.
Радянське право забезпечує зобов'язання захистом гос. власті лише в тих випадках, коли зміст зобов'язання направлений на задоволення таких інтересів, які відповідають задачам соціалістичного суспільства, вимогам соціалістичної моралі, правилам соціалістичного гуртожитку.
У побуті термін "зобов'язання" вживається іноді в значенні "договору" (і навіть "документа", в якому викладається зміст договору). Таке слововживання неправильне: зобов'язання виникають не тільки з договору, ио і з інших основ. Як приклади виникнення зобов'язання, крім договору, ст. 106 ГК називає зобов'язання внаслідок "необгрунтованого збагачення" (правильніше сказати - внаслідок необгрунтованого придбання або зберігання чогось за рахунок іншої особи) і внаслідок спричинення іншому обличчю шкоди. Цей перелік є тільки зразковим. Так, зобов'язання може виникнути і з інших юридичних фактів, передбачених законом (напр., аліментні зобов'язання виникають внаслідок спорідненості, факту непрацездатності і т. д.); заповітна відмова (див. Відмова заповітна) виникає із заповітного розпорядження і т. д.
Основна і найважливіша категорія зобов'язань в соціалістичній державі - це зобов'язання з договорів, укладених на основі і на виконання народногосподарського плану. Радянське право вимагає реального виконання цих зобов'язань (або виконання "в натурі"), оскільки тільки в цьому випадку досягається виконання плану народного господарства. Тим самим радянське О. п. є одним з інструментів виконання державного народногосподарського плану і служить справі здійснення об'єктивного закону планомірного (пропорційного) розвитку народного господарства. Має значення реальне виконання зобов'язання і в сфері відносин між громадянами; на цьому принципі побудована, напр., ст. 120 ГК, по якій у разі невиконання боржником зобов'язання про надання в користування індивідуально певної речі кредитор має право вимагати по суду відбирання речі у боржника і передачі її кредитору.
Умови соціалістичного планового господарства роблять реальне виконання зобов'язання особенна важливим. Однак відносно продукції, що фондується після закінчення планового періоду постачання продукції в натурі вже відпадає, оскільки для нового планового періоду, що наступив передбачається виділення нових фондів. У цьому випадку з боку, винної в невиконанні зобов'язання, стягаються збитки (див.) і неустойка (див.).
У зобов'язаннях, витікаючих з спричинення шкоди, відшкодування за шкоду повинно перебувати у відновленні колишнього стану, а оскільки таке відновлення неможливе, - у відшкодуванні заподіяних збитків (див. ст. 410 ГК).
Інакший характер і інакшу природу має О. п. капіталістичних країн в зв'язку з корінною відмінністю буржуазного і соціалістичного ладу. У капіталістичних країнах О. п. має основою приватну власність на знаряддя і засоби виробництва. О. п. капіталістичних країн, як і все право загалом, служить інтересам пануючого класу капіталістів, забезпечуючи йому приватну власність на знаряддя і засоби виробництва і таке їх використання, при якому було б можливо і реально здійсненно привласнення додаткової вартості і видобування максимального капіталістичного прибутку. Цим задачам і служить О. п. капіталістичних країн.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua