На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

УГОДА - згідно ст. 45 Трудового кодексу Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ, - правовий акт, регулюючий соціально-трудові відносини і що встановлює загальні принципи регулювання пов'язаних з ними економічних відносин, що укладається між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, міжрегіональному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях соціального партнерства в межах їх компетенції. У угоду можуть включатися взаємні зобов'язання сторін з наступних питань: 1) оплата труда; 2) умови і охорона труда; 3) режими труда і. Зацікавлена особа - юридична особа або індивідуальний підприємець, резидент Республіки Білорусь, зацікавлений в використанні товарів, що знаходяться в його власності (володінні) з метою переробки. (оложение про порядок видачі ліцензії на переробку товарів на (поза) митній території і під митним контролем", утв. наказом ГТК РБ від 6.04.99 м. N 125-ОД). МАНУКАПИИ - (лаг. manucapio) - into римском right - залог освобождение под without предоставления to warrantors right арестовать освобожденного for обеспечения его appearance into law-court. ЧЕРВІНЕЦЬ - червоний, золотий - назва іноземних золотих монет - дукатов, цехинов - в допетровской Росії. Найменування російської золотої монети 3-рублевого достоїнства в XVIII-XIX вв. У СРСР в 1922-1947 рр. банківський квиток номіналом в 10 рублів, випущений Держбанком СРСР (купюрами по 1, 3, 5, 10 і 25 Ч.). Золотий зміст Ч. становив 7,74234 г чистого золота. У розмовній мові слово "Ч." вживається в значенні "10 рублів", жаргонне вираження - "чирик". СХОДИ - піроги з поперечками на зразок сходів, що випікалися російськими селянами в день прп. Иоанна Лествичника. За заведеним здавна звичаєм, ці піроги приносилися в церкву, над ними служили молебень з водосвятием, і народ при цьому окроплявся св. водою. Частина цих хлібів віддавалася причту, а інші йшли на користь убогих.

ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

- встановлення справжнього значення змісту міжнародного договору або окремих його положень і з'ясування волі сторін, що викликається необхідністю практичного застосування даного договору.
Т. м. д. є однією з форм вияву суверенітету держав, що підписали договір. Тому, як правило, Т. м. д. проводиться за допомогою дипломатичних переговорів зацікавлених держав. У ряді випадків порядок Т. м. д. передбачається в самому тексті договору або в додатках до нього. При підписанні договору сторони можуть видати спеціальну декларацію або укласти особливу додаткову угоду, де вказувалося б тлумачення окремих понять або формул, що є в тексті договору.
Способи Т. м. д. різні. Звичайно при Т. м. д. використовуються ті ж методи, що і у внутрішньому праві. Т. м. д. може бути граматичним, логічним, систематичним і історичним (див. Тлумачення закону). Прі Т. м. д. особлива увага повинно приділятися дипломатичній переписці і підготовчим матеріалам, попередній підписанню договору, преамбулі договору і додаткам до нього, а також заявам сторін при підписанні договору, як що відображає найбільш повно і детально цілі і задачі, які переслідували сторони при укладенні угоди.
Т. м. д. може здійснюватися, крім того, або міжнародними комісіями, спеціально уполнома-чиваемими договірними сторонами для виробництва Т. м. д., або Міжнародним судом ООН, що приймає до розгляду спори юридичного-характеру, що стосуються Т. м. д., відносно яких його компетенція признається сторонами, що позиваються, згідно ст. Зб Статуту Міжнародного суду.
Міжнародні договори особливого роду, такі, як, напр., Статут ООН або статути т. н. спеціалізованих установ, можуть бути також толкуеми тими органами, які їх застосовують. "Хто застосовує Статут, той тлумачить Статут" - така формула, що відноситься до тлумачення такого роду договорів.
Імперіалістичні держави суцільно і поряд використовують Т. м. д. для свідомого спотворення справжнього значення договорів, розглядаючи Т. м. д. як одне з коштів здійснення своїх загарбницьких планів. Прагнучи використати ООН як знаряддя імперіалістичної політики, США і інші капіталістичні держави шляхом перекрученого тлумачення Статуту ООН домагаються прийняття незаконних рішень (напр., про створення т. н. "межсессионного комітету"), висновки різного роду агресивних договорів, які прямо протилежні цілям, значенню і змісту Статуту ООН. Так, при створенні Північно-Атлантічеського блоку, який знаходиться в прямій суперечності з принципами і цілями Статуту ООН і веде до підриву Організації Об'єднаних Націй, представники ряду імперіалістичних держав всіма силами старалися "довести", що цей агресивний блок знаходиться у відповідності з гл. VIII Статуту ООН ("Регіональні угоди").
Радянському Союзу і країнам народної демократії, неухильно і послідовно провідним політику світу і рівноправність всіх народів, чуже перекручене Т. м. д. СРСР і країни народної демократії чесно відносяться до своїх міжнародних зобов'язань і не переслідують агресивних цілей, що вимагають маскування і перекручення справжнього призначення інституту Т. м. д. для введення в помилку світової громадської думки і своїх народів. Тому СРСР і країни народної демократії наполягають на добросовісному і чесному виконанні своїх міжнародних зобов'язань і на законному застосуванні інституту Т. м. д. всіма державами і невпинно викривають спроби імперіалістів використати Т. м. д. для порушення своїх зобов'язань і прикриття агресивних задумів.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua