На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА - 1) згідно з Федеральним законом "Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації" від 27.06.2006 № 149-ФЗ, - сукупність інформації, що міститься в базах даних і забезпечуючої її обробку інформаційних технологій і технічних засобів. Інформаційні системи включають в себе: 1. державні інформаційні системи - федеральні інформаційні системи і регіональні інформаційні системи, створені на основі відповідно федеральних законів, законів суб'єктів Російської Федерації, на основі правових актів державних органів; 2. муніципальні інформаційні системи, створені на основі рішення. МАРОДЕРСТВО - (від фр. maraudeur) - по УК РСФСР один з вояцьких злочинів, що виражався у викраденні на полі битви речей, що знаходяться при убитих і поранених (ст. 266). У УК РФ не згадується. Міжнародним правому М. розуміється більш широко (включає також пограбування жителів ворожої території) і розглядається як військовий злочин міжнародного характеру. ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА - технічні засоби для запобігання, обмеженню розвитку, гасіння пожежі, захисту людей і матеріальних цінностей від пожежі. ОРАЧ (оратай) - в російських переказах і казках один з шановних епічних героїв. У билинах образ орача Мікули Селяніновича представлений більш привабливо, ніж образ самого князя. У древніх, ще язичницьких легендах орач витіснив із землі первісних велетнів, втілення диких, неприборканих сил природи. Знаряддя орача - плуг, соха - шанувалися священними. У XVII в. в Москві "в навечерие Водохрещі... кликали плугу" - волали до плуга. У Малороссиї на Новий рік обходили двори з плугом, зображаючи оранку. О. П. Чубареви - Чубареви - російський дворянської рід, висхідний на другу половину XVI віку і записаний в VI частину родовідних книг губерній Костромської, Московської, Орловської і Тамбовської. Герб внесений в III частину Загального Гербовника. Є ще декілька дворянських родів Чубаревих, більш пізнього походження. В. Р-в.

ПЕРЕРВИ В РОБОТІ

припинення роботи, передбачене правилами внутрішнього трудового розпорядку, режимом роботи організації, структурного підрозділу або конкретного працівника. У відповідності зі ст. 57 КЗоТ працівникам повинен надаватися перерва для відпочинку і живлення (обідня перерва) тривалістю не більш 2 годин. Тривалість обідньої перерви повинна визначатися виходячи з конкретних умов з урахуванням специфіки діяльності того або інакшого підрозділу і існуючої організації живлення працівників. Така перерва в роботі не включається в робочий час і не оплачується, тому працівник має право використати його по своєму розсуду, в тому числі відлучатися з місця виконання роботи.
Перерва для відпочинку і живлення повинна надаватися, як правило, через 4 години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви може визначатися правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності, іншими локальними актами, що приймаються в організації (див. Робочий час). При тривалості робочого дня (зміни) менш 6 годин робота може проводитися і без перерви для відпочинку і живлення, якщо не заперечує трудовий колектив. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівнику повинна бути надана можливість їди протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце їди встановлюються адміністрацією по узгодженню з відповідним виборним профспілковим органом організації і фіксуються звичайно в колективному договорі. Крім обідньої перерви, протягом робочого дня (зміни) деяким працівникам надаються короткострокові перерви для відпочинку і особистих потреб, а також спеціальні перерви, встановлені з метою охорони труда.
Такі перерви включаються в робочий час і оплачуються. Працюючим жінкам, що мають дітей у віці до півтори років, у відповідності зі ст. 169 КЗоТ надаються крім загальної перерви для відпочинку і живлення додаткові перерви для годівлі дитини. Ці перерви повинні надаватися не рідше, ніж через 3 години, тривалістю не менш 30 хвилин кожний. Якщо у жінки двоє або більше за дітей у віці до півтори років, то тривалість перерви повинна бути не менше за годину. Терміни і порядок надання перерв для годівлі дитини встановлюються адміністрацією спільно з виборним профспілковим органом організації з урахуванням побажань матері.
На прохання жінки перерви, що покладаються їй протягом 7-8-часових робочих дні (зміни) для годівлі дитини можуть бути сполучені і перенесені або на початок робочого дня, і тоді жінка починає роботу на годину пізніше, ніж інші, або на кінець робочого дня, і тоді вона закінчує роботу на годину раніше, або приєднуються до обідньої перерви. Перерви для годівлі дитини включаються в робочий час і оплачуються по середньому заробітку, який обчислюється за загальними правилами підрахунку середнього заробітку. У тих випадках, коли за умовами роботи жінка фактично не має можливості користуватися перервами для годівлі дитини (наприклад, при роз'їзному характері роботи), вона повинна бути перекладена на іншу роботу із збереженням середнього заробітку по колишній роботі до досягнення дитиною віку півтори років (ч.3 ст. 164 КЗоТ). У окремих категорій працівників (наприклад, зайнятих в сфері обслуговування населення, в комунальних службах, на міському пасажирському транспорті і деяких інших) робочий день в зв'язку з особливостями їх роботи може бути розділений на частини, між якими перерва встановлюється більш 2 годин, або вводяться 2 або більше за перерву, включаючи обідній (так званий роздроблений робочий день). Час таких внутрисменних перерв не включається в робоче, а робота з подібним режимом компенсується оплатою.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua